Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Szpytko, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-ksw, Katedra Systemów Wytwarzania


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / budowa i eksploatacja maszyn


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7064-0183 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 6507258714

PBN: 5e70920a878c28a04738ef77

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 440, z ogólnej liczby 445 publikacji Autora


1
 • 120 lat polskiej branży hutniczej: technika, ludzie, otoczenie120 years of Polish Steel Industry Association: technology, man, surroundings / Janusz SZPYTKO // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2012 R. 79 nr 7, s. 465–469. — Na okł. czasopisma: Jubileusz 120-lecia polskiego ruchu stowarzyszeniowego branży hutniczej – technika, ludzie, otoczenie: 1892–2012

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
4
 • A mechatronics approach in intelligent control systems of the overhead traveling cranes prototyping / Jarosław SMOCZEK, Janusz SZPYTKO // Informacinés Technologijos ir Valdymas = Information Technology and Control / Kauno Technologijos Universitetas ; ISSN 1392-124X. — 2008 Tomas 37 Nr. 2, s. 154–158. — Bibliogr. s. 158, Abstr.. — tekst: http://itc.ktu.lt/itc372/Smoczek372.pdf

 • keywords: prototyping, fuzzy control, overhead crane, human machine interface

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • A review on the steel industry – Nigeria case studyPrzemysł stalowy w Nigerii / Victoria Odokwo Effiong, Janusz SZPYTKO // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2019 t. 86 nr 12, s. 364–369. — Bibliogr. s. 369, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: recykling, przemysł stalowy, Nigeria, stałe minerały, cele zrównoważonego rozwoju

  keywords: recycling, steel industry, Nigeria, solid minerals, sustainable development goals

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/24.2019.12.3

6
 • A theoretical formal process framework for manufacturing strategy developmentPodstawy teoretyczne rozwoju strategii przemysłowych / David K. Harrison, Tim S. Baines, Janusz SZPYTKO // W: Problemy w konstrukcji i eksploatacji maszyn hutniczych i ceramicznych : jubileuszowa X konferencja naukowa, T. 2 / kom. red. Marek Hryniewicz, Ewa Kochan, Jerzy Niedźwiedzki ; Katedra Urządzeń Technologicznych i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. — Kraków : AGH, 2000. — ISBN10: 83-913400-1-5. — S. 115–124. — Bibliogr. s. 122–124, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Adaptacyjny system sterowania środkami transportu klasy WSUTAdaptation control system of transport devices WSUT types / Jarosław SMOCZEK, Janusz SZPYTKO // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2008 nr 6 dod.: CD Logistyka–nauka, s. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [6]. — XII konferencja Transcomp – Zakopane 2008 : komputerowe systemy wspomagania nauki, przemysłu i transportu. — Streszczenia w jęz. pol. i ang. W: Komputerowe systemy wspomagania nauki, przemysłu i transportu : streszczenia / Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego. Wydział Transportu. — Radom : PR ; Instytut Technologii Eksploatacji–PIB, [2008]. — ISBN 978-83-7204-739-7. — S. 157

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Adaptative control system of overhead crane's movement mechanismes / Janusz SZPYTKO, Jarosław SMOCZEK, Damian ŁAKOMSKI // W: ICCC'2002 : proceedings of 3\textsuperscript{rd} International Carpathian Control Conference : XXVII\textsuperscript{th} [twenty seventh] seminary ASR'2002 “Instruments & control” (ASR'2002) : 16\textsuperscript{th} [sixteenth] international conference Automated systems of control of technological processes (ASRTP'2002) : 4\textsuperscript{th} [fourth] Automatyzacja maszyn, urządzeń i procesów (APRO) : Malenovice, Czech Republic May 27–30, 2002 / eds. Farana, Radim & Smutný, Lubomír ; Vysoká Škola Báňská-Technická Univerzita Ostrava ; ČSVTS KAKI Ostrava. — Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Control Systems and Instrumentation, 2002. — S. 271–276. — Bibliogr. s. 276, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • Aktywne wykorzystanie wiedzy w asekcie globalizacji przedsiębiorstw[Active knowledge utilization in global manufacturing village] / Janusz SZPYTKO // W: „MITTAL STEEL COMPANY – struktura globalna – doświadczenia, wyzwania, perspektywy” : XXIV konferencja naukowo-techniczna : Ustroń, 11–12 kwiecień 2005 : [streszczenia referatów] / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce. Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali w Dąbrowie Górniczej. — [Kraków : MITTAL STEEL POLAND S. A.], [2005]. — S. [1]. — Pełny tekst w: „MITTAL STEEL COMPANY – struktura globalna – doświadczenia, wyzwania, perspektywy” [Dokument elektroniczny] : XXIV konferencja naukowo-techniczna : Ustroń, 11–12 kwiecień 2005 : zbiór referatów / MITTAL STEEL POLAND S. A. Oddziały: w Dąbrowie Górniczej, w Krakowie, w Sosnowcu, w Świętochłowicach, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce. Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali w Dąbrowie Górniczej. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków] : MITTAL STEEL POLAND S. A., 2005. — S. 1–6. — Wymagania systemowe: Microsoft Office Word ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 6, Abstr., Streszcz. — Opis częśc. wg okł. — Konferencja jest kontynuacją organizowanego w latach 1980–2003 cyklu „Konferencji Huty Katowice”

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • An inquiry about real needs of industry in international formation / J. SZPYTKO // W: Re-engineering engineering education in Europe / eds. Claudio Boni, Francesco Maffioli. — Firenze : Firenze University Press, 2007 + CD-ROM. — (Atti, Report e Cataloghi ; 43). — Na s. tyt. dod.: TREE : Teaching and Research in Engineering in Europe ; SOCRATES Erasmus Thematic Network. — ISBN: 978-88-8453-675-4. — S. 116–120. — Pełny tekst pt.: Inquiry about real needs of industry in international formation został zamieszczony na dołączonym CD-ROMie. — S. 1–19. — Bibliogr. s. 17–19. — Tytuł przejęto ze strony tytułowej (po wybraniu opcji: Reported the special interest group)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • An integrated and intelligent architecture for flexibly generative CAPPMetodyka budowy zintegrowanej inteligentnej struktury CAPP / Jin Pang, David K. Harrison, Janusz SZPYTKO // W: Zastosowania teorii systemów / red. Ewa Kochan. — Kraków : WIMiR AGH, 2003. — (Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki = Problems of Mechanical Engineering and Robotics) ; (Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ; nr 12). — Opis częśc. wg okł.. — S. 105–113. — Bibliogr. s. 112–113, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • Analiza ewolucji wybranych zespołów dźwignicEvolution analysis of selected units of crane / Janusz SZPYTKO, Jerzy CHODACKI // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2010 nr 2 dod.: Logistyka–nauka : artykuły recenzowane [Dokument elektroniczny], s. 2331–2341. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 2341. — LogiTrans : logistyka, systemy transportowe, bezpieczeństwo w transporcie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Analiza ewolucji wybranych zespołów dźwignicEvolution analysis of selected units of crane / Janusz SZPYTKO, Jerzy CHODACKI // W: Logitrans : logistyka, systemy transportowe, bezpieczeństwo w transporcie : VII konferencja naukowo-techniczna : Szczyrk, 14–16 kwietnia 2010 : streszczenia referatów / ed. nauk. Elżbieta Szychta ; Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego. Wydział Transportu i Elektrotechniki, PAN. Komitet Transportu PAN. — Radom : Politechnika Radomska, Wydawnictwo, 2010. — ISBN: 78-83-7351-362-4. — S. 248

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Analiza nieszczęśliwych wypadków i niebezpiecznych uszkodzeń wybranych dźwignicThe analysis of accidents and dangerous defects of selected material handling devices / Janusz SZPYTKO, Paweł HYLA // Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze : przenośniki, dźwignice, pojazdy, maszyny robocze, napędy i sterowanie, urządzenia pomocnicze ; ISSN 1899-5489. — Tytuł poprz.: Transport Przemysłowy. — 2013 nr 1, s. 30–34. — Bibliogr. s. 34, Summ.. — XXVI Konferencja „Problemy rozwoju maszyn roboczych”

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Analiza przyczyn degradacji wybranych środków transportu technologicznegoDegradation causes analysis of material handling devices / Janusz SZPYTKO, Paweł HYLA // W: PRMR 2013 : Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych : XXVI konferencja naukowa : 27–31.01.2013, Zakopane : materiały konferencyjne = 26th Scientific conference on Trends in the Development of Heavy Duty Machines : conference proceedings / red. Janusz Szpytko. — Kraków : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce, 2013 + CD-ROM. — ISBN: 978-83-932590-4-5. — S. 91–92. — Bibliogr. s. 91, 92. — Pełny tekst w j. pol. na dołączonym CD-ROM-ie. — S. [1–10]. — Bibliogr. s. [8–9], Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • Assessing impacts of vine-copula dependencies: case study of a digital platform for overhead cranes / Janusz SZPYTKO, Yorlandys SALGADO DUARTE // W: IN4PL 2021 [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 2nd international conference on Innovative Inteligent Industrial Production and Logistics : online streaming, October 25–27, 2021. Vol. 1, EI2N. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Portugal : SCITEPRESS - Science and Technology Publications, cop. 2021. — e-ISBN: 978-989-758-535-7. — S. 187–196. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.scitepress.org/PublicationsDetail.aspx?ID=HPQsGsN7BJY=&t=1 [2022-01-13]. — Bibliogr. s. 191, Abstr.. — Dostęp po zalogowaniu

 • keywords: risk assessment, cranes, vine copula

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5220/0010709900003062

20
21
22
 • Automated systems of opinion of technical state rail roads of centre of transportation / Janusz SZPYTKO, Artur KOCERBA // W: ICCC'2004 : 5\textsuperscript{th} International Carpathian Control Conference : Zakopane, Poland, May 25–28, 2004, Vol. 1 / ed. Andrzej Kot ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. Department of Process Control ; Polish Academy of Science. Mechatronics Group. Machinery Construction Committee. — Kraków : FMER AGH-UST, 2004. — Opis częśc. wg okł.. — S. 665–672. — Bibliogr. s. 671–672, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Automatic transmission technology and development trends of heavy-duty vehicles / Gao Qiang, Akyana Britwum, Janusz SZPYTKO // W: PRMR 2013 : Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych : XXVI konferencja naukowa : 27–31.01.2013, Zakopane : materiały konferencyjne = 26th Scientific conference on Trends in the Development of Heavy Duty Machines : conference proceedings / red. Janusz Szpytko. — Kraków : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce, 2013 + CD-ROM. — ISBN: 978-83-932590-4-5. — S. 42. — Bibliogr. s. 42

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25