Wykaz publikacji wybranego autora

Joanna Hydzik-Wiśniewska, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


 • 2022

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa, geodezja i transport

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (25%)


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-3273-9876 orcid iD

ResearcherID: S-8761-2017

Scopus: 55846997600

PBN: 5e70922b878c28a047391067

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 47, z ogólnej liczby 49 publikacji Autora


1
 • Analiza statystyczna własności mechanicznych na przykładzie kruszyw z piaskowców karpackich[Statistical analysis of mechanical properties on the example of aggregates of Carpathian sandstones] / Joanna HYDZIK-WIŚNIEWSKA, Łukasz BEDNAREK // W: XLIII Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii [Dokument elektroniczny] : 19-23 września 2021 Krynica Zdrój : książka streszczeń. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : Katedra Geomechaniki Budownictwa i Geotechniki AGH], [2021]. — 1 dysk optyczny. — S. 17. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analysis of temporal leachability of trace elements to the environment of opoka-rocks used in historical building / Agnieszka Pękala, Joanna HYDZIK-WIŚNIEWSKA // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2018 vol. 49 art. no. 00081, s. 1–7. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 7, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-08-13. — SOLINA 2018 : VII conference SOLINA Sustainable development: architecture - building construction - environmental engineering and protection innovative energy-efficient technologies - utilization of renewable energy sources : Polańczyk, Poland, June 19-23, 2018. — tekst: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2018/24/e3sconf_solina2018_00081.pdf

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/20184900081

3
4
 • Betony lekkie, a budownictwo podziemne[The light weight concrete and underground construction] / Piotr CZAJA, Joanna HYDZIK // W: Beton i spoiwa mineralno-cementowe w budownictwie górniczym : seminarium 18.04.2007 / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. — [Polska] : SITG, [2007]. — S. [1–7]. — Bibliogr. s. [7]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Betony lekkie jako elementy obudowy wstępnej szybów drążonych w sztucznie zamrożonym górotworzeLight weight aggregate concretes as structural element of the preliminary lining of shaft driven in artificially frozen rock mass / Joanna HYDZIK, Piotr CZAJA // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2007 R. 31 z. 3, s. 191–198. — Bibliogr. s. 198, Streszcz., Summ.. — Polski Kongres Górniczy. Sesja XIII, Budownictwo podziemne 2007 = Underground construction 2007 : międzynarodowa konferencja = international conference : Kraków, Poland, 20–22.09.2007 / AGH. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — Opis konferencji wg obwoluty. — toż. Na CD-ROM-ie. — CD-ROM zawiera 14 sesji tematycznych. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2007-03/GG_2007_3_17.pdf

 • słowa kluczowe: obudowa szybu, beton lekki

  keywords: shaft lining, shaft sinking, HPC concrete

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Betony nowej generacji w budownictwie podziemnym : obudowa szybu głębionego w sztucznie zamrożonym górotworze – nowe podejścieNew generation concrete in underground constructions : lining of mining shafts sank in artificially frozen rock mass – new approach / Joanna HYDZIK, Piotr CZAJA. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, 2010. — 140 s.. — (Archives of Mining Sciences ; ISSN 0860-7001. Monografia ; 9). — Bibliogr. s. 130–134, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Betony wysokowartościowe – zakres możliwych zmian w obudowach szybów w oparciu o zasady projektowania wg PN-G-05015:1997High performance concrete – range of possible the change in the linings of shafts in support on design rules according to PN-G-05015:1997 / Joanna HYDZIK, Paweł JEDNACZ // W: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2007 : Kraków, 20–22 września 2007 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Fundacja Studentów i Absolwentów AGH „Academica” ; GN Pro Futuro, 2007. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 2). — Na okł.: II Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. — ISBN: 978-83-921755-9-9. — S. 111–118. — Bibliogr. s. 117, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Ekonomiczne aspekty stosowania betonu wysokowartościowego w budownictwie podziemnymEconomical aspects with application high performance concrete in underground construction / Piotr CZAJA, Joanna HYDZIK, Daniel WAŁACH // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2009 R. 33 z. 3/1, s. 121–130. — Bibliogr. s. 129-130, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2009-03-1/GG_2009_3-1_09.pdf

 • słowa kluczowe: beton wysokowartościowu, obudowa szybu, koszty budowy szybu

  keywords: shaft lining, high performance concrete, cost of shaft sinking

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Górniczo-konserwatorskie prace zabezpieczające zabytkowe wyrobiska „Zejścia Kalwaria” na poziomie Sobieski w Kopalni Soli „Bochnia”Mining and conservation protective works in monumental mining workings in “Zejście Kalwaria” on Sobieski level in Salt Mine “Bochnia” / Zenon DUDA, Joanna HYDZIK // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2009 R. 33 z. 1, s. 133–143. — Bibliogr. s. 142–143, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2009-01/GG_2009_1_11.pdf

 • słowa kluczowe: zabytkowe obiekty podziemne, Kopalnia Soli Bochnia, górnicze prace zabezpieczające

  keywords: underground monumental objects, Salt Mine Bochnia, conservation works protective

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Historia przebudowy i modernizacji średniowiecznego szybu Regis Kopalni Soli w WieliczceThe history of reconstruction and modernization mediaeval Regis shaft in Wieliczka Salt Mine / Zenon DUDA, Joanna HYDZIK-WIŚNIEWSKA // W: Dzieje górnictwa – element europejskiego dziedzictwa kultury, [T.] 4 / pod red. Pawła P. Zagożdżona i Macieja Madziarza. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2012. — ISBN: 978-83-7493-673-6. — S. 95–106. — Bibliogr. s. 106

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Koncepcja nowej obudowy szybów górniczych głębionych w sztucznie zamrożonym górotworzeNew approach in construction of shaft lining sunk in frozen rock mass / Piotr CZAJA, Joanna HYDZIK // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2007 R. 31 z. 3, s. 87–96. — Bibliogr. s. 95–96, Streszcz., Summ.. — Polski Kongres Górniczy. Sesja XIII, Budownictwo podziemne 2007 = Underground construction 2007 : międzynarodowa konferencja = international conference : Kraków, Poland, 20–22.09.2007 / AGH. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — Opis konferencji wg obwoluty. — toż. Na CD-ROM-ie. — CD-ROM zawiera 14 sesji tematycznych. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2007-03/GG_2007_3_06.pdf

 • słowa kluczowe: obudowa szybu, głębienie szybu, betony wysokowartościowe

  keywords: shaft lining, shaft sinking, HPC concrete

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Koncepcje Podziemnej Trasy Turystycznej w rejonie Starego Miasta Bystrzycy KłodzkiejConcept of Underground Tourist Route in Old Town district of Bystrzyca Kłodzka / Daniel WAŁACH, Joanna HYDZIK // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 2, s. 601–608. — Bibliogr. s. 608, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-02/GG_2010_2_61.pdf

 • słowa kluczowe: obiekty podziemne, podziemne trasy turystyczne

  keywords: underground objects, underground tourist routes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Kopalnia Soli „Bochnia” w drodze na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCOThe Salt Mine “Bochnia” on the way to World Heritage List UNESCO / Zenon DUDA, Joanna HYDZIK // W: Dzieje górnictwa – element europejskiego dziedzictwa kultury, T. 2 / pod red. Pawła P. Zagożdżona, Macieja Madziarza. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2009. — ISBN: 978-83-7493-459-6. — S. 67–79. — Bibliogr. s. 78–79

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Metody geotechniki górniczej w zabezpieczaniu zabytkowych dzielnic na przykładzie SandomierzaMethods of mining geotechnics in the protection of monumental districts on Sandomierz example / Joanna Hydzik, Tadeusz MIKOŚ // W: Zabezpieczanie i rewitalizacja podziemnych obiektów zabytkowych : konferencja naukowo-techniczna : Kraków–Bochnia 21–22 września 2001 r. / red. Tadeusz Mikoś, Janusz Chmura ; Wydział Górniczy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Kopalnia Soli „Bochnia” [et al.]. — [Kielce] : Wydawnictwo „SCRIPTUM” : współpr. Fundacja „Nauka i Tradycje Górnicze”, [2001]. — ISBN10: 8391211649. — S. 191–203. — Bibliogr. s. 202–203, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Mieszanki kruszyw łamanych jako materiał na konstrukcję warstw podbudowy : [abstrakt][Mixture of crushed-stone aggregate as material for substructure layers : abstract] / Joanna HYDZIK-WIŚNIEWSKA, Anna WILK, Łukasz BEDNAREK, Sebastian OLESIAK // W: Nowoczesne rozwiązania inżynierskie dla realizacji wyrobisk górniczych, tuneli i obiektów geotechnicznych : XLI zimowa szkoła Mechaniki górotworu i geoinżynierii : 11–15.03.2018, Zakopane / red. Joanna Hydzik-Wiśniewska ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH. — [Kraków] : AKnet, cop. 2018. — S. 39

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • Możliwość wykorzystania indyjskich materiałów skalnych w warunkach klimatycznych PolskiPossibility of using Indian rock material in climatic conditions of Poland / Joanna HYDZIK-WIŚNIEWSKA, Małgorzata Smok, Anna WILK, Elżbieta HYCNAR // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2017 R. 18 nr 2, s. 101–110. — Bibliogr. s. 110, Abstr.. — tekst: http://www.potopk.com.pl/Full_text/2017_full/IM%202-2017-a11.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: łupek indyjski, właściwości kamieni budowlanych, odporność na warunki klimatyczne

  keywords: resistance to climatic conditions, properties of building stones, Indian slate

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.29227/IM-2017-02-11

19
 • Możliwość wykorzystania indyjskich materiałów skalnych w warunkach klimatycznych Polski : [streszczenie][Possibility of using Indian rock material in climatic conditions of Poland] / Joanna HYDZIK-WIŚNIEWSKA, Małgorzata Smok, Anna WILK, Elżbieta HYCNAR // W: IV PKG [Dokument elektroniczny] : IV Polski Kongres Górniczy 2017 : 20–22.11.2017, Kraków : materiały konferencyjne : sesje satelitarne: KW „Czatkowice”, KWK „Piast-Ziemowit”, KS „Bochnia”. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2017]. — 1 dysk optyczny. — Na okł.: Sesja plenarna: surowce mineralne w strategii gospodarczej Polski - jak wydobywać, jak pozyskiwać, jak oszczędzać w dobie zrównoważonego rozwoju?. — S. 25. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • New generation concrete in underground constructions / P. CZAJA, J. HYDZIK // W: New challenges and visions for mining : 21st World Mining Congress : 7–11 September 2008, Poland, Kraków–Katowice–Sosnowiec : abstracts of articles with congress framework programme. — [Poland : s. n.], [2008]. — Na s. tyt. dodatkowo: 21st World Mining Congress & Expo 2008. — S. 107–108. — Pełny tekst W: New challenges and visions for mining : 21st World Mining Congress : new technologies in mining : 7–12 September 2008, Poland, Kraków–Katowice–Sosnowiec / eds. Piotr Czaja, Tomasz Niedoba. — Kraków : The Foundation for the AGH - University of Science & Technology ; [Czernichów] : Wydawnictwo EJB, cop. 2008. — Na s. tyt. dod.: 21st World Mining Congress & Expo 2008. — ISBN 978-83-88519-81-9. — S. 217–226. — Bibliogr. s. 226, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • New generation concrete in underground constructions / P. CZAJA, J. HYDZIK // W: Scientific reports on Resource issues 2010 : selected papers of the IUR Partner Universities 2008–2009, Vol. 1 / red. IUR Office. — Freiberg : TU Bergakademie, [2010]. — ISBN: 978-3-86012-394-2. — S. 238–247. — Bibliogr. s. 247, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • New generation concrete – new approach in designing of underground structures / P. CZAJA, J. HYDZIK // W: New techniques and technologies in mining : proceedings of the School of undeground mining : Dnipropetrovs'k, Ukraine, 12–18 September 2010 / eds. Volodymyr Bondarenko, Iryna Kovalevs'ka, Roman Dychkovs'kyy. — London : CRC Press Taylor & Francis Group, cop. 2010. — ISBN: 978-0-415-59864-4. — S. 137–144. — Bibliogr. s. 144, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Nowe materiały w ochronie i konserwacji zabytkówNew materials in protection and conservation of monuments / Joanna HYDZIK, Piotr CZAJA // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2006 R. 30 z. 4, s. 21–27. — Bibliogr. s. 27, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2006-04/GG_2006_4_02.pdf

 • słowa kluczowe: ochrona zabytków, materiały inżynierskie, konserwacja zabytków

  keywords: engineering materials, protection of monuments, conservation of monument

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Nowoczesne rozwiązania inżynierskie dla realizacji wyrobisk górniczych, tuneli i obiektów geotechnicznych : XLI zimowa szkoła Mechaniki górotworu i geoinżynierii : 11–15.03.2018, Zakopane[Modern engineering solutions for the implementation of mining excavations, tunnels and geotechnical facilities] / red. Joanna HYDZIK-WIŚNIEWSKA ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH. — [Kraków] : AKnet, cop. 2018. — 60 s.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • O grocie Smocza Jama na Wzgórzu Wawelskim w Krakowie : [abstrakt][About Dragon's Den of Wawel Hill in Cracow : abstract] / Zenon DUDA, Joanna HYDZIK, Maciej Wiśniewski // W: Dziedzictwo i historia górnictwa oraz wykorzystanie pozostałości dawnych robót górniczych : materiały VI konferencji : Piechowice, 21–23.04.2010 r. / przygotowali: Paweł P. Zagożdżon, Marek J. Battek, Maciej Madziarz. — Wrocław : Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, 2010. — S. 9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: