Wykaz publikacji wybranego autora

Jerzy Klinik, dr

emeryt

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-ktp, Katedra Technologii Paliw


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 72, z ogólnej liczby 72 publikacji Autora


1
 • Adsorpcja par benzenu na mezoporowatym węglu otrzymanym w wyniku karbonizacji żywicy fenolowej w obecności polimeru blokowegoVapor benzene adsorption on mesoporous carbon prepared via carbonization of phenolic resin in the presence of block copolymer / Jerzy Choma, Mietek Jaroniec, Jerzy KLINIK, Aleksandra Zawiślak // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2007 R. 52 nr 1, s. 7–10. — Bibliogr. s. 10, Streszcz., Summ., Rez.

 • słowa kluczowe: struktura porowata, węgiel mezoporowaty, adsorpcja benzenu, żywica fenowa, nanokompozyt polimerowy

  keywords: porous structure, mesoporous carbon, benzene adsorption, phenolic resins, polymeric nanocomposite

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Adsorpcja pary wodnej na modyfikowanych węglach aktywnychWater vapour adsorption on modified active carbons / Jerzy KLINIK, Jerzy Choma, Mietek Jaroniec // Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej ; ISSN 1234-5865. — Poprz. ISSN 0366-4988. — 2009 vol. 63 nr 3, s. 57–73. — Bibliogr. s. 72–73, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Ammonia conversion on nickel-promoted carbon fibers / T. GRZYBEK, J. KLINIK, B. Dutka, H. Papp // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2004 vol. 13 suppl. V, s. 23–30. — Bibliogr. s. 29–30, Abstr.. — 9th International seminar on Catalytic DENOX : October 1–4, 2004 Lublin, Poland. — [Olsztyn : HARD Publishing Company, 2004]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Ammonia conversion on nickel-promoted carbon fibres / T. GRZYBEK, J. KLINIK, B. Dutka, H. Papp // W: 9\textsuperscript{th} International seminar on Catalytic DENOX : Lublin, 1–3 października 2004. — [Poland : s. n.], [2004]. — Druk materiałów konferencyjnych z 9\textsuperscript{th} International seminar on Catalytic DENOX w Polish Journal of Environmental Studies. — S. 37–38

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza procesu oddziaływania $SO_2$ z sorbentami i katalizatorami w warunkach dynamicznychThe analysis of the process of interaction of $SO_2$ with adsorbents and catalysts under dynamic conditions / Teresa GRZYBEK, Jerzy KLINIK, Janusz SMARZOWSKI // W: Paliwa i energia – dzisiaj i jutro : Kraków 24–25 czerwca 1999 = Fuels and energy – today and tomorrow : Cracow, June 24-25, 1999 / AGH. Wydział Paliw i Energii. — [Kraków : AGH], 1999. — Nadt.: Akademia Górniczo-Hutnicza wobec wyzwań XXI wieku w kształceniu, badaniach naukowych i współpracy z przemysłem : międzynarodowa konferencja naukowa. — Opis wg okł. — S. P.23

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Application of various transient kinetics methods for the study of DENOX catalysts / L. Chmielarz, R. Dziembaj, T. GRZYBEK, J. KLINIK, T. Łojewski, D. OLSZEWSKA, A. Węgrzyn // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2000 vol. 9 supl. 1, s. 17–20. — Bibliogr. s. 20, Summ.. — 5th International Seminar on Catalytic DENOX : Lublin–Kazimierz, 8–10 October, 1999

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Badania struktury i właściwości katalitycznych katalizatorów DeNOxThe investigations of structure and catalytic properties of DeNOx catalysts / Teresa GRZYBEK, Jerzy KLINIK, Danuta OLSZEWSKA, Maria Rogóż, Janusz SMARZOWSKI // W: Paliwa i energia – dzisiaj i jutro : Kraków 24–25 czerwca 1999 = Fuels and energy – today and tomorrow : Cracow, June 24-25, 1999 / AGH. Wydział Paliw i Energii. — [Kraków : AGH], 1999. — Nadt.: Akademia Górniczo-Hutnicza wobec wyzwań XXI wieku w kształceniu, badaniach naukowych i współpracy z przemysłem : międzynarodowa konferencja naukowa. — Opis wg okł. — S. P. 22

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Badanie węgla aktywnego modyfikowanego związkami azotu i manganu w reakcji redukcji tlenku azotu amoniakiemThe investigation of active carbon modified with nitrogen and manganese compounds in the reaction of reduction of nitric oxide with ammonia / Teresa GRZYBEK, Jerzy KLINIK, Bogdan SAMOJEDEN // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2007 t. 23 z. spec. 3, s. 133–142. — Bibliogr. s. 141–142, Streszcz., Abstr.. — Polski Kongres Górniczy : sesja 9: Nowe szanse węgla : Kraków, 19–21 września 2007 / red. z. spec. Krystyna Kreiner, Paweł Baran ; Polska Akademia Nauk. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2007. — toż. Na CD-ROM-ie. — CD-ROM zawiera 14 sesji tematycznych. — tekst: https://gsm.min-pan.krakow.pl/pdf-96790-29812?filename=The%20investigation%20of.pdf

 • słowa kluczowe: węgiel aktywny, SCR

  keywords: SCR, active carbons

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • Carbon covered clays as catalytic supports : the influence of sulphur dioxide on manganese promoted DeNOx catalysts / T. GRZYBEK, J. KLINIK, A. KRZYŻANOWSKI, H. Papp // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2002 vol. 11 suppl. 3, s. 49–55. — Bibliogr. s. 54–55, Abstr.. — 7th seminar on Catalytic DENOX : Zakopane, September 13–15, 2002 / eds. Mieczysława Najbar, Anna Białas. — Olsztyn : Hard Publishing Company, 2002

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Carbon covered pillared montmorillonites in SCR of NO with $NH_{3}$ / L. Chmielarz, R. Dziembaj, T. GRZYBEK, J. KLINIK, T. Łojewski, D. OLSZEWSKA // W: EUROP CAT-IV : 4\textsuperscript{th} European Congress on Catalysis : catalysis and chemical technologies for a sustainable future : Rimini, Italy Sept. 5–10, 1999 : book of abstracts / EFCATS [European Federation of Catalysis Societies]. — [Italy : s. n.], [1999]. — S. 803

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Carbon covered silica-aluminas modified with manganese as catalysts for reduction of NO with ammonia / T. GRZYBEK, J. KLINIK, A. KRZYŻANOWSKI, H. Papp, M. ŻYŁA // W: EUROP CAT-IV : 4\textsuperscript{th} European Congress on Catalysis : catalysis and chemical technologies for a sustainable future : Rimini, Italy Sept. 5–10, 1999 : book of abstracts / EFCATS [European Federation of Catalysis Societies]. — [Italy : s. n.], [1999]. — S. 296

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • Catalytic properties of mineral-carbonaceous sorbents in DeNOx process / T. GRZYBEK, J. KLINIK, A. KRZYŻANOWSKI, H. Papp, M. ŻYŁA // W: EUROCLAY 1999 : conference of the European Clay Groups Association : September 5–9, 1999 Kraków, Poland : program with abstracts. — Kraków : Institute of Geological Sciences PAN, 1999. — ISBN10: 83-909970-2-9. — S. 90–91

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Charakterystyka modyfikowanych węgli aktywnych jako katalizatorów w reakcji DeNOxThe characterization of modified active carbons for DeNOx reaction / Bogdan SAMOJEDEN, Jerzy KLINIK, Teresa GRZYBEK, Helmut Papp // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2008 t. 24 z. 3/3, s. 295–303. — Bibliogr. s. 301–302, Streszcz., Abstr.. — III Krakowska konferencja młodych uczonych : pod patronatem JM Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica prof. dr. hab. inż. Antoniego Tajdusia : Kraków, 25–27 września 2008 / red. zeszytu: Michał Kopacz, Adam Szurlej ; Grupa Naukowa Pro Futuro, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : IGSMiE PAN, 2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Charakterystyka syntetycznych węgli aktywnych na podstawie adsorpcji azotu i pary wodnejCharacteristics of synthetic active carbons on the basis of nitrogen and water vapour / Jerzy Choma, Mieczysław Jarowiec, Jerzy KLINIK // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2001 R. 46 nr 3, s. 94–98. — Bibliogr. s. 97–98, Summ., Streszcz., Rez., Rés.

 • słowa kluczowe: węgiel aktywny, węgiel syntetyczny, adsorpcja azotu, adsorpcja pary wodnej

  keywords: adsorption, active carbon

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • DeNOx properties of activated carbons modified with N-compoundsWłaściwości DeNOx węgli aktywnych modyfikowanych związkami azotu / Bogdan SAMOJEDEN, J. KLINIK, T. GRZYBEK, W. Suprun, R. Gläser, H. Papp // W: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2010 : Kraków, 23–25 września 2010 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica ; Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Grupa Naukowa Pro Futuro ; Fundacja dla AGH, 2010. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 5). — Na okł. tyt.: V Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. — ISBN: 978-83-62079-04-9. — S. 337–342. — Bibliogr. s. 341, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • Katalizatory DeNo$_{x}$ na bazie deaktywowanych sorbentów montmorylonitowych ; Wpływ $SO_{2}$ na budowę i stopień redukcji NO[DeNo$_{x}$ catalysts based on deactivated montmorillonite sorbents ; The influence of $SO_{2}$ on the structure and NO conversion] / T. GRZYBEK, J. KLINIK, D. OLSZEWSKA, H. Papp // W: Adsorpcja i kataliza w ochronie środowiska : prace VIII Ogólnopolskiego Mikrosympozjum Tematycznego : Poznań, 1 grudnia 2000 / ed. Zenon Sarbak. — Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Chemii, 2000. — ISBN10: 83-913185-5-9. — S. 87–88. — Bibliogr. s. 88

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Katalizatory SCR-NO$_{x}$ amoniakiem otrzymywane na bazie montmorylonitów podpieranych kompleksami cyrkonu[Catalysts of NO reduction with ammonia on the basis of montmorillonites pillared with zirconium complexes] / L. Chmielarz, R. Dziembaj, T. GRZYBEK, J. KLINIK, T. Łojewski, D. OLSZEWSKA // W: XLII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Rzeszów, 6–10 września 1999 : I Ogólnopolskie Seminarium Sprawozdawcze z realizacji grantów KBN [Komitetu Badań Naukowych] w zakresie nauk chemicznych Rzeszów, 7–8 września 1999. — [Rzeszów : Komitet Organizacyjny Zjazdu i Seminarium Sprawozdawczego], [1999]. — S. 81

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Materiały węglowe modyfikowane związkami azotu i promowane $Fe{^3}{^+}$ w procesie SCR : [streszczenie][Carbon materials modified with nitrogen and promoted with $Fe{^3}{^+}$ in SCR process] / Jerzy KLINIK // W: Paliwa – energia – ochrona środowiska [Dokument elektroniczny] : materiały konferencyjne : Kraków, 28–29 maja 2009 / AGH Wydział Energetyki i Paliw. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : [s. n.], 2009. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Mineralogical characteristics and textural properties of acid-activated glauconiteCharakterystyka mineralogiczna i właściwości teksturalne aktywowanego kwasowo glaukonitu / Wojciech Franus, Jerzy KLINIK, Małgorzata Franus // Mineralogia Polonica ; ISSN 0032-6267. — 2004 vol. 35 no. 2, s. 53–61, [2]. — Bibliogr. s. 60, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://www.ptmin.agh.edu.pl/vol35no2/vol35no2_6.pdf

 • keywords: microporosity, surface area, glauconite, acid activation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Modified carbonaceous materials and layered clays as DeNOx catalysts / T. GRZYBEK, M. MOTAK, J. KLINIK, B. SAMOJEDEN, H. Papp // W: Catalysis for environment: depollution, renewable energy and clean fuels : international annual meeting 2007 : Zakopane, 19–21 September 2007 : proceedings / eds. P. Da Costa, G. Djéga-Mariadassou, A. Krztoń ; International Group of Research (GDRI) Austria, Brazil, France, Italy, The Netherlands, Poland, Portugal, Spain, Vietnam. — Zabrze : Polish Academy of Sciences. Centre of Polymer and Carbon Materials, 2007. — ISBN: 978-83-916351-3-1. — S. 51–55

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Modified carbonaceous materials in DeNOx reaction / T. GRZYBEK, J. KLINIK, M. MOTAK, B. SAMOJEDEN // W: NOEA 2011 : international symposium on Nitrogen Oxides Emission Abatement : 4–7 September 2011, Zakopane : book of abstracts / eds. J. Bartyzel, P. Kornelak, M. Najbar. — Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, [2011]. — ISBN: 978-83-233-3249-7. — S. 37–40. — Bibliogr. s. 40

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25