Wykaz publikacji wybranego autora

Joanna Kulczycka, dr hab., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-kze, Katedra Zarządzania w Energetyce

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / towaroznawstwo


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-4377-5506

ResearcherID: brak

Scopus: 56009341600

PBN: 913560

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 145, z ogólnej liczby 192 publikacji Autora


1
 • Analysis of the economic feasibility of using electric vehicles in comparison with gasoline-powered vehiclesAnaliza opłacalności użytkowania samochodów elektrycznych w porównaniu do samochodów o napędzie spalinowym / Joanna KULCZYCKA, Marcin Cholewa // W: Selected economic and technological aspects of management / ed. Natalia Iwaszczuk. — Kraków : AGH University of Science and Technology Press, 2013. — ISBN: 978-83-7464-604-8. — S. 81–92. — Bibliogr. s. 91–92, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: transport, samochody elektryczne, opłacalność

  keywords: transportation, electric vehicles, feasibility

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Application LCA for eco-efficiency assessment of investment projects / Joanna KULCZYCKA, Marzena Smol // Acta Innovations [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2300-5599. — 2015 no. 16, s. 29–38. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.proakademia.eu/gfx/baza_wiedzy/305/nr_16_29_38.pdf [2015-10-21]. — Bibliogr. s. 36–38, Abstr.

 • keywords: environmental protection, investment project, eco-efficiency, Life Cycle Assessment (LCA)

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Aspekty środowiskowe społecznej odpowiedzialności biznesuEnvironmental aspects of CSR / Ewelina PĘDZIWIATR, Joanna KULCZYCKA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XVIII międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 21–22 czerwca 2018 : abstrakty / red. nauk. Joanna Kulczycka, Piotr Łebkowski. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2018. — ISBN: 978-83-66016-30-9. — S. 89–90. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność biznesu, CSR, społeczna odpowiedzialność uczelni, aspekt ekonomiczny CSR

  keywords: sustainable development, CSR, CSR reporting

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • Assessment of management pathways of by-products from biomass combustion using batneec options / Marzena Smol, Joanna KULCZYCKA // Acta Innovations [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2300-5599. — 2016 nr 19, s. 52–59. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/VdAS1i [2016-10-26]. — Bibliogr. s. 58–59, Abstr.

 • keywords: renewable energy sources (RES), Best Available Techniques Not Entailling Excessive Costs (BATNEEC), biomass ash (BA)

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Atrakcyjność inwestycji górniczych : [streszczenie][The attractiveness of mining investments] / Joanna KULCZYCKA, Agnieszka Nowaczek, Rafał Szkop // W: IV PKG [Dokument elektroniczny] : IV Polski Kongres Górniczy 2017 : 20–22.11.2017, Kraków : materiały konferencyjne : sesje satelitarne: KW „Czatkowice”, KWK „Piast-Ziemowit”, KS „Bochnia”. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2017]. — 1 dysk optyczny. — Na okł.: Sesja plenarna: surowce mineralne w strategii gospodarczej Polski - jak wydobywać, jak pozyskiwać, jak oszczędzać w dobie zrównoważonego rozwoju?. — S. 79. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — J. Kulczycka - dod. afiliacja: IGSMiE PAN

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Atrakcyjność inwestycji górniczych w Polsce i ich wpływ na rozwój regionówThe attractiveness of mining investment in Poland and its impact on regional development / Joanna KULCZYCKA, Agnieszka Nowaczek, Herbert Wirth, Rafał Szkop // Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN 2081-4224. — Tytuł poprz.: WUG (Katowice) ; ISSN: 1505-0440. — 2017 nr 4, s. 3–10. — Bibliogr. s. 10, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: górnictwo, przemysł wydobywczy, surowce mineralne, atrakcyjność inwestycji

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Badania postaw i poziomu świadomości w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętymExamination of attitudes and awareness related to circular economy / Agnieszka Nowaczek, Joanna KULCZYCKA, Marzena Smol, Anna AVDIUSHCHENKO, Jerzy Hausner // W: W kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym [Dokument elektroniczny] : perspektywa przemysłu : [Surowce i energia, a gospodarka o obiegu zamkniętym i niskoemisyjna : międzynarodowa konferencja : Kraków 14–15 września 2017 r.] / red. nauk. Joanna Kulczycka, Krzysztof Głuc ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2017. — e-ISBN: 978-83-62922-81-9. — S. 19–27. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://konferencja-pan.pl/wp-content/uploads/2017/04/monografia.pdf [2017-11-27]. — Bibliogr. s. 26–27, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Bezpieczeństwo podaży surowców nieenergetcznych i ich znaczenie w rozwoju gospodarki Unii Europejskiej i Polski[Safety supply of non-energy raw materials and its role for UE and Poland development] / Joanna KULCZYCKA, Barbara Radwanek-Bąk // W: Czy kryzys światowych zasobów? / red. nauk.: Bogdan Galwas, Bohdan Wyżnikiewicz ; Polska Akademia Nauk. Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”. — Warszawa : Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN, 2014. — Na okł. dod.: Zagrożenia globalne barierami rozwoju. — ISBN: 978-83-7151-591-0. — S. 125–136. — J. Kulczycka – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Bezpieczeństwo surowcowe w Polsce w zakresie mineralnych surowców nieenergetycznychRaw materials security in Poland in the field of non-energy minerals / Elżbieta Pietrzyk-Sokulska, Joanna KULCZYCKA // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2015 R. 56 nr 1, s. 17–25. — Bibliogr. s. 25. — Joanna Kulczycka – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: polityka surowcowa, Europejska Inicjatywa Surowcowa, bezpieczeństwo surowcowe

  keywords: mineral policy, EU Raw Materials Initiative, raw materials security

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Budowanie międzynarodowej oferty profesjonalnych kursów dokształcających - projekt RefresCO EIT RMs : [abstrakt][Building an international offer of professional training courses - RefreCO EIT RMs project : abstract] / Ewelina PĘDZIWIATR, Joanna KULCZYCKA, Marzena Smol // W: „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : IV edycja konferencji : 5–6 czerwca 2018 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2018. — ISBN: 978-83-62922-90-1. — S. 67

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Cele i zadania w strategiach gospodarki o obiegu zamkniętym wybranych krajów UE i ich wpływ na działalność przedsiębiorstw[Aim and tasks in circular economy strategy of chose countries and its impact on enterprises activities] / Joanna KULCZYCKA, Ewelina PĘDZIWIATR // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XIX międzynarodowa konferencja naukowa : 1–2 lipca 2019, Kraków-Racławice : abstrakty / red. nauk. Natalia Iwaszczuk, Piotr Łebkowski. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2019. — ISBN: 978-83-953167-5-3. — S. 63

 • słowa kluczowe: ochrona środowiska, strategie zarządzania, gospodarka o obiegu zamkniętym

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Celowość wprowadzenia w Polsce proekologicznej reformy podatkowejExpediency of the introduction of the pro-ecological tax reform in Poland / Mariusz KUDEŁKO, Joanna KULCZYCKA // W: Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji europejskiej = Polish economy in the process of integration with European Union / red. nauk. Marianna Księżyk. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — S. 47–53. — Bibliogr. s. 53, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Characteristic of wet method of phosphorus recovery from polish sewage sludge ash with / Katarzyna Gorazda, Barbara Tarko, Zbigniew Wzorek, Anna K. Nowak, Joanna KULCZYCKA, Anna Henclik // Open Chemistry ; ISSN 2391-5420. — Tytuł poprz.: Central European Journal of Chemistry ; ISSN: 1895-1066. — 2016 vol. 14 iss. 1, s. 37–45. — Bibliogr. s. 45, Abstr.

 • keywords: phosphorus recovery, sewage sludge ash, alternative raw materials, wet extraction, incineration technology

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/chem-2016-0006

15
 • Circular economy (CE) assumptions in WEEE management: Polish case studyZałożenia gospodarki o obiegu zamkniętym w zarządzaniu ZSEE w Polsce / Marzena Smol, Anna Avdiushchenko, Joanna KULCZYCKA // Economic and Environmental Studies ; ISSN 1642-2597. — 2016 vol. 16 no. 4, s. 531–549. — Bibliogr. s. 548, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://www.ees.uni.opole.pl/content/04_16/ees_16_4_fulltext_02.pdf

 • słowa kluczowe: zarządzanie odpadami, gospodarka o obiegu zamkniętym, zarządzanie zużytym sprzętem elektrycznym i elektornicznym (ZSEE)

  keywords: waste management, circular economy (CE), waste electrical and electronic equipment (WEEE)

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Circular economy indicators in relation to eco-innovation in European regions / Marzena Smol, Joanna KULCZYCKA, Anna Avdiushchenko // Clean Technologies and Environmental Policy ; ISSN 1618-954X. — 2017 vol. 19 iss. 3, s. 669–678. — Bibliogr. s. 676–678, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-01-04. — tekst: https://goo.gl/EJM1MI

 • keywords: eco-innovation, regional policy, waste reduction, circular economy, sustainability indicator

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s10098-016-1323-8

17
 • Comparative analyses of pig farming management systems using the Life Cycle Assessment method / Agnieszka Makara, Zygmunt Kowalski, Łukasz Lelek, Joanna KULCZYCKA // Journal of Cleaner Production ; ISSN 0959-6526. — 2019 vol. 241 art. no. 118305, s. 1–11. — Bibliogr. s. 10–11, Abstr.

 • keywords: environmental impact, life cycle assessment, pig farming, manure management

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.clepro.2019.118305

18
 • Corporate social responsibility: communication about social and environmental disclosure by large and small copper mining companies / Herbert Wirth, Joanna KULCZYCKA, Jerzy Hausner, Maciej Koński // Resources Policy ; ISSN 0301-4207. — 2016 vol. 49, s. 53–60. — Bibliogr. s. 60, Abstr.. — tekst: http://goo.gl/VbR2FT

 • keywords: mining industry, corporate social responsibility (CSR), environmental footprint, copper mining companies

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.resourpol.2016.04.007

19
 • CRS, environment-friendly investments and innovations – the three elements necessary to build a modern and strong enterprise? / Joanna KULCZYCKA, Katarzyna HAŁASIK // W: SEED 2016 : the international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, May 17\textsuperscript{th}–19\textsuperscript{th}, 2016 : book of abstracts / ed. Mariusz Filipowicz, Tadeusz Olkuski, Katarzyna Styszko. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Zrównoważonej Energetyki, 2016 + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-944254-0-1. — S. 76

 • keywords: innovations, CSR, environment-friendly investments, Polish hard coal mining sector

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • CSR w działalności górniczej – wczoraj i dziś[Corporate Social Responsibility in mining activity – yesterday and today] / Elżbieta Pietrzyk-Sokulska, Joanna KULCZYCKA // W: Dziedzictwo i historia górnictwa oraz wykorzystanie pozostałości dawnych robót górniczych : materiały X konferencji : Wieliczka, 9–11.04.2014 / przygot.: Paweł P. Zagożdżon, Marek J. Battek, Maciej Madziarz. — Wrocław : Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, cop. 2014. — ISBN: 978-83-937788-4-3. — S. 40–42. — J. Kulczycka – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Definicje SOU[Definitions of SOU] / Joanna KULCZYCKA, Ewelina PĘDZIWIATR // W: Społeczna odpowiedzialność [Dokument elektroniczny] : znaczenie dla uczelni i sposoby wdrażania / red. Ewa Jastrzębska, Monika Przybysz, Magdalena Wróbel. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Warszawa] : Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Deklaracja Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, [2019]. — e-ISBN: 978-83-7610-696-0. — S. 9–10. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2019/09/SOU_publikacja.pdf [2020-01-03]. — Bibliogr. w formie przypisów. — E. Pędziwiatr – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza, J. Kulczycka – dod. afiliacja: IGSMiE PAN

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Development of the cross-sector digitalization strategy in the European Higher Education Area : current situation, possible solutions and expectations – case study of AGH University of Science and Technology / Jakub Grodecki, Joanna KULCZYCKA // W: „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : V edycja konferencji : 22-23 maja 2019 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2019. — ISBN: 978-83-9531674-6. — S. 25. — Toż w: {http://iati.pl/wp-content/uploads/2019/08/Ksi%C3%84%C2%85%C3%85%C2%BCka-Innowacyjne-pomys%C3%85%C2%82y-v2.1.pdf}

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
24
 • Ekoinnowacje technologiczne w aspekcie zrównoważonego rozwojuTechnological eco-innovations in the aspect of sustainable development / Wioletta Bajdur, Joanna KULCZYCKA, Tomasz Odzimek // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance ; ISSN 2084-5189. — Tytuł poprz.: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego ; ISSN: 1732-1565. — 2018 R. 16 nr 4 cz. 2, s. 23–33. — Bibliogr. s. 32, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, odpady polimerowe, LCA, ekoinnowacje technologiczne

  keywords: sustainable development, LCA, technological eco-innovation, polymer waste

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Ekoinnowacyjny sposób czyszczenia wymienników ciepła z kamienia kotłowegoEco-innovative method of cleaning heat exchangers from boiler scale / Piotr Olczak, Zygmunt Kowalski, Joanna KULCZYCKA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XVIII międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 21–22 czerwca 2018 : abstrakty / red. nauk. Joanna Kulczycka, Piotr Łebkowski. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2018. — ISBN: 978-83-66016-30-9. — S. 86–87. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: ekoinnowacje, wymienniki ciepła, chemiczne metody czyszczenia, kamień kotłowy

  keywords: heat exchanger, eco-innovation, chemical treatment method, boiler scale

  cyfrowy identyfikator dokumentu: