Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Ryś, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmm, Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków


 • 2023

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-4485-1942 połącz konto z ORCID

ResearcherID: X-2056-2018

Scopus: 35328171900

PBN: 5e70920b878c28a04738f0fe

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 72, z ogólnej liczby 72 publikacji Autora


1
 • Analiza strukturalna wyżarzanych blach ze stali $0H24N6Mo1,5$ typu duplexStructural analysis of duplex type $0H24N6Mo1,5$ steel sheets after annealing / Janusz RYŚ, Wiktoria RATUSZEK, Małgorzata WITKOWSKA // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2004 R. 71 nr 7–8, s. 414–418. — Bibliogr. s. 418. — Problemy metaloznawstwa we współczesnej technice : seminarium Katedry Metaloznawstwa i Technologii Materiałowych : Kielce, wrzesień 2004 / Politechnika Świętokrzyska. Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o. o., 2004

 • słowa kluczowe: faza sigma, tekstura ferrytu i austenitu, struktura dwufazowa, stal typu duplex

  keywords: sigma phase, two phase structure, ferrite and austenite texture, duplex type steel

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza strukturalnych efektów odkształcenia w modelowych bikryształach dwufazowych ze stali typu duplex[Analysis of structural effects in deformed two-phase bicrystals of duplex steel] / J. RYŚ, F. CIURA, W. OSUCH // W: Dobór i eksploatacja materiałów inżynierskich : krajowa konferencja : Jurata, 22–25 września 1997 r. / red. Maria Głowacka, Hanna Smoleńska, Krzysztof Krzysztofowicz. — Gdańsk : Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej, 1997. — ISBN10: 83-9059-46-0-9. — S. 153–158

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • Analysis of slip line continuity across the (alfa/gamma) interphase boundaries / J. RYŚ // W: AMME'99 : Achievements in Mechanical & Materials Engineering : proceedings of the 8\textsuperscript{th} international scientific confernce : Gliwice–Rydzyna–Pawłowice–Rokosowo, October 24–27, 1999 / Polish Academy of Sciences. Materials Science Committee, Silesian University of Technology in Gliwice. Institute of Engineering Materials and Biomaterials, Association of Polish Mechanical Engineers. — Kraków : [s. n.], 1999. — ISBN10: 83-908916-5-4. — S. 519–522. — Bibliogr. s. 522

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Annealing textures and precipitation behaviour in ferritic-austenitic duplex type steelsTekstury wyżarzania i procesy wydzielania w stalach ferrytyczno-austenitycznych typu duplex / M. WITKOWSKA, J. RYŚ, W. RATUSZEK, A. ZIELIŃSKA-LIPIEC // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2005 vol. 50 spec. iss. 2, s. 471–478. — Bibliogr. s. 478. — SOTAMA-FGM : Symposium on Texture and Microstructure Analysis of Functionally Graded Materials : October 3–7, 2004, Kraków, Poland / eds. Elżbieta Bielańska, Jan T. Bonarski ; Polish Academy of Sciences. Institute of Metallurgy and Materials Science. — Warszawa–Kraków : [s. n.], 2005. — tekst: http://www.imim.pl.104cpf1y0138.wbg2.bg.agh.edu.pl/files/archiwum/Vol2_2005/nr_2_2005%2022.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Annealing textures and precipitation behaviour in ferritic-austenitic duplex type steels : [poster] / Małgorzata WITKOWSKA, Janusz RYŚ, Wiktoria RATUSZEK, Anna ZIELIŃSKA-LIPIEC // W: SOTAMA-FGM : Symposium on Texture and Microstructure Analysis of Functionally Graded Materials : 3–7 October 2004 Kraków, Poland : symposium programme and book of abstracts / [Polish Academy of Sciences. Institute of Metallurgy and Materials Science]. — [Kraków : s. n.], [2004]. — S. 62–63, P27

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Annealing textures in cold-rolled duplex type steelTekstury wyżarzania w walcowanej stali typu duplex / Wiktoria RATUSZEK, Janusz RYŚ, Małgorzata KARNAT // Archives of Metallurgy / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy ; ISSN 0860-7052. — 2000 vol. 45 iss. 1, s. 57–70. — Bibliogr. s. 70, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Annealing textures in heavy deformed austenitic-ferritic steelTekstury wyżarzania w silnie odkształconej stali austenityczno-ferrytycznej / Wiktora RATUSZEK, Janusz RYŚ, Małgorzata WITKOWSKA, Krzysztof CHRUŚCIEL // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2001 R. 22 nr 5, s. 761–764. — Bibliogr. s. 764, Abstr.. — AMT'2001 : XVIth physical metallurgy and materials science conference on Advanced Materials & Technologies : Gdańsk–Jurata 16–20 September 2001. [Pt. 2]. — Warszawa : SIGMA NOT, 2001

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Comparison of the rolling texture formation in duplex steels with various initial texturesPorównanie tworzenia się tekstur walcowania w stalach duplex o różnych teksturach wyjściowych / J. RYŚ, W. RATUSZEK, M. WITKOWSKA // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2006 vol. 51 iss. 3, s. 495–502. — Bibliogr. s. 501–502

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Compatibility effects at the phase interfaces in duplex steel ($\alpha/\gamma$) bicrystals / J. RYŚ // Journal of Materials Processing Technology ; ISSN 0924-0136. — 1997 vol. 64 iss. 1–3, s. 343–352. — Bibliogr. s. 352. — 4th International Scientific Conference on Achievements in Mechanical and Materials Engineering (AMME 95) : Gliwice, Wisła, Poland, November 30–December 1, 1995

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/S0924-0136(96)02585-X

11
12
 • Crystallographic aspects of ferrite and austenite ${Co}$-deformation in duplex stainless steel / RYŚ J., ZIELIŃSKA-LIPIEC A. // W: XXII CAC : Conference of Applied Crystallography : 02–06 September 2012, Targanice, Poland : programme & abstracts / University of Silesia. — [Katowice : University of Silesia], [2012]. — S. 75

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Crystallographic aspects of the rolling texture formation in austenitic-ferritic steel / J. RYŚ, M. WITKOWSKA, W. RATUSZEK // W: ECM 20 : 20\textsuperscript{th} European crystallographic meeting : Crystallography in natural sciences and technology : Kraków, August 25–31 2001 : book of abstracts / eds. K. Stadnicka, W. Nitek. — [Kraków : EJB Publisher], [2001]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8388519166. — S. 309. — Bibliogr. s. 309

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Crystallographic relations between texture components in duplex type steel / W. RATUSZEK, J. RYŚ, K. CHRUŚCIEL // W: AMME'99 : Achievements in Mechanical & Materials Engineering : proceedings of the 8\textsuperscript{th} international scientific confernce : Gliwice–Rydzyna–Pawłowice–Rokosowo, October 24–27, 1999 / Polish Academy of Sciences. Materials Science Committee, Silesian University of Technology in Gliwice. Institute of Engineering Materials and Biomaterials, Association of Polish Mechanical Engineers. — Kraków : [s. n.], 1999. — ISBN10: 83-908916-5-4. — S. 493–496. — Bibliogr. s. 496

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Czynniki wpływające na teksturę i strukturę blach ze stali typu duplexFactors affecting texture and structure of duplex steel sheets / Janusz RYŚ, Małgorzata WITKOWSKA, Wiktoria RATUSZEK, Krzysztof CHRUŚCIEL // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2003 R. 24 nr 6, s. 365–368. — Bibliogr. s. 368, Streszcz., Abstr.. — „Nowe materiały – nowe technologie w przemyśle okrętowym i maszynowym” : II [druga] krajowa konferencja : Międzyzdroje, 7–10 września 2003

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
 • Deformation of ferrite-austenite banded structure in cold-rolled duplex steelOdkształcenie pasmowej struktury ferrytu i austenitu w walcowanej na zimno stali duplex / J. RYŚ, A. ZIELIŃSKA-LIPIEC // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2012 vol. 57 iss. 4, s. 1041–1053. — Bibliogr. s. 1053

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/v10172-012-0116-2

18
 • Deformation textures in cold-rolled austenitic-ferritic steelTekstury odkształcenia w walcowanej na zimno stali austenityczno-ferrytycznej / Małgorzata WITKOWSKA, Janusz RYŚ, Wiktora RATUSZEK, Krzysztof CHRUŚCIEL // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2001 R. 22 nr 5, s. 950–953. — Bibliogr. s. 953, Abstr.. — AMT'2001 : XVIth physical metallurgy and materials science conference on Advanced Materials & Technologies : Gdańsk-Jurata 16–20 September 2001. [Pt. 2]. — Warszawa : SIGMA NOT, 2001

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Development of recrystallization texture in austenitic steel with ferrite precipitatesRozwój tekstury rekrystalizacji w stali austenitycznej z wydzieleniami ferrytu / Wiktoria RATUSZEK, Janusz RYŚ, Joanna PIENIĄŻEK, Joanna KOWALSKA // Archives of Metallurgy / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy ; ISSN 0860-7052. — 2002 vol. 47 iss. 3, s. 243–260. — Bibliogr. s. 259–260

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Development of texture and microstructure in an austenitic stainless steel / Joanna KOWALSKA, Wiktoria RATUSZEK, Anna ZIELIŃSKA-LIPIEC, Janusz RYŚ // W: Problems of modern techniques in aspect of engineering and education / eds.: Paweł Kurtyka [et al.] ; PU IT. — Cracow : PU IT, 2006. — (Monography / Pedagogical University. Cracow. Institute of Technology). — S. 125–130. — Bibliogr. s. 130, Abstr.. — Toż. W: Problems of modern techniques in aspect of engineering and education [Dokument elektroniczny]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / eds.: Paweł Kurtyka [et al.] ; PU IT. — Cracow : PU IT, 2006. — 1 dysk optyczny. — (Monography / Pedagogical University. Cracow. Institute of Technology). — S. 124–129. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Effect of annealing temperature on texture and structure of duplex stainless steelsWpływ temperatury wyżarzania na teksturę i strukturę nierdzewnych stali duplex / Janusz RYŚ, Małgorzata WITKOWSKA, Wiktoria RATUSZEK, Anna ZIELIŃSKA-LIPIEC // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2004 R. 25 nr 3, s. 186–189. — Bibliogr. s. 189, Abstr., Streszcz.. — AMT'2004 : Advanced Materials & Technologies : XVII physical metallurgy and materials science conference : 20th–24th June 2004, Łódź, Poland. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA NOT Sp. z o. o., 2004

 • słowa kluczowe: struktura, stal nierdzewna, tekstura ferrytu i austenitu, temperatura wyżarzania, stal duplex

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Effect of deformation mode on texture development in cold-rolled duplex steelWpływ sposobu odkształcenia na rozwój tekstury w walcowanej na zimno stali duplex / Wiktoria RATUSZEK, Janusz RYŚ, Krzysztof CHRUŚCIEL // Archives of Metallurgy / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy ; ISSN 0860-7052. — 1999 vol. 44 iss. 3, s. 305–323. — Bibliogr. s. 322–323, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
24
 • Faza sigma w stalach ferrytyczno-austenitycznychSigma phase in austenic-ferritic steels / Małgorzata WITKOWSKA, Wiktoria RATUSZEK, Janusz RYŚ, Anna ZIELIŃSKA-LIPIEC // W: Problemy współczesnej techniki w aspekcie inżynierii i edukacji : monografia / red. Renata Staśko, Paweł Kurtyka, Krzysztof Mroczka ; Akademia Pedagogiczne im. Komisji Edukacji Narodowej. Instytut Techniki. — Kraków : Instytut Techniki Akademii Pedagogicznej im. KEN, 2005. — ISBN10: 83-86256-70-2. — S. 75–80. — Bibliogr. s. 80, Streszcz., Abstr.. — Toż w: Problemy współczesnej techniki w aspekcie inżynierii i edukacji [Dokument elektroniczny] / AP im. KEN w Krakowie IT. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : IT AP im. KEN, 2005. — 1 dysk optyczny. — (Monografia / Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Instytut Techniki). — S. 74–79. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 79, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Influence of band-like morphology on microstructure and texture evolution in rolled super-duplex steelWpływ pasmowej morfologii na rozwój mikrostruktury i tekstury w walcowanej stali typu super-duplex / J. RYŚ, M. WITKOWSKA // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2010 vol. 55 iss. 3, s. 733–747. — Bibliogr. s. 746–747

 • keywords: cold rolling, deformation mechanisms, band-like morphology, super-duplex stainless steel, ferrite and austenite rolling textures

  cyfrowy identyfikator dokumentu: