Wykaz publikacji wybranego autora

Jerzy Dyczek, dr hab. inż.

pracownik administracyjny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktmb, Katedra Technologii Materiałów Budowlanych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 40, z ogólnej liczby 40 publikacji Autora


1
 • Asbestos issues in Poland / Leszek Deja, Jerzy DYCZEK, Stanisława Szałucha, Neonila Szeszenia-Dąbrowska // W: Asbestos risk reduction & measurement of asbestos fibre concentration : September 28–29, 2006, Cracow / ed. Jerzy Dyczek ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Materials Science and Ceramics. Department of Building Materials. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, cop. 2006. — ISBN10: 83-89541-79-3. — S. 35–47. — Bibliogr. s. 47

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Asbestos risk reduction & measurement of asbestos fibre concentration : September 28–29, 2006, Cracow / ed. Jerzy DYCZEK ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Materials Science and Ceramics. Department of Building Materials. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, cop. 2006. — 81 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN10: 83-89541-79-3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Azbest : materiały zawierające azbest : ocena zagrożeń[Asbestos : materials containing asbestos : evaluation of threats] / Jerzy DYCZEK // W: Możliwości finansowania bezpiecznego usuwania materiałów zawierających azbest : szkoła „Azbest – bezpieczne postępowanie : 21–22 września 2006, Kraków / pod red. Jerzego Dyczka ; Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. Katedra Technologii Materiałów Budowlanych. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, cop. 2006. — ISBN10: 83-89541-76-9. — S. 7–26

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Azbest i materiały zawierające azbest : ocena ryzyka emisji włókien azbestu[Asbestos and materials containing asbestos : risk assesment of asbestos fibres emission] / Jerzy DYCZEK // W: Bezpieczne postępowanie z azbestem i materiałami zawierającymi azbest : szkoła „Azbest – bezpieczne postępowanie” : 20–21 września 2007, Kraków / pod red. Jerzego Dyczka ; Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. Katedra Technologii Materiałów Budowlanych. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, cop. 2007. — ISBN: 978-83-89541-97-0. — S. 7–26

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Azbest i materiały zawierające azbest w budynkach i budowlach : minimalizacja ryzyka emisji włókien podczas usuwania materiałów zawierającyh azbest : szkoła ”Azbest – bezpieczne postępowanie” : 22-23 września 2005, Kraków[Asbestos and asbestos containing materials in building and construction : reduction of the risk of asbestos contamination] / pod red. Jerzego DYCZKA ; Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. Katedra Technologii Materiałów Budowlanych. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, cop. 2005. — 103 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN10: 83-89541-48-3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Azbest – właściwości i zastosowanie : rodzaje i charakterystyka materiałów zawierających azbest[Asbestos – properties and application : types and characteristic of materials containing asbestos] / Jerzy DYCZEK // W: Bezpieczne postępowanie z materiałami zawierającymi azbest : ochrona pracowników i zdrowia : szkoła „Azbest – bezpieczne postępowanie : 19–20 września 2005, Kraków / pod red. Jerzego Dyczka ; Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. Katedra Technologii Materiałów Budowlanych. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, cop. 2005. — ISBN10: 83-89541-49-1. — S. 9–19

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Badanie i klasyfikacja mikrowłókien azbestu – aspekt obliczeniowy[Studies and classification of the asbests microfibres – numerical aspect] / Małgorzata JAKUBOWSKA, Jerzy DYCZEK, Agnieszka RÓŻYCKA, Dorota Wallis, Władysław W. KUBIAK // W: VIII Polska konferencja chemii analitycznej : „Analityka dla społeczeństwa XXI wieku” : Kraków, 4–9 lipca 2010 roku / red. nauk. Paweł Kościelniak. — Warszawa : Wydawnictwo MALAMUT, 2010. — ISBN: 978-83-925269-7-1. — S. 432. — Bibliogr. s. 432

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Badanie wpływu dodatku melafiru na wybrane właściwości wypalonego tworzywa ceramicznegoResearch of the influence of melaphyre addition on properties of fired ceramic material / Paweł MURZYN, Jerzy DYCZEK // W: MATBUD'2007 : zagadnienia materiałowe w inżynierii lądowej : V konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 20–22 czerwca 2007 = MATBUD'2007 : the fifth conference on Material problems in civil engineering / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Wydział Inżynierii Lądowej. Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowlanych. Katedra Materiałów Budowlanych i Ochrony Budowli. — Kraków : PK, 2007 + CD-ROM. — S. 356–364. — Bibliogr. s. 363, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Bezpieczne postępowanie z azbestem i materiałami zawierającymi azbest : szkoła „Azbest – bezpieczne postępowanie” : 20–21 września 2007, Kraków[Asbestos and asbestos containing materials safe managing : conference proceedings] / pod red. Jerzego DYCZKA ; Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. Katedra Technologii Materiałów Budowlanych. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, cop. 2007. — 124 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-89541-97-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Bezpieczne postępowanie z materiałami zawierającymi azbest : ochrona pracowników i zdrowia : szkoła „Azbest – bezpieczne postępowanie : 19–20 września 2005, Kraków[Asbestos containing materials safe managing : workers and health protection : conference proceedings] / pod red. Jerzego DYCZKA ; Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. Katedra Technologii Materiałów Budowlanych. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, cop. 2005. — 120 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN10: 83-89541-49-1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Charakterystyka, własności i zastosowanie azbestu[Characteristics, properties and application of asbestos] / Jerzy DYCZEK // W: „Prawidłowe postępowanie przy demontażu, transporcie i składowaniu odpadów azbestowych w aspekcie finansowania tych prac ze środków UE w ramach RPO 2007–2013” / Fundacja Łódzkie bez Azbestu. — Łódź : [s. n.], 2007. — S. 13–23

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Charakterystyka, właściwości i zastosowanie azbestu[Characteristics, properties and application of asbestos] / Jerzy DYCZEK // W: Azbest i materiały zawierające azbest w budynkach i budowlach : minimalizacja ryzyka emisji włókien podczas usuwania materiałów zawierającyh azbest : szkoła „Azbest – bezpieczne postępowanie” : 22–23 września 2005, Kraków / pod red. Jerzego Dyczka ; Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. Katedra Technologii Materiałów Budowlanych. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, cop. 2005. — ISBN10: 83-89541-48-3. — S. 9–19

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Charakterystyka wollastonitu otrzymanego z ksonotlitu i tobermorytuCharacteristic wollastonite obtained from xonotlite and tobermorite / Jerzy DYCZEK, Agnieszka Janiec // W: VI Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 13–16 września 2007 r. : streszczenia, program / red. z. Zbigniew Pędzich ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2007. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-89541-96-3. — S. 146

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Charakterystyka wollastonitu otrzymanego z ksonotlitu i tobermorytuCharacteristics of wollastonite obtained from xonotlite and tobermorite / Agnieszka Janiec, Jerzy DYCZEK // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały VI konferencji Polskiego Towarzystwa Ceramicznego pod patronatem Prof. dr hab. inż. Krzysztofa J. Kurzydłowskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego : Zakopane 2007, [T. 2] = Advances in the technology of ceramic, glass and mineral binding materials / pod red. M. Nocuń, W. Pichór, W. Pyda. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 2008. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; vol. 103/2. Ceramika ; ISSN 0860-3340). — Opis częśc. wg okł.. — S. 1223–1228. — Bibliogr. s. 1228

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Eliminacja zagrożeń podczas usuwania wyrobów zawierających azbest z instalacji energetycznychRisk elimination during remowal of asbestos containg materials from energetic instalations / Waldemar PICHÓR, Jerzy DYCZEK, Marek PETRI // W: Awarie budowlane : zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje : XXII konferencja naukowo-techniczna : Szczecin–Międzyzdroje 17–20 maja 2005 / oprac. mater. konf. Maria Kaszyńska ; Politechnika Szczecińska. Wydział Budownictwa i Architektury. — Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, [2005]. — ISBN10: 83-88764-64-0. — S. 183–190. — Bibliogr. s. 190, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Investigation of the coal fly ashes using IR spectroscopy / W. MOZGAWA, M. KRÓL, J. DYCZEK, J. DEJA // W: XII\textsuperscript{th} International conference on Molecular spectroscopy : from molecules to nano- and biomaterials : Kraków–Białka Tatrzańska, 8–12 September 2013 : programme – abstracts – list of authors / eds. M. Handke, A. Koleżyński. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, cop. 2013. — ISBN: 978-83-63663-33-9. — S. 116

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • Korozja wyrobów azbestowo-cementowych i wynikające z niej ryzyko emisji azbestuCorrosion of asbestos-cement products and resulting asbestos emission hazard / Agnieszka Czekaj, Jerzy DYCZEK // Cement, Wapno, Beton / Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna ; ISSN 1425-8129. — 2002 R. 7/69 nr 6, s. 270–275. — Bibliogr. s. 275, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Możliwości finansowania bezpiecznego usuwania materiałów zawierających azbest : szkoła „Azbest – bezpieczne postępowanie” : 21–22 września 2006, Kraków[Financing possibilities of safe reduction of materials containing asbestos] / pod red. Jerzego DYCZKA ; Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. Katedra Technologii Materiałów Budowlanych. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, cop. 2006. — 113 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN10: 83-89541-76-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Odpady denne z kotłów fluidalnych jako regulatory czasu wiązania cementu[Bottom slags from FBC installations as set controlling agents] / Wojciech ROSZCZYNIALSKI, Jerzy DYCZEK, Marek GAWLICKI // W: Popioły z energetyki : IX międzynarodowa konferencja : Ustroń, 8–11 października 2002 r.. — Szczecin : Biuro Informacji Gospodarczej, [2002]. — ISBN10: 83-87588-07-5. — S. 205–216. — Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Rola melafiru jako dodatku w technologii ceramicznych materiałów budowlanychThe role of melaphyre as an addition raw material in technology of ceramic building materials / Paweł MURZYN, Jerzy DYCZEK // W: Polska Ceramika 2008 : V międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 14–17 września 2008 r. / ed. Ewa Stobierska. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2008. — ISBN: 978-83-60958-22-3. — S. 71

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Rola melafiru jako dodatku w technologii ceramicznych materiałów budowlanychThe role of melaphyre as a raw material additive in technology of ceramic building materials / Paweł MURZYN, Jerzy DYCZEK // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2009 t. 61 nr 1, s. 16–20. — Bibliogr. s. 20, Streszcz.. — tekst: http://ptcer.pl.atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/pobierz/172

 • słowa kluczowe: cement, klinkier, chemometria, algorytm Warda, aglomerowanie

  keywords: cement, agglomeration, clinker, chemometry, Ward's algorithm

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Spoiwo mieszane o regulowanych zmianach liniowych[Mixed binder with a controlled linear changes] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: MAŁOLEPSZY Jan, TACZUK Lesław, DYCZEK Jerzy. — Int.Cl.: C04B 28/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 397291 A1 ; Opubl. 2013-06-10. — Zgłosz. nr P.397291 z dn. 2011-12-08 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2013  nr 12, s. 17. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL397291A1.pdf

 • słowa kluczowe: spoiwo mieszane

  keywords: mixed binder

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Spoiwo mieszane o regulowanych zmianach liniowych[Mixed binder with a controlled linear changes] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jan MAŁOLEPSZY, Lesław TACZUK, Jerzy DYCZEK. — Int.Cl.: C04B 28/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 219001 B1 ; Udziel. 2014-06-25 ; Opubl. 2015-02-27. — Zgłosz. nr P.397291 z dn. 2013-06-10. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL219001B1.pdf

 • słowa kluczowe: spoiwo mieszane

  keywords: mixed binder

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Sposób otrzymywania cementu bezskurczowego[Method for obtaining the non-shrinking cement] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: MAŁOLEPSZY Jan, DYCZEK Jerzy, KONIK Zofia, PYZALSKI Michał. — Int.Cl.: C04B 18/08\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 401393 A1 ; Opubl. 2013-06-10. — Zgłosz. nr P.401393 z dn. 2012-10-29 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2013  nr 12, s. 17. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL401393A1.pdf

 • słowa kluczowe: cement bezskurczowy

  keywords: non-shrinking cement

  cyfrowy identyfikator dokumentu: