Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Ostrowski, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kotg, Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 65, z ogólnej liczby 66 publikacji Autora


1
 • Aktualny stan badań w zakresie ochrony terenów górniczychActual situation of the researches in range of mining terrain protection / Janusz OSTROWSKI, Wiesław PIWOWARSKI, Edward POPIOŁEK // W: Nowoczesne technologie w geodezji i inżynierii środowiska : konferencja naukowa z okazji jubileuszu 50-lecia Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska : Kraków 21–22 września 2001 roku / red. Zdzisław Sobczyk przy udziale Krzysztofa Grzywacza i Janusza Malickiego ; Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. — Kraków : [AGH. WGGiIŚ], 2001. — ISBN10: 8391179982. — S. 345–354. — Bibliogr. s. 353–354, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza procesu zmian odkształceń poziomych w czasie na podstawie wyników obserwacji geodezyjnych[Analysis of process of change in the time of horizontal strains on base of results of geodetic observations] / Janusz OSTROWSKI, Monika PISKORZ // W: Problemy eksploatacji górniczej pod terenami zagospodarowanymi : VIII dni miernictwa górniczego i ochrony terenów górniczych : Ustroń, 15–17 czerwca 2005 r. : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Kwiatka ; Główny Instytut Górnictwa. — Katowice : GIG, 2005. — Dodatkowo na okł. tytuł: 60 lat Głównego Instytutu Górnictwa ; 80 Lat Kopalni Doświadczalnej „Barbara” ; praca wydana z okazji konferencji naukowo-technicznej.. — ISBN10: 83-87610-75-5. — S. 410–421. — Bibliogr. s. 421, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania rozkładów odkształceń poziomych w rozetach pomiarowychObserved vs. modelled distributions of horizontal deformations in measurement rosettes / Tomasz STOCH, Janusz OSTROWSKI, Zygmunt NIEDOJADŁO, Paweł SOPATA, Marcin Skobel // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 8, s. 165–170. — Bibliogr. s. 170, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: odkształcenia poziome powierzchni terenu, rozety pomiarowe, wpływy eksploatacji górniczej, proces deformacji powierzchni terenu

  keywords: impact of mining exploitation, measurement rosettes, land surface deformation process, land surface horizontal deformations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badania skutków ujawniania się przerw eksploatacyjnych na powierzchni z wykorzystaniem pomiarów tensometrycznych i geodezyjnychExamination of appearance of excavation pauses onto surface using strain gauges and geodesic measurements / Adam Kanciruk, Jadwiga Rogowska, Leszek Stanisławski, Edward POPIOŁEK, Janusz OSTROWSKI // W: Geotechnika i budownictwo specjalne 2002 : ze szczególnym uwzględnieniem problematyki towarzyszącej eksploatacji rud miedzi : XXV [dwudziesta piąta] Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu : Zakopane, 18–22 marca 2002 / [red. Danuta Flisiak] ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]. — Kraków : Wydawnictwo KGBiG AGH, 2002. — S. 281–290. — Bibliogr. s. 290, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Characterization of the asymmetry of Knothe model distributions of deformation indexesCharakterystyka asymetrii rozkładów wskaźników deformacji według modelu Knothego / Janusz OSTROWSKI, Monika PISKORZ // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2009 vol. 54 iss. 4, s. 753–774. — Bibliogr. s. 774

 • keywords: deformation model, subsidence, assymetry, horizontal strain

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Charakteristika deformačného procesu horninového masívu a povrchu vplyvom dobývania plytko uloženého Zn a Pb ložiska = Charakterystyka procesu deformacji górotworu i powierzchni terenu w wyniku oddziaływania płytkiej eksploatacji złoża rud cynku i ołowiuThe characteristic of the deformation process of the rock mass and the surface of the area, caused by shallow exploitation of zinc and lead bed / Janusz OSTROWSKI, Jacek SEPIAŁ, Małgorzata Zbieszczyk // W: Nerastné suroviny Slovenskej republiky : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie : Demänovská Dolina – Slovak Republic, 17.–18. október 2002 = Mineral resources of the Slovak Republic : conference proceedings from the international conference / [red.] Mikuláš Beránek ; Slovenská banícka spoločnost' = Slovakian Mining Society. — [Slovak Republic] : Sbs, 2002. — Opis częśc. wg okł. — S. 128–137. — Bibliogr. s. 133, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Charakteristika vplyvu exploatácie olovnato-zinkových rúd pod zastavaným terénomThe characteristics of zinc-lead deposit mining under the built up area / Janusz OSTROWSKI, Jacek SEPIAŁ, Janusz Malinga // W: Slovenské baníctvo a geológia pred vstupom do Európskej únie : Demänovská dolina-Slovak Republic, 9.–10. October 2003 : zborní prednášok z medzinárodnej konferencie = Slovakian mining and geology before joining the European Union : conference proceedings from the international conference / zb. zost. Mikuláš Beránek ; Slovenská banícka spoločnost' = Slovakian Mining Society. — [Slovak Republic] : Slovenská banícka spoločnost', 2003. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 80-968998-8-0. — S. 101–111. — Bibliogr. s. 110–111, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Conditions for the management of the area in the regions of historical exploitation of zinc and lead ores / Janusz OSTROWSKI, Jacek SEPIAŁ, Bogdan Włodarz // W: Aktuálne problémy baníctva a geológie : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie : Demänovská Dolina – Slovak Republic, 12.–13. October 2000 = Mining and geological activities under the new conditions : conference proceedings from international conference / Slovenská Banícka Spoločnosť [et al.]. — [Slovak Republic : s. n.], [2000]. — S. 147–154. — Bibliogr. s. 153–154

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Criteria of defining the range of influence of underground mining exploitation / Edward POPIOŁEK, Janusz OSTROWSKI, Jan Mazur // W: 11\textsuperscript{th} international congress of the International Society for Mine Surveying : Cracow, September 2000, Vol. 2 / ISM. Polski Komitet [et al.]. — Katowice : Zarząd Główny SITG, [2000]. — ISBN10: 83-87267-24-4. — S. 385–391. — Bibliogr. s. 391, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Deformacje powierzchni a zagrożenie uszkodzeniami budynków na terenach górniczych w ujęciu probabilistycznymSurface deformations and damages threat to buildings in the mining areas in a probabilistic aspect / Janusz OSTROWSKI. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — 119, [1] s.. — (Rozprawy Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0867-6631 ; 160). — Bibliogr. s. 113–[120], Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Deformacje powierzchni terenu górniczego : monografia[Surface deformations of protected mining area] / red. Mariusz Sierpień ; aut. Janusz OSTROWSKI ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna Art-Tekst, 2015. — 458, [1] s.. — Bibliogr. s. 449–456. — ISBN: 978-83-7783-124-3. — M. Sierpień – brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Die Bestimmung des Epizentrums abbauinduzierter Erderschütterungen auf der Grundlage von Senkungsmonitoring[Epicentre positioning of mining induced earthquakes with use of land subsidence surveying] / Janusz OSTROWSKI, Edward POPIOŁEK, Ryszard HEJMANOWSKI, Cezary Bachowski, Jan Mazur // W: 5. Geokinematischer Tag des Institutes für Markscheidwesen und Geodäsie : 13. und 14. Mai 2004, Freiberg. — Essen : VGE, 2004. — (Schriftenreihe des Institutes für Markscheidewesen und Geodäsie an der Technischen Universität Bergakademie Freiberg ; H. 2004-2). — S. 163–171. — Zsfassung, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Doświadczenia z badań wpływów eksploatacji górniczej na liniowe obiekty komunikacyjneResearch results of mining exploitation influence on the linear road facilities / Janusz OSTROWSKI, Paweł SOPATA, Artur WÓJCIK // W: XII Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych : materiały z konferencji naukowo-technicznej zorganizowanej w ramach XII Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych : Brenna, 12–14 czerwca 2013 r. / Instytut Eksploatacji Złóż. Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, Główna Komisja Miernictwa Górniczego, Geologii i Ochrony Środowiska ZG SITG, Polski Komitet Międzynarodowego Towarzystwa Miernictwa Górniczego. — [Polska : s. n.], [2013]. — S. 365–375. — Bibliogr. s. 375, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Doświadczenia z badań wpływów eksploatacji górniczej na liniowe obiekty komunikacyjneResults of the research on mining exploitation influence on linear road objects / Janusz OSTROWSKI, Paweł SOPATA, Artur WÓJCIK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2013 t. 69 nr 8, s. 132–138. — Bibliogr. s. 138, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: monitoring, rejestracja, ekaploatacja górnicza, liniowy obiekt komunikacyjny, przemieszczenie, deformacja, obserwacja, pomiar

  keywords: deformation, measurement, monitoring, mining exploitation, displacement, linear road object, observation, registration

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Eksploatacja wielowarstwowa złoża ${Zn-Pb}$ w filarze ochronnym wyznaczonym dla obiektów na powierzchni i ocena jej skutków na obiekty budowlaneExtraction of multi-layer ${Zn-Pb}$ deposit in safety pillar delineated under surface objects, and evaluation of damages caused by it / Jacek SEPIAŁ, Janusz OSTROWSKI, Małgorzata Zbieszczyk // W: Baníctvo, geológia a životné prostredie na Slovensku a v Európskej Únii : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie : Demänovská Dolina, Slovak Republic, 11.–12. október 2007 = Mining, geology and environment in Slovakia and the European Union : conference proceedings from the international conference / zost. Mikuláš Beránek ; Slovenská banícka spoločnosť, člen ZSVTS [etc.]. — Banská Bystrica, Slovakia : SBS, 2007. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-80-969144-5-6. — S. 153–168. — Bibliogr. s. 168, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Geodezyjne obserwacje wpływów eksploatacji górniczej prowadzonej w rejonie szybów górniczych kopalni rud miedzi „Rudna”Surveying of the influence of mine activity in the shafts neighbourhood of the copper mine “Rudna” / Edward POPIOŁEK, Janusz OSTROWSKI // Cuprum ; ISSN 0137-2815. — 2001 nr 18, s. 53–76. — Bibliogr. s. 75, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Klassifizierung der Tagesoberfläche im Hinblick auf die zukünftige Nutzung beim Altbergbau[The classification of the surface of the area over old mines, regarding their future functions] / Edward POPIOŁEK, Zygmunt NIEDOJADŁO, Janusz OSTROWSKI // W: Altbergbau-Kolloquium : 08. bis 09. November 2001 Freiberg, T. 1 / Hrsg. H. Klapperich [et al.] ; TU [Technische Universität] Bergakademie Freiberg. — Essen : VGE Verlag Glückauf GmbH Essen, 2001. — S. 141–147. — Bibliogr. s. 146–147, Zsfassung

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Land subsidence caused by the drainage of rock mass in the Legnica–Glogów Copper Basin (Poland) / Janusz OSTROWSKI, Edward POPIOŁEK // W: Land subsidence : proceedings of the sixth international symposium on Land subsidence : Ravenna 24–29 September 2000. Vol. 1, Geological issues ; Fluid removal ; Solid extraction ; Remedies–decision making / eds. Laura Carbognin, Giuseppe Gambolati, A. Ivan Johnson. — Venice : C. N. R., 2000. — Na obwol. dod.: Sisols 2000. — S. 213–224. — Bibliogr. s. 223–224, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Metoda bezpiecznego szacowania zagrożenia budynków wpływami deformacji ciągłych powierzchni terenuMethod of safe estimation of buildings' exposure to constant land deformation / Janusz OSTROWSKI // WUG / Wyższy Urząd Górniczy ; ISSN 1505-0440. — Tytuł poprz.: Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN: 1230-3631. — 2008 nr 3, s. 21–27. — Bibliogr. s. 27

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Metoda ograniczania stosowania podsadzki do likwidacji zrobów w złożach rud $Zn-Pb$The method for determination of back fill utilization at liquidation of extracted parts of a lead-zinc deposits / Jacek SEPIAŁ, Janusz OSTROWSKI, Janusz Malinga // W: Baníctvo a geológia po vstupe do Európskej únie : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie : Demänovská Dolina, Slovak Republic, 7.–8. október 2004 = Mining and geology after joining the European Union : conference proceedings from the international conference / zost. Mikuláš Beránek ; Slovenská banícka spoločnosť. — [Czech Republic : SBS], [2004]. — ISBN10: 80-969144-1-3. — S. 203–219. — Bibliogr. s. 216, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Metodyka geodezyjnych pomiarów przemieszczeń i odkształceń obiektów mostowych na terenach górniczychMethodology of geodesic measurements of displacements and deformations of bridge objects in mining areas / Janusz OSTROWSKI, Paweł SOPATA, Artur WÓJCIK // Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko = Research Reports. Mining & Environment / Główny Instytut Górnictwa, Katowice ; ISSN 1643-7608. — 2011 nr 2/1, s. 391–401. — Streszcz., Abstr.. — XI Dni miernictwa górniczego i ochrony terenów górniczych : Hucisko/k. Włodowic, 18–20 maja 2011 r. — Katowice : GIG, 2011

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Modelling of shaft deformation in the area of mining activity / Krzysztof PIETRUSZKA, Janusz OSTROWSKI // W: 10\textsuperscript{th} international symposium on Deformation measurements : Orange, California, USA 19–22 March 2001 : [abstracts] / International Federation of Surveyors (FIG). Commission 6 – Engineering surveys. Working Group 6.1 – Deformation measurements and analysis. — [USA : s. n.], [2001]. — S. 36

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • New method of assessment of damages threat to building objects in the mining terrainNowa metoda oceny zagrożenia uszkodzeniami obiektów budowlanych na terenach górniczych / Janusz OSTROWSKI // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2008 t. 24 z. 1/3, s. 151–157. — Bibliogr. s. 156, Streszcz., Abstr.. — 21st World Mining Congress & Expo 2008 : New challenges and visions for mining ; Risk management & subsidence engineering : Sustainable development in mining industry (incl. mine closure) : Kraków 7–11 września 2008 / eds. R. Hejmanowski [et al.]. — Kraków : IGSMiE PAN, 2008

 • keywords: mining, surface deformations, horizontal strain, threat to building

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • New method of assessment of damages threat to building objects in the mining terrain / Janusz OSTROWSKI // W: New challenges and visions for mining : 21st World Mining Congress : 7–11 September 2008, Poland, Kraków–Katowice–Sosnowiec : abstracts of articles with congress framework programme. — [Poland : s. n.], [2008]. — Na s. tyt. dodatkowo: 21st World Mining Congress & Expo 2008. — S. 121

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Non-continuous deformations of overbump workings in zinc and lead mines / Jacek SEPIAŁ, Janusz OSTROWSKI, Bogdan Włodarz // W: Aktualizácia surovinovej polotiky SR : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie : Demänovská Dolina, 11.–12. October 2001 = Updating of the mineral policy of Slovak Republic : conference proceedings from international conference / Slovenská Banícka Spoločnosť. — [Demänovská Dolina : s. n.], 2001. — S. 155–161. — Bibliogr. s. 161

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: