Wykaz publikacji wybranego autora

Jerzy Stojek, dr inż.

starszy wykładowca

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kap, Katedra Automatyzacji Procesów


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (25%)


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-2405-8392 połącz konto z ORCID

ResearcherID: F-2921-2018

Scopus: 25655586700

PBN: 5e709209878c28a04738ef71

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 65, z ogólnej liczby 65 publikacji Autora


1
2
 • Akumulator hydrauliczny[Hydraulic accumulator] / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Kraków ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Łatas Waldemar, STOJEK Jerzy. — Int.Cl.: F15B 1/04\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 408804 A1 ; Opubl. 2016-01-18. — Zgłosz. nr P.408804 z dn. 2014-07-10 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2016  nr 2, s. 28. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL408804A1.pdf

 • słowa kluczowe: odzysk energii, energia hydrostatyczna, akumulator inercyjny, gromadzenie energii, gęstość energii

  keywords: energy storage, energy recovery, hydraulic energy, flywheel-accumulator, energy density

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Akumulator hydrauliczny[Hydraulic accumulator] / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Kraków ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Waldemar Łatas, Jerzy STOJEK. — Int.Cl.: F15B 1/04\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 226149 B1 ; Udziel. 2016-12-27 ; Opubl. 2017-06-30. — Zgłosz. nr P.408804 z dn. 2014-07-10. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL226149B1.pdf

 • słowa kluczowe: odzysk energii, energia hydrostatyczna, gromadzenie energii, gęstość energii

  keywords: energy storage, energy recovery, hydraulic energy, flywheel-accumulator, energy density

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza zapełnienia modelowej formy ciśnieniowej za pomocą programu LEICA QWIN 2.2[Analysis of model mould fulfilment in cold chamber die casting machine by means of LEICA QWIN 2.2 program] / J. DAŃKO, R. DAŃKO, J. STOJEK, M. GÓRNY // W: „Tendencje rozwojowe w mechanizacji procesów odlewniczych” [Dokument elektroniczny] : V międzynarodowa konferencja : Kraków–Inwałd, 14–16 października 2010. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2010]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–10]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [9–10]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
7
8
 • Aproksymacja charakterystyki przesterowania rozdzielacza suwakowego w diagnostyce stanu jego uszkodzeniaApproximation of directional spool valve control characteristic in fault diagnosis / Zenon JĘDRZYKIEWICZ, Andrzej PODSIADŁO, Jerzy STOJEK // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2006 R. 52 nr 2, s. 12–14. — Bibliogr. s. 14, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Badania modelowe II fazy procesu odlewania ciśnieniowego przy centralnym usytuowaniu szczeliny wlewowej[Model testing of 2nd phase die casting process with central position of gating system] / Józef DAŃKO, Jerzy STOJEK, Rafał DAŃKO // W: XXXI konferencja naukowa z okazji Święta Odlewnika 2007 : nowoczesne technologie w odlewnictwie : Kraków, listopad 2007 / publ. do druku przygot.: Jacek Siedlecki ; Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej, Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich. Oddział Krakowski, Fundacja Wydziału Odlewnictwa AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2007. — ISBN: 978-83-60958-03-2. — S. 161–168. — Bibliogr. s. 168, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Badania modelowe przepływu ciekłego stopu w komorze prasowania ciśnieniowej maszyny odlewniczejInvestigation of liquid alloy flow in die-casting chamber of pressure machine / JĘDRZYKIEWICZ Z., PLUTA J., STOJEK J. // Acta Metallurgica Slovaca ; ISSN 1335-1532. — 2002 R. 8 spec. iss. 2 (1/2), s. 352–357. — Bibliogr. s. 357, Abstr., Streszcz.. — [Zvyšovanie akosti v zlievarenstve = Quality assurance in foundry : 5. medzinárodná vedecká konferencia = 5th international scientific conference : Slovensko, Podbanské, 15.–17. 5. 2002]. — [Košice : Technická Univerzita, 2002]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Badania modelowe zjawisk przepływowych w komorze prasowania zimnokomorowej maszyny ciśnieniowejModel testing of flow phenomena in the squeeze chamber of a cold-chamber diecasting machine / Zenon JĘDRZYKIEWICZ, Jerzy STOJEK, Rafał DAŃKO // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2004 t. 54 nr 3, s. 222–229. — Bibliogr. s. 229. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Badania modelowe zjawisk przepływowych w procesie odlewania ciśnieniowegoModeling of flow phenomena in die casting processes / Jerzy STOJEK, Rafał DAŃKO // Pneumatyka (Wrocław) ; ISSN 1426-6644. — 2007 nr 1, s. 37–39. — Bibliogr. s. 39, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Badania zużycia tarczy wychylnej pompy wielotłoczkowej[Investigation of axial piston swash plate's wera] / Jerzy STOJEK // Hydraulika i Pneumatyka ; ISSN 1505-3954. — 2010 R. 30 nr 6, s. 9–13. — Bibliogr. s. 13

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Badanie wpływu współczynnika $m$ krzywej prędkości $v=m\cdot y^{2}$ tłoka prasującego na występowanie okluzji powietrza w procesie odlewania ciśnieniowego[Investigation of the influence of \emph {m} coefficient \emph {$v=m\cdot y^{2}$} velocity curve on air entrapment in die-casting process] / Zenon JĘDRZYKIEWICZ, Janusz PLUTA, Jerzy STOJEK // W: XXVI konferencja naukowa z okazji Święta Odlewnika 2002 : Kraków, listopad 2002 / publik. do druku przygot.: Zygmunt Kulig ; Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej, [etc.]. — [Kraków : WO AGH], [2002]. — ISBN10: 83-914313-8-X. — S. 65–70. — Bibliogr. s. 70, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Badanie zespołów funkcjonalnych prototypowego regeneratora wibracyjnego REGMASInvestigations of functional systems of the vibratory reclaimer prototype REGMAS / R. DAŃKO, J. STOJEK, J. Kuźmin // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2012 vol. 12 spec. iss. 1, s. 27–32. — Bibliogr. s. 32, Streszcz., Summ.. — Zastosowano procedurę peer review

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Cognisable effects of model investigations of die casting processesEfekty poznawcze badań modelowych procesu odlewania ciśnieniowego / J. DAŃKO, R. DAŃKO, J. STOJEK // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2008 vol. 8 spec. iss. 1, s. 57–62. — Bibliogr. s. 62, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://goo.gl/Q3Q5pJ

 • keywords: die-casting, air occlusion, mold filling, alloy dispersion, model research

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Detecting output pressure change of positive-displacement pump by phase trajectory method / Jerzy STOJEK // W: ICCC'2009 : 10\textsuperscript{th} International Carpathian Control Conference : Zakopane, Poland, May, 24–27, 2009 / eds. Andrzej KOT. — Kraków : Faculty of Mechanical Engineering and Robotics AGH – Univesity of Science and Technology, [2009]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8389772-51-5. — S. 105–108. — Bibliogr. s. 108, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • Development of revised model for describing flow phenomena in squeeze chamber of cold chamber die casting machine using analogue fluids / J. STOJEK // International Journal of Cast Metals Research / British Cast Iron Research Association ; ISSN 1364-0461. — Tytuł poprz.: Cast Metals. — 2008 vol. 21 no. 6, s. 445–451. — Bibliogr. s. 451. — tekst: http://goo.gl/GTdaok

 • keywords: model testing, air occlusion, theory of experiments, statistical analysis of measurements, die casting

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1179/136404608X370189

20
21
 • Effect of the control signal parameters on the course of the first phase of the pressure die casting / Zenon JĘDRZYKIEWICZ, Janusz PLUTA, Jerzy STOJEK // W: ICCC'2000 : proceedings of International Carpathian Control Conference : 14th international conference Automated systems of control of technological processes (ASRTP'2000) : 2nd conference on Information and Control Systems of Production (ICSP'2000) : 2. konferencija Automatyzacja maszyn, urządzeń i procesów (APRO) : 25. konference Automatizované systémy řizeni (ASŘ) : High Tatras, Podbanské May 23–26, 2000 / SSAKI Slovak Society for Applied Cybernetics and Informatics ; Faculty BERG Technical University of Košice. — Košice : TU. BERG Faculty, 2000. — S. 427–430. — Bibliogr. s. 430, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Eksploatacja pomp wielotłoczkowych w oparciu o analizę trajektorii fazowych[Exploitation criterion of multipiston pumps base on phase trajectories analysis] / Tomasz KORBIEL, Jerzy STOJEK // W: ISTSD'08 : VII international technical systems degradation seminar : Liptovský Mikuláš, 26–29 March 2008 / Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering Warsaw University of Technology, [et al.]. — [Žilina : Žilinská Univerzita], [2008]. — S. [72–74]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Estimation of the wear in positive-displacement pumps by the time series methodOcena stanu zużycia wielotłoczkowych pomp wyporowych metodą ciągów czasowych / Jerzy STOJEK // Mechanics / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch ; ISSN 1734-8927. — 2006 vol. 25 no. 4, s. 173–178. — Bibliogr. s. 178, Summ.. — tekst: https://goo.gl/CV34XJ

 • słowa kluczowe: diagnostyka maszyn, szeregi czasowe, pompy wyporowe, modele parametryczne

  keywords: time series, positive-displacement pumps, diagnosis of machine operation, parametric models

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Experiments on the model testing of the 2\textsuperscript{nd} phase of die casting process compared with the results of numerical simulation / R. DAŃKO, J. DAŃKO, J. STOJEK // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2015 vol. 15 iss. 4, s. 21–24. — Bibliogr. s. 24, Abstr.

 • keywords: model testing, diecasting process, physical experiments, computer simulation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Filling the model die casting mould – analysis by means of the LEICA QWIN 2.2 programAnaliza zapełnienia modelowej formy ciśnieniowej za pomocą programu LEICA QWIN 2.2 / J. DAŃKO, R. DAŃKO, J. STOJEK, M. GÓRNY // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2010 vol. 55 iss. 3, s. 779–785. — Bibliogr. s. 785. — 5th international conference “Development trends in mechanization of foundry processes” : Inwałd, 14–16 October 2010

 • keywords: die casting, mould filling, model investigations, LEICA QWin v. 2.2 Program

  cyfrowy identyfikator dokumentu: