Wykaz publikacji wybranego autora

Jerzy Bernasik, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgftś, *Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 19, z ogólnej liczby 19 publikacji Autora


1
 • Analiza porównawcza pośrednich metod określania sił naprężenia lin odciągowychThe comparizen non-dynamometrical methods of determination of the stay ropes tension / Jerzy BERNASIK, Leszek Kolondra // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2002 t. 8 z. 2, s. 313–322. — Bibliogr. s. 321–322, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: naprężenia lin odciągowych

  keywords: stay ropes tension

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Automatyzacja fotogrametrycznych pomiarów odkształceń dachowych dźwigarów hal przemysłowychThe automation of photogrammetric measurements of the roof cranes deflection in industrial halls / Jerzy BERNASIK, Sławomir MIKRUT // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2006 t. 12 z. 2, s. 141–149. — Bibliogr. s. 148–149, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEODEZJA/2006-02/Geodezja_2006_2_03.pdf

 • słowa kluczowe: automatyzacja, pomiary odkształceń, fotogrametria cyfrowa

  keywords: automation, digital photogrammetry, measurement of the deflection

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Egzamin inżynierski „Geodetów i Kartografów” po raz pierwszy[An final examination to quality as engineer in Surveing and Cartography – the first time at AGH] / Jerzy BERNASIK // Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1425-4271. — 1999 nr 64, s. 4–6. — tekst: https://www.uci.agh.edu.pl/kadra/bip/64/04_64.htm

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Elementy fotogrametrii i teledetekcji[Elements of photogrammetry and remote sensing] / Jerzy BERNASIK. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2000. — 93 s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0022). — Bibliogr. s. 93

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Elementy fotogrametrii i teledetekcji[Elements of photogrammetry and remote sensing] / Jerzy BERNASIK. — Wyd. 2 uzup.. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2003. — 108 s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0073). — Bibliogr. s. 108

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Fotogrametria inżynieryjna – dokonania i perspektywyEngineering photogrammetry – achievement and perspectives / Jerzy BERNASIK, Władysław MIERZWA // W: Nowoczesne technologie w geodezji i inżynierii środowiska : konferencja naukowa z okazji jubileuszu 50-lecia Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska : Kraków 21–22 września 2001 roku / red. Zdzisław Sobczyk przy udziale Krzysztofa Grzywacza i Janusza Malickiego ; Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. — Kraków : [AGH. WGGiIŚ], 2001. — ISBN10: 8391179982. — S. 43–58. — Bibliogr. s. 56–58., Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Księga tytułów i stopni naukowych uzyskanych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w latach 1951–2001[The book of the titles and degrees obtained on the Faculty of Mining Surveying and Environmental Engineering in years 1951–2001] / red. Jerzy BERNASIK przy udziale Krzysztofa GRZYWACZA, Janusza MALICKIEGO i Zdzisława SOBCZYKA ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie. — Kraków : [AGH], 2001. — 143 s.. — ISBN10: 83-911799-6-6. — Na k. tyt. dodatkowo: 1951-2001 Jubileusz 50-lecia WGGiIŚ AGH. — Na książce podano ISBN drukarni

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Pomiary przekrojów wyrobisk podziemnych metodami fotogrametrii cyfrowejDigital photogrammetry methods for cross-section measurements of underground excavations / Jerzy BERNASIK, Marlena ZIAJKA // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2004 t. 10 z. 1, s. 39–46. — Bibliogr. s. 46, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Prof. Ginter Klein - bawarski Ślązak, krakowski monachijczyk[Professor Ginter Klein - a Bavarian Silesian, a Cracovian from Munich] / Jerzy BERNASIK // Przegląd Geodezyjny ; ISSN 0033-2127. — 2021 R. 93 nr 6, s. 50

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Professor Ginter Klein – alumnus of Faculty of Mining Surveying at AGH University of Science and Technology in Krakow / Jerzy BERNASIK // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2019 vol. 13 no. 3, s. 5–13

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Realia i perspektywy pomiarów odkształceńPresent situation and perspectives of measurements of deformations / Jerzy BERNASIK // Prace Instytutu Geodezji i Kartografii = Proceedings of the Institute of Geodesy and Cartography ; ISSN 0032-6224. — 2001 t. 48 z. 102, s. 119–129. — Bibliogr. s. 127–128, Streszcz., Abstr., Rez.. — Referat na sesję naukową z okazji 70-lecia urodzin i 50-lecia pracy zawodowej Profesora Wojciecha Janusza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Rektyfikacja masztów i kominów stalowych z odciągami linowymi poprzez zmianę długości linPlumbing of steel masts and chimneys with guy ropes trough adjustment of the ropes lenght / Jerzy BERNASIK, Bogusław ŁADECKI // Mechanika / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 0239-5282. — 2004 t. 23 z. 4, s. 439–445. — Bibliogr. s. 445, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: rektyfikacja, pionowanie, odciągi linowe

  keywords: plumbing of steel masts, plumbing of chimneys

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Rys historyczny rozwoju Katedry Geinformacji Fotogrametrii i Teledetekcji ŚrodowiskaThe history of development of the Geoinformation, Photogrammetry and Environmental Remote Sensing Department / Zbigniew SITEK, Józef JACHIMSKI, Jerzy BERNASIK, Krystian PYKA // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2009 vol. 19, s. 399–410. — Bibliogr. s. 409–410, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61576-09-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Wykonywanie naziemnych zdjęć cyfrowych o ściśle określonej orientacjiTaking surface digital images of a strictly defined orientation / Jerzy BERNASIK, Sławomir MIKRUT // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2006 t. 12 z. 2/1, s. 87–93. — Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEODEZJA/2006-02-1/Geodezja_2006_2_1_05.pdf

 • słowa kluczowe: fotogrametria bliskiego zasięgu, kamera cyfrowa, fotogrametria inżynieryjna, kamera metryczna, kameranie metryczna

  keywords: digital camera, photogrammetric camera, close range photogrammetry, engineering photogrammetry, non metric camera

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Wyznaczanie imperfekcji kształtu wysmukłych budowli w oparciu o znane elementy orientacji kątowej kameryDetermination of shape imperfections of lofty structures based on known elements of angular orientation of the camera / Jerzy BERNASIK, Sławomir MIKRUT // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2008 vol. 18a, s. 11–20. — Bibliogr. s. 19, Summ.. — ISBN: 978-83-61576-08-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Zastosowanie fotogrametrii do badania odkształceń budowli i urządzeń przemysłowych na terenach górniczych[Applications of the photogrammetry in the building and industrial objects deformations on the mining areas] / Jerzy BERNASIK // W: Pomiary deformacji na terenach górniczych / Stanisław Szpetkowski. — Wyd. 3 zm. i uzup. — Katowice : „Śląsk” Sp. z o. o. Wydawnictwo Naukowe, 1998. — S. 314–330. — Bibliogr. s. 330

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Zautomatyzowana korekcja błędów kątowej orientacji niemetrycznej kamery cyfrowejAutomated correction of errors in angle orientation for nonmetric digital camera / Jerzy BERNASIK, Sławomir MIKRUT // W: „Geoinformatyka – badania, zastosowania i kształcenie” : IV ogólnopolskie sympozjum geoinformacyjne : Dobczyce k. Krakowa, 11–13 października 2007 r. : skróty referatów / red. z. Beata Hejmanowska, Marta Borowiec ; Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji, [et al.]. — [Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. Zakład Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej], [2007]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 39

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Zautomatyzowana korekcja błędów kątowej orientacji niemetrycznej kamery cyfrowejAutomated correction of angles orientation for nonmetric digital cameras / Jerzy BERNASIK, Sławomir MIKRUT // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2007 vol. 17a, s. 33–42. — Bibliogr. s. 41–42, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-920594-9-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Zautomatyzowane wyznaczanie deformacji budowli na postawie zdjęć cyfrowych[Automated determination of deformation structures on the basis of digital images] / Jerzy BERNASIK, Sławomir MIKRUT // W: Bezprzewodowy monitoring obiektów budowlanych [Dokument elektroniczny] : system kompleksowego zarządzania jakością w budownictwie : materiały z IX sympozjum : Warszawa 2010 / red. nauk. Piotr Witakowski ; Instytut Techniki Budowlanej. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Warszawa : ITB. Dział Wydawniczy, 2010. — 1 dysk optyczny. — (TQM w Budownictwie). — Dod. ISBN ISBN 978 83-249-3202-3. — ISBN: 978-83-249-2944-3 ; e-ISBN: 978-83-249-2000-6. — S. 92–104. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 152

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: