Wykaz publikacji wybranego autora

Joanna Jasnos, dr inż.

asystent

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kse, Katedra Surowców Energetycznych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: X-1577-2018

Scopus: brak

PBN: 3925668

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 8, z ogólnej liczby 8 publikacji Autora


1
 • Analiza chemizmu wód podziemnych utworów miocenu w Zapadlisku Przedkarpackim pod kątem właściwości leczniczychThe analysis of chemical composition of groundwaters from Miocene formations in the Carpathians Foredeep from the point of view therapeutical properties / Anna SOWIŻDŻAŁ, Joanna JASNOS // Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój ; ISSN 0304-520X. — 2011 nr 1–2, s. 365–376. — Bibliogr. s. 375, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
4
5
 • The latest results of geothermal projects in Poland / Wojciech GÓRECKI, Anna SOWIŻDŻAŁ, Marek HAJTO, Joanna JASNOS // W: EGC 2013 [Dokument elektroniczny] : European Geothermal Congress 2013 : Pisa, Italy, 3–7 June 2013 : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Italy : s. n.], 2013. — 1 dysk Flash. — e-ISBN: 978-2-8052-0226-1. — S. [1–9]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 8–9, Abstr.

 • keywords: Poland, Carpathians, geothermal atlases, geothermal projects

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Trójwymiarowy model strukturalny utworów starszego paleozoiku na obszarze platformy prekambryjskiej[3D structural model of Lower Paleozoic strata on the area of the Precambrian platform] / Bartosz PAPIERNIK, Marek HAJTO, Anna SOWIŻDŻAŁ, Szczepan PORĘBSKI, Michał MICHNA, Grzegorz MACHOWSKI, Justyna ZAJĄC, Joanna JASNOS, Gabriel ZĄBEK, Wojciech GÓRECKI, [et al.] // W: Wyzwania stojące przed Górnictwem Naftowym w świetle przepisów prawa geologicznego i górniczego oraz polityki surowcowej Państwa : Chęciny, 10-13 października 2017 : materiały konferencyjne / SITP NiG. Oddział w Warszawie II. — [Chęciny : s. n.], [2017]. — S. 21

 • słowa kluczowe: trójwymiarowy model strukturalny, dolny paleozoik

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Warunki geotermiczne formacji mezozoicznych niecki miechowskiej i jej podłoża kontynuujących się pod zapadliskiem przedkarpackim i Karpatami zewnętrznymiGeothermal conditions of Mesozoic formations of the Miechów trough and its basement continuing under the Carpathian Fordeep and the Outer Carpathians / Joanna JASNOS, Bartosz PAPIERNIK, Marek HAJTO // Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój ; ISSN 0304-520X. — 2016 R. 55 z. 2, s. 201–202. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: niecka miechowska, formacje mezozoiczne, mapy strukturalne, mapy temperatur wgłębnych, mineralizacja wód

  keywords: TDS, the Miechów Trough, mesozoic formations, structural maps, maps of subsurface temperatures

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Występowanie wód mineralnych, swoistych, leczniczych, termalnych oraz solanek na obszarze zapadliska przedkarpackiego i północnej części Karpat zewnętrznychThe occurance of mineral, specific, therapeutic waters, geothermal waters and brines on the area of the Carpathian Foredeep and the northern part of the Outer Carpathians / Joanna JASNOS // Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój ; ISSN 0304-520X. — 2011 R. 50 z. 1–2, s. 349–363. — Bibliogr. s. 360–363, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: