Wykaz publikacji wybranego autora

Joanna Kustra, mgr inż.

poprzednio: Pszczoła

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kchk, Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 10, z ogólnej liczby 10 publikacji Autora


1
 • Krystalizacja szkieł krzemianowo-fosforanowych z układu $NaCaPO_{4}-SiO_{2}$Crystallization of silicate-phosphate glasses from the $NaCaPO_{4}-SiO_{2}$ system / Maciej SITARZ, Katarzyna BUŁAT, Joanna PSZCZOŁA // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2012 t. 64 nr 3, s. 364–366. — Bibliogr. s. 366, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Krystalizacja szkieł krzemianowo-fosforanowych z układu $NaCaPO_{4}-SiO_{2}-BPO_{4}$Crystallization of silicate-phosphate glasses from the $NaCaPO_{4}-SiO_{2}-BPO_{4}$ system / Katarzyna BUŁAT, Maciej SITARZ, Joanna PSZCZOŁA, Aleksandra Wajda // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2014 t. 66 nr 2, s. 165–169. — Bibliogr. s. 168–169, Streszcz.. — tekst: http://ptcer.pl/pobierz/1012

 • słowa kluczowe: kierowana krystalizacja, szkło krzemianowo-fosforanowe, dewitryfikacja

  keywords: silicate-phosphate glasses, direct crystallization, devitrification

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Mesoporous silica layers basing on octahydridooctasilsesquioxane ($T_{8}^{H}$) / M. SITARZ, J. PSZCZOŁA, M. Odziomek, K. WODNICKA, A. Kowalewska // W: 6th European silicon days : 5–7 September 2012, Lyon, France : programme, abstracts and list of participants. — [France : s. n.], [2012]. — S. 169

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Preparation of mesoporous silica layers by polycondensation of octahydridooctasilsesquioxane ($T_{8}^{H}$) / M. SITARZ, J. PSZCZOŁA, M. Odziomek, K. WODNICKA, A. Kowalewska // W: EUCMOS 2012 : 31\textsuperscript{st} European congress on Molecular spectroscopy : Cluj-Napoca, Romania, August 26–31, 2012 : book of abstracts / eds. Katalin Nagy-Póra [et al.]. — [Cluj-Napoca] : Publishing House NAPOCA STAR, [2012]. — ISBN: 978-973-647-912-0. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Przygotowanie mezoporowatych warstw na drodze polikondensacji oktahydridosilseskwioksanów ($T_{8}^{H}$)Preparation of mesoporous silica layers by polycondensation of octahydridooctasilsesquioxane ($T_{8}^{H}$) / SITARZ M., PSZCZOŁA J., Odziomek M., WODNICKA K., Kowalewska A. // W: Polska Ceramika 2012 [Dokument elektroniczny] : VII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 9–12 września 2012 : streszczenia = abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2012]. — Dysk Flash. — Tyt. dodatkowy: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2012 : Workshop Ceramika Transparentna = Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2012 : Workshop Transparent Ceramics. — S. 143. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Structuration of materials using polysilsesquioxane (POSS) molecular precursor / Joanna PSZCZOŁA, Maciej SITARZ, Stephane Parola // W: XII\textsuperscript{th} International conference on Molecular spectroscopy : from molecules to nano- and biomaterials : Kraków–Białka Tatrzańska, 8–12 September 2013 : programme – abstracts – list of authors / eds. M. Handke, A. Koleżyński. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, cop. 2013. — ISBN: 978-83-63663-33-9. — S. 200. — J. Pszczoła – dod. afiliacja: ENS Lyon

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Structuration of materials using polysilsesquioxane (POSS) molecular precursorStrukturyzacja materiałów z wykorzystaniem prekursorów polisilseskwioksanowych (POSS) / Joanna PSZCZOŁA, Maciej SITARZ, Stephane Parola // W: 2\textsuperscript{nd} joint PhD seminar [Dokument elektroniczny] : Kraków, 17–18 October, 2013 : abstract book / AGH University of Science and Technology. Faculty of Materials Science and Ceramics, [etc.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH], [2013]. — S. [1–2]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://ceramika.agh.edu.pl/PhDseminar2013/ [2013-12-02]. — Tekst pol.-ang.. — J. Pszczoła – dodatkowa afiliacja : ENS Lyon, Université Lyon

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Two-photon controlled sol-gel condensation for the microfabrication of silica based microstructures : the role of photoacids and photobases / J. KUSTRA, E. Martin, D. Chateau, F. Lerouge, C. Monnereau, C. Andraud, M. SITARZ, P. L. Baldeck, S. Parola // RSC Advances [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2046-2069. — 2017 vol. 7 iss. 74, s. 46615–46620. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 46620. — Publikacja dostępna online od: 2017-10-02. — tekst: https://pubs.rsc.org/en/content/articlepdf/2017/ra/c7ra08608c?page=search

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1039/c7ra08608c

9
 • Warstwy mezoporowatej krzemionki otrzymane na drodze polikondensacji okta(wodoro)oktasilseskwioksanu $(T_{8}H)$[Mesoporous silica layers obtained by polycondensation of the octa(hydrogen)octasilsesquioxane $(T_{8}H)$] / J. PSZCZOŁA, M. SITARZ, M. Odziomek // W: I Ogólnopolskie forum chemii nieorganicznej : Kraków 6–8 grudnia 2012 : materiały forum. — Kraków : Wydawnictwo "ATTYKA", 2012. — ISBN: 978-83-62139-47-7. — S. 167

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Wpływ wygrzewania na mikrostrukturę i strukturę mezoporowatej krzemionki otrzymywanej na bazie oktahydro-oktasilseskwioksanuEffect of annealing on the microstructure and structure mesoporous silica obtained on the basis of octahydro-octasilesquioxane / Maciej SITARZ, Mateusz Odziomek, Joanna PSZCZOŁA // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2013 t. 65 nr 3, s. 323–326. — Bibliogr. s. 326, Streszcz.. — tekst: http://ptcer.pl/pobierz/910

 • słowa kluczowe: mezoporowata krzemionka, materiały mezoporowate, siliseskwioksany

  keywords: mesoporous silica, mesoporous materials, silsesquioxane

  cyfrowy identyfikator dokumentu: