Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Herzig, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-9545-4886

ResearcherID: brak

Scopus: 7004192444

PBN: 900402

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 5, z ogólnej liczby 8 publikacji Autora


1
 • Charakterystyka warunków geologiczno-inżynierskich podłoża Krakowa z uwzględnieniem nawarstwień historycznychEngineering-geological characteristic of the Kraków area subsoil, including historical deposits / Stanisław RYBICKI, Piotr KROKOSZYŃSKI, Janusz HERZIG // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2009 t. 35 z. 1: Nawarstwienia historyczne Krakowa, s. 57–65. — Bibliogr. s. 64–65, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2009-01/Geologia_2009_1_04.pdf

 • słowa kluczowe: podłoże gruntowe, właściwości gruntów, iły trzeciorzędowe, grunty czwartorzędowe, warunki posadowienia

  keywords: subsoil, soil properties, Tertiary clays, Quaternary soils, building conditions

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • Rekultywacja wyrobiska poeksploatacyjnego KWB „Turów” mieszaniną gruntów nadkładu i popiołów elektrownianych – problemy geotechniczne i środowiskoweApplication of overburden soils and fly ash mixture for remedation of the open-pit “Turów” – geotechnical and environmental problems / Stanisław RYBICKI, Edeltrauda HELIOS-RYBICKA, Janusz HERZIG // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2005 R. 47 nr 6, s. 58–63. — Bibliogr. s. 63

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Research of hydraulic conductivity coefficient of aquitards in cylindersBadania współczynnika filtracji utworów połprzepuszczalnych w cylindrach / Marek Marciniak, Jan Przybyłek, Jadwiga SZCZEPAŃSKA, Janusz HERZIG // Geologos [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2080-6574. — Dod. ISSN 1426-8981. — 2003 [nr] 6, s. 151–167. — Bibliogr. s. 166–167, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Właściwości fizykomechaniczne wybranych gruntów spoistych ze zboczy wyrobiska KWB „Bełchatów”Physical and mechanical properties of cohesive soils from the slope of the working in the Brown Coal Mine “Bełchatów” / Aleksandra BORECKA, Janusz HERZIG, Robert KACZMARCZYK, Henryk WOŹNIAK // Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo ; ISSN 1730-6752. — 2006 z. 28 t. 1, s. 39–50. — Bibliogr. s. 50, Streszcz., Summ.. — Artykuł był prezentowany na XIV krajowej konferencji mechaniki gruntów i inżynierii geotechnicznej Polskiego Komitetu Geotechniki : Augustów 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: