Wykaz publikacji wybranego autora

Joanna Podporska, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kb, *Katedra Biomateriałów


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 25, z ogólnej liczby 26 publikacji Autora


1
 • A novel ceramic material with bioactive surface / Joanna PODPORSKA, Celina [właśc. Czesława] PALUSZKIEWICZ, Marta BŁAŻEWICZ // W: SURFENG 2007 : surface engineering : symposium & exposition workshop 2007 : Dublin, 7th September 2007 / ed. Joseph Stokes ; Materials Processing Research Centre. — Dublin : Dublin City University, [2007]. — S. [1]. — Bibliogr. s. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • A novel ceramic material with medical application / Joanna PODPORSKA, Marta BŁAŻEWICZ, Barbara TRYBALSKA // W: SM-2007 : VII Students' Meeting : Novi Sad, December 6–8, 2007 / Faculty of Technology University of Novi Sad. — [Novi Sad : UNS], [2007]. — (Processing and Application of Ceramics ; ISSN 1820-6131). — S. 16. — Bibliogr. s. 16

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • Bioactive pseudowollastonite/carbon fibres composites / T. GUMUŁA, C. PALUSZKIEWICZ, M. BŁAŻEWICZ, J. PODPORSKA // W: CESEP'07 : Carbon for Energy Storage and Environment Protection : the 2\textsuperscript{nd} international conference : September 2–6, 2007, Krakow, Poland / PCS. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2007. — ISBN: 978-83-89541-95-6. — S. 222. — Bibliogr. s. 222

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Bioactive wollastonite containing bioceramics obtained by the controlled pyrolisis of polymeric precursors / J. PODPORSKA, M. BŁAŻEWICZ // W: 8th World Biomaterials Congress [Dokument elektroniczny] : 28 May – 1 June 2008, Amsterdam, The Netherlands : abtracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [The Netherlands] : Marathon International, 2008. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Bioceramika z prekursorów polimerowych jako substytut tkanki kostnejBioceramics obtained from polymer precursors as a bone tissue substitute / Teresa GUMUŁA, Joanna PODPORSKA, Marta BŁAŻEWICZ // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2005 R. 8 vol. 47–53, s. 85–87. — Bibliogr. s. 87, Streszcz., Abstr.. — Tekst pol.-ang.. — tekst: http://biomat.krakow.pl/gazeta/archiwum/47-53F.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • In vitro studies on wollastonite based nanocomposite for medical application / J. PODPORSKA, M. BŁAŻEWICZ, E. SOŁTYSIAK // W: bone-tec 2008 : international bone-tissue-engineering congress : 7–9 November, 2008 Hannover. — [Hannover? : s. n.], [2008]. — S. 121

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Manufacturing and characterization of biodegradable nanocomposites based on wollastonite and polycaprolactone / J. PODPORSKA, M. BŁAŻEWICZ, E. SOŁTYSIAK // W: bone-tec 2008 : international bone-tissue-engineering congress : 7–9 November, 2008 Hannover. — [Hannover? : s. n.], [2008]. — S. 71. — Bibliogr. s. 71

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Mikrostruktura wybranych stomatologicznych biomateriałów metalicznych po inkubacji w syntetycznym osoczuMicrostructure od dental metallic biomaterials after incubation in synthetic body fluid / Adam BRZEZIAK, Joanna PODPORSKA // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2006 R. 9 nr 58–60, s. 82–84. — Bibliogr. s. 84, Streszcz., Abstr.. — Tekst pol.-ang.. — tekst: http://biomat.krakow.pl/gazeta/archiwum/58-60F.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • New bioactive ceramic obtained by heat treatment of modified polymeric precursors / T. GUMUŁA, J. PODPORSKA, C. PALUSZKIEWICZ, M. BŁAŻEWICZ // W: Biomaterials in regenerative medicine : international conference : Vienna, October 22–25, 2006 : abstracts / Polish Academy of Sciences. Scientific Centre in Vienna. — [Vienna : PAS SC], [2006]. — S. 66, P-33. — Bibliogr. s. 66

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • New bioactive ceramic obtained by heat treatment of modified polymeric precursors / T. GUMUŁA, J. PODPORSKA, C. PALUSZKIEWICZ, M. BŁAŻEWICZ // W: Biomaterials in regenerative medicine : proceedings of the international conference : Vienna, October 22–25, 2006 / ed. Andrzej J. Nadolny ; PAN Polska Akademia Nauk. Scientific Centre of the Polish Academy of Sciences. Vienna, Austria. — Vienna : SC PAS, 2006. — (Conference Proceedings and Monographs / Scientific Centre of the Polish Academy of Sciences. Vienna, Austria ; vol. 6). — S. 113. — Bibliogr. s. 113

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • New bioactive ceramics obtained by heat treatment of modified polymeric precursors / T. GUMUŁA, J. PODPORSKA, C. PALUSZKIEWICZ, M. BŁAŻEWICZ // Macromolecular Symposia ; ISSN 1022-1360. — Tytuł poprz.: Die Makromolekulare Chemie. Macromolecular Symposia. — 2007 vol. 253, s. 109–114. — Bibliogr. s. 113–114, Summ.. — Biomaterials in regenerative medicine : selected contributions from the conference in Vienna (Austria), October 22–25, 2006 / symposium eds. S. Slomkowski, [et al.]. — Weinheim : Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2007

 • keywords: polysiloxanes, bioactive ceramic, polymeric precursors, active fillers, pseudowollastonite

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1002/masy.200750716

14
 • Nucleation of hydroxyapatite layer on wolastonite material surface: FTIR studies / C. PALUSZKIEWICZ, M. BŁAŻEWICZ, J. PODPORSKA, T. GUMUŁA // W: ICAVS-4 : 4\textsuperscript{th} International Conference on Advanced Vibrational Spectroscopy : June 10–15, 2007, Corfu, Greece : book of abstracts. — [Patras, Greece : CPR Conferences – Public Relations], [2007]. — S. 289, poster 171

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • Organosilicon precursors based ceramics as a novel bioactive material / Joanna PODPORSKA, Teresa GUMUŁA, Marta BŁAŻEWICZ // W: Materiais 2007 : global materials for the XXI century: challenges to academia and industry : XIII conference of Sociedade Portuguesa de Materiais : IV international materials symposium – a materials science forum : 1–4 April 2007, Porto, Portugal : abstracts / Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. — Porto : FEUP, [2007]. — S. 85. — Bibliogr. s. 85

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Polymer nanocomposites for bone tissue substitutes / I. Kotela, J. PODPORSKA, E. SOŁTYSIAK, K. J. Konsztowicz, M. BŁAŻEWICZ // Ceramics International ; ISSN 0272-8842. — Tytuł poprz.: Ceramurgia International ; ISSN: 0390-5519. — 2009 vol. 35 iss. 6, s. 2475–2480. — Bibliogr. s. 2480, Abstr.

 • keywords: nano composites, apatite, biomedical applications, precursors: organic

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.ceramint.2009.02.016

18
 • Preliminary study on manufacturing of bioactive wollastonite/polycaprolactone scaffolds / J. PODPORSKA, M. BŁAŻEWICZ, E. SOŁTYSIAK // W: 9\textsuperscript{th} Advanced summer course in cell-materials interactions : Bioin spired matrices for tissue regeneration : June 16–20, 2008 Porto, Portugal. — [Portugal : s. n.], [2008]. — S. [1]. — Bibliogr. s. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Sposób wytwarzania syntetycznego wolastonitu[Process for preparing synthetic wollastonite] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: BŁAŻEWICZ Marta, PODPORSKA Joanna, GUMUŁA Teresa. — Int.Cl.: C01B 33/24\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 396442 A1 ; Opubl. 2013-04-02. — Zgłosz. nr P.396442 z dn. 2011-09-27 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2013  nr 7, s. 18. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL396442A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Sposób wytwarzania syntetycznego wolastonitu[Process for preparing synthetic wollastonite] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Marta BŁAŻEWICZ, Joanna PODPORSKA, Teresa GUMUŁA. — Int.Cl.: C01B 33/24\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 220446 B1 ; Udziel. 2014-12-10 ; Opubl. 2015-10-30. — Zgłosz. nr P.396442 z dn. 2011-09-27. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL220446B1.pdf

 • słowa kluczowe: polisiloksany, syntetyczny wolastonit, prekursory polimerowe, aktywne wypełniacze

  keywords: polysiloxanes, synthetic wollastonite, polymeric precursors, active fillers

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
23
 • The determination of structure and bioactivity of new polysiloxane : based materials for orthopedic application / C. PALUSZKIEWICZ, T. GUMUŁA, J. PODPORSKA, M. BŁAŻEWICZ // W: From molecules to molecular biological systems and molecular materials [Dokument elektroniczny] : role of noncovalent interactions and molecular recognition : VIIIth international conference on Molecular spectroscopy : Wrocław–Lądek Zdrój, 13–18 September 2005 / INTiBS PAN. Department of Molecular Spectroscopy. Wrocław. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Wrocław : INTiBS PAN], [2005]. — P 61. — Tryb dostępu: http://www.int.pan.wroc.pl/ks/konferencje/polcmos2005/polcmos2005a.htm [2006-01-19]. — Pełny tekst tylko dla autorów

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Wollastonite based bioactive materials for the bone tissue regeneration / Joanna PODPORSKA, Elżbieta SOŁTYSIAK, Marta BŁAŻEWICZ // Acta Biochimica Polonica ; ISSN 0001-527X. — 2008 vol. 55 Suppl. 4, s. 88, P3.15. — EUROBIOTECH 2008 : central European congress of Life sciences : Kraków, October 17–19, 2008 : abstracts. — Warszawa : Polish Biochemical Society Polish Academy of Sciences. Committee of Biochemistry and Biophysics, 2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Wollastonite-based ceramic obtained by thermal treatment of active fillers-containing polysiloxane precursors / Teresa GUMUŁA, Joanna PODPORSKA, Czesława PALUSZKIEWICZ, Marta BŁAŻEWICZ // W: EUCMOS XXVIII : XXVIII European congress on Molecular spectroscopy : September 3–8, 2006 Istanbul, Turkey : book of abstracts / eds. Sevim Akyüz, Elif Akalin. — [Turkey : s. n.], [2006]. — S. 215, P7-3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: