Wykaz publikacji wybranego autora

Joanna Kulczycka, dr hab., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-kze, Katedra Zarządzania w Energetyce


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-4377-5506

ResearcherID: brak

Scopus: 56009341600

PBN: 913560

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 87, z ogólnej liczby 111 publikacji Autora


1
 • Analysis of the economic feasibility of using electric vehicles in comparison with gasoline-powered vehiclesAnaliza opłacalności użytkowania samochodów elektrycznych w porównaniu do samochodów o napędzie spalinowym / Joanna KULCZYCKA, Marcin Cholewa // W: Selected economic and technological aspects of management / ed. Natalia Iwaszczuk. — Kraków : AGH University of Science and Technology Press, 2013. — ISBN: 978-83-7464-604-8. — S. 81–92. — Bibliogr. s. 91–92, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: transport, samochody elektryczne, opłacalność

  keywords: transportation, electric vehicles, feasibility

2
 • Application LCA for eco-efficiency assessment of investment projects / Joanna KULCZYCKA, Marzena Smol // Acta Innovations [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2300-5599. — 2015 no. 16, s. 29–38. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.proakademia.eu/gfx/baza_wiedzy/305/nr_16_29_38.pdf [2015-10-21]. — Bibliogr. s. 36–38, Abstr.

 • keywords: environmental protection, investment project, eco-efficiency, Life Cycle Assessment (LCA)

3
 • Assessment of management pathways of by-products from biomass combustion using batneec options / Marzena Smol, Joanna KULCZYCKA // Acta Innovations [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2300-5599. — 2016 nr 19, s. 52–59. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/VdAS1i [2016-10-26]. — Bibliogr. s. 58–59, Abstr.

 • keywords: renewable energy sources (RES), Best Available Techniques Not Entailling Excessive Costs (BATNEEC), biomass ash (BA)

4
 • Atrakcyjność inwestycji górniczych : [streszczenie][The attractiveness of mining investments] / Joanna KULCZYCKA, Agnieszka Nowaczek, Rafał Szkop // W: IV PKG [Dokument elektroniczny] : IV Polski Kongres Górniczy 2017 : 20–22.11.2017, Kraków : materiały konferencyjne : sesje satelitarne: KW „Czatkowice”, KWK „Piast-Ziemowit”, KS „Bochnia”. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2017]. — 1 dysk optyczny. — Na okł.: Sesja plenarna: surowce mineralne w strategii gospodarczej Polski - jak wydobywać, jak pozyskiwać, jak oszczędzać w dobie zrównoważonego rozwoju?. — S. 79. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — J. Kulczycka - dod. afiliacja: IGSMiE PAN

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Atrakcyjność inwestycji górniczych w Polsce i ich wpływ na rozwój regionówThe attractiveness of mining investment in Poland and its impact on regional development / Joanna KULCZYCKA, Agnieszka Nowaczek, Herbert Wirth, Rafał Szkop // Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN 2081-4224. — Tytuł poprz.: WUG (Katowice) ; ISSN: 1505-0440. — 2017 nr 4, s. 3–10. — Bibliogr. s. 10, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: górnictwo, przemysł wydobywczy, surowce mineralne, atrakcyjność inwestycji

6
 • Badania postaw i poziomu świadomości w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętymExamination of attitudes and awareness related to circular economy / Agnieszka Nowaczek, Joanna KULCZYCKA, Marzena Smol, Anna AVDIUSHCHENKO, Jerzy Hausner // W: W kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym [Dokument elektroniczny] : perspektywa przemysłu : [Surowce i energia, a gospodarka o obiegu zamkniętym i niskoemisyjna : międzynarodowa konferencja : Kraków 14–15 września 2017 r.] / red. nauk. Joanna Kulczycka, Krzysztof Głuc ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2017. — e-ISBN: 978-83-62922-81-9. — S. 19–27. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://konferencja-pan.pl/wp-content/uploads/2017/04/monografia.pdf [2017-11-27]. — Bibliogr. s. 26–27, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Bezpieczeństwo podaży surowców nieenergetcznych i ich znaczenie w rozwoju gospodarki Unii Europejskiej i Polski[Safety supply of non-energy raw materials and its role for UE and Poland development] / Joanna KULCZYCKA, Barbara Radwanek-Bąk // W: Czy kryzys światowych zasobów? / red. nauk.: Bogdan Galwas, Bohdan Wyżnikiewicz ; Polska Akademia Nauk. Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”. — Warszawa : Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN, 2014. — Na okł. dod.: Zagrożenia globalne barierami rozwoju. — ISBN: 978-83-7151-591-0. — S. 125–136. — J. Kulczycka – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Bezpieczeństwo surowcowe w Polsce w zakresie mineralnych surowców nieenergetycznychRaw materials security in Poland in the field of non-energy minerals / Elżbieta Pietrzyk-Sokulska, Joanna KULCZYCKA // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2015 R. 56 nr 1, s. 17–25. — Bibliogr. s. 25. — Joanna Kulczycka – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: polityka surowcowa, Europejska Inicjatywa Surowcowa, bezpieczeństwo surowcowe

  keywords: mineral policy, EU Raw Materials Initiative, raw materials security

9
 • Characteristic of wet method of phosphorus recovery from polish sewage sludge ash with / Katarzyna Gorazda, Barbara Tarko, Zbigniew Wzorek, Anna K. Nowak, Joanna KULCZYCKA, Anna Henclik // Open Chemistry ; ISSN 2391-5420. — Tytuł poprz.: Central European Journal of Chemistry ; ISSN: 1895-1066. — 2016 vol. 14 iss. 1, s. 37–45. — Bibliogr. s. 45, Abstr.

 • keywords: phosphorus recovery, sewage sludge ash, alternative raw materials, wet extraction, incineration technology

10
 • Circular economy (CE) assumptions in WEEE management: Polish case studyZałożenia gospodarki o obiegu zamkniętym w zarządzaniu ZSEE w Polsce / Marzena Smol, Anna Avdiushchenko, Joanna KULCZYCKA // Economic and Environmental Studies ; ISSN 1642-2597. — 2016 vol. 16 no. 4, s. 531–549. — Bibliogr. s. 548, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://www.ees.uni.opole.pl/content/04_16/ees_16_4_fulltext_02.pdf

 • słowa kluczowe: zarządzanie odpadami, gospodarka o obiegu zamkniętym, zarządzanie zużytym sprzętem elektrycznym i elektornicznym (ZSEE)

  keywords: waste management, circular economy (CE), waste electrical and electronic equipment (WEEE)

11
 • Circular economy indicators in relation to eco-innovation in European regions / Marzena Smol, Joanna KULCZYCKA, Anna Avdiushchenko // Clean Technologies and Environmental Policy ; ISSN 1618-954X. — 2017 vol. 19 iss. 3, s. 669–678. — Bibliogr. s. 676–678, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-01-04. — tekst: https://goo.gl/EJM1MI

 • keywords: eco-innovation, regional policy, waste reduction, circular economy, sustainability indicator

12
 • Corporate social responsibility: communication about social and environmental disclosure by large and small copper mining companies / Herbert Wirth, Joanna KULCZYCKA, Jerzy Hausner, Maciej Koński // Resources Policy ; ISSN 0301-4207. — 2016 vol. 49, s. 53–60. — Bibliogr. s. 60, Abstr.. — tekst: http://goo.gl/VbR2FT

 • keywords: mining industry, corporate social responsibility (CSR), environmental footprint, copper mining companies

13
 • CRS, environment-friendly investments and innovations – the three elements necessary to build a modern and strong enterprise? / Joanna KULCZYCKA, Katarzyna HAŁASIK // W: SEED 2016 : the international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, May 17\textsuperscript{th}–19\textsuperscript{th}, 2016 : book of abstracts / ed. Mariusz Filipowicz, Tadeusz Olkuski, Katarzyna Styszko. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Zrównoważonej Energetyki, 2016 + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-944254-0-1. — S. 76

 • keywords: innovations, CSR, environment-friendly investments, Polish hard coal mining sector

14
 • CSR w działalności górniczej – wczoraj i dziś[Corporate Social Responsibility in mining activity – yesterday and today] / Elżbieta Pietrzyk-Sokulska, Joanna KULCZYCKA // W: Dziedzictwo i historia górnictwa oraz wykorzystanie pozostałości dawnych robót górniczych : materiały X konferencji : Wieliczka, 9–11.04.2014 / przygot.: Paweł P. Zagożdżon, Marek J. Battek, Maciej Madziarz. — Wrocław : Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, cop. 2014. — ISBN: 978-83-937788-4-3. — S. 40–42. — J. Kulczycka – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Ekstrakcja fosforu z popiołów przemysłowych po termicznej utylizacji osadów ściekowychRecovery of phosphorus from industrial sewage sludge ashes / Barbara Tarko, Katarzyna Gorazda, Zbigniew Wzorek, Anna K. Nowak, Zygmunt Kowalski, Joanna KULCZYCKA, Anna Henclik // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2014 t. 93 nr 6, s. 1041–1044. — Bibliogr. s. 1044

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Environmentally friendly energy production technology based on water-coal fuel / Zygmunt Kowalski, Joanna KULCZYCKA, Lelek Łukasz, Anita Staroń, Marcin Banach // W: XVIII international coal preparation congress : 28 June – 01 July 2016, Saint-Petersburg, Russia, Vol. 1 / ed. Vladimir Litvinenko. — Switzerland : Springer International Publishing, cop. 2016. — ISBN: 978-3-319-40942-9 ; e-ISBN: 978-3-319-40943-6. — S. 587–592. — Bibliogr. s. 592, Abstr.. — Toż na dysku Flash

 • keywords: coal, energy, environment, low emission, clean coal technology, water and coal fuel, water and coal slurry

17
 • Environmentally friendly pathways for the evaluation of investment projects using life cycle assessment (LCA) and life cycle cost analysis (LCCA) / Joanna KULCZYCKA, Marzena Smol // Clean Technologies and Environmental Policy ; ISSN 1618-954X. — 2016 vol. 18 iss. 3, s. 829–842. — Bibliogr. s. 840–842. — Publikacja dostępna online od: 2015-10-24. — tekst: http://link.springer.com.atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/content/pdf/10.1007%2Fs10098-015-1059-x.pdf

 • keywords: life cycle assessment (LCA), investment project, decision making process, environmentally friendly management, life cycle cost analysis (LCCA)

18
 • Environmental impacts of energy-efficient pyrometallurgical copper smelting technologies : the consequences of technological changes from 2010 to 2050 / Joanna KULCZYCKA, Łukasz Lelek, Anna Lewandowska, Herbert Wirth, Joseph D. Bergesen // Journal of Industrial Ecology ; ISSN 1088-1980. — 2016 vol. 20 no. 2, s. 304–316. — Bibliogr. s. 314–315, Summ.. — Publikacja dostępna online od: 2015-11-21. — tekst: http://onlinelibrary-1wiley-1com-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/doi/10.1111/jiec.12369/pdf

 • keywords: copper, life cycle assessment (LCA), shaft furnace, flash furnace, greenhouse gas (GHG) emissions, industrial ecology

19
 • Evaluation of municipal waste landfilling using the technology quality assessment method / Zygmunt Kowalski, Agnieszka Generowicz, Agnieszka Makara, Joanna KULCZYCKA // Environment Protection Engineering ; ISSN 0324-8828. — 2015 vol. 41 no. 4, s. 167–179. — Bibliogr. s. 178–179

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Evaluation of technology solutions for municipal waste incineration using LCA results and multi-criteria analysis / Agnieszka Generowicz, Anna Henclik, Joanna KULCZYCKA, Zygmunt Kowalski // Journal of Environmental Accounting and Management ; ISSN 2325-6192. — 2015 vol. 3 iss. 2, s. 169–180. — Bibliogr. s. 179–180, Abstr.

 • keywords: multi-criteria analysis, municipal waste, LCA, incineration

21
22
 • Fertilisers production from ashes after sewage sludge combustion – A strategy towards sustainable development / Katarzyna Gorazda, Barbara Tarko, Zbigniew Wzorek, Halyna Kominko, Anna K. Nowak, Joanna KULCZYCKA, Anna Henclik, Marzena Smol // Environmental Research ; ISSN 0013-9351. — 2017 vol. 154, s. 171–180. — Bibliogr. s. 179–180, Abstr.. — Poprawna afiliacja w erracie: 2017 vol. 158 s. 815 {https://goo.gl/vJ6PFL}. — tekst: https://goo.gl/iLctGD

 • keywords: sustainable development, sewage sludge ash, alternative raw materials, circular economy, phosphorus recovery as fertilizers

23
 • Gospodarka o obiegu zamkniętym wobec eko-innowacji i zrównoważonego rozwoju regionów[Circular economy to the eco-innovative and sustainable development policy] / Agnieszka Nowaczek, Joanna KULCZYCKA, Marzena Smol, Anna ADVIUSHCHENKO, Agnieszka BIELECKA // W: „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : III edycja konferencji : 23–24 maja 2017 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2017. — ISBN: 978-83-62922-74-1. — S. 39–40

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Gospodarka o obiegu zamkniętym wobec eko-innowacji i zrównoważonego rozwoju regionu[The circular economy towards eco-innovations and sustainable development of region] / Joanna KULCZYCKA, Anna AVDIUSHCHENKO, Marzena Smol, Agnieszka Nowaczek // W: Międzynarodowa konferencja "Surowce i energia, a gospodarka o obiegu zamkniętym i niskoemisyjna" : 14–15 IX 2017 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, [2017]. — ISBN: 978-83-894103-3-7. — S. 4–5. — Pełny tekst pt. "Gospodarka o obiegu zamkniętym wobec eko-innowacji i wyniki badań ankietowych dla Małopolski" w postaci slajdów pod adresem{http://konferencja-pan.pl/wp-content/uploads/2017/04/sesja-1.2.zip}

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Ile kosztuje Natura 2000? : obszary sieci Natura 2000 w Polsce a eksploatacja złóż kopalin – szacowanie potencjalnych strat ekonomicznych z tytułu ograniczeń[How much is Natura 2000?] / Elżbieta Pietrzyk-Sokulska, Joanna KULCZYCKA // Surowce i Maszyny Budowlane ; ISSN 1734-7998. — 2016 nr 3, s. 42–47. — Bibliogr. s. 47. — J. Kulczycka - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych