Wykaz publikacji wybranego autora

Joanna Duda, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kzokpg, Katedra Zarządzania Organizacjami, Kadrami i Prawa Gospodarczego

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-4349-6179

ResearcherID: brak

Scopus: 12804574300

PBN: 913526

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 99, z ogólnej liczby 104 publikacji Autora


1
 • Alianse i fuzje w gospodarce polskiej i niemieckiej – na podstawie przeprowadzonych badańAlliances and mergers in Polish and German economy on the basis of research / Joanna DUDA // W: Zarządzanie finansami : mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw, T. 1 / red. nauk. Dariusz Zarzecki ; Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. — Szczecin : WNEiZ USz, 2003. — (Czas na Pieniądz). — Praca zawiera referaty z czwartej międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Zakład Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. — ISBN dla 2 tomów. — ISBN10: 8389142112. — S. 469–476. — Bibliogr. s. 476, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Alianse w praktyce funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i w Niemczech – analiza porównawczaAlliances in the practice of small and medium enterprises activities in Poland and Germany – a comparative analysis / Joanna DUDA // W: Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka, T. 1 / red. nauk. Wiesław Pluta. — Wrocław : Wydawnictwo AE, 2003. — (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu ; ISSN 0324-8445 ; nr 974). — Praca zawiera referaty z IV [czwartej] konferencji zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa Wydziału Zarządzania i Informatyki AE we Wrocławiu. — S. 170–178. — Bibliogr. s. 178, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania porównawcze źródeł finansowania rozwoju sektora MSP w Małopolsce i wybranych regionach Niemiec i FinlandiiComparison study of financing sources of SME sector development in Malopolska and chosen German and Finnish regions / Joanna DUDA // W: Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka, T. 1 / red. nauk. Wiesław Pluta ; AE im. Oskara Langego we Wrocławiu. — Wrocław : Wydawnictwo AE, 2004. — (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu ; ISSN 0324-8445 ; nr 1042). — S. 172–180. — Bibliogr. s. 180, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • Bariery finansowania rozwoju polskiego sektora MSP na tle wybranych krajów Unii EuropejskiejBariers of financing of Polish SME sector development against the backround of chosen EU countries / Joanna DUDA // W: Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka / red. nauk. Wiesław Pluta ; AE im. Oskara Langego we Wrocławiu. — Wrocław : Wydawnictwo AE, 2006. — (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu ; ISSN 0324-8445 ; nr 1109). — S. 160–171. — Bibliogr. s. 171, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Bariery i korzyści wynikające ze współpracy przedsiębiorstw z ośrodkami naukowymiBarriers and advantages coming from cooperation between enterprises and scientific centers / Joanna DUDA // Managerial Economics = Ekonomia Menedżerska ; ISSN 1898-1143. — 2009 nr 5, s. 21–31. — Bibliogr. s. 31, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/EKONOMIA/2009-05/EM_02.pdf

 • słowa kluczowe: transfer technologii, współpraca ośrodków naukowych z przedsiębiorcami, bariery, korzyści

  keywords: technology transfer, cooperation between scientific centers and enterprises, barriers, advantages

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Bariery i możliwości rozwoju innowacyjności polskiego sektora MSP[Innovation development barriers and possibilities of Polish SME sector] / Joanna DUDA // W: Innowacyjność mikroprzedsiębiorców w Małopolsce – dobre praktyki : katalog innowacyjnych firm w Małopolsce / red. Renata Koneczna ; Instytut Gospodarki Surowcami i Energią Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2008. — ISBN: 978-83-60195-26-0. — S. 7–27. — Bibliogr. s. 27

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Bariery ograniczające wzrost konkurencyjności polskiego sektora MSPBarriers limiting increase of competitiveness of the Polish SME sector / Joanna DUDA // W: Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji europejskiej = Polish economy in the process of integration with European Union / red. nauk. Marianna Księżyk. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — S. 87–97. — Bibliogr. s. 96, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Bariery rozwoju innowacyjności polskiego sektora MSPInnovation development barriers of Polish SME sector / Joanna DUDA // W: Uwarunkowania i realia funkcjonowania gospodarki polskiej w Unii Europejskiej = Conditions and reality of Polish economy functioning in European Union / red. nauk. Marianna Księżyk. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — ISBN: 978-83-7464-152-4. — S. 86–96. — Bibliogr. s. 95, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Bariery rozwoju mikro przedsiębiorstw w regionie Małopolski[Barriers of micro enterprises development in Malopolska region] / Joanna DUDA // W: Polityka międzynarodowa, prawo, zarządzanie / pod red. Jerzego Marka Białkiewicza. — Kraków : Wyższa Szkoła Handlowa, 2010. — (Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Handlowa w Krakowie). — ISBN10: 83-907357-8-4. — S. 217–232. — Bibliogr. s. 232, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [Barriers to innovation of Polish SMEs] : [abstract]Bariery innowacyjności polskich MSP / Joanna DUDA // W: Management of organizations in real and virtual environment: Opportunities and challenges IV : zborník vedeckých statí = Manažment organizácií v reálnom a virtuálnom prostredí: príležitosti a výzvy IV : zborník vedeckých statí / zostavovatel' L'ubica Lesáková ; Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ekonomická fakulta, Politechnika Opolska. — Banska Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2012. — ISBN: 978-80-557-0477-7. — S. 15. — Pełny tekst w j. pol. W: Management of organizations in real and virtual environment: opportunities and challenges IV [Dokument elektroniczny] : proceedings of scientific papers. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ekonomická fakulta, Politechnika Opolska. — Banska Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2012. — 1 dysk optyczny. — ISBN 978-80-557-0477-7. — S. [1–10]. — Wymagania systemowe: Microsoft Word ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 9, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Business activity of women in European Union and East-Central Europe / Joanna DUDA, Dorota Król // W: Development of women and management / scientific editors Sandra Misiak-Kwit, Małgorzata Wiścicka. — Sri Lanka : Department of Marketing Management. University of Kelaniya, 2017. — (Winnet Centre of Excellence® Series ; no. 2). — ISBN: 978-955-704-043-1. — S. 45–80. — Bibliogr. s. 76–80. — tekst: http://www.wneiz.pl/strony/winnet/WCES2-%20monograph.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Commitment of banks to financing of small and medium-sized enterprise sectorZaangażowanie banków w finansowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw / Joanna DUDA, Anna Wolak-Tuzimek // W: MMK 2014 [Dokument elektroniczny] : mezinárodní masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : 15.–19. prosince 2014 : Hradec Králové, Česká republika : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, R. 5 = MMK 2014 [Dokument elektroniczny] : international masaryk conference for Ph. D. students and young researchers : December 15–19, 2014, Hradec Králové, The Czech Republic : proceedings of the international scientific conference. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Hradec Králové] : Magnanimitas Assn., [2014]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-80-87952-07-8. — S. 346–357. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 355–357, Abstr.

 • słowa kluczowe: sektor MSP, bankowy, bariery pozyskania kredytów bankowych, współpraca banków z MSP, polityka banków wobec MSP, produkty bankowe

  keywords: bank crediting, barriers to obtaining bank crediting, cooperation of banks with SMEs, SME sector, bank policies towards SMEs, banking products

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Corporate social responsibility as an innovative concept of enterprise management / Anna Wolak-Tuzimek, Joanna DUDA // W: Basiq 2015 [ Dokument elektroniczny] : international conference "New trends in sustainable business and consumption" : 18–19 June 2015, Bucharest, Romania / Business and Tourism Faculty, Amfiteatru Economic Journal, The Association for Innovation and Quality in Sustainable Business. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Bucureşti : Editura ASE, [2015]. — 1 dysk optyczny. — (Proceeding Papers (BASIQ International Conference)). — S. 33–41. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 40–41, Abstr.

 • keywords: stakeholders, enterprise, Corporate Social Resonsibility, eco-management

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Czynniki konkurencyjności małopolskich MSP na tle pozostałych województwCompetitiveness factors of SMEs in Malopolska on the background of remaining voivodeships / Joanna DUDA // W: Uwarunkowania rozwoju systemów zarządzania : monografia = Conditions of development of management systems / red. nauk. Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2009. — ISBN: 978-83-60714-81-2. — S. 296–305. — Bibliogr. s. 305, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Czynniki konkurencyjności polskiego sektora MSP w latach 2001–2007Competitiveness of the Polish SME sector between 2001 and 2007 / Joanna DUDA // W: Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka / red. nauk. Bogumił Bernaś. — Wrocław : Wydawnictwo AE, 2008. — (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu ; ISSN 0324-8445 ; nr 1200). — S. 144–152. — Bibliogr. s. 152, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Czynniki rozwoju polskiego i małopolskiego sektora MSP w zmieniającym się otoczeniuDevelopment factors of Polish SME sector in changing environment / Joanna DUDA // W: Współczesne wyzwania i uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług = Industry and services development contemporary challenges and contingencies : praca zbiorowa / pod red. Jana Pyki. — Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2010. — (Nowoczesność Przemysłu i Usług). — ISBN: 978-83-85587-27-9. — S. 30–46. — Bibliogr. s. 45, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Czynniki wzrostu konkurencyjności polskiego sektora MSP na wspólnym rynku Unii EuropejskiejFactors of competitiveness increase of Polish SME sector on the common European Union market / Joanna DUDA // W: Nowoczesność przemysłu i usług : nowe wyzwania i uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług : praca zbiorowa = New challenges and conditioning in the development of industries and services / pod red. Jana Pyki ; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. — Katowice : TNOiK. Oddział w Katowicach, 2006. — Opis częśc. wg okł.. — S. 46–57. — Bibliogr. s. 56–57, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Ćwiczenia z podstaw zarządzania organizacjami[Exercises of principles of organizations management] / pod red. Adama PESZKI, [aut.]: Jerzy WĄCHOL, Rafał KUSA, Joanna DUDA, Michał TECZKE, Mateusz CODOGNI. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — 64, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0184). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN10: 83-7464-030-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Ćwiczenia z zarządzania organizacjami[Exercises of organizations management] / Mateusz CODOGNI, Joanna DUDA, Rafał KUSA, Michał TECZKE, Jerzy WĄCHOL. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — 100, [1] s.. — (Wydawnictwa Dydaktyczne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0428). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-426-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw polskich z sektora MŚPInvestment decisions of Polish enterprises from SME sector / Joanna DUDA // W: Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka / red. nauk. Bogumił Bernaś. — Wrocław : Wydawnictwo UE, 2009. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; nr 48). — ISBN: 978-83-7011-960-7. — S. 153–163. — Bibliogr. s. 162–163, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Determinants of innovative activities of Polish SMEs / Joanna DUDA, Anna Wolak-Tuzimek // W: Management 2014 : business, management and social sciences research : [25th–26th September 2014, Slovakia] / eds. Róbert Štefko, Miroslav Frankovský, Ján Vravec ; University of Prešov. Faculty of Management, [etc.]. — Prešov : Bookman s. r. o. for Faculty of Management. University of Prešov, 2014. — ISBN: 978-80-8165-052-9. — S. 213–222. — Bibliogr. s. 222, Abstr.

 • keywords: innovations, Polish SMEs, determinants of innovation, investments

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Development of Polish SMEs in the context of their internationalisation : abstract / Joanna DUDA // W: Management of organizations in real and virtual environment: opportunities and challenges VI : proceedings of scientific papers = Manažment organizácií v reálnom a virtuálnom prostredí: príležitosti a výzvy VI : zborník vedeckých statí / eds. Vladimír Hiadlovský, Joachim Foltys, L'ubica Lesáková ; Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ekonomická fakulta, Politechnika Opolska. — Banska Bystrica : Belianum. Vydatel'stvo Univerzity Mateja Bela, 2014. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-80-557-0847-8. — S. 8. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie. — S. [1–11]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 11, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Development potential of Polish SMEs – problems and barriers / Joanna DUDA // Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe ; ISSN 2043-085X. — 2013 vol. 4 no. 2, s. 120–127. — Bibliogr. s. 127, Abstr.

 • keywords: Poland, SME, globalisation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Działalność finansowa i inwestycyjna polskich MSP w kontekście międzynarodowymFinancial and investment activity of Polish SMES in the international context / Joanna DUDA // W: Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka : [materiały z XIV konferencji : maj 2013] / red. nauk. Adam Kopiński, Agnieszka Bem. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; nr 326). — ISBN: 978-83-7695-412-7. — S. 21–34. — Bibliogr. s. 33–34, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: źródła finansowania, MSP, działania inwestycyjne, internacjonalizacja

  keywords: SME, financing sources, internationalization, investment activity

  cyfrowy identyfikator dokumentu: