Wykaz publikacji wybranego autora

Joanna Polnar, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcmo, Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 55515194700

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 17, z ogólnej liczby 18 publikacji Autora


1
2
 • Dielectric properties of some aurivillius phases in the ${Bi_{4}Ti_{3}O_{12}-BiFeO_{3}}$ system / M. M. BUĆKO, J. POLNAR, D. POMYKALSKA, L. Kozielski // W: MATERIAIS 2011 : VI international materials symposium ; XV meeting of SPM – Sociedade Portuguesa de Materiais : Guimarães, Portugal, 18–20 April 2011 : book of abstracts / Escola de Engenharia da Universidade do Minho. — [Guimarães : EEUM], [2011]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 333

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Dielectric properties of some aurivillius phases in the $Bi_{4}Ti_{3}O_{12}-BiFeO_{3}$ system / Mirosław M. BUĆKO, Joanna POLNAR, Lucjan Kozielski // Materials Science Forum ; ISSN 0255-5476. — Tytuł poprz.: Diffusion and Defect Monograph Series. — 2013 vol. 730–732, s. 88–93. — Bibliogr. s. 93, Abstr.. — VI International Materials Symposium Materiais 2011 – XV Encontro da Sociedade Portuguesa de Materiais (SPM) Universidade do Minho, April 18–20, 2011, Guimaräes, Portugal / eds.: A.  M. Pinto, A. S. Pouzada. — tekst: http://www.scientific.net/MSF.730-732.88.pdf

 • keywords: multi-ferroics, dielectric properties, Aurivillius phase, Bi4Ti3O12-BiFeO3 system

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/MSF.730-732.88

4
 • Electrochemical properties of $Bi_{7}Fe_{3}Ti_{3}O_{21}$ substituted by rare earth metals / Małgorzata DZIUBANIUK, Joanna POLNAR // W: 23\textsuperscript{rd} Polish conference of Chemical and process engineering : Jachranka, [Poland], 2–5 June 2019 : book of abstracts / eds. Jan Krzysztoforski, Maciej Wieczorek. — [Warsaw] : Faculty of Chemical and Process Engineering. Warsaw University of Technology, cop. 2019. — ISBN: 978-83-936575-8-2. — S. 29. — Bibliogr. s. 29

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Elektrochemiczne właściwości materiałów na bazie faz Aurivilliusa modyfikowanych metalami ziem rzadkich[Electrochemical properties of Aurivillius phase based materials modified by rare earth metals] / Małgorzata DZIUBANIUK, Joanna POLNAR, Jan WYRWA // W: TYGIEL 2019 : „interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” : XI interdyscyplinarna konferencja naukowa : Lublin, 23-24 marca 2019 r. : abstrakty / red. Barbara Wrzyszcz, Ewelina Chodźko, Kamil Maciąg. — Lublin : Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, 2019. — ISBN: 978-83-66261-09-9. — S. 299. — Toż. w: {http://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/public/assets/311/ksi%C4%85%C5%BCka%20abstrakt%C3%B3w%20TYGIEL%202019%201,9.pdf} [2021-09-30]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Enhanced electromechanical response in rare-earth-substituted $Bi_{4}Ti_{3}O_{12}-BiFeO_{3}$ piezoelectric ceramics / L. Kozielski, J. POLNAR, M. BUĆKO, M. Oboz, H. Duda // W: XVI ECerS conference [Dokument elektroniczny] : XVI conference and exhibition of the European Ceramic Society : Torino, 16–20 June 2019 : abstract book. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Torino : s. n.], [2019]. — Dysk Flash. — S. 506. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • keywords: multi-ferroics, piezoelectric materials

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Enhancement of magnetic properties in gadolinium doped $Bi_{4}Ti_{3}O_{12} - BiFeO_{3}$ ceramics / Lucjan Kozielski, Joanna POLNAR, Monika Oboz, Henryk Duda, Beata Wodecka-Duś, Jolanta Dzik // W: 3\textsuperscript{rd} Polish-Korean joint workshop on Advanced ceramics and XVI conference Composites and ceramic materials - technology, application and testing : under E-MRS auspices : [3\textsuperscript{rd}–10\textsuperscript{th} July 2019, Warsaw, Białowieża, Gdansk] : book of abstracts. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 2019. — ISBN: 978-83-65955-34-0. — S. 47

 • keywords: ceramics, sensors, multi-ferroics

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Magnetic properties of the $Bi{6}Fe_{2}Ti_{3}O_{18}$ aurivillius phase prepared by hydrothermal method / Mirosław M. BUĆKO, Joanna POLNAR, Janusz PRZEWOŹNIK, Jan ŻUKROWSKI, Czesław KAPUSTA // W: CIMTEC 2010 [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 12\textsuperscript{th} International Ceramics Congress : Montecatini Terme, Italy, June 6–11, 2010 / eds. Pietro Vincenzini. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Zurich : Trans Tech Publications Ltd, cop. 2010. — 1 dysk optyczny. — (Advances in Science and Technology [Dokument elektroniczny] ; ISSN 1662-0356 ; ISSN 1661-819X (dla CD) ; vol. 62–71). — e-ISBN: 978-3-908158-61-5. — S. 170–175. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 174–175, Abstr.. — Tytuł przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji: Part F, vol. 67)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Magnetic properties of the $Bi_{7}Fe_{3}Ti_{3}O_{21}$ Aurivillius phase doped with samarium / Mirosław M. BUĆKO, Joanna POLNAR, Jerzy LIS, Janusz PRZEWOŹNIK, Karolina GĄSKA, Czesław KAPUSTA // W: Adaptive, active and multifunctional smart materials systems [Dokument elektroniczny] : 4\textsuperscript{th} International conference on ”Smart materials, structures and systems” : Montecatini Terme, Italy : June 10–14, 2012 : proceedings / eds. Pietro Vincenzini, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Switzerland : Trans Tech Publications Ltd.], [2013]. — (Advances in Science and Technology [Dokument elektroniczny] ; ISSN 1662-0356 ; ISSN 1661-819X (dla CD) ; vol. 77). — e-ISBN: 978-3-908158-85-1. — Ekran 220–224. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.scientific.net/AST.77.220 [2012-12-10]. — Bibliogr. ekran 224, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/AST.77.220

11
 • Promotion through external magnetic field of osteogenic differentiation potential in adipose-derived mesenchymal stem cells: design of polyurethane/poly(lactic) acid sponges doped with iron oxide nanoparticles / Krzysztof Marycz, Michalina Alicka, Katarzyna Kornicka-Garbowska, Joanna POLNAR, Anna LIS-BARTOS, Rafał J. Wiglusz, Michael Roecken, Jean-Marie Nedelec // Journal of Biomedical Materials Research. Part B, Applied Biomaterials ; ISSN 1552-4973. — 2020 vol. 108 iss. 4, s. 1398–1411. — Bibliogr. s. 1410–1411, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2019-09-12. — tekst: https://onlinelibrary-1wiley-1com-1r3ntz4h20044.wbg2.bg.agh.edu.pl/doi/epdf/10.1002/jbm.b.34488

 • keywords: biomaterials, magnetic field, mesenchymal stem cells, iron oxide nanoparticles, osteogenic differentiation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1002/jbm.b.34488

12
 • Spektroskopia Mössbauera związków o strukturze Aurivillius w układzie $Bi_{4}Ti_{3}O_{12} - BiFeO_{3}$Mössbauer studies of some Aurivillius phases in the $Bi_{4}Ti_{3}O_{12} - BiFeO_{3}$ system / Paweł STOCH, Joanna POLNAR, Mirosław M. BUĆKO // W: X Konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 17–20. IX. 2015 : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2015 + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-63663-65-0. — S. 84

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Synthesis of $Bi_{6}Fe_{2}Ti_{3}O_{18}$ aurivillius phase by wet chemical methods / Dariusz ZIENTARA, Mirosław M. BUĆKO, Joanna POLNAR // W: CIMTEC 2010 [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 12\textsuperscript{th} International Ceramics Congress : Montecatini Terme, Italy, June 6–11, 2010 / eds. Pietro Vincenzini. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Zurich : Trans Tech Publications Ltd, cop. 2010. — 1 dysk optyczny. — (Advances in Science and Technology [Dokument elektroniczny] ; ISSN 1662-0356 ; ISSN 1661-819X (dla CD) ; vol. 62–71). — e-ISBN: 978-3-908158-61-5. — S. 164–169. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 169, Abstr.. — Tytuł przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji: Part F, vol. 67)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Właściwości dielektryczne faz $Bi_{7}Fe_{3}Ti_{3}O_{21}$ oraz $Bi_{6}REFe_{3}Ti_{3}O_{21} (RE = Sm, Gd)$ o strukturze typu AuriviliusaDielectrical properties of $Bi_{7}Fe_{3}Ti_{3}O_{21}$ and $Bi_{6}REFe_{3}Ti_{3}O_{21} (RE = Sm, Gd)$ phases with Aurivilius structure / Joanna POLNAR, Lucjan Kozielski, Mirosław BUĆKO // W: IX Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 19–22 września 2013 r. : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2013. — Opis częśc. wg. okł.. — ISBN: 978-83-63663-31-5. — S. 98

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Właściwości piezoelektryczne $Bi_{7}REFe_{4}Ti_{3}O_{24} (RE=Gd, Sm, Dy)$Piezoelectric properties of $Bi_{7}REFe_{4}Ti_{3}O_{24} (RE=Gd, Sm, Dy)$ / POLNAR J., Kozielski L., BUĆKO M. M., Erhart J. // W: Polska Ceramika 2014 [Dokument elektroniczny] : VIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–10 września 2014 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego, Ewy Stobierskiej ; AGH. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2014]. — Dysk Flash. — Tyt. dodatkowy: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2014 : Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2014 : Workshop rapid prototyping and laser formation of ceramics. — S. 100. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Wpływ gadolinu na właściwości magnetyczne $Bi_{9}Fe_{5}Ti_{3}O_{27}$ o strukturze typu AurivilliusaThe influence of gadolinium magnetic properties of $Bi_{9}Fe_{5}Ti_{3}O_{27}$ with Aurivillius structure type / Joanna POLNAR, Mirosław M. BUĆKO, Janusz PRZEWOŹNIK, Czesław KAPUSTA // W: VIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 22–25 wrzesień 2011 r. : program, streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, cop. 2011. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60958-83-4. — S. 142. — Pomyłka w nazwisku J. Przewoźnik (podano: J. Powroźnik); pomyłka w afiliacji 2 Autorów: J. Przewoźnik, C. Kapusta – powinno być: Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • XAS studies of RE (RE=Sm, Gd and Dy) doped $Bi7REFe4Ti3O24$ compounds / J. POLNAR, K. GOC, T. STRĄCZEK, A. Figura, K. SCHNEIDER, M. M. BUĆKO, J. LIS, C. KAPUSTA // W: Joint meeting of Polish Synchrotron Radiation Society and SOLARIS users [Dokument elektroniczny] : 9–11 September 2020, Kraków : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : Polish Synchrotron Radiation Society], cop. 2020. — Przy tekstach abstraktów dod.: Synchrotron Radiation in Natural Science 20. — S. 67–68. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://whova.com/portal/webapp/solar_202009/Documents [2020-09-10]. — Bibliogr. s. 68. — Tekst dostępny po zalogowaniu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: