Wykaz publikacji wybranego autora

Jerzy Jasielec, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kfmp, Katedra Fizykochemii i Modelowania Procesów


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk chemicznych / chemia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-0465-1823 orcid iD

ResearcherID: Q-2716-2015

Scopus: 35487572900

PBN: 5e70943b878c28a0473b87b9

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 14, z ogólnej liczby 15 publikacji Autora


1
 • Continuous modeling of calcium transport through biological membranes / J. J. JASIELEC, R. FILIPEK, K. SZYSZKIEWICZ, T. Sokalski, A. LEWENSTAM // Journal of Materials Engineering and Performance ; ISSN 1059-9495. — 2016 vol. 25 iss. 8, s. 3285–3290. — Bibliogr. s. 3290. — Publikacja dostępna online od: 2016-06-21. — A. Lewenstam - dod. afiliacja: Åbo Akademi University, Finland. — EUROMAT 2015 : European congress and exhibition on advanced materials and processes : September 20-24, 2015, Warsaw, Poland. — tekst: https://goo.gl/E5rFiv

 • keywords: membrane potential, nernst-planck-poisson model, mitochondrial membrane, biological membranes

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s11665-016-2160-y

2
 • Determination of diffusion coefficients in cement-based materials: an inverse problem for the Nernst-Planck and Poisson models / Krzysztof SZYSZKIEWICZ-WARZECHA, Jerzy J. JASIELEC, Janusz FUSEK, Robert FILIPEK // Journal of Materials Engineering and Performance ; ISSN 1059-9495. — 2016 vol. 25 iss. 8, s. 3291–3295. — Bibliogr. s. 3295. — Publikacja dostępna online od: 2016-06-22. — EUROMAT 2015 : European Congress on Advanced Materials and Processes : September 20–24, 2015, Warsaw. — tekst: https://goo.gl/8AmbC4

 • keywords: inverse method, numerical methods, method of lines, diffusion coefficients, Nernst-Planck and Poisson model, cement-based materials

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s11665-016-2167-4

3
 • Effective and apparent diffusion coefficients of chloride ions and chloride binding kinetics parameters in mortars: non-stationary diffusion-reaction model and the inverse problem / Jerzy J. JASIELEC, Jakub STEC, Krzysztof SZYSZKIEWICZ-WARZECHA, Artur ŁAGOSZ, Jan DEJA, Andrzej LEWENSTAM, Robert FILIPEK // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2020 vol. 13 iss. 23 art. no. 5522, s. 1–23. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 19–23, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-12-03. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/13/23/5522/pdf

 • keywords: inverse problem, cement-based materials, effective diffusion coefficient, diffusion-reaction model, chloride ions transport, chloride binding kinetics parameters

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma13235522

4
 • Electrodiffusion phenomena in neuroscience and the Nernst-Planck-Poisson equations / Jerzy J. JASIELEC // Electrochem [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2673-3293. — 2021 vol. 2 iss. 2, s. 197–215. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 209–215, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-04-05. — Dod. afiliacja: University of Turku, Finland. — tekst: https://www.mdpi.com/2673-3293/2/2/14/pdf

 • keywords: electrodiffusion, neurons, Nernst–Planck–Poisson, liquid junction potential, neuroscience, ionic channels, patch-clamp

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/electrochem2020014

5
 • Inverse problems in mass and charge transport : [abstract] / K. SZYSZKIEWICZ, J. JASIELEC, J. FAUSEK, R. FILIPEK // W: 17\textsuperscript{th} French-Polish seminar on reactivity of solids : June 29–July 1st, 2015, Dijon, France. — [Dijon : s. n.], [2015]. — S. [1]

 • keywords: optimization, inverse problems, charge transport, mass transport, Nernst-Planck and Poisson model

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
8
 • Modelling of biological membranes / Jerzy J. JASIELEC, Krzysztof SZYSZKIEWICZ-WARZECHA, Robert FILIPEK, Andrzej LEWENSTAM // W: FEMS EUROMAT 2015 [Dokument elektroniczny] : European congress and exhibition on Advanced materials and processes : Warsaw, 20–24 September 2015 : final program : [abstracts] / Warsaw Universisty of Technology. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Warsaw : [WUT], [2015]. — Dysk Flash. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — A. Lewenstam – dod. afiliacja: Åbo Akademi University, Finland

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • Precipitation of inorganic salts in mitochondrial matrix / Jerzy J. JASIELEC, Robert FILIPEK, Krzysztof Dołowy, Andrzej LEWENSTAM // Membranes [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2077-0375. — 2020 vol. 10 iss. 5 art. no. 81, s. 1–29. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 19–29, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-04-27. — A. Lewenstam - dod. afiliacja: Johan Gadolin Process Chemistry Centre, Centre of Process Analytical Chemistry and Sensor Technology (ProSens), Åbo Akademi University, Åbo-Turku, Finland. — tekst: https://www.mdpi.com/2077-0375/10/5/81/pdf

 • keywords: calcium phosphates, ischemia, mitochondrion, calcium carbonates, calcium polyphosphates, ATP production, hypoxia, pre-conditioning

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/membranes10050081

11
12
 • Wyznaczanie współczynników dyfuzji chlorków w materiałach cementowych – przegląd metod eksperymentalnych i modelowania. Cz. 1, Metody dyfuzyjneDetermination of chloride diffusion coefficient in cement-based materials – a review of experimental and modeling methods. Pt. 1, Diffusion methods / Krzysztof SZYSZKIEWICZ, Jerzy J. JASIELEC, Agnieszka Królikowska, Robert FILIPEK // Cement, Wapno, Beton / Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna ; ISSN 1425-8129. — 2017 R. 22 nr 1, s. 52–67. — Bibliogr. s. 65–67. — Tekst pol.-ang. — W WoS numeracja stron: 54–69. — tekst: http://cementwapnobeton.pl/pdf/2017/2017_1/Filipek_1_2017.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Wyznaczanie współczynników dyfuzji chlorków w materiałach cementowych – przegląd metod eksperymentalnych i modelowania. Cz. 2, Metody migracyjneDetermination of chloride diffusion coefficient in cement-based materials – a review of experimental and modeling methods. Pt. 2, Migration methods / Jerzy J. JASIELEC, Krzysztof SZYSZKIEWICZ, Agnieszka Królikowska, Robert FILIPEK // Cement, Wapno, Beton / Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna ; ISSN 1425-8129. — 2017 R. 22 nr 2, s. 154–167. — Bibliogr. s. 166–167. — Tekst pol.-ang.. — tekst: http://cementwapnobeton.pl/pdf/2017/2017_2/Filipek_2_2017.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Wyznaczanie współczynników dyfuzji chlorków w materiałach cementowych – przegląd metod eksperymentalnych i modelowania. Cz. 3, Metody impedancyjneDetermination of chloride diffusion coefficient in cement-based materials – a review of experimental and modeling methods. Pt. 3, EIS based methods / Krzysztof SZYSZKIEWICZ, Jerzy J. JASIELEC, Agnieszka Królikowska, Robert FILIPEK // Cement, Wapno, Beton / Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna ; ISSN 1425-8129. — 2017 R. 22 nr 3, s. 219–229. — Bibliogr. s. 228–229. — Tekst pol.-ang.. — tekst: http://cementwapnobeton.pl/pdf/2017/2017_3/Filipek_3_2017.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: