Wykaz publikacji wybranego autora

Joanna Karwan-Baczewska, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-knmimn, Katedra Nauki o Materiałach i Inżynierii Metali Nieżelaznych


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-5367-7248 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 56200875400

PBN: 5e709213878c28a04738f892

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 101, z ogólnej liczby 102 publikacji Autora


1
 • An experimental study of aluminum alloy matrix composite reinforced SiC made by hot pressing methodBadania kompozytu na osnowie stopu aluminium wzmacnianego SiC otrzymanego metodą prasowania na gorąco / M. SUŚNIAK, J. KARWAN-BACZEWSKA, J.Dutkiewicz, M. Actis Grande, M. Rosso // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2015 vol. 60 iss. 2B, s. 1523–1527. — Bibliogr. s. 1527. — W bazie Web of Science oznaczenie issue: 2. — tekst: https://journals.pan.pl/dlibra/publication/103810/edition/89817/content

 • keywords: powder metallurgy, mechanical alloying, hot pressing, Al/SiC composites

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.10515/amm-2015-0165

2
 • An experimental study of SiC addition to recycled aluminium alloy / SUŚNIAK Magdalena, KARWAN-BACZEWSKA Joanna, Dutkiewicz Jan // W: ICCS 17 – International Conference on Composite Structures : Porto, Portugal, 17–21 June 2013 : book of abstracts / ed. A. J. M. Ferreira. — [Porto : Universidade do Porto], [2013]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 124, 3745

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza warunków koagulacji i redukcji miedzi z żużli w badaniach pilotażowych w skali półprzemysłowej[Analysis of copper coagulation and reduction phenomena from slag at a semi-industrial scale in pilot studies] / A.\.W. Bydałek, W. Wołczyński, P. MIGAS, przy współpr.: J. KARWAN-BACZEWSKA, T. KARWAN, P. Schlafka, K. Najman, K. Jasińska, M. Rogóż // W: Analiza zjawisk koagulacji, redukcji i krystalizacji miedzi drogą do nowej technologii / [red.] Adam W. Bydałek, Waldemar Wołczyński, Ewa Popiłka. — Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2019. — ISBN: 978-83-7842-390-4. — S. 67–89. — Bibliogr. dla całej książki s. 145–150. — Afiliacja na podstawie erraty

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza wybranych własności technologicznych proszków kompozytowych na osnowie miedzi z dodatkiem fazy zbrojącej TiNAnalysis of the selected technological properties of copper based composite powders with titanium nitride reinforcement / Aleksandra FRANCZAK, Joanna KARWAN-BACZEWSKA // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2018 R. 63 nr 8, s. 25–27. — Bibliogr. s. 27

  orcid iD
 • słowa kluczowe: metalurgia proszków, mechaniczna synteza, własności technologiczne, kompozyty Cu/TiN

  keywords: powder metallurgy, mechanical alloying, technological properties, Cu/TiN composites

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/67.2018.8.4

5
 • Analysis of reinforcing effect for the wear resistance of Al/SiC composite : [abstract] / SUŚNIAK Magdalena, KARWAN-BACZEWSKA Joanna, Sulima Iwona // W: ICCS19 : 19th International Conference on Composite Structures : [Porto, Portugal], 5–8 September, 2016 : proceedings / ed. by Antonio J. M. Ferreira. — [Portugal : s. n.], 2016. — (Structural and Computational Mechanics Book Series ; ISSN 2421-2822). — ISBN: 978-88-7488-977-8. — S. 180

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analysis of slurry slags in terms of copper extraction process from system in static and dynamic conditions / Adam Bydalek, Piotr MIGAS, Marcin Rogóż, Joanna KARWAN-BACZEWSKA // W: METAL 2018 [Dokument elektroniczny] : 27\textsuperscript{th} international conference on Metallurgy and materials : May 23\textsuperscript{rd}–25\textsuperscript{th} 2018, Brno : conference proceedings : reviewed version. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2018. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-80-87294-84-0. — S. 1494–1499. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 1499, Abstr.

  orcid iD
 • keywords: slags, copper metallurgy, reductions of copper oxides

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Charakterystyka wiór odpadowych ze stopów aluminium i metoda wytwarzania z nich proszku i spiekówCharacteristics of waste metal chips from aluminum alloys and a method for making powder and sinters from them / Joanna KARWAN-BACZEWSKA, Krystyna Pietrzak, Jan Dutkiewicz, Anna JAREK, Magdalena SUŚNIAK // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2010 R. 55 nr 8, s. 565–573. — Bibliogr. s. 573

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Charakterystyka właściwości kompozytu AK52/SiC uzyskanego metodą impulsowo-plazmowego spiekaniaCharacteristics of AK52/SiC aluminium composite made by spark plasma sintering method / Magdalena SUŚNIAK, Dariusz Kołacz, Marcin Lis, Joanna KARWAN-BACZEWSKA, Tomasz SKRZEKUT // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2013 R. 58 nr 8, s. 447–453. — Bibliogr. s. 453

 • słowa kluczowe: recykling, metalurgia proszków, mechaniczna synteza, spiekanie impulsowo-plazmowe, kompozyty aluminiowe

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Copper matrix composite reinforced with titanium nitride produced by mechanical alloying and Spark Plasma Sintering (SPS) / KARWAN-BACZEWSKA J., FRANCZAK A. // W: 10\textsuperscript{th} International conference engineering, computer science and education, 2018 : [21-23 November 2018, Białka Tatrzańska] : book of abstracts. — Kraków : Metallurgy and Foundry Commission, Polish Academy of Sciences ; Institute of Technology, Pedagogical University of Krakow, cop. 2018. — S. [22]

 • keywords: powder metallurgy, mechanical alloying, spark plasma sintering, copper matrix composites

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Copper matrix composites reinforced with titanium nitride particles synthesized by mechanical alloying and spark plasma sinteringKompozyty na osnowie miedzi umacniane cząstkami azotku tytanu wytworzone w procesie mechanicznej syntezy i iskrowego spiekania plazmowego (SPS) / Aleksandra FRANCZAK, Joanna KARWAN-BACZEWSKA // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 2017 vol. 43 no. 2, s. 97–105. — Bibliogr. s. 105–105, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/METALLURGY/2017.43.2/mafe.2017.43.2.97.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: metalurgia proszków, mechaniczna synteza, azotek tytanu, iskrowe spiekanie plazmowe, kompozyty na osnowie miedzi

  keywords: powder metallurgy, mechanical alloying, spark plasma sintering, copper matrix composites, titanium nitrides

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/mafe.2017.43.2.97

11
 • Copper metal matrix composites reinforced by titanium nitride particle / Mateusz WĄSIK, Joanna KARWAN-BACZEWSKA, Beata LESZCZYŃSKA-MADEJ // W: ICNFM 2015 : [2\textsuperscript{nd} International Conference on Non-Ferrous Metals] : Cracow, Poland, June 22–24 2015 : book of abstracts. — [Kraków : AGH], [2015]. — S. 44

 • keywords: copper, powder metallurgy, metal matrix composites

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Copper metal matrix composites reinforced by titanium nitride particles / Mateusz WĄSIK, Joanna KARWAN-BACZEWSKA // Key Engineering Materials ; ISSN 1013-9826. — 2016 vol. 682, s. 270–275. — Bibliogr. s. 274–275, Abstr.. — Engineering and technology on Non-ferrous metals : selected, peer reviewed papers from the 2\textsuperscript{nd} International Conference on Non-Ferrous Metals (ICNFM'2015) : June 22–24, 2015, Cracow, Poland / eds. Małgorzta Perek-Nowak, Grzegorz Boczkal. — Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, cop. 2016. — ISBN 978-3-03835-733-9

 • keywords: copper, powder metallurgy, metal matrix composites

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/KEM.682.270

13
 • Dense $Fe-Co$ and $Fe-Co-Ni$ alloys {\em via} short distance infiltration / J. KARWAN-BACZEWSKA, I. Gotman, E. Y. Gutmanas // W: Euro PM2003 [Dokument elektroniczny] : European Powder Metallurgy conference on Meeting the challenges of a changing market place : Valencia, Spain October 20–22nd, 2003 : congress & exhibition : conference proceedings. Vol. 1, Vol. 2, Vol. 3, Plenary session ; Funtionally graded materials ; Hard materials ; High alloy steels ; Low alloy steels ; PM steels. Aluminium alloys / Metal matrix composites ; Case studies ; Magnetic materials ; Mechanical alloying ; Porous materials ; Testing, measurements & control. Modelling ; Powder injection moulding ; Powder compaction ; Powder production ; Rapid prototyping ; Sintering ; Thermal spraying / European Powder Metallurgy Association EPMA. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Bellstone, UK : EPMA, 2003. — 1 dysk optyczny. — Vol. 3 s. 420–425. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 425, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Description of slags from the processes on non-ferrous metals metallurgy / Joanna KARWAN-BACZEWSKA, Tadeusz KARWAN // W: Proceedings of the sixth international conference on Molten slags, fluxes and salts [Dokument elektroniczny] : Stockholm, Sweden–Helsinki, Finland : 12–17 June, 2000 / ed. S. Seetharaman, Du Sichen. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Sweden : Division of Metallurgy, KTH, 2000. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN10: 91-7170-606-2. — S. 1–16. — Bibliogr. s. 6–7, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Determination of $Fe-B$ and $Mo-B$ phases in $Fe-Mo-B$ sintered powders / PEREK-NOWAK M., KARWAN-BACZEWSKA J., Boczkal S. // W: 10\textsuperscript{th} International conference engineering, computer science and education, 2018 : [21-23 November 2018, Białka Tatrzańska] : book of abstracts. — Kraków : Metallurgy and Foundry Commission, Polish Academy of Sciences ; Institute of Technology, Pedagogical University of Krakow, cop. 2018. — S. [44]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Development of nanograined $Ti-Al$-graphite $(Ni-P)$ by mechanical alloying routeRozwój produkcji nanokrystalicznych proszków $Ti-Al$-grafit $(Ni-P)$ metodą mechanicznej syntezy / R. C. Agarwala, V. Agarwala, J. KARWAN-BACZEWSKA // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2008 vol. 53 iss. 1 spec. iss., s. 57–61. — Bibliogr. s. 60–61. — Zastosowano procedurę peer review. — SOTAMA : symposium on Texture and microstructure analysis : September 26–28, 2007, Cracow, Poland / guest eds. Jerzy Jura, Ewa Bełtowska, Jan T. Bonarski ; Institute of Metallurgy and Materials Science of the Polish Academy of Sciences, Cracow. — Warszawa ; Kraków : PAS. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science, 2008. — tekst: http://www-1imim-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/files/archiwum/Vol1_2008/artykuly/09_.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Development of nanograined ${TiAl}$-graphite ${(Ni-P)}$ by mechanical alloying route / R.-C. Agarwala, V. Agarwala, J. KARWAN-BACZEWSKA // W: SOTAMA 2007 : 2\textsuperscript{nd} symposium on Texture and microstructure analysis : Kraków, 26–28 September, 2007 : book of abstracts ; lectures and posters. — [Kraków : s. n.], [2007]. — S. 15–16

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • Effect of boron sinter-aid on the microstructure and properties of austenitic stainless steel-$TiB_{2}$ compositesWpływ dodatku boru na mikrostrukturę i właściwości kompozytów stal austenityczna-$TiB_{2}$ / I. Sulima, L. Jaworska, J. KARWAN-BACZEWSKA // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2015 vol. 60 iss. 4, s. 2619–2624. — Bibliogr. s. 2624

 • keywords: HP-HT sintering, physico-mechanical properties, boron, TiB2, AISI316L matrix composite

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/amm-2015-0423

20
 • Effect of granular composition of a powder upon the properties and microstructure of boron-modified $Fe-Ni-Mo-Cu$ sinters : [abstract] / KARWAN-BACZEWSKA Joanna // W: ICCS19 : 19th International Conference on Composite Structures : [Porto, Portugal], 5–8 September, 2016 : proceedings / ed. by Antonio J. M. Ferreira. — [Portugal : s. n.], 2016. — (Structural and Computational Mechanics Book Series ; ISSN 2421-2822). — ISBN: 978-88-7488-977-8. — S. 180

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
 • Effect of \emph{SiC} addition on the structure and mechanical properties of \emph{Al-SiC} compositeWpływ dodatku \emph{SiC} na strukturę i właściwości mechaniczne kompozytu \emph{Al-SiC} / Magdalena SUŚNIAK, Joanna KARWAN-BACZEWSKA // W: IMT 2014 : Innovative Manufacturing Technology : international conference : Zakopane 3\textsuperscript{rd}–5\textsuperscript{th} December 2014 : abstracts = Innowacyjne technologie wytwarzania / red. Magdalena Szutkowska. — Kraków : Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, 2014. — ISBN: 978-83-931339-9-4. — S. 57

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Effect of reinforcement volume fraction on the evolution of tribological properties of sintered $Al-SiC$ composites / M. SUŚNIAK, J. KARWAN-BACZEWSKA // W: [Międzynarodowa Konferencja] - Przetwórstwo metali nieżelaznych : technologie – urządzenia – materiały – zastosowania : Kraków, 25–27 październik 2017 : streszczenia referatów. — [Kraków : s. n.], [2017]. — S. 28–29. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Effect of SiC addition and sintering temperature on the structure and properties of P/M aluminium matrix composite / Magdalena SUŚNIAK, Joanna KARWAN-BACZEWSKA, Iwona Sulima // W: ICNFM 2015 : [2\textsuperscript{nd} International Conference on Non-Ferrous Metals] : Cracow, Poland, June 22–24 2015 : book of abstracts. — [Kraków : AGH], [2015]. — S. 156

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Effect of \emph {SiC} addition on the structure and mechanical properties of \emph {Al-SiC} compositeWpływ dodatku \emph {SiC} na strukturę i właściwości mechaniczne kompozytu \emph {Al-SiC} / Magdalena SUŚNIAK, Joanna KARWAN-BACZEWSKA // Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny ; ISSN 0025-6552. — 2015 R. 88 nr 2 dod.: CD, s. 271. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — IMT 2014 : międzynarodowa konferencja Innovative Manufacturing Technology : 3–5 grudnia 2014, Zakopane

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: