Wykaz publikacji wybranego autora

Jerzy Jasielec, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kfmp, Katedra Fizykochemii i Modelowania Procesów

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk chemicznych / chemia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-0465-1823

ResearcherID: Q-2716-2015

Scopus: 35487572900

PBN: 3957709

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 10, z ogólnej liczby 11 publikacji Autora


1
 • Continuous modeling of calcium transport through biological membranes / J. J. JASIELEC, R. FILIPEK, K. SZYSZKIEWICZ, T. Sokalski, A. LEWENSTAM // Journal of Materials Engineering and Performance ; ISSN 1059-9495. — 2016 vol. 25 iss. 8, s. 3285–3290. — Bibliogr. s. 3290. — Publikacja dostępna online od: 2016-06-21. — A. Lewenstam - dod. afiliacja: Åbo Akademi University, Finland. — EUROMAT 2015 : European congress and exhibition on advanced materials and processes : September 20-24, 2015, Warsaw, Poland. — tekst: https://goo.gl/E5rFiv

 • keywords: membrane potential, nernst-planck-poisson model, mitochondrial membrane, biological membranes

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s11665-016-2160-y

2
 • Determination of diffusion coefficients in cement-based materials: an inverse problem for the Nernst-Planck and Poisson models / Krzysztof SZYSZKIEWICZ-WARZECHA, Jerzy J. JASIELEC, Janusz FUSEK, Robert FILIPEK // Journal of Materials Engineering and Performance ; ISSN 1059-9495. — 2016 vol. 25 iss. 8, s. 3291–3295. — Bibliogr. s. 3295. — Publikacja dostępna online od: 2016-06-22. — EUROMAT 2015 : European Congress on Advanced Materials and Processes : September 20–24, 2015, Warsaw. — tekst: https://goo.gl/8AmbC4

 • keywords: inverse method, numerical methods, method of lines, diffusion coefficients, Nernst-Planck and Poisson model, cement-based materials

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s11665-016-2167-4

3
 • Inverse problems in mass and charge transport : [abstract] / K. SZYSZKIEWICZ, J. JASIELEC, J. FAUSEK, R. FILIPEK // W: 17\textsuperscript{th} French-Polish seminar on reactivity of solids : June 29–July 1st, 2015, Dijon, France. — [Dijon : s. n.], [2015]. — S. [1]

 • keywords: optimization, inverse problems, charge transport, mass transport, Nernst-Planck and Poisson model

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
6
 • Modelling of biological membranes / Jerzy J. JASIELEC, Krzysztof SZYSZKIEWICZ-WARZECHA, Robert FILIPEK, Andrzej LEWENSTAM // W: FEMS EUROMAT 2015 [Dokument elektroniczny] : European congress and exhibition on Advanced materials and processes : Warsaw, 20–24 September 2015 : final program : [abstracts] / Warsaw Universisty of Technology. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Warsaw : [WUT], [2015]. — Dysk Flash. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — A. Lewenstam – dod. afiliacja: Åbo Akademi University, Finland

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • Wyznaczanie współczynników dyfuzji chlorków w materiałach cementowych – przegląd metod eksperymentalnych i modelowania. Cz. 1, Metody dyfuzyjneDetermination of chloride diffusion coefficient in cement-based materials – a review of experimental and modeling methods. Pt. 1, Diffusion methods / Krzysztof SZYSZKIEWICZ, Jerzy J. JASIELEC, Agnieszka Królikowska, Robert FILIPEK // Cement, Wapno, Beton / Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna ; ISSN 1425-8129. — 2017 R. 22 nr 1, s. 52–67. — Bibliogr. s. 65–67. — Tekst pol.-ang. — W WoS numeracja stron: 54–69. — K. Szyszkiewicz, J. J. Jasielec, R. Filipek – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Wyznaczanie współczynników dyfuzji chlorków w materiałach cementowych – przegląd metod eksperymentalnych i modelowania. Cz. 2, Metody migracyjneDetermination of chloride diffusion coefficient in cement-based materials – a review of experimental and modeling methods. Pt. 2, Migration methods / Jerzy J. JASIELEC, Krzysztof SZYSZKIEWICZ, Agnieszka Królikowska, Robert FILIPEK // Cement, Wapno, Beton / Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna ; ISSN 1425-8129. — 2017 R. 22 nr 2, s. 154–167. — Bibliogr. s. 166–167. — Tekst pol.-ang.. — J. J. Jasielec, K. Szyszkiewicz, R. Filipek – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Wyznaczanie współczynników dyfuzji chlorków w materiałach cementowych – przegląd metod eksperymentalnych i modelowania. Cz. 3, Metody impedancyjneDetermination of chloride diffusion coefficient in cement-based materials – a review of experimental and modeling methods. Pt. 3, EIS based methods / Krzysztof SZYSZKIEWICZ, Jerzy J. JASIELEC, Agnieszka Królikowska, Robert FILIPEK // Cement, Wapno, Beton / Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna ; ISSN 1425-8129. — 2017 R. 22 nr 3, s. 219–229. — Bibliogr. s. 228–229. — Tekst pol.-ang.. — K. Szyszkiewicz, J. J. Jasielec, R. Filipek – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: