Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Juraszek, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-ktl, *Katedra Transportu Linowego


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 896115

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 7, z ogólnej liczby 7 publikacji Autora


1
 • Materac do monitorowania stanu pacjenta w opiece pielęgnacyjnej oraz zespół materacy[Mattress for monitoring the patient state in the nursing care and the set of mattresses] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KWAŚNIEWSKI Jerzy, JURASZEK Janusz. — Int.Cl.: A61B 5/11\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 418765 A1 ; Opubl. 2018-03-26. — Zgłosz. nr P.418765 z dn. 2016-09-20 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2018  nr 7, s. 8. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL418765A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Materac do monitorowania stanu pacjenta w opiece pielęgnacyjnej oraz zespół materacy[Mattress for monitoring the patient state in the nursing care and the set of mattresses] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jerzy KWAŚNIEWSKI, Janusz JURASZEK. — Int.Cl.: A61B 5/11\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 230274 B1 ; Udziel. 2018-06-14 ; Opubl. 2018-10-31. — Zgłosz. nr P.418765 z dn. 2016-09-20. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL230274B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Metoda własnego residualnego pola magnetycznego w ocenie wybranych parametrów zużycia lin stalowychThe method of own residual magnetic field as a tool evaluate selected parameters determining wear of steel ropes / Janusz JURASZEK, Andrzej Kaczmarczyk // W: Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie : monografia : praca zbiorowa / red. nauk. Andrzej Tytko, Marian Wójcik. — Lędziny : Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o., 2016. — ISBN: 978-83-944406-1-9. — S. 85–92. — Bibliogr. s. 92, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Sposób ciągłego pomiaru miejscowego odkształcania obciążonej liny zwitej, stalowej lub z tworzywa sztucznego[Method for continuous measurement of local deformation of the loaded steel or plastic stranded rope] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KWAŚNIEWSKI Jerzy, JURASZEK Janusz, MOLSKI Szymon. — Int.Cl.: G01B 11/16\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 421494 A1 ; Opubl. 2018-11-05. — Zgłosz. nr P.421494 z dn. 2017-05-04 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2018  nr 23, s. 29. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL421494A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Sposób ciągłego pomiaru miejscowego odkształcania obciążonej liny zwitej, stalowej lub z tworzywa sztucznego[Method for continuous measurement of local deformation of the loaded steel or plastic stranded rope] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jerzy KWAŚNIEWSKI, Janusz JURASZEK, Szymon MOLSKI. — Int.Cl.: G01B 11/16\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 233670 B1 ; Udziel. 2019-06-10 ; Opubl. 2019-11-29. — Zgłosz. nr P.421494 z dn. 2017-05-04. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL233670B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Wykorzystanie światłowodów w inżynierii medycznejApplication of fiber optics in medical engineering / Jerzy KWAŚNIEWSKI, Janusz JURASZEK // Przegląd Spawalnictwa / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ; ISSN 0033-2364. — 2016 vol. 88 nr 10, s. 139–142. — Bibliogr. s. 142, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: diagnostyka, światłowody, pomiary odkształceń, inżynieria medyczna

  keywords: diagnostics, optical fiber, medical engineering, measurements deformation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Zastosowanie światłowodów z siatkami Bragga FBG w zagadnieniach bezpieczeństwa i eksploatacji maszyn i urządzeń górnictwa podziemnegoImplementation of the FBG technology for safety and operation issues of underground mining machinery and equipment / Janusz JURASZEK // W: Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : monografia : praca zbiorowa. T. 1, Wybrane problemy górnictwa podziemnego / red. nauk. Krzysztof Kotwica ; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. w Lędzinach, Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych AGH w Krakowie. — Lędziny ; Kraków : Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego, 2016. — Artykuły opublikowane w monografii zostały wygłoszone na III Międzynarodowej Konferencji „Mechanizacja, Automatyzacja i Robotyzacja w Górnictwie”, która odbyła się 15-17 czerwca 2016 r. w Wiśle. — ISBN: 978-83-944406-3-3. — S. 126–131. — Bibliogr. s. 131, Streszcz., Abstr.. — Pierwsza afiliacja: Akademia Techniczno-Humanistycza, Bielsko-Biała

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: