Wykaz publikacji wybranego autora

Joanna Jasnos, dr inż.

poprzednio: Ciągło

asystent

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kse, Katedra Surowców Energetycznych


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9605-7148 połącz konto z ORCID

ResearcherID: X-1577-2018

Scopus: brak

PBN: 5e7093c1878c28a0473b0485

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 19, z ogólnej liczby 20 publikacji Autora


1
 • Analiza chemizmu wód podziemnych utworów miocenu w Zapadlisku Przedkarpackim pod kątem właściwości leczniczychThe analysis of chemical composition of groundwaters from Miocene formations in the Carpathians Foredeep from the point of view therapeutical properties / Anna SOWIŻDŻAŁ, Joanna JASNOS // Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój ; ISSN 0304-520X. — 2011 nr 1–2, s. 365–376. — Bibliogr. s. 375, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
4
5
 • Atlasy zasobów geotermalnych na Niżu Polskim: kompendium wiedzy dla fachowców i przyszłych inwestorów[Atlases of geothermal resources in the Polish Lowlands – compendium of knowleadge for professional and prospective investors] / Marek HAJTO, Joanna CIĄGŁO // GLOBEnergia ; ISSN 1897-1288. — 2007 nr 1, s. 10–12

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Hydrogeochemical characteristics of geothermal waters from Mesozoic formations in the basement of the central part of the Carpathian Foredeep and the Carpathians (Poland) using multivariate statistical methods / Joanna JASNOS // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2021 vol. 14 iss. 13 art. no. 4022, s. 1–31. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 29–31, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-07-04. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/14/13/4022/pdf

 • keywords: chemical composition, statistical analysis, Carpathian Foredeep, Outer Carpathians, geothermal waters, principal component analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en14134022

7
 • Katedra Surowców Energetycznych WGGiOŚ AGH – badania naukowe i działalność dydaktyczna[Department of Fossil Fuels – Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection AGH UST – research and education] / Wojciech GÓRECKI, Beata KĘPIŃSKA, Marek HAJTO, Joanna CIĄGŁO // Wszechświat (Kraków) ; ISSN 0043-9592. — 2008 t. 109 nr 4–6, s. 97–100

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Możliwości zagospodarowania wód geotermalnych Podhala do celów balneoterapeutycznych i rekreacyjnychPossibilities of use of the podhale geothermal waters for balneotherapeutical and recreational purposes / Beata KĘPIŃSKA, Joanna CIĄGŁO // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2008 t. 34 z. 3, s. 541–559. — Bibliogr. s. 555–557, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2008-03/Geologia_2008_3_10.pdf

 • słowa kluczowe: skład chemiczny, wody geotermalne, temperatura, rekreacja, lecznictwo, Podhale

  keywords: chemical composition, geothermal waters, balneotherapy, temperature, recreation, Podhale region

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Możliwości zagospodarowania wód geotermalnych zbiornika cenomańskiego w rejonie Proszowice–Busko–Pińczów[Possibilities of geothermal waters development from the Cenomanian aquifer of the Proszowice–Busko–Pińczów area] / Bartosz PAPIERNIK, Anna SOWIŻDŻAŁ, Joanna CIĄGŁO // W: Pierwszy Polski Kongres Geologiczny : Kraków 26–28 czerwca 2008 : abstrakty / zest. Grzegorz Haczewski. — Kraków : Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2008. — ISBN: 978-83-924869-4-7. — S. 87–88

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Możliwości zagospodarowania wód geotermalnych zbiornika cenomańskiego w rejonie Proszowice–Busko–PińczówPossibilities of geothermal waters development from the Cenomanian aquifer of the Proszowice–Busko–Pińczów area / Bartosz PAPIERNIK, Anna SOWIŻDŻAŁ, Joanna CIĄGŁO // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego = Geological Bulletin of the Polish Geological Institute ; ISSN 0867-6143. Hydrogeologia ; ISSN 1644-0870. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2008 nr 429, s. 131–138. — Bibliogr. s. 138, Streszcz., Abstr.. — Złoża kopalin – aktualne problemy prac poszukiwawczych, badawczych i dokumentacyjnych = Natural resources – current problems of prospection, exploration and documentation : [sesja Polskiego Kongresu Geologicznego] / pod red. nauk. Magdaleny Pańczyk. — Warszawa : PIG, 2008

 • keywords: reservoir parameters, geothermal energy, Miechów Trough

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Perspektywiczne lokalizacje dla zagospodarowania energii geotermalnej na Niżu Polskim[Prospective localizations for geothermal energy development in the Polish Lowlands] / Wojciech GÓRECKI, Joanna CIĄGŁO // GLOBEnergia ; ISSN 1897-1288. — 2007 nr 3, s. 16. — Ogólnopolski Kongres Geotermalny : Geotermia w Polsce – doświadczenia, stan aktualny, perspektywy rozwoju : Radziejowice, 17–19 października 2007 : [streszczenia] / Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne [etc.]. — Kraków : GEOSYSTEM we współpracy z: Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska. Zakład Surowców Energetycznych, Stowarzyszenie Geosynoptyków GEOS, 2007

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Perspektywiczne lokalizacje dla zagospodarowania energii geotermalnej na Niżu PolskimProspective localizations for geothermal energy use in the Polish Lowlands / Wojciech GÓRECKI, Joanna CIĄGŁO // Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój ; ISSN 0304-520X. — 2007 R. 46 z. 2, s. 35–43. — Bibliogr. s. 43, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Perspektywiczne lokalizacje dla zagospodarowania energii geotermalnej na Niżu Polskim[Prospective localizations for geothermal energy development in the Polish Lowlands] / Wojciech GÓRECKI, Joanna CIĄGŁO // W: Ogólnopolski Kongres Geotermalny : Geotermia w Polsce – doświadczenia, stan aktualny, perspektywy rozwoju : Radziejowice, 17–19 października 2007 / red. Maria Gładysz, Jarosław Kotyza, Alicja Kawalec-Majka ; Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne, [et al.]. — Kraków : Geosystem, [2007]. — S. 20–25. — Bibliogr. s. 25

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Perspektywiczne lokalizacje dla zagospodarowania wód geotermalnych na Niżu Polskim[Prospective localizations for geothermal waters development in the Polish Lowlands] / Wojciech GÓRECKI, Joanna CIĄGŁO // GLOBEnergia ; ISSN 1897-1288. — 2007 nr 4, s. 14–17. — Bibliogr. s. 17

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • The latest results of geothermal projects in Poland / Wojciech GÓRECKI, Anna SOWIŻDŻAŁ, Marek HAJTO, Joanna JASNOS // W: EGC 2013 [Dokument elektroniczny] : European Geothermal Congress 2013 : Pisa, Italy, 3–7 June 2013 : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Italy : s. n.], 2013. — 1 dysk Flash. — e-ISBN: 978-2-8052-0226-1. — S. [1–9]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 8–9, Abstr.

 • keywords: Poland, Carpathians, geothermal atlases, geothermal projects

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Trójwymiarowy model strukturalny utworów starszego paleozoiku na obszarze platformy prekambryjskiej[3D structural model of Lower Paleozoic strata on the area of the Precambrian platform] / Bartosz PAPIERNIK, Marek HAJTO, Anna SOWIŻDŻAŁ, Szczepan PORĘBSKI, Michał MICHNA, Grzegorz MACHOWSKI, Justyna ZAJĄC, Joanna JASNOS, Gabriel ZĄBEK, Wojciech GÓRECKI, [et al.] // W: Wyzwania stojące przed Górnictwem Naftowym w świetle przepisów prawa geologicznego i górniczego oraz polityki surowcowej Państwa : Chęciny, 10-13 października 2017 : materiały konferencyjne / SITP NiG. Oddział w Warszawie II. — [Chęciny : s. n.], [2017]. — S. 21

 • słowa kluczowe: trójwymiarowy model strukturalny, dolny paleozoik

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Warunki geotermiczne formacji mezozoicznych niecki miechowskiej i jej podłoża kontynuujących się pod zapadliskiem przedkarpackim i Karpatami zewnętrznymiGeothermal conditions of Mesozoic formations of the Miechów trough and its basement continuing under the Carpathian Fordeep and the Outer Carpathians / Joanna JASNOS, Bartosz PAPIERNIK, Marek HAJTO // Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój ; ISSN 0304-520X. — 2016 R. 55 z. 2, s. 201–202. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: niecka miechowska, formacje mezozoiczne, mapy strukturalne, mapy temperatur wgłębnych, mineralizacja wód

  keywords: TDS, mesozoic formations, structural maps, maps of subsurface temperatures, Miechów Trough

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Właściwości balneoterapeutyczne podhalańskich wód geotermalnychBalneotherapeutical properties of the Podhale geothermal waters / Joanna CIĄGŁO // Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój ; ISSN 0304-520X. — 2007 R. 46 z. 1, s. 17–24, [1] k. tabl.. — Bibliogr. s. 23–24, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Występowanie wód mineralnych, swoistych, leczniczych, termalnych oraz solanek na obszarze zapadliska przedkarpackiego i północnej części Karpat zewnętrznychThe occurance of mineral, specific, therapeutic waters, geothermal waters and brines on the area of the Carpathian Foredeep and the northern part of the Outer Carpathians / Joanna JASNOS // Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój ; ISSN 0304-520X. — 2011 R. 50 z. 1–2, s. 349–363. — Bibliogr. s. 360–363, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: