Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Magiera, dr inż.

emeryt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgzig, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 36852621100

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 42, z ogólnej liczby 43 publikacji Autora


1
 • Analiza przestrzenna rozkładu metali ciężkich w glebach Nowej Huty (Kraków)Spatial analysis of distribution of heavy metals in soil : a case study of Nowa Huta (Cracow, Poland) / Janusz MAGIERA, Konrad Foryciarz // Geoinformatica Polonica ; ISSN 1642-2511. — 2000 nr 2, s. 43–50. — Bibliogr. s. 49–50, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Application of GPR and seismic methods for noninvasive examination of glacial and postglacial sediment in the Psia Trawka glade and the Sucha Woda valley - The Tatra Mts., Poland / Sylwia TOMECKA-SUCHOŃ, Tomisław Gołębiowski, Jerzy DEC, Janusz MAGIERA // W: CAGG-AGH-2019 [Dokument elektroniczny] : “Challenges in Applied Geology and Geophysics: 100\textsuperscript{th} anniversary of applied geology at AGH University of Science and Technology” : international scientific conference : 10-13 September 2019, Kraków : book of abstracts / eds. Jadwiga Jarzyna, Paulina Krakowska-Madejska, Anna Sowiżdżał ; AGH. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : AGH University of Science and Technology, cop. 2019. — e-ISBN: 978-83-66364-18-9. — S. [1–2]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.cagg2019.agh.edu.pl/Book%20of%20Abstract%20pdf%20only/3%20Applied%20Geophysics/Tomecka-Sucho%C5%84%20et%20al.pdf [2019-09-11]. — Toż. na dysku Flash. - S. 36-37

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Application of GPR and seismic methods for noninvasive examination of glacial and postglacial sediments in the Psia Trawka glade: the Tatra Mts., Poland / Sylwia TOMECKA-SUCHOŃ, Tomisław Gołębiowski, Jerzy DEC, Janusz MAGIERA // Acta Geophysica ; ISSN 1895-6572. — Tytuł poprz.: Acta Geophysica Polonica. — 2019 vol. 67 iss. 6 spec. iss., s. 1777–1789. — Bibliogr. s. 1788–1789, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2019-07-26. — CAGG 2019 : conference "Challenges in Applied Geology and Geophysics" : Krakow, Poland, September 10–13, 2019. — tekst: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11600-019-00334-x.pdf

 • keywords: GPR, drift, Tatra Mountains, postglacial sediments, glacial, seismic method

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s11600-019-00334-x

4
 • Badania geologiczne materiałów kamiennych wczesnośredniowiecznych budowli KrakowaGeological investigations of stonework of early mediaeval buildings in Kraków / Jan BROMOWICZ, Janusz MAGIERA // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego = Geological Bulletin of the Polish Geological Institute ; ISSN 0867-6143. Hydrogeologia ; ISSN 1644-0870. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2010 nr 439 (2), s. 425–435. — Bibliogr. s. 435, Streszcz., Abstr.. — Złoża kopalin – aktualne problemy prac poszukiwawczych, badawczych i dokumentacyjnych = Natural resources – current problems of prospection, exploration and documentation : [sesja Polskiego Kongresu Geologicznego] / pod red. nauk. Magdaleny Pańczyk. — Warszawa : PIG, 2010

 • keywords: Krakow, stonework, Romanesque architecture

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Building stones used in early mediaeval edifices of Krakow and geology of the area / Jan BROMOWICZ, Janusz MAGIERA // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2013 vol. 39 no. 2, s. 95–112. — Bibliogr. s. 109–112, Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGY/2013.39.2/geol.2013.39.2.95.pdf

 • keywords: Wawel Hill, Jurassic limestone, dimension stone, masonry, Carpathian sandstone, pre-Romanesque and Romanesque buildings

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geol.2013.39.2.95

6
7
 • Can satellite Remote Sensing be applied to geological mapping of tropics? / Janusz MAGIERA // W: POL-VIET 2017 : 4\textsuperscript{th} international conference Scientific-research cooperation between Vietnam and Poland : 20–22 November 2017, Krakow, Poland : book of abstracts / ed. Jadwiga Jarzyna. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — ISBN: 978-83-7464-752-0. — S. 82

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Cataloguing of natural geological hazards over Poland's territory / Danuta ILCEWICZ-STEFANIUK, Marek LEMBERGER, Janusz MAGIERA, Stanisław RYBICKI, Tadeusz SŁOMKA, Michał STEFANIUK // W: Risks caused by the geodynamic phenomena in Europe : 20–22 May 2004, Wysowa, Poland : abstracts and field trip guide-book / eds. Teresa Mrozek, Piotr Nescieruk ; Polish Geological Institute, Centre of Excellence, Research on Abiotic Environment REA. — Warsaw : PGI, 2004. — Project number EVK 1-CT-2002-80006 (REA). — ISBN10: 8373727302. — S. 47

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Dekoracyjność – ważny element oceny kopaliny przy dokumentowaniu złóż kamieni budowlanych i drogowychDecorativeness – an important criterion of the evaluation of the deposits of building and road stones / Jan BROMOWICZ, Beata FIGARSKA-WARCHOŁ, Andrzej KARWACKI, Anna KOLASA, Janusz MAGIERA, Marek REMBIŚ, Anna SMOLEŃSKA, Grażyna STAŃCZAK // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2004 R. 46 nr 3–4, s. 45–49. — Bibliogr. s. 49. — Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń : IX seminarium : Wiktorowo, 2–4 czerwiec 2004 r. / kom. nauk. Ryszard Uberman, [et al.] ; Komisja Zasobów Kopalin przy Ministrze Środowiska, [et al.]. — Wrocław : Instytut-Poltegor Instytut Górnictwa Odkrywkowego, 2004

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Deposits of the quaternary natural aggregates in the Kraków region; spatial analysis of quality and sedimentary environment / Witold Michalczyk, Janusz MAGIERA // W: Spatial information management in the new millennium : international conference & exhibition. Cracow, November 15–17, 1999 : conference programme = Zarządzanie informacją przestrzenną w nowym tysiącleciu / red. Grażyna Szpor, Davorin Kerekovič ; Wydział Techniki Uniwersytetu Śląskiego ; Stowarzyszenie SILGIS Center. — Katowice : Stowarzyszenie SILGIS Center, 1999. — ISBN10: 83-86053-98-4. — S. 36–45

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Distribution of heavy metals in the channel sediments of the Odra river – by means of the spatial analysis (GIS) / E. HELIOS-RYBICKA, J. MAGIERA, M. Ogrodowczyk // W: Erosion, transport and deposition of sediments : abstracts of oral and poster contributions to the international CHR workshop – expert consultation : Berne, Switzerland, 28–30 April, 2008 / UNESCO International Hydrological Program. International Sediment Initiative [etc.]. — [Switzerland : s. n.], [2008]. — Opis wg okł.. — S. 95–97. — Bibliogr. s. 97

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • Geologiczno-górnicza problematyka złóż kamienia dla budowli wczesnośredniowiecznego KrakowaStones used in the early mediaeval Kraków buildings : geological and mining issues / Jan BROMOWICZ, Janusz MAGIERA // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2008 R. 50 nr 2–3, s. 62–71. — Bibliogr. s. 71. — XI Seminarium z cyklu Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń pt. Dokumentowanie i ochrona złóż kopalin : (z okazji 100-lecia idei ochrony złóż) : Gdańsk Sobieszewo, 4–6 czerwca 2008 r. / Państwowy Instytut Geologiczny. Oddział Geologii Morza, Gdańsk, [et al.]. — Wrocław : Poltegor-Instytut, 2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Główne kryteria waloryzacji złóż kamieni budowlanych i drogowychMain criteria of evaluation of the deposits of building and road stones / Jan BROMOWICZ, Beata FIGARSKA-WARCHOŁ, Andrzej KARWACKI, Anna KOLASA, Janusz MAGIERA, Marek REMBIŚ, Anna SMOLEŃSKA, Grażyna STAŃCZAK // W: Kruszywa mineralne : surowce – rynek – technologie – jakość : Polanica Zdrój, 23–25 kwietnia 2003 = Mineral aggregates : natural resources – market – technology – quality / red. nauk. Wojciech Glapa. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2003. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej ; nr 104. Konferencje ; ISSN 0324-9670 ; nr 37). — S. 3–15. — Bibliogr. s. 14–15

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Kamienie pierwszych budowli Krakowa na tle geologii miasta : [streszczenie]Building stones of the early Krakow buildings and the geology of the city : [abstract] / Jan BROMOWICZ, Janusz MAGIERA // W: Nawarstwienia historyczne miast Europy Środkowej : 3. forum naukowe 2012 : 15–17 listopada, Kraków. — [Kraków : s. n.], [2012]. — S. [1–2]. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Kamienie pierwszych budowli Krakowa na tle geologii miasta[Building stones of the early Krakow buildings and the geology of the city] / Jan BROMOWICZ, Janusz MAGIERA // W: Nawarstwienia historyczne miast Europy Środkowej / pod red. Marty Wardas-Lasoń. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2016. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0681). — ISBN: 978-83-7464-887-5. — S. 315–335. — Bibliogr. s. 333–335

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Kamienie wczesnośredniowiecznych budowli Krakowa : ich pochodzenie na tle geologii miastaBuilding stones used in early mediaeval edifices of Krakow : their origin and geology of the area / Jan BROMOWICZ, Janusz MAGIERA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — 171 s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0638). — Bibliogr. s. 161–171, Abstr.. — ISBN: 978-83-7464-829-5

 • keywords: Wawel Hill, Jurassic limestone, dimension stone, masonry, Carpathian sandstone, pre-Romanesque and Romanesque buildings

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Kamień w budowlach krakowskich BenedyktynówBuilding stones in the Benedictine abbey Tyniec in Kraków / Jan BROMOWICZ, Janusz MAGIERA // W: Kruszywa mineralne : surowce – rynek – technologie – jakość : Szklarska Poręba, 18–20 kwietnia 2007 r. = Mineral aggregates : natural resources – market – technology – quality / red. nauk. Wojciech Glapa. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2007 + CD-ROM. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej ; nr 119. Konferencje ; ISSN 0324-9670 ; nr 48). — S. 13–27. — Bibliogr. s. 26–27

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Kamień wczesnośredniowiecznych budowli WaweluStones of early Mediaeval buildings of the Wawel Hill (Cracow, Poland) / Jan BROMOWICZ, Janusz MAGIERA // Acta Archeologica Waweliana ; ISSN 1231-1332. — 2009 t. 4, s. 5–[52]. — Bibliogr. s. 49–[52], Summ.. — ISBN: 978-83-88476-94-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Konferencja: “Spatial information management in the new millennium (Zarządzanie informacją przestrzenną w nowym tysiącleciu)” / Janusz MAGIERA // Geoinformatica Polonica ; ISSN 1642-2511. — 1999 [no.] 1, s. 77–78

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Konflikt kopalni odkrywkowych kamienia z obiektami sieci Natura $2000$[Conflict of the open-pit mines of the stones with the European Ecological Natura 2000 Network] / Janusz MAGIERA // Infrastruktura : ludzie – innowacje – technologie. — 2006 nr 1, s. 53

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Kruszywa łamane w \emph {Naturze 2000}Natural crushed aggregates and European Ecological Network \emph {Natura 2000} / Jan BROMOWICZ, Janusz MAGIERA // W: Kruszywa mineralne : surowce – rynek – technologie – jakość : Szklarska Poręba, 26–28 kwietnia 2006 r. = Mineral aggregates : natural resources – market – technology – quality / red. nauk. Wojciech Glapa ; PW IG. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza PW, 2006. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej = Scientific Papers of the Institute of Mining of the Wrocław University of Technology ; nr 115. Konferencje ; ISSN 0324-9670 ; nr 46). — S. 3–18. — Bibliogr. s. 17–18

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Landslide hazard in Poland : review and database / ILCEWICZ-STEFANIUK Danuta, LEMBERGER Marek, MAGIERA Janusz, RYBICKI Stanisław, SŁOMKA Tadeusz, STEFANIUK Michał // W: ITALIA 2004 : 32\textsuperscript{nd} international geological congress : Florence, Italy, August 20–28, 2004 : abstracts, Pt. 1 / International Union of Geological Sciences, EC European Commission. — [Italy : s. n.], [2004]. — S. [1], Poster 146-23. — Toż na CD-ROMie. — S. 681–682, Poster 146-23. — Wymagania systemowe: Windows ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Materiał kamienny wnętrza Kaplicy Zygmuntowskiej[Stones inside the Sigismund Chapel (Wawel Royal Castle, Kraków)] / Jan BROMOWICZ, Janusz MAGIERA // W: Kamień architektoniczny i dekoracyjny : materiały konferencji naukowej : Kraków, 23–24 września 2003 r. / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Zakład Złóż Surowców Skalnych. — Kraków : AGH WGGiOŚ ZZSS, 2003. — ISBN10: 8388927051. — S. 5–12. — Bibliogr. s. 12

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: