Wykaz publikacji wybranego autora

Jerzy Górecki, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgzig, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 5e709207878c28a04738ed23

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 78, z ogólnej liczby 80 publikacji Autora


1
 • Aktualne problemy dokumentowania złóż kopalin węglanowych we wschodniej części Gór ŚwiętokrzyskichCurrent problems concerning exploration for carbonate rocks deposits in the eastern part of the Góry Świętokrzyskie Mountains / Jerzy GÓRECKI, Edyta SZWED // W: Kruszywa mineralne : surowce – rynek – technologie – jakość : Polanica Zdrój, 23–25 kwietnia 2003 = Mineral aggregates : natural resources – market – technology – quality / red. nauk. Wojciech Glapa. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2003. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej ; nr 104. Konferencje ; ISSN 0324-9670 ; nr 37). — S. 85–98. — Bibliogr. s. 97

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Antracyt dolnośląski - kopalina zapomniana[The Lower Silesian anthracite - mineral abandone] / Jerzy GÓRECKI, Edyta SERMET // W: Tradycje i perspektywy poszukiwania i dokumentowania geologicznego złóż na Dolnym Śląsku : XXII seminarium z cyklu Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń : Legnica, 24–27 maja 2022 r. : abstrakty. — Wrocław : "Poltegor-Instytut" Instytut Górnictwa Odkrywkowego, [2022]. — ISBN: 978-83-60905-14-2. — S. 17–18

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • Baza zasobowa węgla kamiennego w Polsce dla podziemnego zgazowania[Hard coal resources for underground gassification in Poland] / pod red. nauk. Edyty SERMET ; Edyta SERMET, Marek Nieć, Jarosław Chećko, Jerzy GÓRECKI. — Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2018. — 136, [1] s.. — Bibliogr. s. 130–[137], Streszcz.. — ISBN: 978-83-65503-18-3

 • słowa kluczowe: zasoby, podziemne zgazowanie węgla, racjonalna gospodarka złożem, warunki geologiczne eksploatacji

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Co z jakością informacji geologicznej?What about the quality of geological data? / Edyta SERMET, Jerzy GÓRECKI // W: Kruszywa mineralne : surowce – rynek – technologie – jakość : Szklarska Poręba, 18–20 kwietnia 2007 r. = Mineral aggregates : natural resources – market – technology – quality / red. nauk. Wojciech Glapa. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2007 + CD-ROM. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej ; nr 119. Konferencje ; ISSN 0324-9670 ; nr 48). — S. 183–186. — Bibliogr. s. 186

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Dawne górnictwo kruszcowe na Ziemi KrzeszowickiejAncient precious metal mining in the Krzeszowice area / Jerzy GÓRECKI, Edyta SZWED // WUG / Wyższy Urząd Górniczy ; ISSN 1505-0440. — Tytuł poprz.: Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN: 1230-3631. — 2006 nr 7, s. 15–19. — Bibliogr. s. 19, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Dokumentowanie geologiczne zagospodarowanych złóż kamieni budowlanych i drogowych na przykładzie złoża piaskowców w Lipowicy k. DukliGeological exploration of the developed deposits of building and road stones taking sandstone deposit at Lipowica as example / Jerzy GÓRECKI, Edyta SZWED // W: Kruszywa mineralne : surowce – rynek – technologie – jakość : Szklarska Poręba, 14–16 kwietnia 2004 r. = Mineral aggregates : natural resources – market – technology – quality / red. nauk. Wojciech Glapa ; PW IG. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza PW, 2004. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej = Scientific Papers of the Institute of Mining of the Wrocław University of Technology ; nr 108. Konferencje ; ISSN 0324-9670 ; nr 40). — S. 99–106. — Bibliogr. s. 106

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Dokumentowanie złóż kopalin skalnych wybranymi metodami geofizycznymi na przykładzie złoża melafiru „Grzędy – Pole D” oraz złóż granitu „Żółkiewka III” i „Zimnik I”Specification of rock minerals deposits with geophysical methods on the example of melaphyre deposit Grzedy – field D and granite deposits Zimnik I and Zolkiewka III / Jan Farbisz, Jerzy GÓRECKI, Marek Kancler // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2000 R. 42 nr 2–3, s. 149–156. — Bibliogr. s. 155, Abstr.. — Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń : materiały VII [siódmego] seminarium : Osieczany 31 maja–3 czerwca 2000

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Dokumentowanie złóż węgla kamiennego na potrzeby podziemnego zgazowaniaGeological reporting of hard coal deposits for underground gasification / Marek NIEĆ, Jerzy GÓRECKI, Edyta SERMET // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2015 R. 56 nr 2, s. 47–52. — Bibliogr. s. 51–52

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, podziemne zgazowanie węgla, dokumentowanie geologiczne złóż

  keywords: underground coal gasification, bituminous coal, geological reporting, hard coal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Evaluation of coal resources for underground gasification in Poland : selection of possible UCG sites / Marek Nieć, Edyta SERMET, Jarosław Chećko, Jerzy GÓRECKI // Fuel : the science and technology of fuel and energy ; ISSN 0016-2361. — 2017 vol. 208, s. 193–202. — Bibliogr. s. 201–202, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-07-13. — tekst: https://goo.gl/ZbmEQg

 • keywords: Poland, underground gasification, coal resources, UCG

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.fuel.2017.06.087

11
 • Gentrification and adaptation of the post-exploitation area - the Cracow region case study (Poland) / Edyta SERMET, Angelika MUSIAŁ, Jerzy GÓRECKI // W: SGEM 2017 : 17\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : science and technologies in geology, exploration and mining : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17 iss. 11, Geology mineral processing. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7105-98-8. — S. 167–173. — Bibliogr. s. 173, Abstr.

 • keywords: gentrification, Miękinia Wschód porphyry deposit, post exploitation area, Cracow region

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/sgem2017/11/S01.021

12
 • Gentryfikacja terenu pogórniczego na przykładzie złoża porfiru Miękinia WschódGentrification of post-exploitation area - the Miękinia Wschód deposit of the porphyry case study / Edyta SERMET, Jerzy GÓRECKI, Angelika MUSIAŁ // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2016 nr 96, s. 255–264. — Bibliogr. s. 264, Streszcz., Abstr.. — Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi : XXVI konferencja : Zakopane, 16–18 listopada 2016

 • słowa kluczowe: teren pogórniczy, gentryfikacja, złoże porfiru Miękinia Wschód

  keywords: gentrification, Miękinia Wschód porphyry deposit, post exploitation area

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Geofizyczne wspomaganie prac dokumentacyjnych na świętokrzyskich złożach kopalin węglanowychGeophysical support of documentation of carbonate rock deposits in the Świętokrzyskie Mts. / Janusz ANTONIUK, Jerzy GÓRECKI, Włodzimierz J. MOŚCICKI, Edyta SZWED // W: Kruszywa mineralne : surowce – rynek – technologie – jakość : Szklarska Poręba, 6–8 kwietnia 2005 r. = Mineral aggregates : natural resources – market – technology – quality / red. nauk. Wojciech Glapa ; PW. IG. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza PW, 2005. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej = Scientific Papers of the Institute of Mining of the Wrocław University of Technology ; nr 109. Konferencje ; ISSN 0324-9670 ; nr 41). — S. 3–12. — Bibliogr. s. 11

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Geofizyczne wspomaganie prac dokumentacyjnych na złożach kamieni drogowych i budowlanych[Geophysical support of documentation of road and building stones deposits] / Jerzy GÓRECKI, Edyta SERMET // Surowce i Maszyny Budowlane ; ISSN 1734-7998. — 2008 [nr] 3–4, s. 22–26. — Bibliogr. s. 26

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Geologia górnicza w stulecie działalności krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej[Mining geology in the century of activity AGH in Kraków] / Marek NIEĆ, Jerzy GÓRECKI, Jacek MUCHA // W: Dokumentowanie geologiczne złóż na potrzeby ich eksploatacji : w stulecie działalności Akademii Górniczo-Hutniczej i Państwowego Instytutu Geologicznego : XX seminarium z cyklu Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń : Mielec, 11–14 czerwca 2019 r. : abstrakty. — Wrocław : „Poltegor-Instytut” Instytut Górnictwa Odkrywkowego, [2019]. — ISBN: 978-83-60905-02-9. — S. 21–23

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
 • Geoturystyka dla każdego : marmury, kruszce i pustelnie[Geotouristic for everybody : marbles, ores and erems] / Jerzy GÓRECKI, Marek NIEĆ // Dziennik Polski ; ISSN 0137-9089. — 2002 R. 58 nr 115, s. 39

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Główne czynniki ograniczające stosowanie podziemnego zgazowania w polskich złożach węgla kamiennego[The main factors of excluding the use of underground gasification for Polish hard coal deposits] / E. SERMET, J. GÓRECKI // W: Documenta Geonica 2013/1 : 9. česko-polská konference ”Geologie uhelných pánví” = 9. czesko-polska konferencja ”Geologia zagłębi węglonośnych” = 9\textsuperscript{th} Czech and Polish conference ”Geology of coal basins” : 15.–17.10.2013, Ostrava / eds. Alena Kožušníková. — [Ostrava : s. n.], cop. 2013. — ISBN: 978-80-86407-41-8. — S. 147–150. — Bibliogr. s. 149–150, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Górnictwo i hutnictwo tatrzańskie[Tatras mining and metallurgy] / Jerzy GÓRECKI, Edyta SERMET // W: Dziedzictwo i historia górnictwa oraz wykorzystanie pozostałości dawnych robót górniczych : materiały VIII konferencji : Świeradów Zdrój, 18–20.04.2012 r.. — [Wrocław : Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej], [2012]. — ISBN: 978-83-7493-674-3. — S. 9. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Hawiarskie szlaki Tatr PolskichMining („hawiarskie”) trails in the Polish Tatra Mountains / Jerzy GÓRECKI, Edyta SERMET // W: Dzieje górnictwa – element europejskiego dziedzictwa kultury, [T.] 4 / pod red. Pawła P. Zagożdżona i Macieja Madziarza. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2012. — ISBN: 978-83-7493-673-6. — S. 137–147, [1] k. złoż.. — Bibliogr. s. 146–147. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Kamieniołom i pustelnia z Cergową w tleThe quarry and hermitage as a backdrop to Cergowa Mt / Edyta SERMET, Jerzy GÓRECKI // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2009 R. 50 nr 2–3, s. 144–148. — Bibliogr. s. 148. — XII Seminarium z cyklu Metodyka rozpoznawania i dokumetowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń pod tytułem Dokumentowanie i ochrona złóż kopalin : Czarna 2–5 czerwca 2009 r. / Instytut Górnictwa Odkrywkowego „POLTEGOR-INSTYTUT” i Zakładowe Koło SITG [et al.]. — Wrocław : POLTEGOR-INSTYTUT, 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Kamieniołomy Krakowa – dziedzictwo niedocenioneQuarries of Kraków – an underestimated heritage / Jerzy GÓRECKI, Edyta SERMET // W: Dzieje górnictwa – element europejskiego dziedzictwa kultury, [T]. 3 / pod red. Pawła P. Zagożdżona i Macieja Madziarza. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2010. — ISBN: 978-83-7493-512-8. — S. 123–138. — Bibliogr. s. 137–138

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Karola Wojtyły kamieniołom na krakowskim Zakrzówku[Karol Wojtyła's quarry in the Zakrzówek – the part of Kraków] / Edyta SZWED, Jerzy GÓRECKI // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2006 R. 48 nr 1–2, s. 189. — Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń : X seminarium : połączone z jubileuszem 70-lecia urodzin Profesora Marka Niecia : Korytnica, 7–9 czerwiec 2006 r. / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Zakład Geologii Złożowej i Górniczej [etc.]. — Wrocław : Instytut Górnictwa Odkrywkowego Poltegor-Instytut, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Karola Wojtyły kamieniołom w mieścieKarol Wojtyła's quarry in the town / Jerzy GÓRECKI, Edyta SZWED // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2006 R. 48 nr 3–4, s. 200–202. — Bibliogr. s. 202

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Kierunki zmian metodyki rozpoznawania i dokumentowania złóż – ćwierć wieku wymiany doświadczeńExploration of mineral deposits – quarter century of improvements / Marek Nieć, Jerzy GÓRECKI // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2013 R. 54 nr 2, s. 128–132. — Bibliogr. s. 132

 • słowa kluczowe: rozpoznawanie złóż

  keywords: mineral deposits, exploration

  cyfrowy identyfikator dokumentu: