Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Łabędź, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-ksw, Katedra Systemów Wytwarzania


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 15, z ogólnej liczby 15 publikacji Autora


1
 • Błąd wyznaczenia głębokości zalegania warstwy umocnionej metodą pomiaru mikrotwardościThe error in the determination of the depth of the hardened layer using the microhardness measurement method / Janusz ŁABĘDŹ, Jerzy SŁOMSKI // Mechanika / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 0239-5282. — 2004 t. 23 z. 4, s. 495–504. — Bibliogr. s. 504, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Eksperymentalna weryfikacja głębokości warstwy odkształconej plastycznie przy nagniataniu powierzchniowymExperimental verification of plastically strained layer depth under the surface burnishing process / Janusz ŁABĘDŹ, Jerzy SŁOMSKI // Przegląd Mechaniczny / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ; ISSN 0033-2259. — 2007 R. 66 z. 6, s. 26–29. — Bibliogr. s. 29, Summ., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Influencia del ángulo de la punta, tratamiento termoquimico y fluidos de corte sobre la vida de brocas, al maquinar acero 4040 tratado térmicamente[Influence of point angle, thermo-chemical treatment and cutting fluids on the toll-life when 4040 steel heat-treated is machined] / Janusz ŁABĘDŹ, Piotr RUSEK // W: 14 Congreso internacional anual de la SOMIM : Puebla, México 17–19 de septiembre de 2008 / SOMIM Sociedad Mexicana de Ingeniería Mecánica. — México : SOMIM, 2008. — ISBN: 978-968-9773-03-8. — S. 866–872. — Bibliogr. s. 872, Res., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Konstytuowanie warstwy wierzchniej stali ŁH15 w wybranych operacjach obróbkowychForming of the surface layer of ŁH15 steel in chosen treatment operations / Janusz ŁABĘDŹ, Jerzy SŁOMSKI // W: Problemy w konstrukcji i eksploatacji maszyn hutniczych i ceramicznych : jubileuszowa X konferencja naukowa, T. 2 / kom. red. Marek Hryniewicz, Ewa Kochan, Jerzy Niedźwiedzki ; Katedra Urządzeń Technologicznych i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. — Kraków : AGH, 2000. — ISBN10: 83-913400-1-5. — S. 151–157. — Bibliogr. s. 156–157, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Laboratorium z technologii budowy maszyn[Laboratory of machine design technology] / pod red. Janusza ŁABĘDZIA. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2001. — 122, [1] s. + CD-ROM. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1634). — Bibliogr. przy rozdz.. — Dla studentów studiów dziennych i zaocznych kierunku mechanika i budowa maszyn. — Na dysku: Wersje demonstracyjne programów komputerowych stosowanych w ćwiczeniach, wzory sprawozdań, przykład testu sprawdzającego wiadomości

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Laboratorium z technologii budowy maszyn[Laboratory of machine design technology] / pod red. Janusza ŁABĘDZIA. — Wyd. 2. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2003 + CD-ROM. — 122, [1] s.. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1663). — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Ocena efektywności zastosowania cieczy chłodząco-smarujących zawierających kompleksy miedzi przy wierceniu stopu aluminiumEvaluation of the usefulness of application of cutting fluids containing complexes of copper when aluminium alloy drilling / Stanisław KRAWCZYK, Janusz ŁABĘDŹ // W: INSYCONT'10 : 8th international symposium : energy and environmental aspects of tribology : Cracow, Poland : July 7th–9th 2010 / Department of Machine Design and Terotechnology. AGH University of Science and Technology – Cracow, [etc.]. — Radom : Publishing House of Institute for Sustainable Technologies – National Research Institute, 2010. — ISBN: 978-83-7204-912-4. — S. 91–98. — Bibliogr. s. 97–98, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Ocena niebezpieczeństwa wyboczenia narzędzia przy obróbce otworów w stali 40H wiertłami długimi o małych średnicachRisk assessment of tool buckling during machining of holes with small diameters in 40H steel applying long drills / Janusz ŁABĘDŹ, Piotr RUSEK // Przegląd Mechaniczny / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ; ISSN 0033-2259. — 2008 R. 67 z. 9, s. 25–28. — Bibliogr. s. 28

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Podstawy projektowania procesów technologicznych obróbki[Basics of processing design] / Janusz ŁABĘDŹ. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2005. — 112, [1] s.. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1675). — Bibliogr. s. 111–[113]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Trwałość zmęczeniowa stopu aluminium po nagniataniu diamentemFatigue strength aluminium alloy after diamond burnishing / Janusz ŁABĘDŹ // Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny ; ISSN 0025-6552. — 2010 nr 11, s. 852–854. — Bibliogr. s. 854

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Wpływ chropowatości powierzchni elementów ze stali ŁH15 na ich zużycie frettingoweInfluence of surface roughness of elements made of ŁH15 steel on their fretting wear / Janusz ŁABĘDŹ // Przegląd Mechaniczny / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ; ISSN 0033-2259. — 2010 R. 69 nr 4, s. 38–41. — Bibliogr. s. 41, Summ., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Wpływ nagniatania ślizgowego diamentem na zużycie ścierne stali węglowej konstrukcyjnejInfluence of burnishing with sliding diamond on abrasive wear of carbon constructional steel / Janusz ŁABĘDŹ, Jerzy SŁOMSKI // Mechanika / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 0239-5282. — 2004 t. 23 z. 4, s. 505–512. — Bibliogr. s. 512, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: zużycie ścierne, nagniatanie ślizgowe diamentem, stal węglowa konstrukcyjna

  keywords: abrasive wear, urnishing with sliding diamond, carbon constructional steel

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Wpływ parametrów wygładzania ślizgowego diamentem na twardość warstwy wierzchniej hartowanej stali narzędziowejInfluence of diamond burnishing parameters on hardness of surface layer of hard-ened tool steel / Janusz ŁABĘDŹ // Przegląd Mechaniczny / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ; ISSN 0033-2259. — 2009 R. 68 nr 5, s. 28–31. — Bibliogr. s. 31, Summ., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Wpływ wybranych czynników na trwałość wierteł przy obróbce ulepszonej cieplnie stali 40HImpact of selected factors on drill life during toughened steel 40H machining process / Janusz ŁABĘDŹ, Piotr RUSEK // Przegląd Mechaniczny / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ; ISSN 0033-2259. — 2007 R. 66 z. 2, s. 35–38. — Bibliogr. s. 38, Summ., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Wyznaczenie funkcji opisującej wpływ wybranych parametrów ślizgowego nagniatania elementem diamentowym na chropowatość powierzchni stali NC6The evaluation of function describing influence of selecteed diamond burnishing parameters on the surface roughness of NC6 steel / Janusz ŁABĘDŹ // Mechanika / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 0239-5282. — 1999 t. 18 z. 2, s. 221–226. — Bibliogr. s. 226, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: