Wykaz publikacji wybranego autora

Joanna Karlikowska, dr inż.

asystent

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 17, z ogólnej liczby 17 publikacji Autora


1
 • Changes of chemical composition of infiltrating waters in loess loam profile / Joanna KARLIKOWSKA, Agnieszka KARPIŃSKA-RZEPA, Magdalena MAJCHRZAK // W: Hydrogeochémia '03 : aktuálne problémy hydrogeochémie. 1., Legislatíva a jej aplikácia v praxi : 2. Modelovanie v hydrogeochémii : 3. Aktuálne problémy hydrogeochémie : zbornik z vedeckej konferencie : 12.–13. jún 2003 Bratislava. VII. ročník / Univerzita Komenského v Bratislave. Prírodovedecká fakulta. Katedra hydrogeológie ; Slovenská asociácia hydrogeológov ; Uniwersytet Śląski w Katowicach. Wydział Nauk o Ziemi. Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej. — Bratislava : PRIF UK. Katedra hydrogeológie, 2003. — S. 74–79. — Bibliogr. s. 79, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Geostatystyczna ocena zmienności pola hydrogeochemicznego w GZWP 451 – Subzbiornik BoguciceGeostatistical assessment of the variation of hydrogeochemical zonation in the MGWB 451 – Bogucice Subbasin / KARLIKOWSKA Joanna // W: Hydrogeochémia 04 : “teorie a praxe v hydrogeologických aplikacích” : VIII. ročník mezinárodní vědecké konference : 24. 6.–25. 6. 2004 Ostrava / Vysoká Škola Báňská – Technická Univerzita Ostrava. HGF Institut geologického inženýrství, PRIF UK Bratislava. Katedra hydrogeológie, Uniwersytet Śląski w Katowicach. Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej. — Ostrava : VŠB – TU, 2004. — S. 29–32. — Bibliogr. s. 32, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Gospodarowanie zbiornikami wód podziemnych z uwzględnieniem ich jakości[Groundwater quality focused major aquifers management] / Stanisław WITCZAK, Joanna KARLIKOWSKA // W: Problemy wykorzystania wód podziemnych w gospodarce komunalnej : materiały na XV sympozjum naukowo-techniczne pt. Gospodarowanie wodami podziemnymi w Unii Europejskiej : Częstochowa 22–23 kwietnia 2004 r. / red. prowadz. Elżbieta Kowalczyk ; Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział w Częstochowie, Koło Zakładowe PZITS przy „Wodociągach Częstochowskich” S. A.. — [Częstochowa : s. n.], [2004]. — ISBN10: 8390440849. — S. 59–68. — Bibliogr. s. 67–68

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • Groundwater dating with sulfur hexafluoride : methodology and field comparison with tritium and hydrodynamic methods / M. DULIŃSKI, J. KANIA, J. KARLIKOWSKA, M. Korczynski-Jackowicz, P. Mochalski, M. Opoka, K. RÓŻAŃSKI, I. ŚLIWKA, S. WITCZAK, A. Zuber // W: International symposium on Isotope hydrology and integrated water resources management : Vienna, Austria 19–23 May 2003 : book of extended synopses : oral papers / International Atomic Energy Agency. — [Vienna : IAEA], [2003]. — (IAEA-CN ; 104). — Opis częśc. wg okł. — S. 49–50. — Bibliogr. s. 50

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Groundwater vulnerability map of Poland as useful tool for risk assessment to groundwater resources / Stanisław WITCZAK, Robert DUDA, Joanna KARLIKOWSKA, Anna ŻUREK // W: OSLO 2008 [Dokument elektroniczny] : 33\textsuperscript{rd} International Geological Congress : 6–14 August 2008, Oslo, Norway : abstract CD-ROM. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Oslo : s. n.], [2008]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • GZWP451, Bogucice: strefowość i modele przepływuBogucice Sands: stratification and flow models / Jarosław KANIA, Joanna KARLIKOWSKA, Jadwiga SZCZEPAŃSKA, Stanisław WITCZAK, Marek DULIŃSKI, Kazimierz RÓŻAŃSKI, Marcin Jackowicz-Korczyński, Andrzej Zuber // W: Współczesne problemy hydrogeologii, T. 11, cz. 1 / red. Halina Piekarek-Jankowska, Beata Jaworska-Szulc ; Politechnika Gdańska. Wydział Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska. — Gdańsk : WBWiIŚ PG, 2003. — Opis częśc. wg okł.. — S. 335–342. — Bibliogr. s. 342, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Hydrochemistry of Bogucice Sands aquifer as related to water ages / M. DULIŃSKI, J. KANIA, J. KARLIKOWSKA, M. Opoka, K. RÓŻAŃSKI, I. Śliwka, S. WITCZAK, A. Zuber // W: Jakość i podatność wód podziemnych na zanieczyszczenie = Groundwater quality and vulnerability / pod red. Hanny Rubin, Krystyna Rubina, Andrzeja J. Witkowskiego ; WNoZ UŚ. — Sosnowiec : WNoZ UŚ, 2002. — (Prace Wydziału Nauk o Ziemi UŚ / Uniwersytet Śląski. Studenckie Koło Naukowe Geografów, Sosnowiec, Uniwersytet Śląski. Wydział Nauk o Ziemi, Sosnowiec ; ISSN 1895-6777 ; nr 22). — S. 25–34. — Bibliogr. s. 33–34, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Konceptualny model geochemiczny interakcji woda-skała strefy zasilania Subniecki Kędzierzyńsko-Głubczyckiej – GZWP 332The conceptual geochemical model of the water-rock interactions within the recharge zone of Kędzierzyn-Głubczyce Subtrough – MGWB 332 / Joanna KARLIKOWSKA // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1592. Górnictwo ; ISSN 0372-9508. — 2003 z. 256, s. 115–118. — Bibliogr. s. 118, Streszcz., Summ., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Modelowanie hydrogeochemiczne procesów kształtujących skład wód podziemnych strefy zasilania Subzbiornika Bogucice (GZWP 451)Hydrogeochemical modelling of the processess forming the groundwater composition of the recharge zone of the Bogucice Subbasin (MGWB 451) / Joanna KARLIKOWSKA, Tadeusz RATAJCZAK, Stanisław L. WITCZAK // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1592. Górnictwo ; ISSN 0372-9508. — 2003 z. 256, s. 119–124. — Bibliogr. s. 123–124, Streszcz., Summ., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Możliwość wykorzystania mapy podatności do weryfikacji stref wrażliwych na zanieczyszczenia azotanamiThe possible using of the vulnerability map for NVZs delimitation / Stanisław WITCZAK, Robert DUDA, Joanna KARLIKOWSKA, Anna ŻUREK // W: Współczesne problemy hydrogeologii : 6–9 września 2005, Toruń, T. 12 / red. Andrzej Sadurski, Arkadiusz Krawiec ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. — Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005. — S. 715–721. — Bibliogr. s. 721, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Przebieg zmian jakości wód podziemnych pod wpływem emisji związków siarki z Huty im. T. Sendzimira w KrakowieThe run of groundwater quality changes under influence of the sulphur compounds from T. Sendzimirs Metallurgical Plant in Kraków / Joanna KARLIKOWSKA // W: Współczesne problemy hydrogeologii : Hydrogeologia na przełomie wieków : Warszawa–Kielce 15–17 września 1999, T. 9 / red. Stefan Krajewski, Andrzej Sadurski ; Państwowy Instytut Geologiczny. — Warszawa : PIG, 1999. — ISBN10: 8386986409. — S. 421–424. — Bibliogr. s. 424, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Przykłady badań modelowych zmian składu wód w różnych warunkach hydrogeochemicznychThe examples of modelling study of the water composition changes in different hydrogeochemical conditions / Joanna KARLIKOWSKA // W: Współczesne problemy hydrogeologii, T. 11, cz. 2 / red. Bohdan Kozerski, Beata Jaworska-Szulc ; Politechnika Gdańska. Wydział Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska. — Gdańsk : WBWiIŚ PG, 2003. — Opis częśc. wg okł.. — S. 171–178. — Bibliogr. s. 178, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • The processes influenced on groundwater composition at Kedzierzyn-Glubczyce Subtrough, Southern Poland / Joanna KARLIKOWSKA // W: Hydrogeochémia '03 : aktuálne problémy hydrogeochémie. 1., Legislatíva a jej aplikácia v praxi : 2. Modelovanie v hydrogeochémii : 3. Aktuálne problémy hydrogeochémie : zbornik z vedeckej konferencie : 12.–13. jún 2003 Bratislava. VII. ročník / Univerzita Komenského v Bratislave. Prírodovedecká fakulta. Katedra hydrogeológie ; Slovenská asociácia hydrogeológov ; Uniwersytet Śląski w Katowicach. Wydział Nauk o Ziemi. Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej. — Bratislava : PRIF UK. Katedra hydrogeológie, 2003. — S. 80–85. — Bibliogr. s. 85, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • The zonation of redox conditions in the grounwater aquifers in Poland / Joanna KARLIKOWSKA // Mineralia Slovaca ; ISSN 0369-2086. — 2002 vol. 34 no. 1 dod.: Geovestník, s. 7. — Medzinárodná konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Herl'any 8. a 9. apríla 2002

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Zastosowanie modelowania geochemicznego w trzeciorzędowych zbiornikach wód podziemnych GZWP 332 i GZWP 451Application of the geochemical modeling in the tertiary groundwater aquifer MGWB 332 and MGWB 451 / Joanna KARLIKOWSKA // W: Współczesne problemy hydrogeologii : Wrocław 2001. 10, T. 2 / red. nauk. Tatiana Bocheńska, Stanisław Staśko. — Wrocław : Sudety. Oficyna Wydawnicza Oddziału Wrocławskiego PTTK na zlec. Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001. — S. 455–458. — Bibliogr. s. 558, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: