Wykaz publikacji wybranego autora

Joanna Iwaniec, dr hab. inż.

poprzednio: Ligęza

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-krm, Katedra Robotyki i Mechatroniki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-2320-1417

ResearcherID: brak

Scopus: 55916475100

PBN: 900872

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 77, z ogólnej liczby 79 publikacji Autora


1
 • Accuracy of marker location identification for investigation into mechanics of ball / Joanna IWANIEC, Marek IWANIEC // W: MEMSTECH 2018 [Dokument elektroniczny] : perspective technologies and methods in MEMS design : XIV\textsuperscript{th} international conference : Polyana, April 18–22, 2018 : proceedings = Perspektivnì tehnologìï ì metodi proektuvannâ MEMC (MEMSTECH) : materìali XIV-oï mižnarodnoï naukovo-tehnìčnoï konferencìï : 18–22 kvìtnâ, Polâna, Ukraïna / Ministry of Education and Science of Ukraine, Lviv Polytechnic National University, Ukraine, IEEE Ukraine Section (West) MTT/ED/AP/EP/SSC Societies Joint Chapter. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — USA : IEEE, cop. 2018. — (International Conference on Perspective Technologies and Methods in MEMS Design ; ISSN 2573-5373). — e-ISBN: 978-1-5386-5880-2. — S. 9–13. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 13, Abstr.. — Dod. ISBN: 978-1-5386-5881-9. — Publikacja dostępna online od: 2018-05-28. — tekst: https://ieeexplore-1ieee-1org-1000047cm0011.wbg2.bg.agh.edu.pl/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=8365691

 • keywords: marker detection, Kronecker product, modelling of blurs, Magnus effect, Fredholm integral equation of the first kind

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/MEMSTECH.2018.8365691

2
 • Analiza własności dynamicznych podstawy robota równoległego do frezowania[Analysis of the dynamic properties of a robot base for milling] / Joanna IWANIEC // W: Projektowanie mechatroniczne : zagadnienia wybrane : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Uhla. — Kraków : Zespół Mechatroniki Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk, Katedra Robotyki i Mechatroniki Akademii Górniczo-Hutniczej, 2006. — ISBN: 83-7204-565-8. — S. 63–71. — Bibliogr. s. 70–71, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analysis of ECG signals using vectorcardiography and recurrence plot method / Joanna IWANIEC, Dominik Mukrecki // W: KraSyNT 2016 : 3\textsuperscript{rd} Krakow Symposium on Science and Technology : Kraków Wieliczka, Poland September 26, 2016 / ed. Agata Nawrocka, Stanisław Flaga ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. Department of Process Control. — Kraków : AGH University of Science and Technology. Department of Process Control, 2016. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-64755-25-5. — S. 14–15

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Application of recurrence-based methods to heart work analysis / Joanna IWANIEC, Marek IWANIEC // W: 6thICTD, 5thCMMNO Gliwice 2016 : 5th International Conference on Condition Monitoring of Machinery in Non-Stationary Operations 2016, 6th International Congress on Technical Diagnostics 2016 : 12–16 September 2016 : book of abstracts. — Gliwice : Publishing Institute of Fundamentals of Machinery Design. Silesian University of Technology, 2016. — Opis częśc. wg okł.. — S. 51

 • keywords: ECG signal, recurrence plot, rqa analysis, acoustical recordings of heart work

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Application of recurrence-based methods to heart work analysis / Joanna IWANIEC, Marek IWANIEC // W: Advances in Technical Diagnostics : proceedings of the 6th International Congress on Technical Diagnostic, ICDT2016 : 12–16 September 2016, Gliwice, Poland / eds. Anna Timofiejczuk, [et al.]. — Cham : Springer International Publishing AG, cop. 2018. — (Applied Condition Monitoring ; ISSN 2363-698X ; vol. 10). — ISBN: 978-3-319-62041-1 ; e-ISBN: 978-3-319-62042-8. — S. 343–352. — Bibliogr. s. 351–352, Abstr.

 • keywords: recurrence plots, ECG signal, RQA analysis, heart work, cardiovascular dysfunctions

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-319-62042-8_31

6
 • Application of recurrence plots method to research into dynamic properties of selected mechanical systems / Joanna IWANIEC // W: Dynamical systems : analytical/numerical methods, stability, bifurcation and chaos : [11\textsuperscript{th} conference on Dynamical systems theory and applications] : Łódź, Poland, December 5–8, 2011 / eds. J. Awrejcewicz, M. Kaźmierczak, P. Olejnik, J. Mrozowski. — Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2011. — ISBN: 978-83-7283-447-8. — S. 213–218. — Bibliogr. s. 218, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Badanie determinizmu układów płytowych z zastosowaniem metody diagramów rekurencyjnych[Research into determinism of plate systems with the application of the Recurrence Plots method] / Joanna IWANIEC // W: „Modelowanie w mechanice” : 50. sympozjon : 26 lutego – 2 marca 2011 r., Ustroń : program ; zeszyt streszczeń / Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział Gliwice, Polska Akademia Nauk. Komitet Mechaniki, Politechnika Śląska. Katedra Mechaniki Stosowanej. — Ustroń : [PTMTS ; PAN ; PŚ], 2011. — Opis częśc. wg okł.. — S. 73–74

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Badanie determinizmu układów płytowych z zastosowaniem metody diagramów rekurencyjnychResearch into determinism of plate systems with the use of recurrence plots method / Joanna IWANIEC // Modelowanie Inżynierskie / Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej ; ISSN 1896-771X. — 2011 t. 11 nr 42, s. 163–170. — Bibliogr. s. 170, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Badanie własności dynamicznych układów z zastosowaniem metody ARMA[Research into mechanical systems dynamic properties with the application of ARMA method] / Karolina HOLEWA, Anna DUDZIŃSKA, Joanna IWANIEC, Marek IWANIEC, Łukasz MALICKI // W: Materiały XL Zimowej Szkoły Zwalczania Zagrożeń Wibroakustycznych : Gliwice–Szczyrk, 27.02.–2.03.2012 / red. Roman Bukowski ; Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Akustycznego, Instytut Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktyczne Politechniki Śląskiej, Komitet Akustyki Polskiej Akademii Nauk. — Gliwice : Polskie Towarzystwo Akustyczne – Oddział Górnośląski, [2012]. — ISBN: 978-83-931744-2-3. — S. 83–92. — Bibliogr. s. 91–92. — Karolina Holewa, Anna Dudzińska, Marek Iwaniec, Łukasz Malicki – afiliacja: Katedra Automatyzacji Procesów, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie, Joanna Iwaniec – afiliacja: Katedra Robotyki i Mechatroniki, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Classical nonlinearity detection in the car suspension system / Joanna IWANIEC // W: Wybrane zagadnienia analizy modalnej konstrukcji mechanicznych : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Uhla. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego, 2010. — ISBN: 978-83-7204-983-4. — S. 111–118. — Bibliogr. s. 118

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Concept of continuous-discrete middle ear model / Marek IWANIEC, Joanna IWANIEC // W: OSA'10 : 57. Otwarte Seminarium z Akustyki : Gliwice, 20–24.09.2010 : materiały konferencyjne. — Gliwice : Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Akustycznego, 2010 + CD. — Opis częśc. wg. okł.. — ISBN: 978-83-931744-0-9. — S. 71–74. — Bibliogr. s. 74, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Concept of continuous-discrete middle ear model / IWANIEC Marek, IWANIEC Joanna // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2010 vol. 35 no. 3, s. 462. — OSA'2010 : 57th Open Seminar on Acoustics : Gliwice, Poland, November 20–24, 2010 : abstracts

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Concept of identification of parameters of models of vibratory machinesMetoda identyfikacji parametrów modeli maszyn wibracyjnych / Mariusz GIERGIEL, Joanna IWANIEC // W: Modelling and optimization of physical systems, 7 / red. Paweł Bachorz ; Politechnika Śląska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Katedra Mechaniki Stosowanej. — Gliwice : Wydawnictwo KMS, 2008. — 12\textsuperscript{th} International seminar of Applied mechanics : Wisła, 13. 06–15. 06. 2008. — ISBN: 978-83-60102-50-3. — S. 29–32. — Bibliogr. s. 32, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • Experimental verification of selected methods sensitivity to damage size and location / J. IWANIEC, P. KUROWSKI // W: ISMA2014 & USD2014 conferences [Dokument elektroniczny] : Leuven, Belgium 15–19 September 2014. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Belgium : s. n.], [2014]. — e-ISBN: 978-90-73802-91-9. — S. 3849–3863. — Tryb dostępu: http://www.isma-isaac.be/proceedings/papers/isma2014_0423.pdf [2014-09-30]. — Bibliogr. s. 3861–3863, Abstr.. — W bazie Web of Science opis wersji o numerze ISBN: 978-90-73802-91-9. — S. 3789-3803

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Experimental verification of selected methods sensitivity to damage size and location / Joanna IWANIEC, Piotr KUROWSKI // Journal of Vibration and Control ; ISSN 1077-5463. — 2017 vol. 23 iss. 7, s. 1133–1151. — Bibliogr. s. 1150-1151, Abstr.

 • keywords: damage detection, classical modal analysis, recurrence plots (RP), cross recurrence plots (CRP), joint recurrence plots (JRP), tracking changes in the system natural frequencies

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1177/1077546315589677

17
 • Heart work analysis by means of recurrence-based methodsZastosowanie metody diagramów rekurencyjnych w diagnostyce i klasyfikacji chorób serca / Joanna IWANIEC, Marek IWANIEC // Diagnostyka / Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej ; ISSN 1641-6414. — 2017 vol. 18 no. 4, s. 89–96. — Bibliogr. s. 96, Abstr., Streszcz.. — Publikacja dostępna online od: 2017-11-06. — tekst: http://diagnostyka-1net-1pl-1000032tb1f12.wbg2.bg.agh.edu.pl/archiwum/caly_tekst/18_4/11.pdf

 • słowa kluczowe: sygnał EKG, cykl pracy serca, zaburzenia rytmu serca, metoda diagramów rekurencyjnych, analiza RQA

  keywords: recurrence plots, ECG signal, RQA analysis, cardiovascular dysfuncions, heart work

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Identification and modelling of dynamic forces transferred on foundation / J. IWANIEC // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2009 vol. 18 no. 3A, s. 108–114. — Bibliogr. s. 114, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Identification of car suspension system parameters on the basis of exploitational measurementsEksploatacyjna identyfikacja parametrów układu zawieszenia samochodu osobowego / Joanna IWANIEC // Diagnostyka / Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej ; ISSN 1641-6414. — 2013 vol. 14 no. 2, s. 11–16. — Bibliogr. s. 15–16, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: identyfikacja w warunkach eksploatacyjnych, układ nieliniowy, układ zawieszenia samochodu osobowego

  keywords: nonlinear system, exploitational (output-only) identification, car suspension system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Identification of modal parameters of transmission towersIdentyfikacja parametrów modalnych konstrukcji słupa elektroenergetycznego / Łukasz LECH, Marek IWANIEC, Joanna IWANIEC // Diagnostyka / Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej ; ISSN 1641-6414. — 2016 vol. 17 no. 4, s. 33–38. — Bibliogr. s. 37–38, Abstr., Streszcz.. — Publikacja dostępna online od: 2016-11-21. — tekst: https://goo.gl/VyrHVh

 • słowa kluczowe: transformata Hilberta, parametry modalne, słup elektroenergetyczny

  keywords: Hilbert transform, modal parameters, transmission tower

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Identification of nonlinear parameters of the skytruck airplane landing gear by means of the operational modal analysis output-only method / Joanna IWANIEC, Tadeusz UHL // Molecular and Quantum Acoustics ; ISSN 1731-8505. — Tytuł poprz.: Akustyka Molekularna i Kwantowa ; ISSN: 0208-5151. — 2007 [wyd. 2008] vol. 28, s. 113–124. — Bibliogr. s. 123–124. — tekst: http://mqa.ogpta.polsl.pl/files-articles/28/pdf/113-124.pdf

 • keywords: operational nonlinear system identification, output–only method, restoring force, landing gear, M28 Skytruck airplane

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Identification of suspension bridge parameters on the basis of system responses to operational excitation / J. IWANIEC, M. IWANIEC, P. KUROWSKI // W: ISMA 2010 ; USD 2010 [Dokument elektroniczny] : proceedings of ISMA 2010 : international conference on Noise and vibration engineering : including USD 2010 : Leuven (Belgium), 20–22 September 2010 / eds. P. Sas, B. Bergen ; Katholieke Universiteit Leuven. Departement Werktuigkunde. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Haverlee : Katholieke Universiteit Leuven. Departement Werktuigkunde, cop. 2010. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — e-ISBN: 978-90-7380-287-2. — S. 1403–1417. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 1416–1417, Abstr.. — Abstrakt dostępny również W: ISMA 2010 ; USD 2010 : 20–22 September 2010, Leuven, Belgium : programme and book of abstracts. — [Leuven : Katholieke Universiteit, 2010]. — S. 40

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Identification of suspension bridge parameters under exploitational conditions / Joanna IWANIEC, Marek IWANIEC // Journal of Mechanics Engineering and Automation ; ISSN 2159-5275. — 2014 vol. 4 no. 8, s. 657–666. — Bibliogr. s. 665–666, Abstr.

 • keywords: nonlinear system identification, steel bridge, exploitational excitation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Identyfikacja nieliniowych parametrów zawieszenia samolotu Skytruck, Cz. 2[Identification of nonlinear parameters of Skytruck airplane suspension, Pt. 2] / Joanna IWANIEC // W: Wybrane zagadnienia analizy modalnej konstrukcji mechanicznych : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Uhla. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Robotyki i Mechatroniki, 2006. — Monografia powstała w wyniku dyskusji prowadzonej na XI Szkole Analizy Modalnej : Kraków, grudzień 2006. — ISBN10: 83-7204-577-1. — S. 83–90. — Bibliogr. s. 90, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Identyfikacja nieliniowych parametrów zawieszenia samolotu Skytruck, Cz. 1[Identification of nonlinear parameters of Skytruck airplane suspension, Pt. 1] / Joanna IWANIEC // W: Wybrane zagadnienia analizy modalnej konstrukcji mechanicznych : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Uhla. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Robotyki i Mechatroniki, 2006. — Monografia powstała w wyniku dyskusji prowadzonej na XI Szkole Analizy Modalnej : Kraków, grudzień 2006. — ISBN10: 83-7204-577-1. — S. 74–82. — Bibliogr. s. 82, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: