Wykaz publikacji wybranego autora

Jerzy Duda, dr inż.

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kis, Katedra Informatyki Stosowanej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-9225-7123

ResearcherID: brak

Scopus: 8729407200

PBN: 913525

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 85, z ogólnej liczby 87 publikacji Autora


1
2
3
4
 • Applicability of business rules to production management in foundries / A. STAWOWY, J. DUDA, R. WRONA // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2016 vol. 16 iss. 1, s. 85–88. — Bibliogr. s. 88, Abstr.

 • keywords: application of information technology to the foundry industry, business rules, operation management

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Application of interval arithmetic to production planning in a foundry / J. DUDA, A. STAWOWY // W: „Krzepnięcie i Krystalizacja Metali – 2016” [Dokument elektroniczny] : 57. międzynarodowa konferencja naukowa ; XXI międzynarodowe targi technologii dla odlewnictwa METAL : 19\textsuperscript{th}–21\textsuperscript{th} September 2016, Kielce–Cedzyna : materiały konferencyjne = "Solidification and crystallization of metals 2016" : 57\textsuperscript{th} international scientific conference ; 21st international fair of technologies for foundry METAL : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kielce : s. n.], [2016]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–4. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 4, Abstr.

 • keywords: scheduling, production planning, interval arithmetic, uncertainty, application of IT to the foundry industry

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Application of interval arithmetic to production planning in a foundry / J. DUDA, A. STAWOWY // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2017 vol. 17 iss. 1, s. 41–44. — Bibliogr. s. 44, Abstr.. — tekst: https://goo.gl/uDoQSq

 • keywords: scheduling, production planning, interval arithmetic, uncertainty, application of IT to the foundry industry

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/afe-2017-0008

7
 • A comparison of metaheuristics for the problem of solving parametric interval linear systems / Iwona SKALNA, Jerzy DUDA // W: Numerical methods and applications : 7th international conference, NMA 2010, Borovets, Bulgaria, August 20–24, 2010 : revised papers / eds. Ivan Dimov, Stefka Dimova, Natalia Kolkovska. — Heidelberg : Springer-Verlag, cop. 2011. — (Lecture Notes in Computer Science ; ISSN 0302-9743 ; 6046). — ISBN: 978-3-642-18465-9. — S. 305–312. — Bibliogr. s. 312, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • A critical review of the newest biologically-inspired algorithms for the flowshop scheduling problem / Jerzy DUDA // TASK Quarterly : scientific bulletin of Academic Computer Centre in Gdansk ; ISSN 1428-6394. — 2007 vol. 11 no. 1–2, s. 7–19. — Bibliogr. s. 19, Abstr.

 • keywords: metaheuristics, hybrid algorithms, local search, flowshop scheduling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • A framework for ontology based application for metal cast production process planning / Andrzej MACIOŁ, Jerzy DUDA, Piotr MACIOŁ // W: IMC 24 : manufacturing: focus on the future : proceedings of the 24\textsuperscript{th} International Manufacturing Conference : 29\textsuperscript{th} and 31\textsuperscript{st} of August 2007, Vol. 2 / ed. Joe Phelan. — Ireland : Waterford Institute of Technology. School of Engineering, cop. 2007 + CD-ROM. — ISBN10: 0-9556468-0-5. — S. 763–770. — Bibliogr. s. 770, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • A genetic algorithm for lot sizing optimization with a capacity loading criterion / Jerzy DUDA, Andrzej OSYCZKA // W: CEC 2007 [Dokument elektroniczny] : 2007 IEEE Congress on Evolutionary Computation : 25–28 September, 2007 Singapore / IEEE. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway] : IEEE, cop. 2007. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg obwoluty. — ISBN: 978-1-4244-1339-3 ; e-ISBN10: 1-4244-1340-0. — S. 3790–3795. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 3795, Abstr.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • A hybrid genetic algorithm and variable neighborhood search for multi-family capacitated lot-sizing problem / Jerzy DUDA // Electronic Notes in Discrete Mathematics ; ISSN 1571-0653. — 2017 vol. 58, s. 103–110. — Bibliogr. s. 110, Abstr.. — ICVNS'16 : 4th International Conference on Variable Neighborhood Search : Málaga, Spain, October 3–5, 2016. — tekst: https://goo.gl/zUDxWi

 • keywords: genetic algorithm, lot-sizing, local search, VNS

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.endm.2017.03.014

12
 • A hybrid heuristic for order-picking and route planning in warehouses / KARKULA Marek, DUDA Jerzy // W: CLC 2018 : 8\textsuperscript{th} Carpathian Logistics Congress : logistics, distribution, transport & management : December 3\textsuperscript{rd}–5\textsuperscript{th} 2018, Prague, Czech Republic : abstracts / TANGER Ltd., [etc.]. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2018. — ISBN: 978-80-87294-87-1. — S. 27

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • A model for efficient production planning and reliable order promising in a supply chain / J. DUDA, A. STAWOWY // W: IMC 24 : manufacturing: focus on the future : proceedings of the 24\textsuperscript{th} International Manufacturing Conference : 29\textsuperscript{th} and 31\textsuperscript{st} of August 2007, Vol. 2 / ed. Joe Phelan. — Ireland : Waterford Institute of Technology. School of Engineering, cop. 2007 + CD-ROM. — ISBN10: 0-9556468-0-5. — S. 553–560. — Bibliogr. s. 560, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • A multi-agent approach to computional optimization of metal forming processes / Jerzy DUDA, Andrzej MACIOŁ, Piotr MACIOŁ // Procedia Computer Science [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1877-0509. — 2016 vol. 96, s. 531–539. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 538–539, Abstr.. — KES2016 : 20th international conference on Knowledge Based and Intelligent Information and Engineering Systems : 5–7 September 2016, York, United Kingdom. — tekst: https://goo.gl/MvUH8m

 • keywords: multi-agent systems, numerical modeling, steel rolling

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.procs.2016.08.230

15
 • A possibility of business rules application in production planning / J. DUDA, A. STAWOWY // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2010 vol. 10 iss. 2, s. 27–32. — Bibliogr. s. 31–32, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • A review of models and methods for continuous steel casting schedulingPrzegląd modeli i metod optymalizacji harmonogramów dla ciągłego odlewania stali / Jerzy DUDA, Adam STAWOWY // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka 2014 / pod red. nauk. Piotra Łebkowskiego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 1 dysk optyczny. — (Monografia Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0583). — e-ISBN: 978-83-7464-732-8. — S. 23–36. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 34–36, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: ciągłe odlewanie stali, harmonogramowanie produkcji, metody optymalizacyjne

  keywords: production scheduling, optimization methods, continuous steel casting, metaheuristics

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • A study of the efficiency of Polish foundries using Data Envelopment Analysis / A. STAWOWY, J. DUDA // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2017 vol. 17 iss. 1, s. 223–227. — Bibliogr. s. 226–227, Abstr.. — tekst: https://goo.gl/n2FMbg

 • keywords: benchmarking, application of information technology to the foundry industry, Data Envelopment Analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/afe-2017-0039

18
 • A study of the efficiency of Polish foundries using Data Envelopment Analysis / A. STAWOWY, J. DUDA // W: „Krzepnięcie i Krystalizacja Metali – 2016” [Dokument elektroniczny] : 57. międzynarodowa konferencja naukowa ; XXI międzynarodowe targi technologii dla odlewnictwa METAL : 19\textsuperscript{th}–21\textsuperscript{th} September 2016, Kielce–Cedzyna : materiały konferencyjne = "Solidification and crystallization of metals 2016" : 57\textsuperscript{th} international scientific conference ; 21st international fair of technologies for foundry METAL : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kielce : s. n.], [2016]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–4. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 4, Abstr.

 • keywords: benchmarking, application of information technology to the foundry industry, Data Envelopment Analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • A study on vectorisation and paralellisation of the monotonicity approach / Iwona SKALNA, Jerzy DUDA // W: Parallel Processing and Applied Mathematics : 11th international conference, PPAM 2015 : Krakow, Poland, September 6–9, 2015 : revised selected papers, Pt. 2 / eds. Roman Wyrzykowski, [et al.]. — Swizerland : Springer International Publishing, cop. 2016. — (Lecture Notes in Computer Science ; ISSN 0302-9743 ; 9574). — ISBN: 978-3-319-32151-6 ; e-ISBN: 978-3-319-32152-3. — S. 455–463. — Bibliogr. s. 462–463, Abstr.

 • keywords: parametric interval linear systems, vectorisation, monotonicity approach, parallelisation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-319-32152-3_42

20
 • A study on vectorisation and paralellization of the monotonicity approach / Iwona SKALNA, Jerzy DUDA // W: PPAM 2015 : 11\textsuperscript{th} international conference on Parallel Processing & Applied Mathematics : Krakow, September 6–9, 2015 : book of abstracts. — [Poland : s. n.], [2015]. — S. 88

 • keywords: parallelization, vectorization, parametric interval linear system, monotonicity approach

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
23
 • Bariery rozwoju handlu elektronicznego w PolsceBarriers to the e-commerce development in Poland / Jerzy DUDA // Managerial Economics = Ekonomia Menedżerska ; ISSN 1898-1143. — 2009 nr 5, s. 33–44. — Bibliogr. s. 44, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/EKONOMIA/2009-05/EM_03.pdf

 • słowa kluczowe: Internet, handel elektroniczny, bariery rozwoju, badania klientów

  keywords: Internet, e-commerce, development barriers, customers research

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Business intelligence and NoSQL databases / Jerzy DUDA // Information Systems in Management = Systemy Informatyczne w Zarządzaniu ; ISSN 2084-5537. — 2012 vol. 1 no. 1, s. 25–37. — Bibliogr. s. 36–37

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Collective intelligence of genetic programming for macroeconomic forecasting / Jerzy DUDA, Stanisław SZYDŁO // W: Computational collective intelligence : technologies and applications : third international conference, ICCCI 2011 : Gdynia, Poland, September 21–23, 2011 : proceedings, Part 2 / eds. Piotr Jędrzejowicz, Ngoc Thanh Nguyen, Kiem Hoang. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, cop. 2011. — (Lecture Notes in Computer Science ; ISSN 0302-9743. Lecture Notes in Artificial Intelligence ; LNAI 6923). — ISBN: 978-3-642-23937-3. — S. 445–454. — Bibliogr. s. 454, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: