Wykaz publikacji wybranego autora

Joanna Reczyńska, mgr inż.

doktorant

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kg, *Katedra Geomatyki


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-7088-3246 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 602c942e9543c7410626e03f

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 8, z ogólnej liczby 8 publikacji Autora


1
 • Evaluation of the procedure for excluding land from agricultural production in the context of disclosure of changes in the use of land in land and building records / Joanna RECZYŃSKA, Agnieszka PĘSKA-SIWIK // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi ; ISSN 1732-5587. — 2019 nr III/1, s. 181–195. — Bibliogr. s. 194–195, Abstr.. — tekst: http://www.infraeco.pl/pl/art/a_18735.htm?plik=2321

 • keywords: protection of agricultural land, change of land use, registration of land and buildings, exclusion of land from agricultural production

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.14597/INFRAECO.2019.3.1.014

2
 • Legal aspects of registration the time of cadastral data creation or modification / Joanna RECZYŃSKA, Paweł HANUS // W: SCEgeo conference [Dokument elektroniczny] : 28th conference – Surveying, Civil Engineering, Geoinformation in sustainable development : June 2–10, 2020, Bydgoszcz, Poland : abstracts book. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Bydgoszcz] : UTP University of Science and Technology, [2020]. — S. 18. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://scegeo.utp.edu.pl/sign-in/ [2020-09-23]. — Dostęp po zalogowaniu

 • keywords: cadastre, INSPIRE, LADM, spatial information infrastructure, cadastral parcel

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Legal aspects of registration the time of cadastral data creation or modification / Joanna RECZYŃSKA, Paweł HANUS // Reports on Geodesy and Geoinformatics [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2391-8152. — 2020 vol. 110 iss. 1, s. 9–17. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 17, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-09-21. — tekst: https://www.sciendo.com/article/10.2478/rgg-2020-0007

 • keywords: cadastre, INSPIRE, LADM, spatial information infrastructure, cadastral parcel

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/rgg-2020-0007

4
 • Ocena wpływu nieaktualności danych katastralnych w zakresie wybranych użytków gruntowych na wymiar podatków[Assessment of the impact of outdated cadastral data in the scope of selected land use on the tax dimension] / Joanna RECZYŃSKA, Paweł HANUS // W: Innowacje w geodezji i kartografii, gospodarce nieruchomościami oraz ochronie wód powierzchniowych : V konferencja naukowo-techniczna : połączona z obchodami Jubileuszu 50-lecia pracy naukowej prof. dr hab. inż. Karola Nogi : Wieliczka 08-10 września 2021 r. / Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Katedra Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Katedra Geodezji. — [S. l. : s. n.], [2021]. — S. 45. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • słowa kluczowe: ewidencja gruntów i budynków, podatek od nieruchomości, zmiana użytku, aktualność danych katastralnych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Przegląd czasoprzestrzennych modeli właściwych dla katastralnej bazy danychLiterature review of spatio-temporal models appropriate for the cadastral database / Joanna RECZYŃSKA, Paweł HANUS // Przegląd Geodezyjny ; ISSN 0033-2127. — 2021 R. 93 nr 7, s. 17–21. — Bibliogr. s. 21

 • słowa kluczowe: czasoprzestrzenne bazy danych, model danych katastralnych

  keywords: spatio-temporal database, cadastral data model

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/50.2021.7.2

6
7
 • Wspólnoty gruntowe w ewidencji gruntów i budynków[Ground communities in the land and buildings register] / RECZYŃSKA Joanna, HANUS Paweł // W: Innowacje w geodezji i kartografii, gospodarce nieruchomościami oraz ochronie wód powierzchniowych [Dokument elektroniczny] : IV konferencja naukowo-techniczna : Janów Lubelski 5-7 czerwca, 2019 : książka streszczeń / red. Agnieszka Listosz, Żanna Stręk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Lublin : [s. n.], 2019. — Dysk Flash. — S. 46. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • słowa kluczowe: ewidencja gruntów i budynków, wspólnoty gruntowe, kataster nieruchomości

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Wspólnoty gruntowe w ewidencji gruntów i budynkówGround communities in the land and buildings register / Joanna RECZYŃSKA, Paweł HANUS // Przegląd Geodezyjny ; ISSN 0033-2127. — 2019 R. 91 nr 8, s. 9–12. — Bibliogr. s. 12

 • słowa kluczowe: ewidencja gruntów i budynków, wspólnoty gruntowe, nieruchomości rolne i leśne

  keywords: ground communities, land and building records, aqricultural and forest properties

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/50.2019.8.1