Wykaz publikacji wybranego autora

Jerzy Skwarczyński, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-keaspe, Katedra Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 17435906800

PBN: 909840

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 28, z ogólnej liczby 31 publikacji Autora


1
 • Analityczne obliczenia symulacyjne maszyny synchronicznej z magnesami trwałymiAnalytical calculation of simulation of permanent magnet synchronous machine / Tomasz DRABEK, Andrzej MATRAS, Jerzy SKWARCZYŃSKI // W: Kierunki działalności i współpraca naukowa Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki : materiały konferencji zorganizowanej z okazji Jubileuszu 90-lecia AGH : Kraków, 28–29 maja 2009 / komitet red. Wojciech Mitkowski, Adam Piłat. — Kraków : AGH WEAIiE, cop. 2009 + CD. — ISBN: 978-83-88309-87. — S. 181–184. — Bibliogr. s. 184, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analityczne obliczenia symulacyjne maszyny synchronicznej z magnesami trwałymiAnalytical calculation of simulation of permanent magnet synchronous machine / Tomasz DRABEK, Andrzej MATRAS, Jerzy SKWARCZYŃSKI // Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2009 R. 85 nr 10, s. 9–12. — Bibliogr. s. 12, Streszcz., Abstr.

 • keywords: finite element method, permanent magnet, synchronous machine, permeance magnetic function

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • An analytical model of an electrical machine with internal permanent magnets / Tomasz DRABEK, Andrzej MATRAS, Jerzy SKWARCZYŃSKI // W: Analysis and simulation of electrical and computer systems / eds. Lesław Gołębiowski, Damian Mazur. — Cham; [etc.] : Springer, cop. 2015. — (Lecture Notes in Electrical Engineering ; ISSN 1876-1100 ; vol. 324). — ISBN: 978-3-319-11247-3 ; e-ISBN: 978-3-319-11248-0. — S. 215–239. — Bibliogr. s. 239, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-319-11248-0_17

4
 • An analytical model of an electrical machine with internal permanent magnets. Pt. 2, The work of electric generator under an unbalanced load: simulations and measurement verification / Tomasz DRABEK, Jerzy SKWARCZYŃSKI // W: Analysis and simulation of electrical and computer systems : [WZEE 2016: XIII scientific conference on Selected issues of Electrical engineering and electronics : May 4–8, 2016, Rzeszów, Poland] / eds. Damian Mazur, Marek Gołębiowski, Mariusz Korkosz. — Cham : Springer, cop. 2018. — (Lecture Notes in Electrical Engineering ; ISSN 1876-1100 ; vol. 452). — ISBN: 978-3-319-63948-2 ; e-ISBN: 978-3-319-63949-9. — S. 87–109. — Bibliogr. s. 108–109, Abstr.. — tekst: goo.gl/qNtNBD

 • keywords: electrical machine with magnets, circuit model of the machine, local saturations, permeability of the air gap

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-319-63949-9_6

5
 • Diagnostyka eksploatacyjna silników prądu przemiennego[Operating diagnostic of AC machines] / Jerzy SKWARCZYŃSKI // Biuletyn Techniczny Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich ; ISSN 1426-742X. — 2002 nr 17, s. 17–27. — Bibliogr. s. 26–27

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Kaskada zaworowa {\em T=const} jako generator elektryczny siłowni wiatrowejInverter cascade T=const as a wind power plant generator / Jerzy SKWARCZYŃSKI, Aleksander DZIADECKI, Jacek ZARUDZKI, Janusz GRZEGORSKI, Józef SKOTNICZNY, Tomasz LERCH // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2004 R. 80 nr 3, s. 263–268. — Bibliogr. s. 268, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Laboratorium maszyn elektrycznych[Laboratory of electric machines] / Witold RAMS, Jerzy SKWARCZYŃSKI. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009. — 151, [1] s.. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1710)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Maszyna indukcyjna dwustronnie zasilana jako generator elektryczny siłowni wiatrowejDoubly fed induction machine as the generator of wind power plant / Jerzy SKWARCZYŃSKI, Aleksander DZIADECKI, Jacek ZARUDZKI, Janusz GRZEGORSKI, Józef SKOTNICZNY, Tomasz LERCH // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2004 R. 80 nr 5, s. 502–507. — Bibliogr. s. 507, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Maszyny elektryczneElectrical machines / Tomasz DRABEK, Jerzy SKWARCZYŃSKI, Zbigniew TERTIL // W: Vademecum Elektryka : poradnik dla inżynierów, techników i studentów / pod red. Jana Strojnego. — Wyd. 4 zaktual.. — Warszawa : Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw SEP, 2009. — (Biblioteka COSiW SEP). — ISBN: 978-83-61163-13-8. — S. 289–314. — Bibliogr. s. 314

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Modelowanie maszyn elektrycznych z magnesami trwałymiSimulation of permanent magnet electrical machine / Tomasz DRABEK, Andrzej MATRAS, Jerzy SKWARCZYŃSKI // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2007 R. 83 nr 6, s. 95–98. — Bibliogr. s. 98, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: metoda elementów skończonych, magnes trwały, funkcja przewodności magnetycznej, maszyna elektryczna

  keywords: finite element method, permanent magnet, permeance magnetic function, electrical machine

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Moment elektromagnetyczny w maszynie indukcyjnej dwustronnie zasilanejElectromagnetic torque generated by doubly fed induction machine / Tomasz LERCH, Jerzy SKWARCZYŃSKI // Elektrotechnika i Elektronika : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1640-7202. — Tytuł poprz.: Elektrotechnika. — 2006 t. 25 z. 1, s. 48–57. — Bibliogr. s. 57, Streszcz.

 • słowa kluczowe: maszyna dwustronnie zasilana, moment elektromagnetyczny, maszyna indukcyjna pierścieniowa

  keywords: doubly fed induction machine, electromagnetic torque, slip-ring induction machine

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Porównanie własności maszyny dwustronnie zasilanej przy napięciowym i prądowym zasilaniu wirnika w układzie otwartymDoubly fed induction generator working in open system / Tomasz DRABEK, Tomasz LERCH, Jerzy SKWARCZYŃSKI // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2006 R. 82 nr 4, s. 62–69. — Bibliogr. s. 69, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Przełączalny silnik elektryczny[Switchable electric motor] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jerzy SKWARCZYŃSKI, Lesław Gołębiowski, Tomasz DRABEK, Edward Birówka. — Int.Cl.: H02K 19/06\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 192086 B1 ; Udziel. 2006-01-19 ; Opubl. 2006-08-31. — Zgłosz. nr P.329652 z dn. 1998-11-09. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL192086B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
16
 • Przełączalny silnik elektryczny indukcyjny – wyniki badań i perspektywySwitch reluctance motor – test results and perspectives / Jerzy SKWARCZYŃSKI, Tomasz DRABEK // Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe ; ISSN 0239-3646. — 2002 nr 64, s. 189–193. — Bibliogr. s. 193, Abstr.. — PEMINE : Problemy Eksploatacji Maszyn i Napędów Elektrycznych : Ustroń 2002 : materiały konferencyjne / Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Elektrycznych Komel. — Katowice : BOBRME Komel, 2002. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Siły i naprężenia zębowe w maszynach elektrycznychTeeth forces and stresses in electrical machines / Jerzy SKWARCZYŃSKI, Andrzej MATRAS, Tomasz DRABEK // W: SME 2006 : XLII international symposium on Electrical machines : Cracow, Poland, July 3–6, 2006 : conference proceedings / ed. Witold Rams ; The Institute of Electrical and Electronics Engineers. Poland Section, AGH University of Science and Technology. Department of Electrical Machines, Cracow University of Technology. Institute of Electromechanical Energy Conversion. — Kraków : [AGH]. Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Electronics Press, 2006. — Publikacja zawiera także dane na CD-ROMie. — S. 227–230. — Bibliogr. s. 230, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Siły i naprężenia zębowe w maszynach elektrycznychTeeth forces and stresses in electrical machines / Jerzy SKWARCZYŃSKI, Andrzej MATRAS, Tomasz DRABEK // Elektrotechnika i Elektronika : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1640-7202. — Tytuł poprz.: Elektrotechnika. — 2006 t. 25 z. 2, s. 197–201. — Bibliogr. s. 201, Streszcz.. — Artykuł był prezentowany podczas Międzynarodowego Sympozjum Maszyn Elektrycznych SME 2006 w Krakowie. — tekst: https://goo.gl/Fs5ds2

 • słowa kluczowe: silniki indukcyjne, siły zębowe

  keywords: induction motors, teeth forces

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Sposób i układ sterowania indukcyjnego generatora pierścieniowego elektrowni wiatrowej[Method and system designed for inductive control of slip-ring generator in wind power plant] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: ZARUDZKI Jacek, SKWARCZYŃSKI Jerzy, DZIADECKI Aleksander, GRZEGORSKI Janusz, SKOTNICZNY Józef. — Int.Cl.\textsuperscript{7}: F03D 7/00. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 361492 A1 ; Opubl. 2005-02-07. — Zgłosz. nr PL361492 z dn. 2003-07-29 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2005  nr 3, s. 116. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL361492A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
 • Sterowana częstotliwościowo kaskada zaworowa \emph {T}=const jako generator elektryczny siłowni wiatrowejFrequency controlled inverter cascade T=const as a wind power plant generator / Jerzy SKWARCZYŃSKI, Aleksander DZIADECKI, Jacek ZARUDZKI, Janusz GRZEGORSKI, Józef SKOTNICZNY, Tomasz LERCH // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2004 R. 80 nr 6, s. 640–644. — Bibliogr. s. 644, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: kaskada zaworowa, elektrownia wiatowa

  keywords: wind power plant, inverter cascade

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Strumień osiowy w modelu 3D maszyny indukcyjnejThe axial flux in the 3D FEM model of the induction machine / Lesław Gołębiowski, Marek Gołębiowski, Marian NOGA, Jerzy SKWARCZYŃSKI // W: SME 2006 : XLII international symposium on Electrical machines : Cracow, Poland, July 3–6, 2006 : conference proceedings / ed. Witold Rams ; The Institute of Electrical and Electronics Engineers. Poland Section, AGH University of Science and Technology. Department of Electrical Machines, Cracow University of Technology. Institute of Electromechanical Energy Conversion. — Kraków : [AGH]. Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Electronics Press, 2006. — Publikacja zawiera także dane na CD-ROMie. — S. 251–254. — Bibliogr. s. 254, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Strumień osiowy w modelu 3D maszyny indukcyjnejThe axial flux in the 3D FEM model of the induction machine / Lesław Gołębiowski, Marek Gołębiowski, Marian NOGA, Jerzy SKWARCZYŃSKI // Elektrotechnika i Elektronika : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1640-7202. — Tytuł poprz.: Elektrotechnika. — 2006 t. 25 z. 2, s. 147–152. — Bibliogr. s. 151, Streszcz.. — Artykuł był prezentowany podczas Międzynarodowego Sympozjum Maszyn Elektrycznych SME 2006 w Krakowie. — tekst: https://goo.gl/WrAiWs

 • słowa kluczowe: strumień osiowy, model 3D MES, elementy krawędziowe, stany dynamiczne maszyny

  keywords: transient states, axial flux, 3D FEM model, edge elements

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Symulacja maszyny synchronicznej z magnesami trwałymiSimulation of permanent magnet synchronous machine / Tomasz DRABEK, Andrzej MATRAS, Jerzy SKWARCZYŃSKI // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2008 R. 84 nr 1, s. 38–41. — Bibliogr. s. 41, Streszcz., Abstr.

 • keywords: finite element method, permanent magnet, synchronous machine, permeance magnetic function

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Układy elektromechaniczne i transformatory [Dokument elektroniczny] : obliczenia i zadania[Electromechanical systems and transformers : calculations and examples] / Paweł DYBOWSKI, Tomasz LERCH, Waldemar MILEJ, Witold RAMS, Jerzy SKWARCZYŃSKI. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — 1 dysk optyczny. — 167 s. + programy. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0389). — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Na obwol. informacja: 2 część podręcznika J. Skwarczyńskiego i Z. Tertila

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: