Wykaz publikacji wybranego autora

Jarosław Polak, mgr inż.

doktorant

Wydział Zarządzania
WZ-kzoks, Katedra Zarządzania Organizacjami i Kapitałem Społecznym


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 13, z ogólnej liczby 13 publikacji Autora


1
 • Alianse udziałowe w strategiach koopetycji przedsiębiorstw branży telekomunikacyjnejEquity alliances in the strategies of coopetition in the telecommunications industry enterprises / Alina KOZARKIEWICZ, Jarosław POLAK // Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; ISSN: 2083-8603. — Wariant tytułu: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. — 2015 nr 225, s. 156–169. — Bibliogr. s. 168, Streszcz., Summ.. — tekst: https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/15_11.pdf

 • słowa kluczowe: alianse strategiczne, telekomunikacja, koopetycja

  keywords: strategic alliances, coopetition, telecommunication

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania longitudinalne współpracy międzyorganizacyjnej przedsiębiorstw sektora telekomunikacji mobilnejLongitudinal studies of interorganisational cooperation of enterprises in mobile telecommunications industry / Alina KOZARKIEWICZ, Jarosław POLAK // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów ; ISSN 1234-8872. — 2019 z. 175, s. 83–93. — Bibliogr. s. 92–93, Streszcz., Summ.. — tekst: https://econjournals.sgh.waw.pl/SiP/article/view/948/839

 • słowa kluczowe: współpraca międzyorganizacyjna, koopetycja, badania longitudinalne, telekomunikacja mobilna

  keywords: coopetition, inter-organisational cooperation, longitudinal studies, mobile telecommunications

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • How and why do organisation learn from projects : project knowledge to knowledge project portfolio / POLAK Jarosław, WÓJCIK Przemysław // W: Project management development – practice and perspectives [Dokument elektroniczny] : sixth international scientific conference on Project management in the Baltic countries : Riga, Latvia, April 27–28 2017 : conference proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Riga : University of Latvia, cop. 2017. — ISSN 2256-0513. — S. 207–214. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/ijAKDP [2017-05-11]. — Bibliogr. s. 214, Abstr.

 • keywords: knowledge management, project management, project knowledge management

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Interorganizational cooperation in it project management – collaborative project management / Jarosław POLAK, Przemysław WÓJCIK // W: Project management development – practice and perspectives : fifth international scientific conference on Project management in Baltic countries : April 14–15, 2016, Riga : conference proceedings. — [Latvia : s. n.], cop. 2016. — (Project Management Development – Practice and Perspectives ; ISSN 2256-0513). — ISBN: 978-9934-14-849-1. — S. 260–269. — Bibliogr. s. 268–269, Abstr.. — Dostęp również online: {http://balticpmconference.eu/sites/default/files/conference-files/2016_001-006_Conf_proceeding_2016_ar_vaku_final_22.04.2016%20%281%29.pdf} [2016-04-19]

 • keywords: project management, interorganizational collaboration, interorganizational cooperation, collaborative project management

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Knowledge management in IT outsourcing/offshoring projects / Jarosław POLAK, Przemysław WÓJCIK // W: Project management development – practice and perspectives : fourth international scientific conference on project management in the Baltic countries : April 16–17, 2015, Riga : conference proceedings / Imt ; PVPA Professional Association of Project Managers. — [Latvia : University of Latvia], [2015]. — Dod. ISSN 2256-0513. — ISBN: 978-9984-45-985-1. — S. 263–271. — Bibliogr. s. 271, Abstr.

 • keywords: knowledge management, knowledge, project management, outsourcing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • Przepływ wiedzy w projektach informatycznych[Knowledge flows in IT projects] / Przemysław WÓJCIK, Jarosław POLAK // W: Globalizacja i czynniki rozwoju : IV ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu Zarządzanie – rachunkowość – nowe technologie : Szczyrk 5–6 czerwca 2017 / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej. — [Polska : s. n.], [2017]. — S. 20. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: zarządzanie wiedzą, projekty informatyczne, organizacyjne uczenie się

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Przepływ wiedzy w projektach informatycznychKnowledge flows in it projects / Przemysław WÓJCIK, Jarosław POLAK // Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; ISSN: 2083-8603. — Wariant tytułu: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. — 2017 nr 341, s. 377–388. — Bibliogr. s. 387–388, Streszcz., Summ.. — tekst: https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_341_360/SE_341/31.pdf

 • słowa kluczowe: zarządzanie wiedzą, projekty informatyczne, organizacyjne uczenie się

  keywords: knowledge management, IT projects, organizational learning

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Strategiczne zróżnicowanie operatorów telekomunikacyjnych w świetle teorii zasobowejStrategic diversification of telecommunication operators from the perspective of resource based theory / Jarosław POLAK // W: Wybrane zastosowania technologii informacyjnych wspomagających zarządzanie w organizacjach / red. nauk. Leszek Kiełtyka, Rafał Niedbał ; Politechnika Częstochowska. — Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2015. — (Monografie / Politechnika Częstochowska ; ISSN 0860-5017 ; nr 296). — ISBN: 978-83-7193-626-5. — S. 208–217. — Bibliogr. s. 217, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: teoria zasobowa przedsiębiorstwa, telekomunikacja, pasmo częstotliwości

  keywords: resource based theory, telecommunications, bandwidth

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Uwarunkowania zasobowe rozwoju współpracy międzyorganizacyjnej w sektorze telekomunikacji mobilnej w Polsce[Considerations resource for international cooperation in the field of mobile telecommunication in Poland] / Jarosław POLAK // W: Zasoby i osiągnięcia organizacji : II Ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu Zarządzanie – rachunkowość – nowe technologie : Szczyrk 1–2 czerwca 2015 / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Rachunkowości Międzynarodowej. — [Katowice : s. n.], [2015]. — S. 18. — Afiliacja : Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Uwarunkowania zasobowe rozwoju współpracy międzyorganizacyjnej w sektorze telekomunikacji mobilnej w PolsceThe resource conditions of development inter-organizational relation in the mobile telecommunication sector in Poland / Jarosław POLAK // Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; ISSN: 2083-8603. — Wariant tytułu: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. — 2015 nr 244, s. 159–167. — Bibliogr. s. 167, Streszcz., Summ.. — tekst: https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_231_250/SE_244/16.pdf

 • słowa kluczowe: współpraca międzyorganizacyjna, teoria zasobowa przedsiębiorstwa, telekomunikacja

  keywords: inter-organizational cooperation, telecommunication, resource-based theory

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Współpraca i współdziałanie międzyorganizacyjne w telekomunikacji mobilnej[Inter-organizational collaboration and cooperation in mobile telecommunication] / Jarosław POLAK // W: Zmiany - innowacje - kreatywność : III Ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu Zarządzanie – rachunkowość – nowe technologie : Kraków 23–24 maja 2016 : streszczenia artykułów / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Rachunkowości Międzynarodowej. — [Kraków : s. n.], [2016]. — S. 32

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Współpraca i współdziałanie międzyorganizacyjne w telekomunikacji mobilnejInter-organizational collaboration and cooperation in mobile telecommunication / Jarosław POLAK // Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; ISSN: 2083-8603. — Wariant tytułu: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. — 2016 nr 299, s. 284–292. — Bibliogr. s. 291–292, Streszcz., Summ.. — tekst: https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_291_320/SE_299/25.pdf

 • słowa kluczowe: współpraca, współdziałanie

  keywords: cooperation, collaboration, telekomunikacja mobilna, mobile telecommunication

  cyfrowy identyfikator dokumentu: