Wykaz publikacji wybranego autora

Joanna Sawicka, dr inż.

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kfr, Katedra Finansów i Rachunkowości


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / ekonomia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-3385-438X orcid iD

ResearcherID: HKN-0042-2023

Scopus: 57558848200

PBN: 5e70923a878c28a047392097

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 83, z ogólnej liczby 84 publikacji Autora


1
 • Beyond budgeting jako koncepcja uwzględniająca behawioralne aspekty rachunkowości zarządczej[Beyond budgeting as a conception of taking into account the behavioural aspects of management accounting] / Anna STRONCZEK, Joanna SAWICKA // W: Zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa w warunkach ryzyka : aspekty teoretyczne : monografia / red. nauk. Jolanta Chluska, Jolanta Rubik ; Politechnika Częstochowska. Wydział Zarządzania. — Częstochowa : Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2014. — ISBN: 978-83-63500-73-3. — S. 117–126. — Bibliogr. s. 125–126, Streszcz.

 • słowa kluczowe: zarządzanie, budżetowanie, beyond budgeting

  keywords: beyond budgeting

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Cele i metody inwentaryzacji[Goals and methods of a stocktaking] / Joanna SAWICKA, Elżbieta MARCINKOWSKA // Monitor Rachunkowości i Finansów ; ISSN 1506-932X. — 2003 nr 9, s. 16–19

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Controlling w zarządzaniu ryzykiem[Controlling in management of risk] / Elżbieta MARCINKOWSKA, Joanna SAWICKA // W: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych – teoria i praktyka : II [druga] konferencja naukowa : 25–27 czerwca 2001 r. Kraków–Zakopane : materiały konferencyjne. [1] / pod red. nauk. Wiktora Krawczyka ; Katedra Zarządzania Finansami Wydziału Zarządzania AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]. — Kraków : KZF WZ AGH, 2001. — Opis częśc. wg. okł. — S. 137–140. — Bibliogr. s. 140, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • Corporate Social Responsibility with the local community as assessed by employees in the SME sector: an empirical study / Elżbieta MARCINKOWSKA, Joanna SAWICKA // W: Proceedings of the 40\textsuperscript{th} International Business Information Management Association conference (IBIMA) [Dokument elektroniczny] : 23-24 November 2022, Seville, Spain : business success and innovation management: a 2025 vision to sustain economic development during global crisis / ed. Khalid S. Soliman. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Norristown] : International Business Information Management Association (IBIMA), cop. 2022. — (Proceedings of the... International Business Information Management Association Conference ; ISSN 2767-9640). — e-ISBN: 979-8-9867719-0-8. — S. 1716–1724. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://u.pcloud.link/publink/show?code=ckWctalK#folder=15575881776&tpl=publicfoldergrid [2023-01-05]. — Bibliogr. s. 1723–1724, Abstr.

  orcid iD
 • keywords: CSR, employees, local community, SME companies

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • Decyzje outsourcingowe w systemie decyzyjnym przedsiębiorstwa z uwzględnieniem towarzyszącego im ryzykaThe outsourcing decisions incorporation in companies decision making model, with highlighted associated risks / Elżbieta MARCINKOWSKA, Anna STRONCZEK, Joanna SAWICKA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XV międzynarodowa konferencja naukowa : 21–22 listopada 2013, Kraków : [streszczenia]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2013]. — Dysk Flash. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: ryzyko, decyzje, podejmowanie decyzji, outsourcing

  keywords: risk, decisions, outsourcing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Dzienne rozliczanie kredytu a amortyzacja prowizji[Daily accounting of credits and commission amortization] / Joanna SAWICKA, Tomasz Sawicki // Monitor Rachunkowości i Finansów ; ISSN 1506-932X. — 2009 nr 6, s. 7–19

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Efektywna stopa procentowa kryterium decyzyjnym[Effective interest rate - a decision criterion] / Joanna SAWICKA, Tomasz Sawicki // Rachunkowość (Warszawa) : pismo Stowarzyszenia Księgowych w Polsce ; ISSN 0481-5475. — 2004 R. 55 nr 7, s. 13–18

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • Impact of CSR on consumers' purchasing decisions compared to selected decision-making criteria / Elżbieta MARCINKOWSKA, Joanna SAWICKA // W: Proceedings of the 37\textsuperscript{th} International Business Information Management Association Conference (IBIMA) [Dokument elektroniczny] : 30-31 May 2021, Cordoba, Spain : Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic / ed. Khalid S. Soliman. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Norristown] : International Business Information Management Association (IBIMA), cop. 2021. — (Proceedings of the... International Business Information Management Association Conference ; ISSN 2767-9640). — e-ISBN: 978-0-9998551-6-4. — S. 794–802. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZnoamXZkmWu5WL4oKu11pUI7owucy5MxBFk#folder=9238065447&tpl=publicfoldergrid [2021-06-24]. — Bibliogr. s. 801–802, Abstr.

  orcid iD
 • keywords: Poland, Ukraine, CSR, consumer, factors of purchase decisions

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Integracja Europejska, a koszty przedsiębiorstwa[Europe Community Integration and cost of enterprise business activity] / Joanna SAWICKA, Anna STRONCZEK-SZMAJSER // W: Zarządzanie kosztami w polskich przedsiębiorstwach w aspekcie integracji Polski z Unią Europejską : międzynarodowa konferencja naukowa : Częstochowa, 1–2 luty 1999 : materiały konferencyjne, Cz. 1 / Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk [etc.]. — Częstochowa : Wydawnictwo WZ PCz, 1999. — (Prace Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Seria Seminaria i Konferencje ; ISSN 1428-1597 ; 2). — Opis częśc. wg okładki. — S. 298–303. — Bibliogr. s. 303, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Inwestycje i ich ewidencja[Investments and their recording procedure] / Joanna SAWICKA // W: Rachunkowość finansowa : podstawy i ewidencje szczegółowe / pod red. Joanny Sawickiej, Anny Stronczek. — Warszawa : CeDeWu Sp. z o. o., 2011. — ISBN: 978-83-7556-398-6. — S. 119–134

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Istota i znaczenie kosztów agencji w procesie kształtowania struktury kapitałowej firmyAgency costs influence on an enterprise capital structure modeling / Joanna SAWICKA, Elżbieta MARCINKOWSKA // Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik = Technical and Economical Problems : quarterly ; ISSN 1731-8386. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne. — 2003 t. 48 z. 4: Marketing i Zarządzanie Kadrami, s. 1211–1218. — Bibliogr. s. 1217–1218, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Kalkulacja wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnegoThe rules of operational risk capital requirement calculation / Joanna SAWICKA, Elżbieta MARCINKOWSKA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XI międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 27–29 listopada 2008 : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, 2008. — 1 dysk optyczny. — S. [1–9]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Streszcz, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Kalkulacja wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnegoThe rules of operational risk capital requirement calculation / Joanna SAWICKA, Elżbieta MARCINKOWSKA // W: Finansowanie rozwoju gospodarczego = Financing economic development / red. nauk. Leszek Preisner. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — Na okł. dodatkowo: 35 lat Wydziału Zarządzania AGH. — ISBN: 978-83-7464-241-5. — S. 117–125. — Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Kontrakty {\em futures} na ropę naftową jako narzędzie zarządzania kapitałem firmy[Futures contracts for crude oil as a tool of a capital management] / Joanna SAWICKA // Rynek Terminowy ; ISSN 1508-972X. — 2004 nr 25/3, s. 46–53. — Bibliogr. s. 53

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Kontrola ryzyka kredytowego jako element stabilnego funkcjonowania instytucji finansowychCredit risk control as a part of stable functioning of financial institutions / Joanna SAWICKA // W: Rachunkowość a controlling / red. nauk. Edward Nowak, Maria Nieplowicz. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; nr 181). — ISBN: 978-83-7695-121-8. — S. 527–537. — Bibliogr. s. 537, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Majątek jednostki gospodarczej[Assets of business units] / Joanna SAWICKA // W: Rachunkowość finansowa : podstawy i ewidencje szczegółowe / pod red. Joanny Sawickiej, Anny Stronczek. — Warszawa : CeDeWu Sp. z o. o., 2011. — ISBN: 978-83-7556-398-6. — S. 27–47

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Możliwości pozyskiwania przez NZOZ dodatkowych funduszy na rozwój[Possibilities of gaining funds for development of private open health care] / Joanna SAWICKA, Elżbieta MARCINKOWSKA // Rachunkowość w Jednostkach Ochrony Zdrowia ; ISSN 1730-783X. — 2004 nr 4, s. 33–37

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Nośniki wartości struktury kapitałowej – koszty bankructwa[Value carriers of composition of investment – bancrupty costs] / Joanna SAWICKA, Elżbieta MARCINKOWSKA // W: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a alokacja kapitału : Jurata – Gdańsk – Sztokholm 24–27 września 2003 : materiały konferencji naukowej / Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw Uniwersytetu Gdańskiego ; Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. — [Polska : s. n.], [2003]. — Opis częśc. wg okł. — S. 266–274. — Bibliogr. s. 273, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Nośniki wartości struktury kapitałowej – koszty bankructwa[Value carriers of composition of investment – bancrupty costs] / Joanna SAWICKA, Elżbieta MARCINKOWSKA // W: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a alokacja kapitału : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Bielińskiego. — Warszawa : CeDeWu Sp. z o. o., 2004. — ISBN10: 8387885517. — S. 187–195. — Bibliogr. s. 195

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe w ośrodkach wypracowujących korzyści ekonomiczneWrite-offs for non-financial fixed assets and their effect on the profit or loss / Elżbieta MARCINKOWSKA, Joanna SAWICKA, Anna STRONCZEK // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 2450-7741. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN: 1733-2842. — 2017 nr 4 (88) cz. 1, s. 157–166. — Bibliogr. s. 166, Streszcz., Abstr.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: wycena, wynik finansowy, utrata wartości, odpis aktualizujący

  keywords: valuation, financial result, write-off, impairment

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.18276/frfu.2017.88/1-15

24
 • Ograniczenie ryzyka w działalności gospodarczej poprzez transakcje futuresA company economic activity and a risk mitigation through futures transactions / Joanna SAWICKA, Elżbieta MARCINKOWSKA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej. Cz. 1, Zmiany w teorii i praktyce zarządzania / pod red. nauk. Andrzeja Podobińskiego. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — Na okł. dodatkowo: 30 lat Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. — S. 151–157. — Bibliogr. s. 157, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Outsourcing a system decyzyjny przedsiębiorstwaOutsourcing and company's decision-making model / Elżbieta MARCINKOWSKA, Joanna SAWICKA, Anna STRONCZEK // W: Rachunkowość a controlling / red. nauk. Edward Nowak, Maria Nieplowicz. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; nr 344). — ISBN: 978-83-7695-469-1. — S. 341–351. — Bibliogr. s. 351, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: ryzyko, decyzje, podejmowanie decyzji, outsourcing

  keywords: risk, decisions, outsourcing, taking decisions

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15611/pn.2014.344.31