Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Mirek, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgf, Katedra Geofizyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 30, z ogólnej liczby 35 publikacji Autora


1
 • Consequence of stress transfer in probability estimates of M$≥$ 6.5 earthquakes in Greece and adjacent areas / Paradisopoulou P. M., Papadimitriou E. E., Karakostas V. G., LASOCKI S., MIREK J., Kilias A. // W: 31\textsuperscript{st} General assembly of the European Seismological Commission : Hersonissos, Crete, Greece, 7–12 September, 2008 : programme and abstracts. — [Greece : ESC], [2008] + CD-ROM. — S. 191

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Correlation between ground subsidence and induced mining seismicity, Upper Silesia Coal Basin Case Study / MIREK Katarzyna, MIREK Janusz // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2011 vol. 20 no. 4A, s. 253–257. — Bibliogr. s. 256–257, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Correlation of the static stress changes with the probability of the earthquake occurrence in the Corinth Gulf / Janusz MIREK // W: 32\textsuperscript{nd} Polish-Czech-Slovakian symposium on Mining and environmental geophysics : Piechowice, 20–22 May 2009 : abstracts. — [Polska : s. n.], [2009]. — S. 5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Coseismic surface displacement study of Achaia-Elia earthquake – preliminary results / K. MIREK, E. Papadimitriou, V. Karakostas, J. MIREK // W: GA ESC 2012 ; YSTC 2012 : the 33rd General Assembly of the European Seismological Commission ; Young Seismologist Training Course : 19–24 August 2012 ; 25–30 August 2012 : Moscow–Obninsk, Russia : book of abstracts. — Moscow : PH “Poligrafiqwik”, 2012. — Na okł. dod.: Seismology without boundaries. — S. 142–143, poz. EP4: P088

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Czujnik do pomiaru drgań w gruncie, zwłaszcza słabozwięzłym[Ground vibration sensor especially designed for cohesionless soil] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Janusz MIREK. — Int.Cl.: G01H 11/08\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis ochronny wzoru użytkowego ; PL 64139 Y1 ; Udziel. 2008-04-29 ; Opubl. 2008-12-31. — Zgłosz. nr W.116017 z dn. 2006-03-20. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL64139Y1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Implementacja obsługi technologii mobilnych w module MOBILE systemu SEJS-NETMobile technologies implemented in modules of SEJS-NET system / Janusz MIREK // W: Geotechnika i budownictwo specjalne 2004 : XXVII [dwudziesta siódma] Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu : Zakopane, 14–19 marca 2004, T. 2 / [red. wyd. Danuta Flisiak] ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]. — Kraków : Wydawnictwo KGBiG AGH, 2004. — S. 1057–1062. — Bibliogr. s. 1062

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Increasing quality of interpretation of PSInSAR data using two dimensional kernel approximation / MIREK Katarzyna, MIREK Janusz // W: The 9\textsuperscript{th} Czech-Polish workshop on Recent geodynamics of the Sudeten and adjacent areas : Náchod, November 12–15, 2008 : abstracts. — Prague : Academy of Sciences of the Czech Republic. Institute of Rock Structure and Mechanics, v. v. i., cop. 2008. — S. 15–16

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Komputer równoległy ASGARD przeznaczony do obliczeń w geofizyceParallel computer ASGARD designed for computing in geophysics / Janusz MIREK // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2009 t. 35 z. 2/1, s. 535–539. — Bibliogr. s. 538–539, Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2009-02-1/Geologia_2009_2-1_62.pdf

 • słowa kluczowe: obliczenia równoległe, klaster komputerowy, modelowanie, geofizyka

  keywords: parallel computing, computer cluster, modelling, geophysics

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Nieparametryczna estymacja funkcji gęstości prawdopodobieństwa położenia źródła sejsmicznegoNonparametric estimation of density probability function of seismic source location / Janusz MIREK, Katarzyna MIREK // W: Warsztaty Górnicze 2007 z cyklu „Zagrożenia naturalne w górnictwie” [Dokument elektroniczny] : 4–6 czerwca 2007, Ślesin k. Konina : materiały konferencji naukowej / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk ; Wyższy Urząd Górniczy. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Katowice : WUG, 2007. — 1 dysk optyczny. — (Sympozja i Konferencje / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 2081-0245 ; nr 69). — ISBN: 978-83-60195-35-2. — S. 331–337. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 337, Streszcz.. — Tytuł przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji „Spis treści”). — CD-ROM towarzyszy czasop.: WUG : Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie, nr 6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Non-parametric approximation used to analysis of PSinSAR™ data of Upper Silesian Coal Basin, Poland / Katarzyna MIREK, Janusz MIREK // Acta Geodynamica et Geomaterialia ; ISSN 1214-9705. — Tytuł poprz.: Acta Montana Ser. A and Ser. B. — 2009 vol. 6. no. 4, s. 405–409. — Bibliogr. s. 408–409, Abstr.

 • keywords: PSInSAR, non parametric kernel approximation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Observation of underground exploitation influence on a surface in Budryk, Sośnica, and Makoszowy coal mine area / Katarzyna MIREK, Janusz MIREK // W: Ochrona i inżynieria środowiska – zrównoważony rozwój : VIII konferencja : Kraków, 15–16 września 2016 r. : informator. — [Kraków : s. n.], [2016]. — S. 17–18. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Peak ground acceleration attenuation relationship based on RBF neural network / MIREK Janusz, MIREK Katarzyna // W: The 9\textsuperscript{th} Czech-Polish workshop on Recent geodynamics of the Sudeten and adjacent areas : Náchod, November 12–15, 2008 : abstracts. — Prague : Academy of Sciences of the Czech Republic. Institute of Rock Structure and Mechanics, v. v. i., cop. 2008. — S. 14–15

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Probability distribution on faults near the city of Thessaloniki (Northern Greece) / P. Paradisopoulou, E. Papadimitriou, J. MIREK, V. Karakostas // W: EGU European Geosciences Union [Dokument elektroniczny] : general assembly 2012 : Vienna, Austria, 22–27 April 2012 : abstracts & programme. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Vienna : s. n.], [2012]. — 1 dysk Flash. — (Geophysical Research Abstracts ; ISSN 1607-7962 ; vol. 14). — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Tytuł przejęto ze s. tyt. (po wybraniu opcji: data – abstracts)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Prognozowanie drgań powierzchni wywołanych wstrząsami górniczymi – przegląd krytycznyPrediction of surface vibrations caused by seismic events from mines: a critical review / Stanisław LASOCKI, Marek SZYBIŃSKI, Janusz MATUSZYK, Janusz MIREK, Aleksander Pielesz // W: Warsztaty 2000 : „zagrożenia naturalne w górnictwie” : materiały sympozjum : sesja okolicznościowa nt. Eksploatacja podziemna a ochrona środowiska w świetle prawa Unii Europejskiej : Ustroń Śl., 29–31 maja 2000 / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Wyższy Urząd Górniczy. — Kraków : PAN IGSMiE, 2000. — (Sympozja i Konferencje ; nr 42). — ISBN10: 83-87854-22-0. — S. 261–279. — Bibliogr. s. 275–277 Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Rozproszony system pomiarowo-interpretacyjny drgań gruntu wzbudzanych wstrząsami górniczymi – projektWide area system for acquisition and interpretation of ground vibrations caused by mine seismicity / Janusz MIREK // W: Warsztaty 2000 : „zagrożenia naturalne w górnictwie” : materiały sympozjum : sesja okolicznościowa nt. Eksploatacja podziemna a ochrona środowiska w świetle prawa Unii Europejskiej : Ustroń Śl., 29–31 maja 2000 / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Wyższy Urząd Górniczy. — Kraków : PAN IGSMiE, 2000. — (Sympozja i Konferencje ; nr 42). — ISBN10: 83-87854-22-0. — S. 319–324. — Bibliogr. s. 323, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Sejsmometryczny system pomiarowy SEIS-NET[SEJS-NET: wide area network system for ground vibration monitoring] / Janusz MIREK // W: 28\textsuperscript{th} Polish–Czech–Slovakian symposium on Mining geophysics : Niedzica, 11–13 June 2001 : proceedings : abstracts / [red. nauk. Wacław M. Zuberek] ; University of Silesia. Faculty of Earth Sciences. Department of Applied Geology. — Sosnowiec : US. Faculty of Earth Eciences. Department of Applied Geology, 2001. — S. 7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Sejsmometryczny system pomiarowy SEJS-NETSEJS-NET: wide area network system for ground vibration monitoring / Janusz MIREK // W: Mining geophysics : selected and revised contributions to the XXVIII [twenty eighth] Polish-Czech-Slovakian symposium : Niedzica June 11–13, 2001 / ed. Wacław M. Zuberek ; Polish Academy of Sciences. Institute of Geophysics. — Warszawa : Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, 2002. — (Monographs ;  M-24). — S. 181–185. — Bibliogr. s. 185, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • SEJS-NET: działający rozległy sejsmometryczny system pomiarowySEJS-NET: ready-for-use wide area network system for ground vibration monitoring / Janusz MIREK, Stanisław LASOCKI // W: Warsztaty 2001 nt. Zagrożeń naturalnych w górnictwie : materiały sympozjum : sesja okolicznościowa: Przywracanie wartości użytkowych terenom górniczym : sesja specjalna: Stare kopalnie – nowe perspektywy : Wieliczka, 29 maja – 1 czerwca 2001 / red. Elżbieta Pilecka ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Wyższy Urząd Górniczy. — Kraków : PAN IGSMiE, 2001. — (Sympozja i Konferencje / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 2081-0245 ; nr 49). — Opis częśc. wg okł. — ISBN10: 8387854034. — S. 561–568. — Bibliogr. s. 567–568, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • SEJS-NET: rozległy system rejestracji drgań sejsmicznych zrealizowany w technologii Internetu[SEJS-NET: a wide area network system for seismic vibration recording, based on Internet technology] / Stanisław LASOCKI, Janusz MIREK // W: Geofizyka w inżynierii i ochronie środowiska : [dla potrzeb samorządności lokalnej] : Dębe, marzec 2001 : streszczenia referatów / Państwowy Instytut Geologiczny ; Zakład Geofizyki Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. — [Kraków : WGGiOŚ AGH], [2001]. — ISBN10: 8390958465. — S. 34–36. — Bibliogr. s. 35–36

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Sieć sejsmometryczna SEJS-NET na terenie Gminy RudnaSystem SEJS-NET for ground vibration monitoring localized in Commune Rudna area / Janusz MIREK, Michał Bowanko // W: Warsztaty 2002 z cyklu „Zagrożenia naturalne w górnictwie” : materiały sympozjum : sesja okolicznościowa: Rozwiązania inżynierskie dla potrzeb ochrony terenów górniczych : Ustroń Śl. [Śląski], 27–29 maja 2002 / red. nauk. Elżbieta Pilecka ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Wyższy Urząd Górniczy. — Kraków : IGSMiE PAN, 2002. — (Seria: Sympozja i Konferencje ; nr 55) ; (Warsztaty Górnicze). — Na okł. także tyt.: Problematyka inżynierska z zakresu ochrony terenów górniczych. — S. 173–177. — Bibliogr. s. 177, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • SPS – Seismic Signal Processing System / Janusz MIREK // W: Mining and environmental geophysics [Dokument elektroniczny] : selected and revised contributions to the XXX Polish-Czech-Slovakian symposium : Lądek Zdrój, June 6–8, 2005 / eds.: A. F. Idziak, R. Dubiel ; PAS IG. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Warszawa : PAS IG, 2005. — (Publications of the Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences. Series: Miscellanea ; M-29, (395)). — Ekran 1–6. — Tryb dostępu: http://pub.igf.edu.pl/?action=Showarticles&series=M&pub_id=92 [2007-02-08]. — Bibliogr. ekran 6, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Strong ground motion monitoring network in the Legnica–Głogów Cooper Mining District / Janusz MIREK // W: On recent geodynamics of the Sudety Mts. and adjacent areas : 6-th Czech-Polish workshop 2004 : Łężyce, Poland, November 4–6, 2004 : abstracts / Agricultural University of Wrocław, Poland. Department of Geodesy and Photogrammetry [etc.]. — [Poland : s. n.], [2004]. — S. 23–24

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Strong ground motion monitoring network in the Legnica–Głogów Copper Mining District / Janusz MIREK // Acta Geodynamica et Geomaterialia ; ISSN 1214-9705. — Tytuł poprz.: Acta Montana Ser. A and Ser. B. — 2005 vol. 2 no. 3 [spec. iss.], s. 145–150. — Bibliogr. s. 150, Abstr.. — 6th Czech-Polish workshop on Recent geodynamics of the Sudety Mts. and adjacent areas : Łężyce, Poland, November 4–6, 2004

 • keywords: accelerometer monitoring, strong ground motion

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • System monitoringu sejsmometrycznego na terenie Gminy PolkowiceStrong ground motion monitoring system on the Polkowice Commune territory / Janusz MIREK, Stanisława Bocian, Maria Bączkowska, Magdalena Macioszczyk // W: Warsztaty Górnicze 2006 z cyklu „Zagrożenia naturalne w górnictwie” : materiały sympozjum : sesja okolicznościowa: Rozwiązania inżynierskie i badania naukowe dla ograniczania zagrożeń naturalnych w górnictwie : Kraków – Tomaszowice, 12–14 czerwca 2006 / red. nauk. Elżbieta Pilecka ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Wyższy Urząd Górniczy. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2006. — (Sympozja i Konferencje / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 2081-0245 ; nr 67). — Na okł. dod.: 1986–2006 XX lat IGSMiE PAN. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8389174294. — S. 267–274. — Bibliogr. s. 273–274, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Time-dependent probability distribution on faults associated to strong earthquakes (M$≥$6.5) in the broader Greece area / Paradisopoulou P. M., Papadimitriou E. E., MIREK J., Karakostas V. G. // Geologica Balcanica ; ISSN 0324-0894. — 2010 [vol.] 39 [no.] 1–2, s. 298–299. — XIX Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association : Thessaloniki, Greece, 23–26 September 2010 : abstracts volume / eds. Alexandros Chatzipetros, [et al.]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: