Wykaz publikacji wybranego autora

Elżbieta Jarosz-Krzemińska, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-koś, Katedra Ochrony Środowiska


 • 2022

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-9654-1420 połącz konto z ORCID

ResearcherID: AAI-8642-2020

Scopus: 56764662300

PBN: 5e709207878c28a04738ed2e

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 31, z ogólnej liczby 33 publikacji Autora


1
2
3
4
 • Assessing the potential use of fly ash from biomass combustion in fluidized bed boilers for agricultural and reclamation purposes / Elżbieta JAROSZ-KRZEMIŃSKA, Joanna Poluszyńska // W: EEPG Tech : Environmental Engineering, Photogrammetry, Geoinformatics : modern technologies and development perspectives : the 9\textsuperscript{th} international scientific-technical conference : 17–20 September 2019, Lublin, Poland : book of abstracts / eds. Magdalena Gizińska-Górna, [et al.]. — Lublin : Polish National Agency for Academic Exchange, 2019. — ISBN: 978-83-930973-7-1. — S. 84–85

 • keywords: reclamation, biomass, fly ash, fluidized bed boilers

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Assessment of utilization potential of biomass combustion fly ash in Poland / E. JAROSZ-KRZEMIŃSKA, J. Poluszyńska // W: EUBCE 2016 [Dokument elektroniczny] : 24th European Biomass Conference and Exhibition : Amsterdam, The Netherlands, 6–9 June 2016 : book of abstracts summaries. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Amsterdam : s. n.], [2016]. — S. 41. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.etaflorence.it/proceedings/ [2019-11-13]. — Tekst dostępny po zalogowaniu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Comparative study of heavy metals pollution in the Przemsza River bottom sediment: past and present / Magdalena STRZEBOŃSKA, Elżbieta JAROSZ-KRZEMIŃSKA, Ewa ADAMIEC // W: Solving societal challenges; working with sediments : 9th International SedNet conference : 23–26 September 2015, Krakow, Poland : abstracts of oral and poster presentations / SedNet. — [Netherlands : SedNet], [2015]. — S. 58. — Bibliogr. s. 58

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Composition and environmental impact of industrial wastes from the Nitric Plant in Tarnow (Poland) / M. KUŹNIAKOWSKA, E. HELIOS-RYBICKA, E. JAROSZ-KRZEMIŃSKA // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2008 vol. 17 no. 3A, s. 356–361. — Bibliogr. s. 361, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Composition and environmental impact of industrial wastes from the Nitric Plant in Tarnow (Poland) / M. KUŹNIAKOWSKA, E. HELIOS-RYBICKA, E. JAROSZ-KRZEMIŃSKA // W: Ochrona i inżynieria środowiska : zrównoważony rozwój : III konferencja : Kraków, 18–20 września 2008 r. : informator. — [Kraków : AGH], [2008]. — S. 42. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Contaminants and their mobility in post processed acidic wastes and bioaccumulation of Zn, Cu in some plant species based on waste site in south Poland / E. JAROSZ-KRZEMIŃSKA, M. KUŹNIAKOWSKA, E. HELIOS-RYBICKA, D. Latowski // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2008 vol. 17 no. 3A, s. 249–253. — Bibliogr. s. 253, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
12
13
 • Fuligo septica, as a new model organism in studies on interaction between metal ions and living cells / Dariusz Latowski, Aleksandra Lesiak, Elżbieta JAROSZ-KRZEMIŃSKA, Kazimierz Strzałka // W: Proceedings of the 10\textsuperscript{th} international symposium on Metal ions in biology and medicine : Bastia, Corsica, France, May 19–22, 2008 / eds. Philippe Collery [et al.]. — Paris : John Libbey Eurotext, 2008. — (Metal Ions in Biology and Medicine ; ISSN 1257-2535 ; vol. 10). — ISBN: 978-2-7420-0714-1. — S. 204–209. — Bibliogr. s. 209, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Heavy metals from non-exhaust vehicle emissions in urban and motorway road dusts / Ewa ADAMIEC, Elżbieta JAROSZ-KRZEMIŃSKA, Robert Wieszała // Environmental Monitoring and Assessment ; ISSN 0167-6369. — 2016 vol. 188 iss. 6, s. 369-1–369-11. — Bibliogr. s. 369-10–369-11, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-05-26. — tekst: http://goo.gl/qvoGfr

 • keywords: tire, heavy metal, geo-accumulation index, brake pad, road dust

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s10661-016-5377-1

15
16
 • Mobilization and immobilization of contaminants in industrial acidic wastes; bioaccumulation of Zn, Cu in some plant species growing on the waste site / JAROSZ-KRZEMIŃSKA E. // W: Humanism in the European science and culture : Lublin, 7–10 May 2009 : programme = Humanizm w nauce i kulturze europejskiej. — [Lublin : Lublin Scientific Society], [2009]. — S. 62

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Neutralization of acidic wastes and immobilization of contaminants using ashes derived from an electric power plant / E. JAROSZ-KRZEMIŃSKA, E. HELIOS-RYBICKA // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2009 vol. 18 no. 3A, s. 132–137. — Bibliogr. s. 136–137, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Popioły ze spalania biomasy w kotłach fluidalnychFly ash from fluidized-bed combustion of 100\% biomass / Marek Gawlicki, Elżbieta JAROSZ-KRZEMIŃSKA, Joanna Poluszyńska // Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych ; ISSN 2082-8306. — Tytuł poprz.: Prace Instytutu Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych ; ISSN: 1899-3230. — 2018 R. 11 nr 34, s. 7–19. — Bibliogr. s. 17–18. — E. Jarosz-Krzemińska – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza. — tekst: http://icimb.pl/opole/images/stories/PDF/prace_icimb_nr_34_art_1.pdf

 • słowa kluczowe: biomasa, popioły lotne, biopaliwa, kotły fluidalne, popioły roślinne

  keywords: biomass, fly ash, biofuel, ash from plants, fluidized-bed combustion

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Problematyka polskiego systemu prawnego dotycząca gospodarki odpadami w świetle uregulowań prawnych Unii EuropejskiejConcepts of Polish waste management policy with respect to EU legislation / Elżbieta JAROSZ, Edeltrauda HELIOS-RYBICKA // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2007 t. 33 z. 1, s. 109–130. — Bibliogr. s. 129–130, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2007-01/Geologia_2007_1_05.pdf

 • słowa kluczowe: gospodarka odpadami, Unia Europejska, dyrektywy, polskie akty prawne

  keywords: European Union, directives, Polish legislation acts, waste management

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Repurposing fly ash derived from biomass combustion in fluidized bed boilers in large energy power plants as a mineral soil amendment / Elżbieta JAROSZ-KRZEMIŃSKA, Joanna Poluszyńska // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2020 vol. 13 iss. 18 art. no. 4805, s. 1-21. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 18-21, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-09-14. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/13/18/4805/pdf

 • keywords: fly ash, biomass combustion, mineral fertilizer, fluidized bed boilers, acute phytotoxicity test, BCR sequential extraction, metal speciation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en13184805

21
 • Sposób wykorzystania materiałów odpadowych uzyskanych w wyniku neutralizacji szlamów potrawiennych powierzchni metalicznych[A method of utilizing waste generated from the neutralization of spent sludge from metallic surface pickling] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: HELIOS-RYBICKA Edeltrauda, JAROSZ-KRZEMIŃSKA Elżbieta, GAWLICKI Marek. — Int.Cl.: C04B 22/14\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 392334 A1 ; Opubl. 2012-03-12. — Zgłosz. nr P.392334 z dn. 2010-09-07 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2012  nr 6, s. 15. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL392334A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
 • Suitability study of using birch and willow trees in phytoremediation of acidic waste settlers / Elżbieta JAROSZ-KRZEMIŃSKA, Ewa ADAMIEC // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2013 vol. 39 no. 4, s. 363–372. — Bibliogr. s. 372, Abstr.

 • keywords: phytoremediation, bioaccumulation, heavy metals, settler, acidic wastes

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geol.2013.39.4.363

24
 • The studies of exploitation dust from frictional elements of cars as a sources of metals in environment / Ewa ADAMIEC, Robert Wieszała, Elżbieta JAROSZ-KRZEMIŃSKA // W: WMESS 2015 : the World Multidisciplinary Earth Symposium : save the EARTH : 7–11 September, 2015, Prague (Czech Republic) : abstract collection book. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Czech Republic : s. n.], [2015]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-80-970698-4-1. — S. 533. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — R. Wieszała omyłkowo afiliowany przy AGH

 • keywords: metals, exploitation dust, parking lot dust

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Utilization of fly ash from biomass combustion in fluidized bed boilers as amendments improving soil quality / Elżbieta JAROSZ-KRZEMIŃSKA, Joanna Poluszyńska // W: SCON 2\textsuperscript{nd} international conference on materials science & nanotechnology : November 18-19, 2019, Amsterdam, Netherlands : final program. — [USA : Scholarena], [2019]. — S. 43

 • keywords: fly ash, biomass combustion, acute phytotoxicity test, soil amendments

  cyfrowy identyfikator dokumentu: