Wykaz publikacji wybranego autora

Jerzy Niewodniczański, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kej, Katedra Energetyki Jądrowej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 16, z ogólnej liczby 18 publikacji Autora


1
2
 • Co-operation between the Faculty of Physics and Applied Computer Science of the AGH University of Science and Technology (AGH-UST) in Kraków (Poland) with the University of Mining and Geology (UMG) in Hanoi (Vietnam) / Jerzy NIEWODNICZAŃSKI, NGUYEN DINH Chau, Janusz WOLNY // W: VIET-POL 2015 : second international conference on Scientific research cooperation between Vietnam and Poland in earth sciences : [Hanoi, Vietnam, 5\textsuperscript{th}–6\textsuperscript{th} November 2015] / Hanoi University of Mining and Technology ; AGH University of Science and Technology. — Vietnam : Bach Khoa Publishing House, [2015]. — Na s. red.: cop. 2014. — ISBN: 978-604-938-550-6. — S. 8–14

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Czy energetyka jądrowa jest przyjazna środowisku?Is nuclear power environment friendly? / NIEWODNICZAŃSKI Jerzy // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2004 nr 3, s. 123–128. — Bibliogr. s. 128. — Energia–Ekologia–Etyka : II konferencja : Kraków, 20–21 maja 2004 : materiały konferencyjne / Studenckie Koło Naukowe Energetyków Caloria. — Kraków : Wydawnictwo STN, 2004

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Energetyka jądrowa[Nuclear energetics] / Jerzy NIEWODNICZAŃSKI // W: Cykl konferencji tematycznych: „Pracodawcy a Polska 2030”. Konferencja nr 5, Bezpieczeństwo energetyczno-klimatyczne : Kraków, 9 listopad 2009 r. / Izba Gospodarcza Gazownictwa, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie. — [Kraków : s. n.], [2009]. — S. 71–84. — Bibliogr. s. 84, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Energetyka jądrowa dla Polski : korzyści i zagrożeniaNuclear energy for Poland : benefits and threats / Jerzy NIEWODNICZAŃSKI // W: Małopolska innowacyjna : rola inżynierów w tworzeniu bezpieczeństwa energetycznego Polski : [10 października 2005 r. Kraków] : [materiały konferencji], Z. 1 / oprac. ed. Andrzej Kielski, Stanisław Pytko ; AIP Akademia Inżynierska w Polsce. — Kraków : [s. n.], 2005. — S. 27–36. — Bibliogr. s. 36, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Energetyka jądrowa dla Polski[Nuclear energy for Poland] / Jerzy NIEWODNICZAŃSKI // W: XL Zjazd fizyków polskich : Kraków, 6–11 września 2009 : program i streszczenia = 40\textsuperscript{th} General meeting of Polish physicists : programme and abstracts / oprac. i red. Krzysztof Magda, Stanisław Wróbel ; Polskie Towarzystwo Fizyczne. — [Polska : s. n.], [2009]. — ISBN: 978-83-924262-3-3. — S. 106

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Energetyka jądrowa dla Polski?[Nuclear power for Poland?] / Jerzy W. NIEWODNICZAŃSKI // W: „Przemiany środowiska naturalnego, rozwój zrównoważony i zasoby surowców mineralnych Polski” : trzecia konferencja naukowa z okazji 150. rocznicy urodzin Karola Bohdanowicza : Kraków, 25–26 wrzesień, 2014 : program konferencji oraz streszczenia referatów. — [Kraków : s. n.], cop. 2014. — ISBN: 978-83-936291-0-7. — S. 14. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Energetyka jądrowa – stan obecny i perspektywy[Nuclear energy – present condition and perspectives] / Jerzy NIEWODNICZAŃSKI // W: XL Zjazd fizyków polskich : Kraków, 6–11 września 2009 : program i streszczenia = 40\textsuperscript{th} General meeting of Polish physicists : programme and abstracts / oprac. i red. Krzysztof Magda, Stanisław Wróbel ; Polskie Towarzystwo Fizyczne. — [Polska : s. n.], [2009]. — ISBN: 978-83-924262-3-3. — S. 10–11

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Energetyka jądrowa (świat–Polska–środowisko naturalne)Nuclear energy (world–Poland–natural environment) / Jerzy NIEWODNICZAŃSKI // W: Przemiany środowiska naturalnego a ekorozwój / pod red. Macieja J. Kotarby ; Geosfera Towarzystwo Badania Przemian Środowiska. — Kraków : Wydawnictwo TBPŚ „Geosfera”, 2001. — S. 135–142. — Bibliogr. s. 142, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Energetyka jądrowa w świecie i w Polsce[Nuclear power engineering in world and in Poland] / Jerzy NIEWODNICZAŃSKI // W: Fizyka i jej zastosowania 24–25 czerwca 1999 : konferencja : Kraków : streszczenia = Physics and its applications 24–25 June 1999 : abstracts. — [Kraków : AGH], [1999]. — Na obwol. także: 80 lat Akademii Górniczo-Hutniczej. — S. 42. — Pełny tekst W: Fizyka i jej zastosowania = Physics and its applications : konferencja = conference : Kraków 24–25 czerwca 1999 : materiały konferencyjne / red. Krzysztof Wierzbanowski ; Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej AGH. — Kraków : Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej AGH, 1999. — S. 127

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Heritage of Maria Skłodowska-Curie / J. NIEWODNICZAŃSKI // W: NUTECH 2011 : international conference on Development and applications of nuclear technologies : 11–14 September 2011 AGH Kraków : book of abstracts. — Kraków : AGH. Faculty of Physics and Applied Computer Science, cop. 2011. — ISBN: 978-83-925779-1-1. — S. 36

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Natural radionuclides in applied geophysics – a review : abstract / Jerzy NIEWODNICZAŃSKI, NGUYEN DINH Chau // W: Applied geophysics 2018 [Dokument elektroniczny] : 4th international conference on Applied geophysics : 28–29 June 2018, Cracow / The Mineral and Energy Economy Research Institute Polish Academy of Sciences, [etc.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Cracow : PAN], [2018]. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://applied-geophysics.eu/wp-content/uploads/NIEWODNICZA%C5%83SKI.pdf [2018-05-09]. — Toż na CD-ROMie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Nuclear power – fundamentals, developments and projections / Jerzy NIEWODNICZAŃSKI // W: Der Mensch und seine Umwelt : proceedings of the Humboldt Kolleg of Societas Humboldtiana Polonorum : Kraków, October 11–14, 2012 = Man and environment = Człowiek i środowisko / eds. Halina Gabryś & Marian Jaskuła ; Societas Humboldtiana Polonorum. — Cracow : Societas Humboldtiana Polonorum, cop. [2012]. — (Publikacje Societas Humboldtiana Polonorum = Publications of the Societas Humboldtiana Polonorum ; t. 18). — ISBN: 978-83-923622-9-6. — S. 43

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Okruchy wspomnień[Fragments of memories] / Jerzy NIEWODNICZAŃSKI. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — 384, [39] s.. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie) ; (Laureaci Nagrody im. A. Hoborskiego : matematyka, fizyka, chemia)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Przyszłość energetyki jądrowej[The future of nuclear power] / Jerzy NIEWODNICZAŃSKI // Aura ; ISSN 0137-3668. — 2001 nr 8, s. 13

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16