Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Ostrowski, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kotg, Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 900601

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 42, z ogólnej liczby 43 publikacji Autora


1
 • Analiza procesu zmian odkształceń poziomych w czasie na podstawie wyników obserwacji geodezyjnych[Analysis of process of change in the time of horizontal strains on base of results of geodetic observations] / Janusz OSTROWSKI, Monika PISKORZ // W: Problemy eksploatacji górniczej pod terenami zagospodarowanymi : VIII dni miernictwa górniczego i ochrony terenów górniczych : Ustroń, 15–17 czerwca 2005 r. : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Kwiatka ; Główny Instytut Górnictwa. — Katowice : GIG, 2005. — Dodatkowo na okł. tytuł: 60 lat Głównego Instytutu Górnictwa ; 80 Lat Kopalni Doświadczalnej „Barbara” ; praca wydana z okazji konferencji naukowo-technicznej.. — ISBN10: 83-87610-75-5. — S. 410–421. — Bibliogr. s. 421, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania rozkładów odkształceń poziomych w rozetach pomiarowychObserved vs. modelled distributions of horizontal deformations in measurement rosettes / Tomasz STOCH, Janusz OSTROWSKI, Zygmunt NIEDOJADŁO, Paweł SOPATA, Marcin Skobel // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 8, s. 165–170. — Bibliogr. s. 170, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: odkształcenia poziome powierzchni terenu, rozety pomiarowe, wpływy eksploatacji górniczej, proces deformacji powierzchni terenu

  keywords: impact of mining exploitation, measurement rosettes, land surface deformation process, land surface horizontal deformations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania skutków ujawniania się przerw eksploatacyjnych na powierzchni z wykorzystaniem pomiarów tensometrycznych i geodezyjnychExamination of appearance of excavation pauses onto surface using strain gauges and geodesic measurements / Adam Kanciruk, Jadwiga Rogowska, Leszek Stanisławski, Edward POPIOŁEK, Janusz OSTROWSKI // W: Geotechnika i budownictwo specjalne 2002 : ze szczególnym uwzględnieniem problematyki towarzyszącej eksploatacji rud miedzi : XXV [dwudziesta piąta] Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu : Zakopane, 18–22 marca 2002 / [red. Danuta Flisiak] ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]. — Kraków : Wydawnictwo KGBiG AGH, 2002. — S. 281–290. — Bibliogr. s. 290, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Characterization of the asymmetry of Knothe model distributions of deformation indexesCharakterystyka asymetrii rozkładów wskaźników deformacji według modelu Knothego / Janusz OSTROWSKI, Monika PISKORZ // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2009 vol. 54 iss. 4, s. 753–774. — Bibliogr. s. 774

 • keywords: deformation model, subsidence, assymetry, horizontal strain

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Charakteristika deformačného procesu horninového masívu a povrchu vplyvom dobývania plytko uloženého Zn a Pb ložiska = Charakterystyka procesu deformacji górotworu i powierzchni terenu w wyniku oddziaływania płytkiej eksploatacji złoża rud cynku i ołowiuThe characteristic of the deformation process of the rock mass and the surface of the area, caused by shallow exploitation of zinc and lead bed / Janusz OSTROWSKI, Jacek SEPIAŁ, Małgorzata Zbieszczyk // W: Nerastné suroviny Slovenskej republiky : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie : Demänovská Dolina – Slovak Republic, 17.–18. október 2002 = Mineral resources of the Slovak Republic : conference proceedings from the international conference / [red.] Mikuláš Beránek ; Slovenská banícka spoločnost' = Slovakian Mining Society. — [Slovak Republic] : Sbs, 2002. — Opis częśc. wg okł. — S. 128–137. — Bibliogr. s. 133, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Charakteristika vplyvu exploatácie olovnato-zinkových rúd pod zastavaným terénomThe characteristics of zinc-lead deposit mining under the built up area / Janusz OSTROWSKI, Jacek SEPIAŁ, Janusz Malinga // W: Slovenské baníctvo a geológia pred vstupom do Európskej únie : Demänovská dolina-Slovak Republic, 9.–10. October 2003 : zborní prednášok z medzinárodnej konferencie = Slovakian mining and geology before joining the European Union : conference proceedings from the international conference / zb. zost. Mikuláš Beránek ; Slovenská banícka spoločnost' = Slovakian Mining Society. — [Slovak Republic : s. n.] : Slovenská banícka spoločnost', 2003. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 80-968998-8-0. — S. 101–111. — Bibliogr. s. 110–111, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Deformacje powierzchni a zagrożenie uszkodzeniami budynków na terenach górniczych w ujęciu probabilistycznymSurface deformations and damages threat to buildings in the mining areas in a probabilistic aspect / Janusz OSTROWSKI. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — 119, [1] s.. — (Rozprawy Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0867-6631 ; 160). — Bibliogr. s. 113–[120], Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Deformacje powierzchni terenu górniczego : monografia[Surface deformations of protected mining area] / red. Mariusz Sierpień ; aut. Janusz OSTROWSKI ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna Art-Tekst, 2015. — 458, [1] s.. — Bibliogr. s. 449–456. — ISBN: 978-83-7783-124-3. — M. Sierpień – brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Die Bestimmung des Epizentrums abbauinduzierter Erderschütterungen auf der Grundlage von Senkungsmonitoring[Epicentre positioning of mining induced earthquakes with use of land subsidence surveying] / Janusz OSTROWSKI, Edward POPIOŁEK, Ryszard HEJMANOWSKI, Cezary Bachowski, Jan Mazur // W: 5. Geokinematischer Tag des Institutes für Markscheidwesen und Geodäsie : 13. und 14. Mai 2004, Freiberg. — Essen : VGE, 2004. — (Schriftenreihe des Institutes für Markscheidewesen und Geodäsie an der Technischen Universität Bergakademie Freiberg ; H. 2004-2). — S. 163–171. — Zsfassung, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Doświadczenia z badań wpływów eksploatacji górniczej na liniowe obiekty komunikacyjneResearch results of mining exploitation influence on the linear road facilities / Janusz OSTROWSKI, Paweł SOPATA, Artur WÓJCIK // W: XII Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych : materiały z konferencji naukowo-technicznej zorganizowanej w ramach XII Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych : Brenna, 12–14 czerwca 2013 r. / Instytut Eksploatacji Złóż. Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, Główna Komisja Miernictwa Górniczego, Geologii i Ochrony Środowiska ZG SITG, Polski Komitet Międzynarodowego Towarzystwa Miernictwa Górniczego. — [Polska : s. n.], [2013]. — S. 365–375. — Bibliogr. s. 375, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Doświadczenia z badań wpływów eksploatacji górniczej na liniowe obiekty komunikacyjneResults of the research on mining exploitation influence on linear road objects / Janusz OSTROWSKI, Paweł SOPATA, Artur WÓJCIK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2013 t. 69 nr 8, s. 132–138. — Bibliogr. s. 138, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: monitoring, rejestracja, ekaploatacja górnicza, liniowy obiekt komunikacyjny, przemieszczenie, deformacja, obserwacja, pomiar

  keywords: deformation, measurement, monitoring, mining exploitation, displacement, linear road object, observation, registration

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Eksploatacja wielowarstwowa złoża ${Zn-Pb}$ w filarze ochronnym wyznaczonym dla obiektów na powierzchni i ocena jej skutków na obiekty budowlaneExtraction of multi-layer ${Zn-Pb}$ deposit in safety pillar delineated under surface objects, and evaluation of damages caused by it / Jacek SEPIAŁ, Janusz OSTROWSKI, Małgorzata Zbieszczyk // W: Baníctvo, geológia a životné prostredie na Slovensku a v Európskej Únii : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie : Demänovská Dolina, Slovak Republic, 11.–12. október 2007 = Mining, geology and environment in Slovakia and the European Union : conference proceedings from the international conference / zost. Mikuláš Beránek ; Slovenská banícka spoločnosť, člen ZSVTS [etc.]. — Banská Bystrica, Slovakia : SBS, 2007. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-80-969144-5-6. — S. 153–168. — Bibliogr. s. 168, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Metoda bezpiecznego szacowania zagrożenia budynków wpływami deformacji ciągłych powierzchni terenuMethod of safe estimation of buildings' exposure to constant land deformation / Janusz OSTROWSKI // WUG (Katowice) / Wyższy Urząd Górniczy ; ISSN 1505-0440. — Tytuł poprz.: Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN: 1230-3631. — 2008 nr 3, s. 21–27. — Bibliogr. s. 27

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Metoda ograniczania stosowania podsadzki do likwidacji zrobów w złożach rud $Zn-Pb$The method for determination of back fill utilization at liquidation of extracted parts of a lead-zinc deposits / Jacek SEPIAŁ, Janusz OSTROWSKI, Janusz Malinga // W: Baníctvo a geológia po vstupe do Európskej únie : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie : Demänovská Dolina, Slovak Republic, 7.–8. október 2004 = Mining and geology after joining the European Union : conference proceedings from the international conference / zost. Mikuláš Beránek ; Slovenská banícka spoločnosť. — [Czech Republic : SBS], [2004]. — ISBN10: 80-969144-1-3. — S. 203–219. — Bibliogr. s. 216, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Metodyka geodezyjnych pomiarów przemieszczeń i odkształceń obiektów mostowych na terenach górniczychMethodology of geodesic measurements of displacements and deformations of bridge objects in mining areas / Janusz OSTROWSKI, Paweł SOPATA, Artur WÓJCIK // Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko = Research Reports. Mining & Environment / Główny Instytut Górnictwa, Katowice ; ISSN 1643-7608. — 2010 nr 2/1, s. 391–401. — Streszcz., Abstr.. — XI Dni miernictwa górniczego i ochrony terenów górniczych : Hucisko/k. Włodowic, 18–20 maja 2011 r. — Katowice : GIG, 2011

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • New method of assessment of damages threat to building objects in the mining terrainNowa metoda oceny zagrożenia uszkodzeniami obiektów budowlanych na terenach górniczych / Janusz OSTROWSKI // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2008 t. 24 z. 1/3, s. 151–157. — Bibliogr. s. 156, Streszcz., Abstr.. — 21st World Mining Congress & Expo 2008 : New challenges and visions for mining ; Risk management & subsidence engineering : Sustainable development in mining industry (incl. mine closure) : Kraków 7–11 września 2008 / eds. R. Hejmanowski [et al.]. — Kraków : IGSMiE PAN, 2008

 • keywords: mining, surface deformations, horizontal strain, threat to building

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • New method of assessment of damages threat to building objects in the mining terrain / Janusz OSTROWSKI // W: New challenges and visions for mining : 21st World Mining Congress : 7–11 September 2008, Poland, Kraków–Katowice–Sosnowiec : abstracts of articles with congress framework programme. — [Poland : s. n.], [2008]. — Na s. tyt. dodatkowo: 21st World Mining Congress & Expo 2008. — S. 121

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Ocena dokładności pomiarów geodezyjnych wiaduktu drogowego[Estimate of accuracy geodetic measurement of road overpass] / Janusz OSTROWSKI, Paweł SOPATA // W: Ochrona obiektów na terenach górniczych : praca zbiorowa : [IV konferencja z cyklu „Bezpieczeństwo i ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych : Rytro, 17–19 października 2012] / pod red. Andrzeja Kowalskiego. — Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2012. — Opis częśc. wg obwoluty. — ISBN: 978-83-61126-53-9. — S. 210–219. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Ocena przydatności do zabudowy terenów zagrożonych deformacjami nieciągłymi za pomocą metod geofizycznych[Geophysical methods in the assessment of the possibilities of building up the areas threatened with non-continuous deformations] / pod red. Edwarda POPIOŁKA i Zenona PILECKIEGO ; [aut.] Janusz OSTROWSKI, [et al.], Zbigniew FAJKLEWICZ, [et al.], Edward STEWARSKI, Alina WRÓBEL, [et al.], Łukasz ORTYL, Janusz RADOMIŃSKI, [et al.], Artur WÓJCIK ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2005. — 148, [1] s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN10: 83-89174-63-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Odkształcenia poziome prognozowane i "pomierzone" (tezy do dyskusji)[Predicted and "measured" values of horizontal strains (theses for discussion)] / Janusz OSTROWSKI // W: Miernictwo górnicze i ochrona terenów górniczych w obecnych warunkach wydobycia złóż surowców mineralnych w Polsce : monografia / pod red. nauk. Wojciecha Jaśkowskiego. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2016. — Zbiór materiałów na podstawie referatów z konferencji "XIII Dni miernictwa górniczego i ochrony terenów górniczych" : [Krynica Zdrój, 10–12 czerwca 2015]. — ISBN: 978-83-7464-847-9. — S. 159–164

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Ograniczenie stosowania pełnej podsadzki hydraulicznej do likwidacji zrobów górniczych w kopalniach rud $Zn-Pb$ rejonu OlkuszaLimiting the use of hydarulic fill for gob management in the $Zn-Pb$ ore mines of the Olkusz region / Jacek SEPIAŁ, Janusz OSTROWSKI // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2004 R. 28 z. 4/1, s. 205–220. — Bibliogr. s. 220, Streszcz., Summ.. — Dwadzieścia lat w podziemnych technologiach górniczych : Kraków 9–10 grudnia 2004 : konferencja odbywa się w 20 rocznicę śmierci Profesora Stanisława Takuskiego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Parametry procesu górniczych wpływów wyznaczone w oparciu o pomierzone obniżenia jako podstawa prognoz deformacji powierzchniMining process influence parameters as base for surface deformation prognostics / Janusz OSTROWSKI, Agnieszka MALINOWSKA // WUG (Katowice) / Wyższy Urząd Górniczy ; ISSN 1505-0440. — Tytuł poprz.: Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN: 1230-3631. — 2006 nr 2, s. 8–16. — Bibliogr. s. 16, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Probabilistyczna ocena zagrożenia powierzchni deformacjami górniczymiProbabilistic hazard assessment relating to surface mining deformations / Janusz OSTROWSKI // Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko = Research Reports. Mining & Environment / Główny Instytut Górnictwa, Katowice ; ISSN 1643-7608. — 2007 nr 5 wyd. spec., s. 131–144. — Bibliogr. s. 144, Streszcz., Abstr.. — Problemy ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych : konferencja naukowo-techniczna : Katowice - Czeladź, 14 listopada 2007

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Prognozy deformacji powierzchni w planach ruchu podziemnych zakładów górniczych i dla potrzeb budownictwa na terenach górniczychThe prognostication of land surface deformation as applied in the mining operation plans of underground mining units and for the purpose of surface development in mining sites / Edward POPIOŁEK, Janusz OSTROWSKI // WUG (Katowice) / Wyższy Urząd Górniczy ; ISSN 1505-0440. — Tytuł poprz.: Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN: 1230-3631. — 2005 nr 2, s. 3–8. — Bibliogr. s. 8, Summ., Zsfassung, Rez.

 • słowa kluczowe: tereny górnicze, deformacje powierzchni, podziemne zakłady górnicze, podziemna eksploatacja górnicza

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Prognozy deformacji powierzchni w zagospodarowaniu przestrzennym terenów górniczych[Forecasts of the deformations in land management in mining areas] / Edward POPIOŁEK, Janusz OSTROWSKI // W: Działania proekologiczne samorządów terytorialnych oraz zakładów przemysłowych subregionu zachodniego województwa śląskiego po wstąpieniu do Unii Europejskiej : IX konferencja naukowo-techniczna : materiały konferencyjne : Jastrzębie Zdrój, 20. 10. 2004 / oprac. red.: Irena Modrzyk, Jacek Drabek ; Naczelna Organizacja Techniczna, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Oddział Rybnik. — Rybnik : Naczelna Organizacja Techniczna. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa, 2004. — S. 181–191. — Bibliogr. s. 191

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: