Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Stępiński, dr inż.

emeryt

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmm, Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 36350032200

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 40, z ogólnej liczby 55 publikacji Autora


1
 • 110 lat krzyża na Giewoncie : udział Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w kompleksowym zabezpieczeniu konstrukcji : praca zbiorowaThe hundred and tenth anniversary of the cross on Mount Giewont / pod red. Tadeusza MIKOSIA i Artura BLUMA ; [aut.: Artur BLUM, Władysław BOROWIEC, Jan DEJA, Łukasz GOŁEK, Zbigniew KĘDZIERSKI, Łukasz KOTWICA, Tadeusz MIKOŚ, Janusz STĘPIŃSKI, Marek SZCZERBIŃSKI, Stefan Skiba, Zbigniew Moździerz, Paweł Skawiński, Mariusz Ciemiera, Andrzej Ciszewski, Adam Przewoźnik, Adam Bachleda-Curuś, Kamil Haremski]. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — 175, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0454). — Bibliogr. przy rozdz., Streszcz., Abstr.. — ISBN: 978-83-7464-456-3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • 85 lat Katedry Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków 1922–2007A 85th anniversary review of the Physical Metallurgy and Powder Metallurgy Department at the AGH-University of Science and Technology in Cracow 1922–2007 / Zbigniew KĘDZIERSKI, Grzegorz MICHTA, Janusz STĘPIŃSKI // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2008 R. 75 nr 4, s. 149–154. — Bibliogr. s. 154

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • A sword from Gdańsk – a technological revolution or a pageant replica?Miecz z Gdańska – rewolucja technologiczna czy replika na potrzeby „rekonstrukcji historycznej”? / Grzegorz Żabiński, Janusz STĘPIŃSKI // Fasciculi Archaeologiae Historicae / Institute of Archaelogy and Ethnology of Polish Academy of Sciences. Polish Academy of Sciences Łódź Branch ; ISSN 0860-0007. — 2014 fasc. 27: Weaponry as a mirror of the epoch, s. 99–110. — Bibliogr. s. 109, Abstr., Streszcz.. — J. Stępiński – afiliacja: Academy of Mining and Metallurgy. — The12th international arms and armour colloquium ”Weaponry as a mirror of the epoch : Andrzej Nadolski's arms and armour related scientific achivements and inspirations” : Łódź, November 21\textsuperscript{st}–22\textsuperscript{nd}, 2013

 • keywords: archaeometallurgy, sword, technological examinations, weaponry, pageant replica

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • An investigation of nitride precipitates in archeological iron artefacts from Poland / Z. KĘDZIERSKI, J. STĘPIŃSKI, A. ZIELIŃSKA-LIPIEC // W: EM'2008 : XIII international conference on Electron Microscopy : Zakopane, Poland, 8–11 June 2008 : abstracts. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, cop. 2008. — ISBN: 978-83-60958-15-5. — S. 81

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analiza składu chemicznego oraz badania metalograficzne wybranych zabytków żelaznych z cmentarzyska w ŚwibiuChemical composition analysis and metallographic analysis of selected iron artefacts from Świbie / Mateusz Biborski, Janusz STĘPIŃSKI // W: Cmentarzysko z wczesnej epoki żelaza w Świbiu na Górnym Śląsku [Dokument elektroniczny], T. 2 / [oprac. red.] Monika Michnik, Karol Dzięgielewski. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Gliwice ; [Kraków] : Muzeum w Gliwicach ; Wydawnictwo Profil-Archeo (wydawca wykonawczy), 2022. — Dod. ISBN 978-83-66579-22-4 (Profil-Archeo), ISBN 978-83-963986-6-6 (tom 1 i 2). — e-ISBN: 978-83-963986-5-9. — S. 338–349. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://muzeum.gliwice.pl/images/upload/Wydarzenia/2023/02_luty/09_monografia_arch/Swibie_tom_2_opracowanie.pdf [2023-02-22]. — Afiliacje s. 359

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.33547/Swibie2022.2.16

8
 • Badania metalograficzne pękniętego serca królewskiego Dzwonu ZygmuntaMetalographic examinations of cracked heart of royal Sigismund Bell / Zbigniew KĘDZIERSKI, Janusz STĘPIŃSKI, Marcin Biborski // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2002 R. 69 nr 4, s. 153–160. — Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Badania metaloznawcze mieczy z cmentarzyska kultury przeworskiej w Oblinie, woj. mazowieckieMetallographic examinations of swords from the cemetery of the Przeworsk culture at Oblin, Mazowieckie voivodeship / Janusz STĘPIŃSKI // W: Inżynieria materiałowa wczoraj, dziś i jutro : konferencja naukowa zorganizowana z okazji 55-lecia Studenckiego Koła Naukowego Metaloznawców : Kraków, maj 2005 / pod red. Grzegorza Michty. — Kraków : AGH, 2005. — Opis. częśc. wg okł.. — S. 7–14. — Bibliogr. s. 13–14, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Badania metaloznawcze mieczy z cmentarzyska z okresu rzymskiego w Czelinie, woj. zachodniopomorskieMetallurgy study on swords from the Roman period burial ground in Czelin, West Pomeranian Voivodeship / Marcin Biborski, Piotr Kaczanowski, Janusz STĘPIŃSKI // Materiały Zachodniopomorskie : Rocznik Naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie. Nowa Seria ; ISSN 0076-5236. — 2015 t. 10/2013 z. 1 Archeologia, s. 133–157. — Bibliogr. s. 153–155, Summ.

 • słowa kluczowe: okres rzymski, miecze, typ Pompeje, typ Lachmirowice-Apa, typ Vimose-Illerup

  keywords: Roman period, swords, Pompeii type, Lachmirowice-Apa type, Vimose-Illerup type

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Badania metaloznawcze poznańskiego miecza św. Piotra z Muzeum Archidiecezjalnego w PoznaniuA metallurgical study of the Poznań Sward of St. Peter from the Archdiocesan Museum in Poznań / Elżbieta M. Nosek, Janusz STĘPIŃSKI // Ecclesia : Studia z Dziejów Wielkopolski = Ecclesia : Studies in the History of Wielkopolska ; ISSN 1731-0679. — 2011 t. 6, s. 77–103. — Bibliogr. s. 102–103, Summ. — ISBN 978-83-63266-40-0. — ISBN: 978-83-63266-40-0. — Janusz Stępiński – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Badania metaloznawcze przedmiotów żelaznych z cmentarzyska w Szadku, stan. 3, pow. kaliski, woj. wielkopolskie : aneks nr 3Metallographic analyses of selected iron artefacts from the cemetery of Szadek, site 3, Kalisz district, Wielkopolska province : appendix no. 3 / Marcin J. Biborski, Janusz STĘPIŃSKI, Mateusz R. Biborski // W: Szadek : cmentarzysko z przełomu epok brązu i żelaza w południowo-wschodniej Wielkopolsce = the Late Bronze Age and Early Iron Age cemetery in South-East Wielkopolska / red. Maciej Kaczmarek, Grzegorz Szczurek. — Poznań : [s. n.], 2015. — (Hyperborea : Poznańskie Studia nad Epoką Brązu i Wczesną Epoką Żelaza = Poznań Studies in the Bronze and Early Iron Ages ; vol. 2). — S. 253–285. — Bibliogr. s. 262. — Tekst pol.-ang.. — T. Stepiński – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Badania nad technologią mieczy z młodszego okresu przedrzymskiego z obszaru kultury przeworskiej[Examination of swords manufacturing technology from the younger pre-Roman period, coming from the Przeworsk culture area] / Marcin Biborski, Piotr Kaczanowski, Zbigniew KĘDZIERSKI, Janusz STĘPIŃSKI // Monumenta Archeologica Barbarica. Series: Gemina. T. 1, Varia Barbarica. — 2002 t. 1, s. 81–104. — Bibliogr. s. 103–104

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Cherven before Cherven Towns : some remarks on the history of the Cherven Towns area (Eastern Poland) until the end of 10\textsuperscript{th} century / Marcin Wołoszyn, Iwona Florkiewicz, Tomasz Dzieńkowski, Sylwester Sadowski, Elżbieta M. Nosek, Janusz STĘPIŃSKI // W: Zwischen Byzanz und der Steppe : archäologische und historische Studien Festschrift für Csanád Bálint zum 70. Geburtstag = Between Byzantium and the steppe : archaeological and historical studies in honour of Csanád Bálint on the occasion of his 70\textsuperscript{th} birthday / ed. by Ádám Bollók, Gergely Csiky, Tivadar Vida. — Budapest : Institute of Archeology. Research Centre for the Humanities. Hungarian Academy of Sciences, 2016. — ISBN: 978-615-5254-05-5. — S. 659–716. — Bibliogr. s. 709–716

 • keywords: Poland, Rus, Cherven Towns, avars, Byzantine coins, hoards, jewellery

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Dying and dating : a burial in the rampart of the stronghold in Czermno-Cherven' and its significance for the chronology of the Cherven' towns / Marcin Wołoszyn, Tomasz Dzieńkowski, Katarzyna Kuźniarska, Elżbieta M. Nosek, Janusz STĘPIŃSKI, Iwona Florkiewicz, Piotr Włodarczyk // W: Lebenswelten zwischen Archäologie und Geschichte : Festschrift für Falko Daim zu seinem 65. Geburtstag / Hrsg. Jörg Drauschke, [et al.]. — Mainz : Römisch-Germanischen Zentralmuseums, 2018. — (Monographien – Römisch-Germanisches Zentralmuseum ; ISSN 0171-1474 ; bd. 150). — Sonderdruck. — ISBN: 978-3-88467-292-1. — S. 459–480. — Bibliogr. s. 477–479, Summ.. — J. Stępiński – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Endocardial lead wear – description of tribological phenomena on the basis of microscopic examination of removed leads / Barbara Małecka, Andrzej Ząbek, Andrzej CIAŚ, Janusz STĘPIŃSKI, Andrzej Kutarski, Jacek ROŃDA, Jacek Lelakowski, Janusz Małecki // W: The 12\textsuperscript{th} International Dead Sea Symposium (IDSS) on Innovations in cardiac arrhythmias and device therapy : March 3–5, 2014, Tel-Aviv : program & abstracts. — [Tel-Aviv : s. n.], [2014]. — S. 86

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Endocardial silicon lead abrasion – a tribological phenomenon / Małecka Barbara, CIAŚ Andrzej, Zabek Andrzej, STĘPIŃSKI Janusz, Kutarski Andrzej // W: IDSS 20\textsuperscript{th} anniversary : the 11\textsuperscript{th} International Dead Sea Symposium on Cardiac arrhythmias and device therapy : February 26-29, 2012, Jerusalem : program & abstracts. — [Jerusalem : s. n.], [2012]. — S. 129

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Endocardial silicone lead wear: description of tribological phenomena on the basis of microscopic examination of removed leads : preliminary reportPrzetarcie silikonowych elektrod endokawitarnych: opis zjawisk trybologicznych na podstawie badań mikroskopowych usuniętych elektrod : doniesienie wstępne / Barbara Małecka, Andrzej Ząbek, Andrzej CIAŚ, Janusz STĘPIŃSKI, Andrzej Kutarski, Jacek ROŃDA, Jacek Lelakowski, Janusz Małecki // Kardiologia Polska = Polish Heart Journal ; ISSN 0022-9032. — 2014 t. 72 nr 10, s. 960–968. — Bibliogr. s. 966, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://ojs.kardiologiapolska.pl/kp/article/download/KP.a2014.0108/7892

 • słowa kluczowe: elektrody endokawitarne, izolacja silikonowa, zużycie tribologiczne

  keywords: endocardial leads, tribological wear, silicone insulation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5603/KP.a2014.0108

19
20
 • Katedra w karykaturze[The Department in caricature] / Stanisław MALIK, Janusz STĘPIŃSKI // W: 85 lat KMiMP : konferencja naukowa zorganizowana z okazji 85-lecia Katedry Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków : Kraków, maj 2007 / pod red. Grzegorza Michty. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. KMiMP, 2007. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-87331-81-8. — S. 188–194

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Konserwatorskie analizy metalograficzne pękniętego serca dzwonu Zygmunta[Metallographic examination of crack the Sigismund's bell clapper] / Marcin Biborski, Zbigniew KĘDZIERSKI, Janusz STĘPIŃSKI // Studia Waweliana ; ISSN 1230-3275. — 2000/2001 [nr] 9/10, s. 251–261

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Krótka historia Pracowni Obróbki Cieplnej i Spajania[Short history of Heat Treatment and Welding Laboratory] / Marta CIESIELKA, Janusz STĘPIŃSKI, Aneta ZIEWIEC // W: 85 lat KMiMP : konferencja naukowa zorganizowana z okazji 85-lecia Katedry Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków : Kraków, maj 2007 / pod red. Grzegorza Michty. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. KMiMP, 2007. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-87331-81-8. — S. 56–60

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Late Medieval wrought iron firearms from the Museum in Biecz / Leszek Klimek, Janusz STĘPIŃSKI, Piotr Strzyż, Grzegorz Żabiński // Fasciculi Archaeologiae Historicae / Institute of Archaelogy and Ethnology of Polish Academy of Sciences. Polish Academy of Sciences Łódź Branch ; ISSN 0860-0007. — 2013 fasc. 26, s. 83–97. — Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Manufacturing technology of double- and single-edged swords from the 1st century BC and 2nd century AD / M. Biborski, P. Kaczanowski, Z. KĘDZIERSKI, J. STĘPIŃSKI // W: Archaeometallurgy in Europe : 24–26 September 2003, Milan, Italy : proceedings, Vol. 1. — Milano : Associazione Italiana di Metallurgia, 2003. — S. 97–103. — Bibliogr. s. 102–103, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Matallographische Untersuchungen der zwei- und einschneidigen Schwerter vom Gräberfeld der Przeworsk-Kultur in Oblin[Metallographic investigations of double- and single-edged swords from the cemetery of the Przeworsk Culture at Oblin] / Marcin Biborski, Piotr Kaczanowski, Zbigniew KĘDZIERSKI, Janusz STĘPIŃSKI // W: Oblin : ein Gräberfeld der Przeworsk-Kultur in Südmasowien / Katarzyna Czarnecka ; Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica. — Warszawa : PMA : FMAB, 2007. — (Monumenta Archaeologica Barbarica ; ISSN 1426-3998 ; t. 13). — ISBN: 978-83-60099-02-5. — S. 131–146. — Zsfassung

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: