Wykaz publikacji wybranego autora

Jerzy Mischke, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-ksw, Katedra Systemów Wytwarzania


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 16, z ogólnej liczby 16 publikacji Autora


1
 • Akademia on-line[Academy on-line] / red. nauk. Jerzy MISCHKE. — Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2005. — 349 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN10: 83-7405-170-1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza warunków odkształcenia metalu w procesie asymetrycznego walcowaniaAnalysis of plastic deformation process in the rolling conditions asymmetrical / Andrzej ŚWIĄTONIOWSKI, Jerzy MISCHKE, Przemysław SOBKOWIAK, Ryszard GREGORCZYK // W: Wybrane problemy rozwoju maszyn roboczych, hutniczych i ceramicznych / red. Ewa Kochan, Jerzy Niedźwiedzki. — Kraków : WIMiR AGH, 2002. — (Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ; nr 6) ; (Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki = Problems of Mechanical Engineering and Robotics). — ISBN10: 8391651606. — S. 301–308. — Bibliogr. s. 308, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • DE&FL an opportunity for universities in phare countries / Jerzy MISCHKE // W: 1998 EDEN conference : universities in a digital era transformation, innovation and tradition roles and perspectives of open and distance learning, Bologna 24–26 June 1998 : proceedings of the 7th [seventh) European Distance Education Network (EDEN) / ed. by András SzH{u}cs, Anna Wagner. — Budapest : European Distance Education Network, 1998. — S. 260–264

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Drgania samowzbudne ciągłych walcarek taśm (nowe podejście)Chattering of continuous rolling mill (novel approach) / A. Bar, J. MISCHKE, A. ŚWIĄTONIOWSKI // W: KomPlasTech 2001 : informatyka w technologii metali : materiały VIII [ósmej] konferencji Korbielów 14–17 stycznia 2001 / ed. Franciszek Grosman, [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2001. — S. 185–190. — Bibliogr. s. 190, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Ekonomiczny aspekt e-learningu w szkole wyższejThe economic aspect of e-learning in universities / Jerzy MISCHKE // W: Polskie doświadczenia w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego : dylematy cywilizacyjno-kulturowe : materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej : Kraków, 28 września 2001 r. / red. księgi konferencyjnej Lesław H. Haber. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Nauk Społecznych Stosowanych, 2002. — Opis częśc. wg okł. — S. 353–366. — Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Elektroniczna ewolucja w edukacji. Ale jaka?[E-revolution in education?] / Jerzy MISCHKE // W: Informatyczne przygotowanie nauczycieli : kształcenie zdalne – uwarunkowania, bariery, prognozy / pod red. Jacka Migdałka i Barbary Kędzierskiej. — Kraków : Rabid, 2003. — ISBN10: 8388668641. — S. 67–80. — Bibliogr. s. 78–80

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Information technology in modernisation of traditional teaching / Jerzy MISCHKE // W: Third European Mining and Metallurgy Academies Rectors' conference : Cracow, Poland 30. 11. 2000–02. 12. 2000 on “Problems of education and scientific research in the mining and metallurgy areas, in the light of challenges of the 21\textsuperscript{st} century”. — [Cracow : University of Mining and Metallurgy], [2000]. — K. 1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Nauczanie, cybernetyka, jakość i efektywnośćTeaching & learning, cybernetics, quality and effectiveness / Jerzy M. MISCHKE, Anna K. Stanisławska // W: Akademia on-line [Dokument elektroniczny] : I międzynarodowa konferencja : 13–15 maja 2004 r., Bronisławowo nad Zalewem Sulejowskim / Polski Uniwersytet Wirtualny. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : PUW], [2004]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–22. — Wymagania systemowe: Windows ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 19–20, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Nauczanie, cybernetyka, jakość i efektywnośćTeaching/learning, cybernetics, quality and effectiveness / Jerzy M. MISCHKE, Anna K. Stanisławska // W: Akademia on-line / red. nauk. Jerzy Mischke. — Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2005. — ISBN10: 8374051701. — S. 35–51. — Bibliogr. s. 50–51

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Niektóre aspekty e-edukacji (zwłaszcza w uczelniach technicznych)Selected aspects of e-education (particularly in technical universities) / Jerzy MISCHKE // W: Społeczeństwo informacyjne : wizja czy rzeczywistość? : II ogólnopolska konferencja naukowa, T. 1 = Information society : vision or reality? : second national conference. Vol. 1 / red. księgi konferencyjnej Lesław H. Haber ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie. Wydział Nauk Społecznych Stosowanych. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — S. 225–233. — Bibliogr. s. 232–233

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Same examples of use of multimedia in teaching practice at University of Mining & Metallurgy – experience of 2 [two] latest years / Jerzy MISCHKE // W: EUNIS 2000 : towards virtual universities : under the auspices of Committee for Scientific Research : conference proceedings, Poznań [13–14 kwietnia 2000 r.]. — Poznań : Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej, 2000. — ISBN10: 83-913639-1-0. — S. 117–125. — Bibliogr. s. 125, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Samokontrola postępów w nauce z wykorzystaniem Internetu[Selfcontrol of learning process with using Internet] / Piotr GAŚ, Jerzy MISCHKE // W: Techniki komputerowe w przekazie edukacyjnym : XI ogólnopolskie sympozjum naukowe : Kraków 28–29 września 2001 : referaty / red. nauk. Janusz Morbitzer ; Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Pracownia Technologii Nauczania. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AP, 2001. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8372711178. — S. 34–39

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Uwarunkowania rozwoju otwartej edukacji niestacjonarnej w polskich uczelniach technicznychConditions of implementation of the distance education into Polish technical universities / Jerzy MISCHKE // W: Kształcenie ustawiczne inżynierów i menedżerów u progu III [trzeciego] tysiąclecia : III [trzecia] ogólnopolska konferencja : Kielce, 25–27 października 1999. — Kielce : Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 1999. — (Nauki Ekonomiczne ; ISSN 1234-3927 ; z. 27). — S. 129–138. — Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Wirtualny świat i jakość kształcenia : kilka słów na temat organizacji badań jakości kursów zdalnych[A virtual world and education quality. A few words on research organisation of remote courses quality] / Jerzy M. MISCHKE, Anna Katarzyna Stanisławska // W: Kształcenie na odległość – metody i narzędzia : II sympozjum : Gdynia październik 2004 / oprac. red. Zbigniew Wiśniewski ; Akademia Morska w Gdyni. — [Gdynia : Wydawnictwo Akademii Morskiej], [2004]. — S. 183–193. — Bibliogr. s. 192–193, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Wpływ sprzężenia walców roboczych i oporowych klatek kwarto na przebieg procesu walcowaniaInfluence of the interaction between work and back up rolls of the four-high mill on the rolling process / Jerzy MISCHKE, Ryszard GREGORCZYK, Przemysław SOBKOWIAK, Andrzej ŚWIĄTONIOWSKI // W: Problemy w konstrukcji i eksploatacji maszyn hutniczych i ceramicznych : jubileuszowa X konferencja naukowa, T. 2 / kom. red. Marek Hryniewicz, Ewa Kochan, Jerzy Niedźwiedzki ; Katedra Urządzeń Technologicznych i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. — Kraków : AGH, 2000. — ISBN10: 83-913400-1-5. — S. 51–60. — Bibliogr. s. 59–60, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: