Wykaz publikacji wybranego autora

Jarosław Durak, dr inż.

adiunkt

Faculty of Metals Engineering and Industrial Computer Science
WIMiIP-kism


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: K-6988-2012

Scopus: 57086972100

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 34, z ogólnej liczby 35 publikacji Autora


1
 • Algorytmy wnioskowania w systemie diagnostyki wad wyrobów metalowych po ulepszaniu cieplnym[Reasoning algorithms in the defects diagnostic system for metal products after heat treatment] / Angelika Adamczyk, Anna ADRIAN, Henryk ADRIAN, Jarosław DURAK, Stanisława Kluska-Nawarecka // W: Inżynieria wiedzy i systemy ekspertowe / red. Adam Grzech, [et al.]. — Warszawa : Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2009. — (Problemy Współczesnej Nauki, Teoria i Zastosowania. Informatyka / ed. serii Leonard Bolc). — ISBN: 978-83-60434-55-0. — S. 247–263. — Bibliogr. s. 263, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analysis of the applicability of domain ontology in copper alloys processing / S. Kluska-Nawarecka, B. MRZYGŁÓD, J. DURAK, K. REGULSKI // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2010 vol. 10 iss. 2, s. 69–74. — Bibliogr. s. 74, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Application of Bayesian networks to diagnostics of hot dip galvanized coasts / A. ADRIAN, J. DURAK, B. MRZYGŁÓD, S. KLUSKA-NAWARECKA // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2007 vol. 7 iss. 3, s. 247–252. — Bibliogr. s. 252, Abstr.. — S. Kluska-Nawarecka - dod. afiliacja: Center of Competence for Advanced Foundry Technology in Cracow. — tekst: https://goo.gl/GVijDi

 • keywords: Bayesian networks, hot dip galvanizing, faults of metal products, reasoning in a Bayesian network, uncertain knowledge, formalization of knowledge

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Aspects of knowledge integration using ontological model in issues of decision support in the process of die forgingAspekty integracji wiedzy z użyciem modelu ontologicznego w zagadnieniach wspomagania decyzji w procesie odkuwania matrycowego / Stanisława Kluska-Nawarecka, Jarosław DURAK, Krzysztof REGULSKI // Computer Methods in Materials Science : quarterly / Akademia Górniczo-Hutnicza ; ISSN 2720-4081. — Tytuł poprz.: Informatyka w Technologii Materiałów ; ISSN: 1641-3948. — 2012 vol. 12 no. 2, s. 63–69. — Bibliogr. s. 68, Abstr., Streszcz.. — J. Durak, K. Regulski afiliacja: University of Science and Technology ; S. Kluska-Nawarecka – afiliacja: Foundry Research Institute

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Badania termograwimetryczne redukcji kalcjomagnetytów[Thermogravimetric investigation of the calciowustite reduction process] / Jarosław DURAK // W: XXVII Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Ustroń, 28.IX–1.X.1999 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. — Kraków : [Plantpress], [1999]. — ISBN10: 83-85982-31-0. — S. 195–198. — Bibliogr. s. 198, Streszcz

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Badanie i analiza metodą logiki rozmytej parametrów procesu mieszania pod kątem poprawy własności kompozytów otrzymanych z proszkówThe research and analysis of mixing process parameters with application of fuzzy logic method for the improvement of properties of PM composites / Marek WOJTASZEK, Jarosław DURAK, Filip Pernal // Kompozyty = Composites ; ISSN 1641-8611. — 2009 vol. 9 nr 4, s. 327–331. — Bibliogr. s. 331. — tekst: https://kompozyty.ptmk.net/pliczki/pliki/2009_t4_WojtaszekDurakPerna.pdf

 • słowa kluczowe: logika rozmyta, metalurgia proszków, kompozyt, umocnienie, stop aluminium, węglik krzemu, mieszanie, cząstka

  keywords: aluminium alloy, fuzzy logic, silicon carbide, composite, powder metallurgy, particle, mixing process

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Bayesian networks and fuzzy-logic in hot dip zinc galvanizing defects diagnostics / Jarosław DURAK, Anna ADRIAN, Barbara MRZYGŁÓD, Stanisława KLUSKA-NAWARECKA // W: MCPL 2007 [Dokument elektroniczny] : 4\textsuperscript{th} IFAC conference on Management and Control of Production and Logistics : Sibiu, Romania, September 27–30, 2007 : preprints / eds. Octavian Bologa, Ioan Dumitrache, Florin Gheorghe Filip ; IFAC - International Federation of Automatic Control. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Romania] : IFAC, 2007. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-973-739-481-1. — S. 727–732. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 732, Abstr.. — Kluska-Nawarecka S. – brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Computer system for casting defects classification based on Polish, French and Czech specifications / A. ADRIAN, J. DURAK, B. MRZYGŁÓD, S. Kluska-Nawarecka, K. MIŁKOWSKA, D. Wilk-Kołodziejczyk // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2009 vol. 9 iss. 3, s. 5–8. — Bibliogr. s. 8, Abstr.. — D. Wilk-Kołodziejczy – brak afiliacji AGH ; S. Kluska-Nawarecka – afiliacja: Foundry Research Institute

 • keywords: database, casting faults, faults classification

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Diagnostic of casting faults using attributional reasoning / Stanisława Kluska-Nawarecka, Anna ADRIAN, Jarosław DURAK, Dorota WILK-KOŁODZIEJCZYK // W: 2\textsuperscript{nd} ISGI 2007 : International CODATA Symposium on Generalization of Information : Geneva (Carouge), Switzerland, Oct. 1–3, 2007 : proceedings / ed. Horst Kremers. — Berlin : CODATA-Germany e. V., 2007. — (Lecture Notes in Control and Information Sciences ; ISSN 0170-8643). — ISBN: 978-3-00-022382-2. — S. 105–116. — Bibliogr. s. 115–116, Abstr.. — D. Wilk-Kołodziejczyk – dod. afiliacja: The Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University College

 • keywords: knowledge representation, logic of plausible reasoning, diagnostics of casting defects

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • Hierarchizacja wiedzy technologicznej stosowanej w diagnostyce wad odlewniczych[Technological knowledge hierarchization in diagnostics of casting faults] / Anna ADRIAN, Jarosław DURAK, Dorota WILK-KOŁODZIEJCZYK, Stanisława Kluska-Nawarecka // W: INFOBAZY 2008 : systemy, aplikacje, usługi : materiały V krajowej konferencji naukowej : Sopot, 15–17 października 2008 / red. Antoni Nowakowski ; Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk [etc.]. — Gdańsk : Centrum Informatyczne TASK, 2008. — Opis częśc. wg. okł.. — ISBN10: 83-908112-6-0. — S. 106–111. — Bibliogr. s. 111, Streszcz., Summ.. — D. Wilk-Kołodziejczyk – dod. afiliacja: Krakowska Szkoła Wyższa ; S. Kluska-Nawarecka – afiliacja: Instytut Odlewnictwa

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Internetowy handel wyrobami hutniczymi[Metallurgical products trade view Internet] / Anna ADRIAN, Jarosław DURAK, Barbara MAREK // W: Restrukturyzacja przedsiębiorstw hutniczych – osiągnięcia oraz zagrożenia w realizacji programu : Dzień Hutnika '2001 : międzynarodowa konferencja : Kraków, 17–18 maja 2001 / oprac. red.: Marek Rzeszowski, Krzysztof Zieliński, Kazimierz Latała ; Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie. — [Kraków : PUH "KUNSZT"], 2001. — S. 48–57. — Bibliogr. s. 57

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Knowledge integration using ontological model for decision support in the process of die forgingIntegracja wiedzy z użyciem modelu ontologicznego dla potrzeb wspomagania decyzji w procesie odkuwania matrycowego / Stanisława Kluska-Nawarecka, Jarosław DURAK, Krzysztof REGULSKI // W: KomPlasTech 2012 [Dokument elektroniczny] : informatyka w technologii metali : Szczyrk, 15–18 stycznia 2012. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Katowice : s. n.], [2012]. — Dane na dysku Flash. — S. [1–10]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Bibliogr. s. [9–10]. — Tytuł przejęto ze s. tyt.. — Jarosław Durak, Krzysztof Regulski – afiliacja: University of Science and Technology ; S. Kluska-Nawarecka – afiliacja: Foundry Research Institute in Cracow

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Knowledge representation and reasoning in fuzzy logic as applied to the process of hot-dip galvanising / MRZYGŁÓD Barbara, KLUSKA-NAWARECKA Stanisława, ADRIAN Anna, DURAK Jarosław // W: FOCOMP'2006 : simulation designing and control of foundry processes : the fifth international conference : Kraków, Poland, [22–24 November 2006] / eds. Witold Byrski, Stanisława Kluska-Nawarecka, Henryk Połcik, Ryszard Tadeusiewicz. — Kraków : AGH University of Science and Technology, 2006 + CD. — Opis częśc. wg okł. i wstępu. — ISBN10: 83-88309-41-2. — S. 131–144. — Bibliogr. s. 144, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Logika rozmyta jako narzędzie do formalizacji opisu procesów ulepszania cieplnegoFuzzy logic as a tool for representation of description of quenching and tempering of steel processes / A. ADRIAN, H. ADRIAN, J. DURAK, D. WILK-KOŁODZIEJCZYK // W: KomPlasTech 2006 : informatyka w technologii metali : materiały XIII konferencji : Szczawnica 15–18 stycznia 2006 / eds.: Danuta Szeliga, Maciej Pietrzyk, Jan Kusiak. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2006. — S. 13–22. — Bibliogr. s. 22, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Logika rozmyta jako narzędzie doboru parametrów mieszania w procesie przygotowania materiałów kompozytowych[Fuzzy logic as a tool for mixing process parameters evaluation in preparation of composites] / Jarosław DURAK, Marek WOJTASZEK // W: Inżynieria wiedzy i systemy ekspertowe / red. Adam Grzech, [et al.]. — Warszawa : Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2009. — (Problemy Współczesnej Nauki, Teoria i Zastosowania. Informatyka / ed. serii Leonard Bolc). — ISBN: 978-83-60434-55-0. — S. 405–416. — Bibliogr. s. 416, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Matematyczne narzędzia stosowane do reprezentacji wiedzy o wadach wyrobów metalowychMathematical tools for representation of knowledge on metal products defects / Stanisława KLUSKA-NAWARECKA, Anna ADRIAN, Jarosław DURAK, Barbara MRZYGŁÓD, Dorota WILK-KOŁODZIEJCZYK // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2005 R. 72 nr 4, s. 247–251. — Bibliogr. s. 251

 • słowa kluczowe: wnioskowanie, wyroby hutnicze, diagnostyka wad, reprezentacja wiedzy, formalizacja wiedzy, logiki, język logiki

  keywords: knowledge representation, diagnostics of defects, knowledge formalization, steel products, logic, deductions, language of logic

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • Model strukturyzacji wiedzy dla systemu wspomagania decyzjiKnowledge structuring models for decision support system / Anna ADRIAN, Barbara MRZYGŁÓD, Jarosław DURAK // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2012 R. 79 nr 1, s. 67–70. — Bibliogr. s. 70

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Ocena przydatności adaptacyjnych technik parametrów do wspomagania procesu wytwarzania kompozytów aluminium-włókna ceramiczneAssessment of usefulness of the adaptive parameter selection techniques for support manufacturing process of aluminium-ceramic fibres composites / Jarosław DURAK, Marek WOJTASZEK // Kompozyty = Composites ; ISSN 1641-8611. — 2010 vol. 10 nr 4, s. 301–306. — Bibliogr. s. 306. — tekst: https://kompozyty.ptmk.net/pliczki/pliki/1_2010_t4_DurakWojtaszek.pdf

 • słowa kluczowe: metalurgia proszków, kompozyt, proszek aluminium, wytrzymałość na rozciąganie, przeróbka plastyczna, włókno ceramiczne, neuronowo-rozmyte systemy adaptacyjne

  keywords: composite, metal forming, powder metallurgy, aluminium powder, tensile strength, ceramic fibres, mixing process, adaptive neuro fuzzy system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Pozyskiwanie wiedzy w zakresie wad wyrobów metalowychKnowledge mining concerning faults of metal products / S. KLUSKA-NAWARECKA, J. DURAK, B. MAREK, D. WILK-KOŁODZIEJCZYK // W: KomPlasTech 2004 : informatyka w technologii metali : materiały XI konferencji : Zakopane 11–14 stycznia 2004 / eds. M. Pietrzyk [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2004. — ISBN10: 83-89541-16-5. — S. 269–275. — Bibliogr. s. 275, Abstr.. — S. Kluska-Nawarecka – dod. afiliacja: Instytut Odlewnictwa

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Problem budowy bazy wiedzy dla potrzeb diagnostyki wad wyrobów metalowychProblems of knowledge base creation for defection diagnostic system in metal products / Stanisława KLUSKA-NAWARECKA, Anna ADRIAN, Jarosław DURAK, Gabriel ROJEK, Dorota WILK-KOŁODZIEJCZYK, Barbara MAREK // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2004 R. 71 nr 6, s. 265–270. — Bibliogr. s. 269–270. — S. Kluska-Nawarecka – dod. afiliacja: Instytut Odlewnictwa

 • słowa kluczowe: systemy agentowe, systemy ekspertowe, zdecentralizowane systemy diagnostyczne, diagnostyka wad, wyroby metalowe, reprezentacja wiedzy, formalizacja wiedzy, budowa baz wiedzy

  keywords: expert systems, metal products, knowledge representation, decentralized diagnostic systems, diagnostics of defects, knowledge formalization, knowledge bases creation, agent based systems

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Restrukturyzacja hutnictwa oparta na wiedzy : moda czy koniecznośćRestructuring of steel industry based on knowledge : a fashion or necessity? / Stanisława KLUSKA-NAWARECKA, Anna ADRIAN, Jarosław DURAK, Mirosław GŁOWACKI, Barbara MAREK // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2003 R. 70 nr 4, s. 129–134. — Bibliogr. s. 134, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: zarządzanie wiedzą, restrukturyzacja hutnictwa, informatyczny system informacyjno-decyzyjny

  keywords: knowledge management, restructuring of steel industry, computer aided decision information system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • The application of fuzzy logic analysis to assessing the significance of mixing parameters for the PM metal-ceramic compositeZastosowanie logiki rozmytej do oszacowania parametrów mieszania kompozytów metaliczno-ceramicznych wytwarzanych metodą metalurgii proszków / Marek WOJTASZEK, Jarosław DURAK // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 2007 vol. 33 no. 1, s. 23–31. — Bibliogr. s. 31, Summ., Streszcz.. — tekst: https://goo.gl/s9tmXi

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • The expert system for forging processes / Z. Gronostajski, M. Hawryluk, A. Niechajowicz, M. Marciniak, M. Zwierzchowski, S. Polak, A. ADRIAN, B. MRZYGŁÓD, J. DURAK // W: AutoMetForm 2012 : Advanced Metal Forming processes in automotive industry : the 3\textsuperscript{st} international Lower Silesia–Saxony conference : 13–16 May 2012, Wroclaw, Poland : the conference materials / ed. Zbigniew Gronostajski. — [Wrocław : s. n.], [2012]. — S. 359–370. — Bibliogr. s. 369–370

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: