Wykaz publikacji wybranego autora

Jerzy Ostachowicz, dr inż.

adiunkt

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
WFiIS-kzfj, Katedra Zastosowań Fizyki Jądrowej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 32, z ogólnej liczby 32 publikacji Autora


1
2
 • Analysis of glass beads from the graves of the Tarnobrzeg Lusatian culture in Jasionka and Grodzisko Dolne employing the X-ray fluorescence methodBadania szkła paciorków z grobów tarnobrzeskiej kultury łużyckiej w Jasionce i Grodzisku Dolnym metodą fluorescencji rentgenowskiej / Lucyna SAMEK, Maciej Karwowski, Sylwester Czopek, Jerzy OSTACHOWICZ, Zdzisław STĘGOWSKI // Analecta Archaeologica Ressoviensia / Institute of Archaeology Rzeszów University ; ISSN 2084-4409. — 2007 t. 2, s. 101–118 [tekst ang.], 119–129 [tekst pol.]. — Bibliogr. s. 116–118. — Tekst ang.-pol.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Application of synchrotron radiation for elemental microanalysis of human central nervous system tissue / M. BORUCHOWSKA, M. LANKOSZ, J. OSTACHOWICZ, D. Adamek [et al.] // W: XRM 2002 : seventh international conference on X-Ray Microscopy : July 29 – August 2, 2002 Grenoble, France : programme and abstracts. — [France : s. n.], [2002]. — S. 146. — Bibliogr. s. 146

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Application of synchrotron radiation for elemental microanalysis of human central nervous system tissue / M. SZCZERBOWSKA-BORUCHOWSKA, M. LANKOSZ, J. OSTACHOWICZ, D. Adamek, A. Krygowska-Wajs, B. Tomik, A. Szudlik, A. Simionovici, S. Bohic // Journal de Physique, IV ; ISSN 1155-4339. — 2003 vol. 104, s. 325–328. — Bibliogr. s. 328, Abstr.. — 7th international conference on X-ray microscopy : 28 July – 2 August 2002, Grenoble, France

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/jp4:200300091

5
6
 • Badanie porównawcze technik XRF i PIXE w zastosowaniu do analizy materiałów organicznychComparative study of XRF and PIXE techniques in application for analysis of organic materials / Magdalena BORUCHOWSKA, Marek LANKOSZ, Jerzy OSTACHOWICZ, Marian Jaskóła, Andrzej Korman, Dariusz Adamek // W: Technika jądrowa w przemyśle, medycynie, rolnictwie i ochronie środowiska : krajowe sympozjum : 17–19 kwietnia 2002 Warszawa, T. 2 / red nauk. Piotr Urbański ; Instytut Chemii i Techniki Jądrowej. — Warszawa : IChTJ, 2002. — (Raporty IChTJ. Seria A ; ISSN 1425-7343 ; nr 2/2002). — Opis częśc. wg programu sympozjum. — S. 341–348. — Bibliogr s. 347–348, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Characterisation of ancient objects with the use of energy dispersive X-ray fluorescence spectrometry / B. OSTACHOWICZ, J. OSTACHOWICZ, B. HOŁYŃSKA, M. BIELEWSKI, M. Jamroziewicz-Filek // W: EDXRS-2000 : European conference on Energy Dispersive X-Ray Spectrometry : Kraków, Poland June 18–23, 2000 : abstracts / University of Mining and Metallurgy. Faculty of Physics and Nuclear Techniques ; National Atomic Energy Agency. — [Kraków : UMM], [2000]. — S. 98. — Bibliogr. s. 98

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Classification of nerve cells from substantia nigra of patients with Parkinson's Disease and Amyotrophic Lateral Sclerosis with the use of X-ray fluorescence microscopy and multivariate methods / J. CHWIEJ, K. Fik-Mazgaj, M. SZCZERBOWSKA-BORUCHOWSKA, M. LANKOSZ, J. OSTACHOWICZ, D. Adamek, A. Simionovici, S. Bohic // W: XVII ICXOM : 17\textsuperscript{th} International Congress on X-ray Optics and Microanalysis : September 22\textsuperscript{nd}–September 26\textsuperscript{th}, 2003, Chamonix Mont-Blanc, France : programme and abstracts. — [France : s. n.], [2003]. — S. 83. — Bibliogr. s. 83

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
12
13
 • Possibility of in situ XRF analysis of soil using a radiometric head with Si-PIN detector and annular PU-238 radioisotope source / J. OSTACHOWICZ, M. LANKOSZ, B. OSTACHOWICZ, A. OSTROWSKI, M. BIELEWSKI // W: In situ applications of X ray fluorescence techniques : final report of a coordinated research project 2000–2003 / IAEA International Atomic Energy Agency. — [S. l.] : IAEA, 2005. — (IAEA-TECDOC ; ISSN 1011-4289 ; 1456). — S. 177–200. — Bibliogr. s. 200, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Radiometryczna głowica do pomiaru {\em in situ} składu gleb i skażeń powierzchniowych metodą fluorescencji rentgenowskiejPortable, radiometric head for {\it in-situ} X-ray fluorescence analysis of soils and thin layer contamination / Marek BIELEWSKI, Marek LANKOSZ, Beata OSTACHOWICZ, Jerzy OSTACHOWICZ, Antoni OSTROWSKI, Dariusz WĘGRZYNEK // W: Technika jądrowa w przemyśle, medycynie, rolnictwie i ochronie środowiska : krajowe sympozjum : Kraków, 7–9 września 2005 / red. Łukasz Chmura [et al.]. — Kraków : Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, 2005. — ISBN10: 83-921064-2-3. — S. 399–404. — Bibliogr. s. 404

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Rentgenowska analiza fluorescencyjna w badaniach tkanki centralnego układu nerwowego i płynów ustrojowych człowiekaX-ray fluorescence analysis in application for study of human brain tissue and body fluids / Magdalena BORUCHOWSKA, Marek LANKOSZ, Dariusz Adamek, Beata OSTACHOWICZ, Jerzy OSTACHOWICZ, Barbara Tomik // W: Technika jądrowa w przemyśle, medycynie, rolnictwie i ochronie środowiska : krajowe sympozjum : 17–19 kwietnia 2002 Warszawa, T. 2 / red nauk. Piotr Urbański ; Instytut Chemii i Techniki Jądrowej. — Warszawa : IChTJ, 2002. — (Raporty IChTJ. Seria A ; ISSN 1425-7343 ; nr 2/2002). — Opis częśc. wg programu sympozjum. — S. 320–326. — Bibliogr. s 326, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Research in quantitative microscopic X-ray fluorescence analysis / M. LANKOSZ, M. SZCZERBOWSKA-BORUCHOWSKA, J. CHWIEJ, J. OSTACHOWICZ, A. Simionovici, S. Bohic // W: XVII ICXOM : 17\textsuperscript{th} International Congress on X-ray Optics and Microanalysis : September 22\textsuperscript{nd}–September 26\textsuperscript{th}, 2003, Chamonix Mont-Blanc, France : programme and abstracts. — [France : s. n.], [2003]. — S. 81

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • Technika opracowania danych pomiarowych w ćwiczeniach laboratoryjnych z fizyki[Statistical evaluation of the results of measurements in the laboratory exercises in physics] / Jerzy OSTACHOWICZ. — Wersja popr. i uzup.. — Kraków : Ośrodek Edukacji Niestacjonarnej AGH, 1999. — 32 s.. — Bibliogr. s. 26. — Na okł. tyt. gł. Statystyka

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • Time dependent characterization of ombrotrophic peat cores from Poland and Austria for studying atmospheric deposition of metals / B. HOŁYŃSKA, B. OSTACHOWICZ, J. OSTACHOWICZ, L. SAMEK, P. WACHNIEW, E. Madeyska [et al.] // W: Proceedings of the 48th annual conference on Applications of X-ray analysis [Denver X-Ray Conference™] [Dokument elektroniczny] : August 2–6, 1999, Steamboat Springs, Colorado, USA. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Newtown Square : International Centre for Diffraction Data, [1999]. — 1 dysk optyczny. — (Advances in X-ray Analysis ; ISSN 1097-0002 ; vol. 43). — S. 553–559. — Bibliogr. s. 558–559, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Time dependent retrospective Pb and Br determination in peat samples from ombrotrophic bogs in Austria and Poland / B. HOŁYŃSKA, J. OSTACHOWICZ, L. SAMEK, P. WACHNIEW, E. Madeyska, P. Wobrauschek, C. Streli // W: EDXRS-2000 : European conference on Energy Dispersive X-Ray Spectrometry : Kraków, Poland June 18–23, 2000 : abstracts / University of Mining and Metallurgy. Faculty of Physics and Nuclear Techniques ; National Atomic Energy Agency. — [Kraków : UMM], [2000]. — S. 81. — Biliogr. s. 81

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Tissular and cellular microanalysis using infrared microspectroscopy and synchrotron microprobe techniques / S. Bohic, [et al.], M. SZCZERBOWSKA-BORUCHOWSKA, M. LANKOSZ, J. OSTACHOWICZ, [et al.] // W: Cardiff 2002 : first international conference on Biomedical spectroscopy: From molecules to men : 7–10 July 2002, Cardiff, Wales. — [Wales : s. n.], [2002]. — S. [1]. — Bibliogr. s. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Topographic and quantitative elemental analysis of human central nervous system tissue / M. LANKOSZ, M. SZCZERBOWSKA-BORUCHOWSKA, J. OSTACHOWICZ, [et al.] // W: HIGHLIGHTS 2002 / ESRF European Synchrotron Radiation Facility. — [S. l. : s. n.], [2002]. — S. 87–88. — Bibliogr. s. 88

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Topographic and quantitative microanalysis of human central nervous system tissue using synchrotron radiation / M. BORUCHOWSKA, M. LANKOSZ, J. OSTACHOWICZ, [et al.] // W: EDXRS 2002 : European conference on Energy Dispersive X-Ray Spectrometry : 16 – 21 June 2002, Berlin, Germany : book of abstracts / BAM, PTB, TU Berlin. — [Berlin : Technische Universität], [2002]. — S. 20. — Bibliogr. s. 20

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Topographic and quantitative microanalysis of human central nervous system tissue using synchrotron radiation / M. SZCZERBOWSKA-BORUCHOWSKA, M. LANKOSZ, J. OSTACHOWICZ, D. Adamek, A. Krygowska-Wajs, B. Tomik, A. Szczudlik, A. Simionovici, S. Bohic // X-Ray Spectrometry ; ISSN 0049-8246. — 2004 vol. 33 iss. 1, s. 3–11. — Bibliogr. s. 10–11, Abstr.. — European Conference on EDXRS : Berlin, Germany, June 16–21, 2002

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1002/xrs.674