Wykaz publikacji wybranego autora

Jerzy Duda, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-kibiz, Katedra Informatyki Biznesowej i Inżynierii Zarządzania


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-9225-7123 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 8729407200

PBN: 5e70923a878c28a047392041

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 114, z ogólnej liczby 116 publikacji Autora


1
 • A comparison of metaheuristics for the problem of solving parametric interval linear systems / Iwona SKALNA, Jerzy DUDA // W: Numerical methods and applications : 7th international conference, NMA 2010, Borovets, Bulgaria, August 20–24, 2010 : revised papers / eds. Ivan Dimov, Stefka Dimova, Natalia Kolkovska. — Heidelberg : Springer-Verlag, cop. 2011. — (Lecture Notes in Computer Science ; ISSN 0302-9743 ; 6046). — ISBN: 978-3-642-18465-9. — S. 305–312. — Bibliogr. s. 312, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • A critical review of the newest biologically-inspired algorithms for the flowshop scheduling problem / Jerzy DUDA // TASK Quarterly : scientific bulletin of Academic Computer Centre in Gdansk ; ISSN 1428-6394. — 2007 vol. 11 no. 1–2, s. 7–19. — Bibliogr. s. 19, Abstr.

 • keywords: metaheuristics, hybrid algorithms, local search, flowshop scheduling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • A framework for ontology based application for metal cast production process planning / Andrzej MACIOŁ, Jerzy DUDA, Piotr MACIOŁ // W: IMC 24 : manufacturing: focus on the future : proceedings of the 24\textsuperscript{th} International Manufacturing Conference : 29\textsuperscript{th} and 31\textsuperscript{st} of August 2007, Vol. 2 / ed. Joe Phelan. — Ireland : Waterford Institute of Technology. School of Engineering, cop. 2007 + CD-ROM. — ISBN10: 0-9556468-0-5. — S. 763–770. — Bibliogr. s. 770, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • A genetic algorithm for lot sizing optimization with a capacity loading criterion / Jerzy DUDA, Andrzej OSYCZKA // W: CEC 2007 [Dokument elektroniczny] : 2007 IEEE Congress on Evolutionary Computation : 25–28 September, 2007 Singapore / IEEE. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway] : IEEE, cop. 2007. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg obwoluty. — ISBN: 978-1-4244-1339-3 ; e-ISBN10: 1-4244-1340-0. — S. 3790–3795. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 3795, Abstr.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • A hybrid genetic algorithm and variable neighborhood search for multi-family capacitated lot-sizing problem / Jerzy DUDA // Electronic Notes in Discrete Mathematics ; ISSN 1571-0653. — 2017 vol. 58, s. 103–110. — Bibliogr. s. 110, Abstr.. — ICVNS'16 : 4th International Conference on Variable Neighborhood Search : Málaga, Spain, October 3–5, 2016. — tekst: https://goo.gl/zUDxWi

 • keywords: genetic algorithm, lot-sizing, local search, VNS

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.endm.2017.03.014

6
 • A hybrid heuristic for order-picking and route planning in warehouses / KARKULA Marek, DUDA Jerzy // W: CLC 2018 : 8\textsuperscript{th} Carpathian Logistics Congress : logistics, distribution, transport & management : December 3\textsuperscript{rd}–5\textsuperscript{th} 2018, Prague, Czech Republic : abstracts / TANGER Ltd., [etc.]. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2018. — ISBN: 978-80-87294-87-1. — S. 27

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • A hybrid heuristic for order-picking and route planning in warehouses / Jerzy DUDA, Marek KARKULA // W: CLC 2018 [Dokument elektroniczny] : 8\textsuperscript{th} Carpathian Logistics Congress : logistics, distribution, transport & management : December 3\textsuperscript{rd}–5\textsuperscript{th} 2018, Prague : conference proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2019. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-80-87294-88-8. — S. 185–190. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 190, Abstr.

 • keywords: optimization, heuristic, route planning, warehouse, order-picking

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • A model for efficient production planning and reliable order promising in a supply chain / J. DUDA, A. STAWOWY // W: IMC 24 : manufacturing: focus on the future : proceedings of the 24\textsuperscript{th} International Manufacturing Conference : 29\textsuperscript{th} and 31\textsuperscript{st} of August 2007, Vol. 2 / ed. Joe Phelan. — Ireland : Waterford Institute of Technology. School of Engineering, cop. 2007 + CD-ROM. — ISBN10: 0-9556468-0-5. — S. 553–560. — Bibliogr. s. 560, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • A multi-agent approach to computional optimization of metal forming processes / Jerzy DUDA, Andrzej MACIOŁ, Piotr MACIOŁ // Procedia Computer Science [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1877-0509. — 2016 vol. 96, s. 531–539. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 538–539, Abstr.. — KES2016 : 20th international conference on Knowledge Based and Intelligent Information and Engineering Systems : 5–7 September 2016, York, United Kingdom. — tekst: https://goo.gl/MvUH8m

 • keywords: multi-agent systems, numerical modeling, steel rolling

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.procs.2016.08.230

10
 • A possibility of business rules application in production planning / J. DUDA, A. STAWOWY // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2010 vol. 10 iss. 2, s. 27–32. — Bibliogr. s. 31–32, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • A review of models and methods for continuous steel casting schedulingPrzegląd modeli i metod optymalizacji harmonogramów dla ciągłego odlewania stali / Jerzy DUDA, Adam STAWOWY // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka 2014 / pod red. nauk. Piotra Łebkowskiego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 1 dysk optyczny. — (Monografia Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0583). — e-ISBN: 978-83-7464-732-8. — S. 23–36. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 34–36, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: ciągłe odlewanie stali, harmonogramowanie produkcji, metody optymalizacyjne

  keywords: production scheduling, optimization methods, continuous steel casting, metaheuristics

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • A study of the efficiency of Polish foundries using Data Envelopment Analysis / A. STAWOWY, J. DUDA // W: „Krzepnięcie i Krystalizacja Metali – 2016” [Dokument elektroniczny] : 57. międzynarodowa konferencja naukowa ; XXI międzynarodowe targi technologii dla odlewnictwa METAL : 19\textsuperscript{th}–21\textsuperscript{th} September 2016, Kielce–Cedzyna : materiały konferencyjne = "Solidification and crystallization of metals 2016" : 57\textsuperscript{th} international scientific conference ; 21st international fair of technologies for foundry METAL : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kielce : s. n.], [2016]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–4. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 4, Abstr.

 • keywords: benchmarking, application of information technology to the foundry industry, Data Envelopment Analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • A study on vectorisation and paralellisation of the monotonicity approach / Iwona SKALNA, Jerzy DUDA // W: Parallel Processing and Applied Mathematics : 11th international conference, PPAM 2015 : Krakow, Poland, September 6–9, 2015 : revised selected papers, Pt. 2 / eds. Roman Wyrzykowski, [et al.]. — Swizerland : Springer International Publishing, cop. 2016. — (Lecture Notes in Computer Science ; ISSN 0302-9743 ; 9574). — ISBN: 978-3-319-32151-6 ; e-ISBN: 978-3-319-32152-3. — S. 455–463. — Bibliogr. s. 462–463, Abstr.

 • keywords: parallelization, parametric interval linear systems, vectorisation, monotonicity approach

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-319-32152-3_42

15
 • A study on vectorisation and paralellization of the monotonicity approach / Iwona SKALNA, Jerzy DUDA // W: PPAM 2015 : 11\textsuperscript{th} international conference on Parallel Processing & Applied Mathematics : Krakow, September 6–9, 2015 : book of abstracts. — [Poland : s. n.], [2015]. — S. 88

 • keywords: parallelization, vectorization, parametric interval linear system, monotonicity approach

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
18
 • Adding intelligence to ERP system / Jerzy DUDA // W: Information Systems Architecture and Technology ISAT'99 : proceedings of the 21st International Scientific School Managing Growth of Organisation Information and Technical Issues / eds. Leszek Borzemski [et al.] ; Wrocław University of Technology. — Wrocław : Wydawnictwa Politechniki Wrocławskiej, 1999. — (Biblioteka Informatyki Szkół Wyższych). — ISBN10: 83-7085-426-5. — S. 173–180. — Bibliogr. s. 180

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
21
22
 • Algorytm mrówkowy dla problemu szeregowania zadań w systemie przepływowym[Ant search algorithm for flowshop scheduling problem] / Jerzy DUDA // W: Inżynieria wiedzy i systemy ekspertowe, T. 1 / pod red. Zdzisława Bubnickiego i Adama Grzecha. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2000. — ISBN10: 83-7085-476-1. — S. 84–91. — Bibliogr. s. 91

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
24
 • Applicability of business rules to production management in foundries / A. STAWOWY, J. DUDA, R. WRONA // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2016 vol. 16 iss. 1, s. 85–88. — Bibliogr. s. 88, Abstr.

 • keywords: application of information technology to the foundry industry, business rules, operation management

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Application of interval arithmetic to production planning in a foundry / J. DUDA, A. STAWOWY // W: „Krzepnięcie i Krystalizacja Metali – 2016” [Dokument elektroniczny] : 57. międzynarodowa konferencja naukowa ; XXI międzynarodowe targi technologii dla odlewnictwa METAL : 19\textsuperscript{th}–21\textsuperscript{th} September 2016, Kielce–Cedzyna : materiały konferencyjne = "Solidification and crystallization of metals 2016" : 57\textsuperscript{th} international scientific conference ; 21st international fair of technologies for foundry METAL : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kielce : s. n.], [2016]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–4. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 4, Abstr.

 • keywords: scheduling, production planning, interval arithmetic, uncertainty, application of IT to the foundry industry

  cyfrowy identyfikator dokumentu: