Wykaz publikacji wybranego autora

Joanna Iwaniec, dr hab. inż., prof. AGH

poprzednio: Ligęza

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-krm, Katedra Robotyki i Mechatroniki


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria biomedyczna (25%)


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-2320-1417 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 55916475100

PBN: 5e709209878c28a04738ef00

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 114, z ogólnej liczby 118 publikacji Autora


1
 • A novel method of temporomandibular joint hypermobility diagnosis based on signal analysis / Justyna Grochala, Dominik GROCHALA, Marcin KAJOR, Joanna IWANIEC, Jolanta E. Loster, Marek IWANIEC // Journal of Clinical Medicine [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2077-0383. — 2021 vol. 10 iss. 21 art. no. 5145, s. 1–13. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 12–13, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-11-02. — tekst: https://www.mdpi.com/2077-0383/10/21/5145/pdf

  orcid iD
 • keywords: signal analysis, auscultation, hypermobile temporomandibular joint movement, stethoscope, RDC/TMD

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/jcm10215145

2
 • Accuracy of marker location identification for investigation into mechanics of ball / Joanna IWANIEC, Marek IWANIEC // W: MEMSTECH 2018 [Dokument elektroniczny] : perspective technologies and methods in MEMS design : XIV\textsuperscript{th} international conference : Polyana, Ukraine, April 18–22, 2018 : proceedings = Perspektivnì tehnologìï ì metodi proektuvannâ MEMC (MEMSTECH) : materìali XIV-oï mižnarodnoï naukovo-tehnìčnoï konferencìï : 18–22 kvìtnâ, Polâna, Ukraïna / Ministry of Education and Science of Ukraine, Lviv Polytechnic National University, Ukraine, IEEE Ukraine Section (West) MTT/ED/AP/EP/SSC Societies Joint Chapter. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — New York : IEEE, cop. 2018. — (International Conference on Perspective Technologies and Methods in MEMS Design ; ISSN 2573-5373). — e-ISBN: 978-1-5386-5880-2. — S. 9–13. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 13, Abstr.. — Dod. ISBN: 978-1-5386-5881-9. — Publikacja dostępna online od: 2018-05-28. — tekst: https://ieeexplore-1ieee-1org-1000047cm0011.wbg2.bg.agh.edu.pl/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=8365691

  orcid iD
 • keywords: marker detection, Kronecker product, modelling of blurs, Magnus effect, Fredholm integral equation of the first kind

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/MEMSTECH.2018.8365691

3
 • Analiza własności dynamicznych manipulatora równoległego do frezowania metodą zbilansowanej realizacji[Analysis of the dynamic properties of a parallel robot for milling by the balanced realization method] / Joanna IWANIEC, Maciej PETKO // W: Wybrane zagadnienia analizy modalnej konstrukcji mechanicznych : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Uhla. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego, 2005. — ISBN10: 83-7204-489-9. — S. 211–217. — Bibliogr. s. 217, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza własności dynamicznych podstawy robota równoległego do frezowania[Analysis of the dynamic properties of a robot base for milling] / Joanna IWANIEC // W: Projektowanie mechatroniczne : zagadnienia wybrane : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Uhla. — Kraków : Zespół Mechatroniki Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk, Katedra Robotyki i Mechatroniki Akademii Górniczo-Hutniczej, 2006. — ISBN: 83-7204-565-8. — S. 63–71. — Bibliogr. s. 70–71, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analysis of ECG signals using vectorcardiography and recurrence plot method / Joanna IWANIEC, Dominik Mukrecki // W: KraSyNT 2016 : 3\textsuperscript{rd} Krakow Symposium on Science and Technology : Kraków Wieliczka, Poland September 26, 2016 / ed. Agata Nawrocka, Stanisław Flaga ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. Department of Process Control. — Kraków : AGH University of Science and Technology. Department of Process Control, 2016. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-64755-25-5. — S. 14–15

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analysis of MEMS' clamped beam model / Joanna IWANIEC, Marek IWANIEC, Stanisław KASPRZYK, Krystian SZOPA, Paweł Jabłoński // W: MEMSTECH : 2019 IEEE XV\textsuperscript{th} international conference on the Perspective Technologies and Methods in MEMS Design : Polyana, [Ukraina], May 22–26, 2019 : proceedings = Perspektivnì tehnologìï ì metodi proektuvannâ MEMS (MEMSTECH) : materìali XV-oï mìžnarodnoï naukovo-tehnìčnoï konferencìï : 22–26 travnâ, 2019, Polâna, Ukraïna. — L'vìv ; [Piscataway] : Nacìonal'nij unìversitet "L'vìvs'ka polìtehnìka" ; [IEEE], cop. 2019. — W WoS nr ISBN: 978-1-7281-4029-2; e-ISSN: 2573-5373. — Numer ISSN wg bazy WoS. — ISBN: 978-1-7281-4028-5. — ISSN 2573-5357. — S. 165–169. — Bibliogr. s. 169, Abstr.

 • keywords: transmission tower, power line, transverse vibrations, linear discrete continuous system mode

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • Application of genetic algorithms to modal damping updating / KUROWSKI Piotr, IWANIEC Joanna, PIECZARA Janina, UHL Tadeusz // W: Noise and vibration engineering [Dokument elektroniczny] : proceedings of ISMA2004 : Leuven, [Belgium] 2004, September 20–22 / eds. P. Sas, M. De Munck ; KU Leuven. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Leuven : Katholieke Universiteit Leuven. Department of Mechanical Engineering], [cop. 2004]. — 1 dysk optyczny. — S. 1873–1884. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 1883–1884, Abstr.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Application of nonparametric curve smoothing methods to modal model quality improvement / Joanna IWANIEC, Tadeusz UHL // W: Managing uncertainties in noise measurements and prediction [Dokument elektroniczny] : a new challenge for acousticians : an international INCE symposium : congress : Le Mans, France 27–29 June 2005 : symposium : proceedings / dB [etc.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [France : dB], [2006]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg obwoluty. — S. 1–10. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 9–10, Summ.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji “Listed by Authors”)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Application of novel image processing and analysis methods to objectivization of medical diagnosing / Sebastian RÓG, Piotr KUROWSKI, Joanna IWANIEC // W: MEMSTECH : 2019 IEEE XV\textsuperscript{th} international conference on the Perspective Technologies and Methods in MEMS Design : Polyana, [Ukraina], May 22–26, 2019 : proceedings = Perspektivnì tehnologìï ì metodi proektuvannâ MEMS (MEMSTECH) : materìali XV-oï mìžnarodnoï naukovo-tehnìčnoï konferencìï : 22–26 travnâ, 2019, Polâna, Ukraïna. — L'vìv ; [Piscataway] : Nacìonal'nij unìversitet "L'vìvs'ka polìtehnìka" ; [IEEE], cop. 2019. — W WoS nr ISBN: 978-1-7281-4029-2; e-ISSN: 2573-5373. — Numer ISSN wg bazy WoS. — ISBN: 978-1-7281-4028-5. — ISSN 2573-5357. — S. 8–11. — Bibliogr. s. 11, Abstr.

  orcid iD
 • keywords: image processing, medical diagnostics, knee joints osteoarthritis, wound healing progress, image analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/MEMSTECH.2019.8891872

11
 • Application of recurrence plots method to research into dynamic properties of selected mechanical systems / Joanna IWANIEC // W: Dynamical systems : analytical/numerical methods, stability, bifurcation and chaos : [11\textsuperscript{th} conference on Dynamical systems theory and applications] : Łódź, Poland, December 5–8, 2011 / eds. J. Awrejcewicz, M. Kaźmierczak, P. Olejnik, J. Mrozowski. — Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2011. — ISBN: 978-83-7283-447-8. — S. 213–218. — Bibliogr. s. 218, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Application of recurrence-based methods to heart work analysis / Joanna IWANIEC, Marek IWANIEC // W: 6thICTD, 5thCMMNO Gliwice 2016 : 5th International Conference on Condition Monitoring of Machinery in Non-Stationary Operations 2016, 6th International Congress on Technical Diagnostics 2016 : 12–16 September 2016 : book of abstracts. — Gliwice : Publishing Institute of Fundamentals of Machinery Design. Silesian University of Technology, 2016. — Opis częśc. wg okł.. — S. 51

 • keywords: ECG signal, RQA analysis, recurrence plot, acoustical recordings of heart work

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Application of recurrence-based methods to heart work analysis / Joanna IWANIEC, Marek IWANIEC // W: Advances in Technical Diagnostics : proceedings of the 6th International Congress on Technical Diagnostic, ICDT2016 : 12–16 September 2016, Gliwice, Poland / eds. Anna Timofiejczuk, [et al.]. — Cham : Springer International Publishing AG, cop. 2018. — (Applied Condition Monitoring ; ISSN 2363-698X ; vol. 10). — ISBN: 978-3-319-62041-1 ; e-ISBN: 978-3-319-62042-8. — S. 343–352. — Bibliogr. s. 351–352, Abstr.

  orcid iD
 • keywords: recurrence plots, ECG signal, RQA analysis, heart work, cardiovascular dysfunctions

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-319-62042-8_31

14
 • Application of the nonlinear least squares frequency domain method to the estimation of modal model parameters / Joanna IWANIEC, Tadeusz UHL // Machine Dynamics Problems ; ISSN 0239-7730. — 2003 vol. 27 no. 2, s. 37–54. — Bibliogr. s. 53–54, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Application of Tikhonov regularization method to analysis of structure dynamics / Joanna IWANIEC // W: Acoustical engineering / ed. Ryszard Panuszka, co-ed. Marek Iwaniec ; Polish Acoustical Society. Division Kraków. — Kraków : PAS Division with coop. of the Structural Acoustics and Biomedical Engineering Laboratory at the Staszic University AGH, 2005. — (Structures – Waves – Human Health ; vol. 14 no. 1). — S. 63–68. — Bibliogr. s. 68, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
 • Badanie determinizmu układów płytowych z zastosowaniem metody diagramów rekurencyjnych[Research into determinism of plate systems with the application of the Recurrence Plots method] / Joanna IWANIEC // W: „Modelowanie w mechanice” : 50. sympozjon : 26 lutego – 2 marca 2011 r., Ustroń : program ; zeszyt streszczeń / Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział Gliwice, Polska Akademia Nauk. Komitet Mechaniki, Politechnika Śląska. Katedra Mechaniki Stosowanej. — Ustroń : [PTMTS ; PAN ; PŚ], 2011. — Opis częśc. wg okł.. — S. 73–74

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Badanie determinizmu układów płytowych z zastosowaniem metody diagramów rekurencyjnychResearch into determinism of plate systems with the use of recurrence plots method / Joanna IWANIEC // Modelowanie Inżynierskie / Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej ; ISSN 1896-771X. — 2011 t. 11 nr 42, s. 163–170. — Bibliogr. s. 170, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Badanie własności dynamicznych układów z zastosowaniem metody ARMA[Research into mechanical systems dynamic properties with the application of ARMA method] / Karolina HOLEWA, Anna DUDZIŃSKA, Joanna IWANIEC, Marek IWANIEC, Łukasz MALICKI // W: Materiały XL Zimowej Szkoły Zwalczania Zagrożeń Wibroakustycznych : Gliwice–Szczyrk, 27.02.–2.03.2012 / red. Roman Bukowski ; Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Akustycznego, Instytut Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktyczne Politechniki Śląskiej, Komitet Akustyki Polskiej Akademii Nauk. — Gliwice : Polskie Towarzystwo Akustyczne – Oddział Górnośląski, [2012]. — ISBN: 978-83-931744-2-3. — S. 83–92. — Bibliogr. s. 91–92. — Karolina Holewa, Anna Dudzińska, Marek Iwaniec, Łukasz Malicki – afiliacja: Katedra Automatyzacji Procesów, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie, Joanna Iwaniec – afiliacja: Katedra Robotyki i Mechatroniki, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Classical nonlinearity detection in the car suspension system / Joanna IWANIEC // W: Wybrane zagadnienia analizy modalnej konstrukcji mechanicznych : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Uhla. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego, 2010. — ISBN: 978-83-7204-983-4. — S. 111–118. — Bibliogr. s. 118

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
 • Comparison of pedestrian detectors for LiDAR sensor trained on custom synthetic, real and mixed datasets / Paweł JABŁOŃSKI, Joanna IWANIEC, Wojciech Zabierowski // Sensors [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1424-8220. — 2022 vol. 22 iss. 18 art. no. 7014, s. 1–19. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 18–19, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-09-16. — tekst: https://www.mdpi.com/1424-8220/22/18/7014/pdf?version=1663318958

  orcid iD
 • keywords: LiDAR, object detection, deep learning, artificial data, ADAS, CARLA simulator, YOLOv4, Waymo open dataset

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/s22187014

23
 • Concept of continuous-discrete middle ear model / Marek IWANIEC, Joanna IWANIEC // W: OSA'10 : 57. Otwarte Seminarium z Akustyki : Gliwice, 20–24.09.2010 : materiały konferencyjne. — Gliwice : Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Akustycznego, 2010 + CD. — Opis częśc. wg. okł.. — ISBN: 978-83-931744-0-9. — S. 71–74. — Bibliogr. s. 74, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Concept of continuous-discrete middle ear model / IWANIEC Marek, IWANIEC Joanna // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2010 vol. 35 no. 3, s. 462. — OSA'2010 : 57th Open Seminar on Acoustics : Gliwice, Poland, November 20–24, 2010 : abstracts

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Concept of identification of parameters of models of vibratory machinesMetoda identyfikacji parametrów modeli maszyn wibracyjnych / Mariusz GIERGIEL, Joanna IWANIEC // W: Modelling and optimization of physical systems, 7 / red. Paweł Bachorz ; Politechnika Śląska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Katedra Mechaniki Stosowanej. — Gliwice : Wydawnictwo KMS, 2008. — 12\textsuperscript{th} International seminar of Applied mechanics : Wisła, 13. 06–15. 06. 2008. — ISBN: 978-83-60102-50-3. — S. 29–32. — Bibliogr. s. 32, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: