Wykaz publikacji wybranego autora

Jarosław Bydłosz, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kg, Katedra Geomatyki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0350-8112

ResearcherID: N-2127-2014

Scopus: 55971020400

PBN: 900544

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 80, z ogólnej liczby 81 publikacji Autora


1
 • 3D Cadastre in Polish conditions / Piotr PARZYCH, Łukasz Śliwiński, Jarosław BYDŁOSZ // W: SDI & SIM 2013 : International conference on Spatial Data Infrastructures & Spatial Information Management 2013 : Skopje, Macedonia, 13–16 November, 2013 : proceedings / eds. Yerach Doytsher, Bashkim Idrizi, Chryssy Potsiou. — Skopje : Alfa 94, 2013. — ISBN: 978-9989-936-43-2. — S. 13–21. — Bibliogr. s. 20, Summ.

 • keywords: 3D cadastre, ground and building cadastre, multidimensional cadastre

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • Analiza procesu przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele inwestycyjneThe analysis of the process of destining agricultural and forest land for investment purposes / Anita KWARTNIK-PRUC, Jarosław BYDŁOSZ, Piotr PARZYCH // Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society ; ISSN 1733-2478. — 2011 vol. 19 no. 4, s. 169–179. — Bibliogr. s. 178, Streszcz., Abstr.. — ISBN: 978-83-61564-56-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analysis of additional economic parameters necessary to grant a loan to local government units based on real estate market analysis / Janusz DĄBROWSKI, Piotr PARZYCH, Jarosław BYDŁOSZ // W: SGEM2013 : GeoConference on Ecology, economics, education and legislation : 13\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 16–22, June, 2013, Albena, Bulgaria : conference proceedings. vol. 2, Environmental economics ; Education and accreditation ; Environmental legislation, multilateral relations and funding opportunities. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2013. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7105-05-6. — S. 41–48. — Bibliogr. s. 48, Abstr.. — J. Dąbrowski - dod. afiliacja: State University of Technology and Economics in Jarosław

 • keywords: global attributes, real estate market environment

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/SGEM2013/BE5.V2/S21.006

5
 • Aspekty prac nad nową edycją normy ISO 19152Aspects of works on ISO 19152 new edition / Jarosław BYDŁOSZ // Przegląd Geodezyjny ; ISSN 0033-2127. — 2018 R. 90 nr 7, s. 16–17. — Bibliogr. s. 17

 • słowa kluczowe: ISO 19152, LADM, Katastralny Model Administrowania Terenem, normalizacja

  keywords: ISO 19152, LADM, Land Administration Domain Model, standardisation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/50.2018.7.2

6
 • Aspekty rozwoju katastru trójwymiarowego w Polsce, na tle trendów światowychAspects of 3D cadastre developments in Poland in the context of worldwide trends / Jarosław BYDŁOSZ // W: VI Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Innowacyjne technologie geodezyjne – zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki” [Dokument elektroniczny] : Kamionka, 10–12 czerwca 2015 r. : streszczenia referatów / Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Rzeszów : WSI-E, [2015]. — e-ISBN: 978-83-60507-23-0. — S. 31–33. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://wsie.edu.pl/wp-content/uploads/2015/05/streszczenia_VI-konferencja.pdf [2015-07-15]. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: dyrektywa INSPIRE, ISO 19152, kataster 3D

  keywords: INSPIRE directive, ISO 19152, 3D cadastre

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Concept of adding spatial planning module to the cadastral database in the context of INSPIRE directive – the case of Poland / Agnieszka BIEDA, Jarosław BYDŁOSZ // W: INSPIRE conference 2016 [Dokument elektroniczny] : Infrastructure for Spatial Information in Europe : Barcelona, 26th–30th September. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Barcelona : s. n.], [2016]. — S. 1–19. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/ZrQfgk [2016-11-29]. — Bibliogr. s. 18

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Developing the Polish cadastral model towards a 3D cadastre / Jarosław BYDŁOSZ // W: 5\textsuperscript{th} international workshop on 3D cadastres : 18–20 October 2016, Athens, Greece : proceedings / eds. Peter van Oosterom, Efi Dimopoulou, Elfriede Fendel. — Denmark : International Federation of Surveyors (FIG), cop. 2016. — ISBN: 978-87-92853-47-9 ; e-ISBN: 978-87-92853-49-3. — S. 505–518. — Bibliogr. s. 515–517, Summ., Streszcz.. — Toż. w wersji internetowej: {http://www.gdmc.nl/3DCadastres/workshop2016/programme/Workshop2016_28.pdf}

 • keywords: LADM, 3D cadastre, Polish cadastral model

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Fiscal impact of selected legislative solutions in Poland on sustainable development in the context of the real estate market analysis / Janusz Dąbrowski, Piotr PARZYCH, Jarosław BYDŁOSZ // W: SGEM 2010 : 10\textsuperscript{th} international Multidisciplinary Scientific Geoconference : 20–26 June, 2010, Bulgaria : conference proceedings, Vol. 2. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2010. — ISBN: 978-954-91818-1-4 ; ISBN10: 954-91818-1-2. — S. 1165–1172. — Bibliogr. s. 1172, Abstr.. — W bazie Web of Science seria: International Multidisciplinary Scientific GeoConference-SGEM, ISSN 1314-2704. — Janusz Dąbrowski – afiliacja: The Bronisław Markiewicz State School of Higher Vocational Education in Jarosław

 • keywords: sustainable development, analysis of the real estate market, tax laws

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • GIS ODYSSEY 2016 : Geographic Information Systems Conference and Exhibition : 5\textsuperscript{th}–9\textsuperscript{th} September 2016, Perugia, Italy : conference proceedings / eds. Agnieszka BIEDA, Jarosław BYDŁOSZ, Anna Kowalczyk. — Zagreb : Croatian Information Technology Society – GIS Forum, [2016]. — 298 s.. — Bibliogr. przy referatach. — ISBN: 978-953-6129-55-3. — Dostęp również online: {https://goo.gl/9GWXGk} [2016-09-29]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Influence of public roads development on the cadastral data / Ernest Rymarczyk, Piotr PARZYCH, Jarosław BYDŁOSZ // W: ”GIS ODYSSEY 2017” [Dokument elektroniczny] : Geographic Information Systems Conference and Exhibition : 4\textsuperscript{th} to 8\textsuperscript{th} of September 2017, Trento – Vattaro, Italy : conference proceedings / eds. Tomasz Adamczyk, Ewa Dębińska. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Zagreb : Croatian Information Technology Society – GIS Forum, [2017]. — 1 dysk optyczny. — (Conference Proceedings (GIS Odyssey. CD-ROM) ; ISSN 2459-7627). — Opis część wg okł.. — S. 323–332. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 331–332, Abstr.

 • keywords: development, public roads, cadastral data

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Kataster 3D na świecie i możliwości jego wprowadzenia w Polsce : [prezentacja slajdów][The 3D cadastre around the world and possibilities of its implementation in Poland] / Jarosław BYDŁOSZ // W: Seminarium Towarzystwa Naukowego Nieruchomości [Dokument elektroniczny] : Warszawa, 17 stycznia 2013 roku. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S. l. : s. n.], [2013]. — Slajdy 1–34. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.tnn.org.pl/tnn/komunik/2013/TNN_Bydlosz.pdf [2013-02-23]. — Bibliogr. slajdy 31–33. — Afiliacja Autora: Katedra Geomatyki, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Kataster 3D, normalizacja w katastrze : [prezentacja][3D cadastre, standardisation in cadastre : the presentation] / Jarosław BYDŁOSZ // W: GIS w nauce [Dokument elektroniczny] : VI konferencja : 7–9 czerwca 2017, Olsztyn. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Olsztyn] : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Wydział Geodezji Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa, [2017]. — S. 1–60. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://giswnauce.uwm.edu.pl/kataster3d.pdf [2018-01-19]. — Bibliogr. s. 58–59

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Kataster 3D w warunkach Polski - uwarunkowania budowy katastru[3D cadastre in Poland and conditions for its development] / Jarosław BYDŁOSZ // W: Rozwój technologii 3D i skaningu w zastosowaniach GIS : XXX seminarium w cyklu GIS w praktyce : Warszawa, 8 marca 2016 r.. — [Warszawa : s. n.], [2016] + CD. — S. 131–157. — Bibliogr. s. 156–157

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Kataster wielowymiarowy i uwarunkowania jego implementacji w PolsceThe multi-dimensional cadastre and its implementation conditions in Poland / Jarosław BYDŁOSZ // Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej ; ISSN 1731-5522. — 2012 t. 10 z. 3, s. 47–54. — Bibliogr. s. 53–54, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Kataster w UE i poza nią[Cadastre inside and outside EU] / Jarosław BYDŁOSZ // Geodeta : magazyn geoinformacyjny ; ISSN 1234-5202. — 2012 nr 1, s. 64

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • Kierunki rozwoju polskiego katastru na tle rozwiązań światowych : praca zbiorowa[Directions of Polish cadastre developments in the context of worldwide solutions] / pod red. nauk. Marcina Karabina ; aut. Agnieszka Cienciała, [et al.], Piotr PARZYCH, Jarosław BYDŁOSZ, [et al.]. — Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2016. — 101 s.. — (Monografie Naukowe Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej ; t. 5). — Bibliogr. s. 95–101. — ISBN: 978-83-7814-502-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • Lessons learned from the creation of the LADM based country profiles / Karel Janečka, Jarosław BYDŁOSZ, Aleksandra Radulović, Nikola Vučić, Dubravka Sladić, Miro Govedarica // W: 7\textsuperscript{th} land administration domain model workshop [Dokument elektroniczny] : 11–13 April 2018, Zagreb, Croatia : proceedings / eds. Christiaan Lemmen, Peter van Oosterom, Elfriede Fendel. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Denmark : International Federation of Surveyors (FIG), cop. 2018. — (FIG Publications ; ISSN 1018-6530). — ISBN: 978-87-92853-68-4 ; e-ISBN: 978-87-92853-69-1. — S. 171–191. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://wiki.tudelft.nl/pub/Research/ISO19152/LADM2018Workshop/12-06_LADM_2018.pdf [2018-05-24]. — Bibliogr. s. 186–188, Summ.. — Dostęp również do prezentacji wygłoszonej podczas konferencji: {https://wiki.tudelft.nl/pub/Research/ISO19152/LADM2018Workshop/pres_12.pdf}

 • keywords: ISO 19152, 3D cadastre, country profile

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Management of real estate resources / Jarosław BYDŁOSZ, [et al], Justyna JASIOŁEK, [et al], Anita KWARTNIK-PRUC, [et al] ; ed. Ryszard Źróbek. — Zagreb : GIS Forum ; University of Warmia and Mazury ; University of Silesia, 2013 + CD-ROM. — 101 s.. — Bibliogr. s. 93–99. — ISBN: 978-953-6129-37-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Modelowanie baz danych o nieruchomościachThe modelling of real estate databases / Jarosław BYDŁOSZ, Piotr CICHOCIŃSKI, Ewa DĘBIŃSKA // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2009 vol. 19, s. 35–46. — Bibliogr. s. 45, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61576-09-9

 • słowa kluczowe: UML, narzędzia CASE, bazy danych, nieruchomości, ArcGIS

  keywords: UML, CASE tools, databases, ArcGIS, real estates

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
24
 • Modelowanie informacji katastralnej[Modeling of cadastral information] / Jarosław BYDŁOSZ // W: Modelowanie informacji geograficznej dla potrzeb budowy infrastruktury informacji przestrzennej : monografia naukowa : praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Bieleckiej, Wojciecha Pachelskiego. — Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2014. — ISBN: 978-83-7938-026-8. — S. 19–35. — Bibliogr. s. 34–35

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Modelowanie systemu ksiąg wieczystych z zastosowaniem Land Administration Domain ModelModeling of land register with the use of Land Administration Domain Model / Jarosław BYDŁOSZ // Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej ; ISSN 1731-5522. — 2010 t. 8 z. 5, s. 43–50. — Biliogr. s. 49–50, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: