Wykaz publikacji wybranego autora

Jerzy Gawąd, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kism, Katedra Informatyki Stosowanej i Modelowania


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-8309-4334 połącz konto z ORCID

ResearcherID: G-2457-2011

Scopus: brak

PBN: 5e70928b878c28a0473978eb

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 72, z ogólnej liczby 74 publikacji Autora


1
 • A coupled multiscale model of texture evolution and plastic anisotropy / J. GAWĄD, A. Van Bael, S. K. Yerra, G. Samaey, P. Van Houtte, D. Roose // W: NUMIFORM 2010 : the 10th international conference on Numerical Methods in Industrial Forming Processes : Pohang, Republic of Korea : June 13–17, 2010 : book of abstracts / eds. Frédéric Barlat, Young Hoon Moon, Myoung-Gyu Lee ; Pohang University of Science and Technology. — [S. l. : s. n.], 2010. — S. 35. — Pełny tekst W: NUMIFORM 2010 [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 10th international conference on Numerical Methods in Industrial Forming Processes : Pohang, Republica of Korea : 13–17 June 2010. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / eds. Frédéric Barlat, Young Hoon Moon, Myoung-Gyu Lee ; American Institute of Physics. — S. l. : American Institute of Physics, cop. 2010. — 1 dysk optyczny. — S. 770–777. — Wymagania systemowe : Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 777, Abstr. — J. Gawąd dod. afiliacja : Department of Computer Science, Katholieke Universiteit Leuven, Belgium. — (AIP Conference Proceedings ; vol. 1252). — ISBN 978-0-7354-0799-2

 • keywords: multi-scale modeling, texture evolution, multi-level model, sheet forming, finite element

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1063/1.3457633

2
 • A full-field strategy to take texture-induced anisotropy into account during FE simulations of metal forming processes / Paul Van Houtte, Jerzy GAWĄD, Philip Eyckens, Bert Van Bael, Giovanni Samacy, Dirk Roose // JOM / The Minerals, Metals & Materials Society ; ISSN 1047-4838. — 2011 vol. 63 no. 11, s. 37–43. — Bibliogr. s. 43. — Pierwsza Afiliacja J. Gawąd: Department of Computer Science K. U. Leuven, Belgium. — tekst: http://link.live.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11837-011-0189-9.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Algorytmy genetyczne w obliczeniach odwrotnych do interpretacji wyników próby spęczania pierścieniGenetic algorithms for inverse calculations to the interpretation of the ring compression test results / Danuta SZELIGA, Jerzy Gawąd, Maciej PIETRZYK // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2001 R. 46 nr 11, s. 512–517. — Bibliogr. s. 516–517, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • An efficient to take texture-induced anisotropy point-by-point into account during FE simulations of metal froming processes / P. Van Houtte, J. GAWĄD, P. Eyckens, B. Van Bael, Giovanni Samaey, D. Roose // Materials Science Forum ; ISSN 0255-5476. — Tytuł poprz.: Diffusion and Defect Monograph Series. — 2012 vols 702–703, s. 26–33. — Bibliogr. s. 33, Abstr.. — Dod . afiliacja Autora: Department of Computer Science, Katholieke Universiteit Leuven, Belgium. — Selected, peer reviewed papers from the 16th International Conference on Textures of Materials (ICOTOM 16) : December 12–17, 2011, Mumbai, India. — tekst: http://www.scientific.net/MSF.702-703.26.pdf

 • keywords: finite element method, deformation texture, modelling, plastic anisotropy, validation, cup drawing, hierarchical multi scale modelling

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/MSF.702-703.26

5
6
 • Anisotropic sheet forming simulations based on the ALAMEL model: application on cup deep drawing and ironing / P. Eyckens, J. GAWĄD, Q. Xie, [et al.] // W: NUMISHEET 2011 : the 8\textsuperscript{th} international conference and workshop on Numerical simulation of 3D sheet metal forming processes : August 21–26, 2011, Seoul, Korea / American Institute of Physics. — [Melville ; New York] : AIP, cop. 2011. — (AIP Conference Proceedings ; ISSN 0094-243X ; vol. 1383). — ISBN: 978-0-7354-0949-1. — S. 330–336. — Bibliogr. s. 336, Abstr.. — J. Gawąd – pierwsza afiliacja: Katholieke Universiteit Leuven ; druga afiliacja: Department of Applied Computer Science and Modeling, AGH University of Science and Technology (afiliacja niewidoczna w bazie Web of Science)

 • keywords: finite element method, multi-scale modeling, crystal plasticity, anisotropy, texture evolution

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Application of CAFE multiscale model to description of microstructure development during dynamic recrystallizationZastosowanie wieloskalowego modelu CAFE do opisu rozwoju mikrostruktury w trakcie dynamicznej rekrystalizacji / J. GAWĄD, M. PIETRZYK // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2007 vol. 52 iss. 2, s. 257–266. — Bibliogr. s. 266. — Scientific seminar on Integrated study on the foundations of Plastic deformation of Metals PLASTMET 2006 : Łancut, Poland, November 28–December 01, 2006

 • keywords: cellular automata, CAFE, dynamic recrystallization, multi-scale, micro-macro analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Arrangement of flow modification devices in continuous casting tundish based on multicriterion optimizationDobór układu przegród w kadzi pośredniej ciągłego odlewania stali za pomocą optymalizacji wielokryterialnej / P. MACIOŁ, J. GAWĄD, D. PODORSKA // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2007 vol. 52 iss. 1, s. 105–112. — Bibliogr. s. 112

 • keywords: non metallic inclusions, mathematical model, velocity field, casting tundish, steel casting

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Automaty komórkowe – podstawy teoretyczne i zastosowania praktyczneCellular automaton technique – theoretical basis and examples of applications / Łukasz Madej, Jerzy GAWĄD // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2004 nr 4, s. 195–202. — Bibliogr. s. 202, Streszcz., Summ.. — Referaty laureatów XLI Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej / pod red. Jadwigi Orewczyk i Leszka Kurcza ; Studenckie Towarzystwo Naukowe. — Kraków : Wydawnictwo STN, 2004. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Cellular automata coupled with hp-adaptive Finite Element Method applied to simulation of austenite-ferrite phase transformation with a moving interface / Jerzy GAWĄD, Maciej PASZYŃSKI, Paweł MATUSZYK, Łukasz MADEJ // Steel Research International ; ISSN 1611-3683. — Tytuł poprz.: Steel Research. — 2008 [vol. 79] spec. ed., s. 579–586. — Bibliogr. s. 586, Abstr.. — Metal Forming 2008 : proceedings of the 12th international conference on Metal forming : Kraków, Poland, September 21.–24.2008, Vol. 2 / eds. Maciej Pietrzyk, [et al.]. — Düsseldorf : Verlag Stahleisen GmbH, cop. 2008 + CD-ROM [doł. do Vol. 1.]. — ISBN 978-3-514-00754-3. — Zastosowano procedurę peer review

 • keywords: cellular automata, hp-Finite Element, austenite-ferrite transformation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Cellular automaton technique as a tool for a complex analysis of the microstructure evolution and rheological behaviour / GAWĄD J., MADEJ Ł., SZELIGA D., PIETRZYK M. // Acta Metallurgica Slovaca ; ISSN 1335-1532. — 2005 vol. 11 no. 1, s. 45–53. — Bibliogr. s. 52–53, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Contribution to digital representation of materials subjected to thermo-mechanical processing / J. GAWĄD, Ł. MADEJ, P. D. Hodgson, M. PIETRZYK // W: MS&T'07 : Materials Science & Technology 2007 conference and exhibition : exploring structure, processing and applications across multiple materials systems : September 16–20, 2007, Detroit, Michigan : final program. — [Detroit : MS&T Document Center], [2007]. — Dodatkowo na okł.: Featuring: ACerS 109\textsuperscript{th} Annual Meeting, AIST Steel Properties & Applications Conference, ASM Annual Meeting, TMS Fall Meeting. — Opis wg okł.. — S. 397. — Pełny tekst W: MS'07 [Dokument elektroniczny] : Materials Science Technology 2007 conference and exhibition : exploring structure, processing, and applications across multiple materials systems : September 16–20, 2007, Detroit, Michigan : conference proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Detroit] : MS, cop. 2007. — 1 dysk optyczny. — ISBN-13: 978-0-87170-866-3. — Opis częśc. wg obwol. — S. 403–414. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 413–414, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słw kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Conventional and new generation models of microstructure evolution during hot forming of steels / J. GAWĄD, Ł. RAUCH, A. STANISŁAWCZYK, J. KUSIAK, M. PIETRZYK // W: XXVI. Verformungskundliches Kolloquium : 10.03.–13.03.2007, Planneralm, Steiermark : Tagungsband / [ed.] Bruno Buchmayr ; [Montanuniversität Leoben]. Lehrstuhl für Umformtechnik. Department Product Engineering. — [Leoben, Österreich] : Umformtechnik, cop. 2007. — Opis częśc. wg okł.. — S. 113–122. — Bibliogr. s. 121–122, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Digital Materials – nowe kierunki rozwoju symulacji numerycznej procesów przetwórstwa metaliDigital Materials – new trends in development of numerical simulation for metals processing / Łukasz RAUCH, Łukasz MADEJ, Jerzy GAWĄD, Jan KUSIAK, Maciej PIETRZYK // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2007 R. 74 nr 4, s. 208–216. — Bibliogr. s. 216

 • słowa kluczowe: modelowanie wieloskalowe, rekrystalizacja dynamiczna, cyfrowa reprezentacja materiału, lokalizacja odkształcenia

  keywords: digital material representation, dynamic recrystallization, strain localization, multi-scale models

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Effect of texture evolution in cup drawing predictions by multiscale model / Jerzy GAWĄD, Albert van Bael, Philip Eyckens, Paul van Houtte, Giovanni Samaey, Dirk Roose // Steel Research International ; ISSN 1611-3683. — Tytuł poprz.: Steel Research. — 2010 vol. 81 no. 9 spec. ed., s. 1430–1433. — Bibliogr. s. 1433. — Jerzy GAWĄD dod. afiliacja: Department of Computer Science, Katholieke Universiteit Leuven. — Zastosowano procedurę peer review. — Metal Forming 2010 : proceedings of the 13th international conference on Metal Forming : September 19–22, 2010, Toyohashi, Japan / eds. Ken-ichiro Mori [et al.]. — Germany : Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, cop. 2010. — ISBN 978-3-514-00774-1

 • keywords: plastic anisotropy, multi-scale modeling, texture evolution, Taylor theory, ALAMEL method

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Evolution of crystallographic texture and mechanical anisotropy during cup drawing / Albert van Bael, Philip Eyckens, Jerzy GAWĄD, Giovanni Samaey, Dirk Roose, Paul van Houtte // Steel Research International ; ISSN 1611-3683. — Tytuł poprz.: Steel Research. — 2010 vol. 81 no. 9 spec. ed., s. 1392–1395. — Bibliogr. s. 1395. — Jerzy GAWĄD dod. afiliacja: Department of Computer Science, Katholieke Universiteit Leuven. — Zastosowano procedurę peer review. — Metal Forming 2010 : proceedings of the 13th international conference on Metal Forming : September 19–22, 2010, Toyohashi, Japan / eds. Ken-ichiro Mori [et al.]. — Germany : Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, cop. 2010. — ISBN 978-3-514-00774-1

 • keywords: finite element method, FEM, anisotropy, plastic potential, Taylor theory, ALAMEL method

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Evolving texture-informed anisotropic yield criterion for sheet forming / J. GAWĄD, D. Banabic, D. S. Comsa, M. Gologanu, A. Van Bael, P. Eyckens, P. Van Houtte, D. Roose // W: NUMISHEET 2014 : the 9\textsuperscript{th} international conference and workshop on Numerical simulation of 3D sheet metal forming processes : 6–10 January 2014, Melbourne, Australia / eds. Jeong Whan Yoon, [et al.]. — [Melbourne] : AIP Publishing, 2013. — (AIP Conference Proceedings ; ISSN 0094-243X ; 1567). — ISBN: 978-0-7354-1195-1. — S. 350–355. — Bibliogr. s. 355, Abstr.. — J. Gawąd – dod. afiliacja: KU Leuven, Belgium ; w bazie Web of Science brak afiliacji AGH

 • keywords: plastic anisotropy, texture evolution, parameter identification, sheet forming, AA6016, hierarchical multi-scale modeling

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1063/1.4849988

18
 • Experimental validation and effect of modelling assumptions in the hierarchical multi-scale simulation of the cup drawing of AA6016 sheets / M. A. Ramírez, R. Schouwenaars, P. Eyckens, J. GAWĄD, L. Kestens, A. Van Bael, P. Van Houtte // Modelling and Simulation in Materials Science and Engineering ; ISSN 0965-0393. — 2017 vol. 25 no. 1 art. no. 015002, s. 1–19. — Bibliogr. s. 17–19, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-11-22. — J. Gawąd - pierwsza afiliacja: Ku Leuven, Belgium. — tekst: http://iopscience-1iop-1org-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/article/10.1088/0965-0393/25/1/015002/pdf

 • keywords: aluminium alloy, crystal plasticity, anisotropy, validation, deep drawing, multi-scale simulations

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1088/0965-0393/25/1/015002

19
20
 • Hierarchical multi-scale modelling of the heterogeneous evolution of texture and anisotropy in metal forming / P. Van Houtte, J. GAWĄD, P. Eyckens, A. Van Bael, G. Samaey, D. Roose // W: ESMC-2012 [Dokument elektroniczny] : 8th European Solid Mechanics Conference : Graz, Austria, July 9–13, 2012 : book of abstracts / eds. Gerhard A. Holzapfel, Ray W. Ogden. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Graz : Verlag der Technischen Universität Graz, cop. 2012. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-3-85125-223-1. — S. [1–2]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [2]. — Tytuł przejęto ze s. tyt. (po wybraniu opcji: Site, Papers). — J. Gawąd – dod. afiliacja: Department of Computer Science, Katholieke Universiteit Leuven

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Identification of constitutive equation in hierarchical multiscale modelling of cup drawing process / J. GAWĄD, A. Van Bael, P. Eyckens, G. Samaey, P. Van Houtte, D. Roose // W: NUMISHEET 2011 : the 8\textsuperscript{th} international conference and workshop on Numerical simulation of 3D sheet metal forming processes : August 21–26, 2011, Seoul, Korea / American Institute of Physics. — [Melville ; New York] : AIP, cop. 2011. — (AIP Conference Proceedings ; ISSN 0094-243X ; vol. 1383). — ISBN: 978-0-7354-0949-1. — S. 115–122. — Bibliogr. s. 122, Abstr.. — Pierwsza afiliacja: Katholieke Universiteit Leuven ; druga afiliacja: Department of Applied Computer Science and Modeling, University of Science and Technology AGH (niewidoczna w bazie Web of Science)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Identification of initial microstructure representation using Cellular Automata model and Particle Swarm Optimization / Jerzy GAWĄD, Dariusz Kuc // W: CMM 2009 : 18th international conference on Computer Methods in Mechanics : 18–21 May 2009, Zielona Góra, Poland : short papers / eds. M. Kuczma, K. Wilmański, W. Szajna. — Zielona Góra : The University of Zielona Góra Press, 2009. — ISBN: 978-83-7481-245-0. — S. 183–184. — Bibliogr. s. 184, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
24
 • Identyfikacja parametrów krzywych płynięcia metali z wykorzystaniem obliczeń ewolucyjnychIdentification of parameters of flow stress equations using evolutionary algorithms / J. GAWĄD, D. SZELIGA, T. KONDEK // W: XXXI Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 7–10. X. 2003 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. — [Kraków : AGH], [2003]. — ISBN10:  8391753913. — S. 631–636. — Bibliogr. s. 635–636, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Identyfikacja parametrów modeli materiałowych w oparciu o analizę odwrotną[Identification of parameters of material models based on inverse analysis] / Danuta SZELIGA, Jerzy GAWĄD, Tomasz KONDEK, Maciej PIETRZYK // W: Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim : IV krajowa konferencja : Kraków 26–28 listopada 2003 : materiały konferencyjne / red. Ryszard Tadeusiewicz, Antoni Ligęza, Maciej Szymkat ; Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Jagielloński. — Kraków : Oprogramowanie Naukowo-Techniczne, 2003. — ISBN10: 8391642011. — S. 761–766. — Bibliogr. s. 766, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: