Wykaz publikacji wybranego autora

Jerzy Antoni Dzieża, dr inż.

starszy wykładowca

Wydział Matematyki Stosowanej
WMS-kmf, Katedra Matematyki Finansowej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6507448279

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 19, z ogólnej liczby 19 publikacji Autora


1
 • Artificial neural network in day-ahead electricity load forecasting for large steel factory / Bogusław ŚWIĄTEK, Ryszard KLEMPKA, Jerzy DZIEŻA // W: 18\textsuperscript{th} International conference and exhibition on Electricity distriburtion [Dokument elektroniczny] : Turin, 6–9 June 2005 : conference proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Italy : s. n.], [2005]. — 1 dysk optyczny. — Na okł.dod.: CIRED. — S. [1–4]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania nad zasobnikiem energii jako element gry na rynku energii[Research on energy storage as part of the energy market] / Jerzy DZIEŻA // W: Elektrownie ze źródłami odnawialnymi : zagadnienia wybrane / red. nauk. Zbigniew Hanzelka, Andrzej Firlit. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — ISBN: 978-83-7464-817-2. — S. 487–517. — Bibliogr. s. 516–517

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Drzewa decyzyjne a dyskretny model opcji realnej w wycenie zadań inwestycyjnychDecision trees versus discrete real option model in budgeting investment tasks / Jerzy A. DZIEŻA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2002 t. 18 z. spec., s. 141–147. — Bibliogr. s. 147, Streszcz., Abstr.. — W słowie wstępnym dodatkowo: VIII konferencja z cyklu „Wykorzystanie zasobów złóż kopalin użytecznych”

 • słowa kluczowe: drzewa decyzyjne, górnicze zadanie inwestycyjne, opcja realna

  keywords: decision trees, investment tasks, real option

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • $H_{\infty}$ controller for a bi-directional Ćuk dc-dc converter / Wiesław E. Bury, Dariusz Czarkowski, Jerzy DZIEŻA // W: EPQU'03 : Electrical Power Quality and Utilisation : 7\textsuperscript{th} [seventh] international conference : September 17–19, 2003, Cracow, Poland : proceedings / eds. Ryszard Pawełek, Ryszard Klempka. — Łódź ; Kraków : Technical University of Lodz. Institute of Electrical Power Engineering ; AGH-University of Science and Technology. Department of Electrical Drive and Industrial Equipment Control, 2003. — ISBN10: 8391429679. — S. 493–499. — Bibliogr. s. 499, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • Komputerowe wspomaganie projektowania układów optymalnych w oparciu o pakiet MATLAB[Computer-aided design of the optimal systems based on MATLAB package] / Jerzy A. DZIEŻA, Ryszard KLEMPKA // W: Komputerowe wspomaganie w obliczeniach naukowo-technicznych – przykłady zastosowań pakietów MATLAB i Maple V : [monografia] / pode. red. Macieja Szymkata ; Krakowskie Centrum Informatyki Stosowanej. — Kraków : Katedra Automatyki AGH,, 1998. — ISBN10: 83-904605-5-6. — S. 161–176. — Bibliogr. s. 175–176

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Nowe podejście do podejmowania decyzji inwestycyjnych : opcje realneNew look on investments : investment options / Jerzy A. DZIEŻA // Nafta & Gaz Biznes ; ISSN 1428-6564. — 2003 nr 11, s. 72–74

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Opcje realne – nowe możliwości w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w górnictwieReal options – new possibilities in mining investment decision making / Jerzy DZIEŻA // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2005 : Szczyrk, 21–25 lutego 2005 = Proceedings of the School of Underground Mining 2005 / red. nauk. Jerzy Kicki, [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : IGSMiE PAN, 2005. — (Sympozja i Konferencje ; nr 64). — Na okł. dod. tyt.: XIV Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2005. — S. 393–399. — Bibliogr. s. 398–399, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Opcje realne w ocenie ekonomicznej górniczych projektów inwestycyjnychReal options in mineral projects evaluation / Piotr Saługa, Jerzy DZIEŻA, Jerzy KICKI // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2002 t. 18 z. spec., s. 157–173. — Bibliogr. s. 172–173, Streszcz., Abstr.. — W słowie wstępnym dodatkowo: VIII [ósma] konferencja z cyklu „Wykorzystanie zasobów złóż kopalin użytecznych”

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Problemy związane z aplikacją opcji rzeczowych do wyceny przedsięwzięć górniczych : [streszczenie][Some problems in implementing real options methodology to value mining projects] / Jerzy DZIEŻA // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2011 : Kraków, 21–25 lutego 2011 / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Katedra Górnictwa Podziemnego. Akademia Górniczo-Hutnicza. — [Kraków : IGSMiE PAN], [2011]. — Na obwol. tyt.: XX Szkoła Eksploatacji Podziemnej. — S. 73. — ełny tekst W: Materiały konferencyjne XX Szkoły Eksploatacji Podziemnej [Dokument elektroniczny] : 21–25 lutego 2011. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : IGSMiE PAN, 2011]. — 1 dysk optyczny. — S. 886–892. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 891–892, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Problemy związane z aplikacją opcji rzeczowych do wyceny przedsięwzięć górniczychProblems connected with the application of real options for the valuation of mining undertakings / Jerzy DZIEŻA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2011 t. 66 nr 6, s. 27–30. — Bibliogr. s. 30, Streszcz., Summ., Zsfassung, Réz., Rez.. — Błędnie podany numer tomu: t. 66(CVII)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Projektowanie regulatora optymalnego dla napędu elektrycznego z wykorzystaniem pakietu MATLAB[Optimal control design for DC drive in Matlab] / Jerzy DZIEŻA, Ryszard KLEMPKA, Krzysztof Wermiński // W: Materiały I krajowej konferencji użytkowników MATLAB-a : Kraków, 14–15 listopada, 1995, T. 1 / eds. Ryszard Tadeusiewicz, Tadeusz Uhl ; Katedra Automatyki, Katedra Robotyki i Dynamiki Maszyn Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — [Kraków : AGH], [1995]. — Opis częśc. wg okł. — Na okł. tytuł: Referaty I krajowej konferencji użytkowników MATLAB-a. — S. 120–125. — Bibliogr. s. 125

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Przykłady opcji realnych[Examples of the real options] / Jerzy DZIEŻA, Bartosz Ficak // Rynek Terminowy ; ISSN 1508-972X. — 2004 nr 25/3, s. 16–23. — Bibliogr. s. 23

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Ryzyko na rynku energii : kontrakty na energięRisk involved in energy market : contractual energy / Jerzy A. DZIEŻA // Nafta & Gaz Biznes ; ISSN 1428-6564. — 2004 nr 1/2, s. 93–94

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Stochastic LCOE in portfolio selection of electricity generation / Jerzy A. DZIEŻA // W: EEEIC / I&CPS Europe [Dokument elektroniczny] : 2017 IEEE international conference on Environement and Electrical Engineering and 2017 IEEE Industrial and Commercial Power Systems Europe : Milan, Italy, 6th - 9th June 2017 : conference proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway] : IEEE, cop. 2017. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-1-5386-3916-0. — S. 1794–1797. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 1798, Abstr.. — dod. ISBN: 978-1-5386-3917-7

 • keywords: portfolio theory optimization, Levelized Cost of Electricity

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/EEEIC.2017.7977708

16
 • Variable output bidirectional Ćuk DC – DC converter / Wiesław E. Bury, Dariusz Czarkowski, Jerzy DZIEŻA // W: EPE 2003 [Dokument elektroniczny] : European Power Electronics and Drives : [Toulouse] 2003 / The EPE European Power Electronics and Drives Association. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [France : s. n.], [2003]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–13, [no.] 1053. — Wymagania systemowe: Acrobat Reader 6.0 ; Acrobat Reader 5.1 ; Internet Explorer 6.0 ; Internet Explorer 5.22 ; napęd CD. — Bibliogr. s. 13, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Wycena projektu inwestycyjnego z dwukolorową opcją zwłokiValuation of investment project with two-color waiting option / Jerzy DZIEŻA, Piotr Saługa // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 1733-2842. — 2010 nr 25: Zarządzanie finansami : inwestycje i wycena przedsiębiorstw, s. 287–296. — Bibliogr. s. 296, Streszcz., Summ.. — P. Saługa - afiliacja: Polish Academy of Sciences

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Wycena wartości zasobów złoża : nowa strategia i metody wyceny[Deposits reserves value assessment : new strategy and evaluation methods] / Konrad Wanielista, Piotr Saługa, Jerzy KICKI, Jerzy DZIEŻA, Jacek Jarosz, Rafał Miłkowski, Eugeniusz J. Sobczyk, Herbert Wirth. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2002. — 186, [1] s.. — (Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej. Seria z Lampką Górniczą ; nr 12). — Bibliogr. s. 185–[187]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Zarządzanie ryzykiem finansowym, czyli jak się zabezpieczyć?Risk management – how to fasten your seatbelts? / Jerzy A. DZIEŻA // Nafta & Gaz Biznes ; ISSN 1428-6564. — 2003 nr 9, s. 75–76. — Bibliogr. s. 76

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: