Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Gozdecki, dr inż.

adiunkt

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
WIEiT-kt, Katedra Telekomunikacji

[dyscyplina 2018]: dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja

[poprzednia klasyfikacja]: obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / telekomunikacja


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6091-8513

ResearcherID: C-3455-2011

Scopus: 55930027100

PBN: 924477

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 98, z ogólnej liczby 100 publikacji Autora


1
 • Analiza zastosowań stacji bazowych małej mocy w sieciach komórkowych LTEAnalysis of small cell uscases in LTE network / Mateusz Baran, Janusz GOZDECKI // Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne ; ISSN 1230-3496. — 2016 R. 88 nr 6 dod.: CD, s. 317–320. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD. — Bibliogr. s. 320, Streszcz., Abstr.. — KKRRiT 2016 : XVI Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji : Kraków, 27–29 czerwca 2016

 • słowa kluczowe: HetNet, LTE, LTE-A, stacje bazowe małej mocy

  keywords: HetNet, LTE, LTE-A, small cell

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/59.2016.6.35

2
 • Analysis of data aquisition requirements for SHM system in aircraftAnaliza wymagań systemu akwizycji danych do monitorowania stanu poszycia statków powietrznych / Michał WĄGROWSKI, Marek SIKORA, Janusz GOZDECKI, Krzysztof ŁOZIAK, Wiesław LUDWIN, Jacek WSZOŁEK // Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne ; ISSN 1230-3496. — 2015 R. 88 nr 8–9, s. 738–743. — Bibliogr. s. 743. — Toż na dołączonym CD-ROMie. — KSTIT 2015 : XXXI Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki : Kraków, 16–18 września 2015 r.

 • słowa kluczowe: optymalizacja, SHM, system pomiarowy, sieci sensorowe

  keywords: measurement system, optimisation, SHM, sensor network

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/59.2015.8-9.10

3
 • Aplikacje testowe i ich odwzorowanie na klasy usług w Równoległym Internecie IPv6 QoS[Test applications and their mapping to classes of service in Parallel Internet IPv6 QoS] / Halina Tarasiuk, [et al.], Marek NATKANIEC, Janusz GOZDECKI, Krzysztof ŁOZIAK, Katarzyna KOSEK-SZOTT, Szymon SZOTT, [et al.] // W: Inżynieria Internetu Przyszłości, Cz. 2 / pod red. Wojciecha Burakowskiego i Piotra Krawca. — Warszawa : Oficyna Wydawnicza PW, 2013. — ISBN: 978-83-7814-099-3. — S. 119–134. — Bibliogr. s. 133–134, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Application of structural health monitoring over a critical helicopter fuselage component / C. Sbarufatti, [et al.], J. GOZDECKI, C. Katsikeros // W: HELICOPTER technologies and missions [Dokument elektroniczny] : 2\textsuperscript{nd} international conference HELI world : November 3–4, 2010, Frankfurt/Main Germany : conference programme and registration form. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Germany : s. n.], [2010]. — S. [1–15]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Tryb dostępu: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:k-WxhE_VouMJ:www.vitrociset.it/index/images/Innovazione/HELI.pdf [2011-02-02]. — Bibliogr. s. [14–15], Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Architecture and design : interdomain and federation concepts : report / Francisco Cano, [et al.], Janusz GOZDECKI, Norbert RAPACZ, Paweł POTRAWKA, Wojciech DZIUNIKOWSKI, [et al.] // W: DAIDALOS II [Dokument elektroniczny] : Designing Advanced network Interfaces for the Delivery and Administration of Location independent, Optimised personal Services / Information Society Technologies, European Commission. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Europe] : Daidalos II consortium, cop. 2006. — Ekran 1–124, FP6-2004-IST-4, Contract no.: 026943, Deliverable DII-321. — Tryb dostępu: http://www.ist-daidalos.org [2007-02-06]. — Abstr.. — Pełny tekst dostępny po zalogowaniu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Architecture and design : context-aware end-to-end network resource management & monitoring : report / Susana Sargento, [et al.], Wojciech DZIUNIKOWSKI, Janusz GOZDECKI, Paweł POTRAWKA, Norbert RAPACZ, Michał WĄGROWSKI, Jacek WSZOŁEK, [et al.] // W: DAIDALOS II [Dokument elektroniczny] : Designing Advanced network Interfaces for the Delivery and Administration of Location independent, Optimised personal Services / Information Society Technologies, European Commission. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Europe] : Daidalos II consortium, cop. 2006. — Ekran 1–112, FP6-2004-IST-4, Contract no.: 026943, Deliverable DII-331. — Tryb dostępu: http://www.ist-daidalos.org [2007-02-06]. — Abstr.. — Pełny tekst dostępny po zalogowaniu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Architektura i mechanizmy Równoległego Internetu IPv6 QoS[An architecture and mechanisms of IPv6 QoS Parallel Internet] / Halina Tarasiuk,[et al.], Marek NATKANIEC, Janusz GOZDECKI // Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne ; ISSN 1230-3496. — 2011 R. 84 nr 8–9 dod.: CD, s. 944–954. — Bibliogr. s. 954. — Tekst na dołączonym CD-ROMie. — KSTiT 2011 : Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki : Łódź, 14–16 września 2011

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Architektura i mechanizmy Równoległego Internetu IPv6 QoS[An architecture and mechanisms of IPv6 QoS Parallel Internet] / Halina Tarasiuk, [et al.], Marek NATKANIEC, Janusz GOZDECKI // W: Inżynieria Internetu Przyszłości [Dokument elektroniczny], Cz. 1 / pod red. Wojciecha Burakowskiego i Piotra Krawca ; Instytut Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Warszawa : Oficyna Wydawnicza PW, 2012. — 1 dysk optyczny. — Książka zawiera zbiór artykułów opisujących główne osiągnięcia krajowego projektu „Inżynieria Internetu Przyszłości – IIP”. — e-ISBN: 978-83-7814-042-9. — S. 61–74. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD. — Bibliogr. s. 73–74, Streszcz.. — Tytuł przejęto ze s. tyt.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Architektura QoS integrująca sieci ad-hoc z sieciami stałymiA QoS architecture integrating ad-hoc and infrastructure networks / Marek NATKANIEC, Janusz GOZDECKI, Katarzyna KOSEK, Szymon SZOTT, Andrzej R. PACH // Telekomunikacja Cyfrowa : technologie i usługi / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1505-9405. — 2008/2009 t. 9, s. 16–25. — Bibliogr. s. 24–25, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Autokonfiguracja węzłów sieciowych w bezprzewodowej sieci Mesh[Nodes autoconfiguration in a wireless Mesh network] / Krzysztof ŁOZIAK, Janusz GOZDECKI, Marek NATKANIEC // Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne ; ISSN 1230-3496. — 2011 nr 6, s. 57. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie s. 420–423. — Bibliogr. s. 423. — KKRRiT 2011 : Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji : 8–10 czerwca 2011 r., Poznań

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Autokonfiguracja węzłów sieciowych w bezprzewodowej sieci Mesh[Nodes autoconfiguration in a wireless Mesh network] / Krzysztof ŁOZIAK, Janusz GOZDECKI, Marek NATKANIEC // W: KKRRiT 2011 : Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji : Poznań, 08–10 czerwca 2011 : streszczenia referatów. — Poznań : Politechnika Poznańska. Katedra Radiokomunikacji, [2011]. — S. 57. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza, Katedra Telekomunikacji

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • A flexible provisioning module optimizing utilization of resources for the Future Internet IIP initiative / Janusz GOZDECKI, Mirosław KANTOR, Krzysztof WAJDA, Jacek Rak // W: Networks 2012 [Dokument elektroniczny] : 15\textsuperscript{th} international telecommunication network strategy and planning symposium : Rome, October 15\textsuperscript{th}–18\textsuperscript{th} 2012. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Rome : s. n.], [2012]. — 1 dysk optyczny. — S. 313–318. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD. — Bibliogr. s. 318, Abstr.. — Tytuł przejęto ze s. tyt.

 • keywords: virtual networks, resource provisioning, Parallel Internets, virtualization, LP models

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • A modular, flexible and virtualizable framework for IEEE 802.11 / Pablo Salvador, Stefano Paris, Claudio Pisa, Paul Patras, Yan Grunenberger, Xavier Perez-Costa, Janusz GOZDECKI // W: Future Network & MobileSummit 2012 [Dokument elektroniczny] : 4–6 July 2012, Berlin Germany : conference proceedings / eds. Paul Cunningham and Miriam Cunningham. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S. l. : s. n.], cop. 2012. — ISBN: 978-1-905824-30-4. — S. [1–8. — Tryb dostępu: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6294168 [2013-01-03]. — Bibliogr. s. [8], Abstr.. — Toż w wersji drukowanej. — S. 637–644. — Bibliogr. s. 644

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • A QoS architecture integrating ad-hoc and infrastructure in next generation networks / Marek NATKANIEC, Janusz GOZDECKI, Susana Sargento // W: Personal Wireless Communications : the 12th IFIP international conference on Personal Wireless Communications (PWC 2007) : Prague, Czech Republic, September 2007 / eds. Robert Bestak, Boris Simak, Ewa Kozlowska ; IFIP. — [New York] : Springer, cop. 2007. — (IFIP International Federation for Information Processing : a Springer Series in Computer Science ; ISSN 1571-5736 ; 245). — ISBN: 978-0-387-74158-1. — S. 25–37. — Bibliogr. s. 36–37, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • CARMEN [Dokument elektroniczny] : CARrier grade MEsh Networks. INFSO-ICT-214994. Deliverable 3.3, Capacity handling / ed. Thomas R. Banniza ; aut.: Thomas R. Banniza, Janusz GOZDECKI. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Ver. 1.0. — [Europe : CARMEN], [2009]. — 34 s.. — Tryb dostępu: http://www.ict-carmen.eu [2009-02-27]. — Abstr.. — Seventh Framework Programme CARMEN. — Pełny tekst tylko dla autorów

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • CARMEN [Dokument elektroniczny] : report on implementation and simulation of the WP4 architecture: self-configuration, monitoring and radio planning / eds. Marek NATKANIEC, Burak Simsek, David Chieng, Sebastian Robitzsch ; aut.: Burak Simsek, Mathias Kretschmer, Krzysztof ŁOZIAK, Janusz GOZDECKI, Marek NATKANIEC, Ganesan Periakarruppan, David Chieng, Sebastian Robitzsch. — Dane tekstowe. — [S. l. : CARMEN], [2010]. — 90 s., Deliverable 4.7.. — Tryb dostępu: http://www.ict-carmen.eu/wp-uploads/2009/deliverables/D4.7.pdf [2011-02-04]. — Bibliogr. s. 90, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • CARMEN [Dokument elektroniczny] : capacity handling / ed. Thomas R. Banniza ; aut.: Thomas R. Banniza, Janusz GOZDECKI. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S. l. : CARMEN], [2009]. — 34 s., INFSO-ICT-214994, Deliverable 3.3. — Tryb dostępu: http://www.ict-carmen.eu/wp-uploads/2009/deliverables/D3.3.pdf [2011-02-09]. — Bibliogr. s. 32–34, Abstr.. — Seventh Framework Programme

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
20
21
22
 • Concepts for Service Provisioning in relation to key concepts : report / Janusz GOZDECKI, Wojciech DZIUNIKOWSKI, [et al.] // W: DAIDALOS II [Dokument elektroniczny] : Designing Advanced network Interfaces for the Delivery and Administration of Location independent, Optimised personal Services / Information Society Technologies, European Commission. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Europe] : Daidalos II consortium, cop. 2006. — Ekran 1–140, FP6-2004-IST-4, Contract no.: 026943, Deliverable DII-311. — Tryb dostępu: http://www.ist-daidalos.org [2007-02-06]. — Abstr.. — Dostęp do pełnego tekstu tylko dla autorów

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Conformance test specification : report / Mark Roddy [et al.], Janusz GOZDECKI, Marco Liebsch, Carlos J. Bernardos, Dimitris Axiotis // W: DAIDALOS [Dokument elektroniczny] : Designing Advanced Interfaces for the Delivery and Administration of Location independent Optimised personal Services. — Dane tekstowe / European Commission. — [Europe] : Daidalos consortium, 2005. — Ekran 1–91, FP6-2002-IST-1. — Tryb dostępu: http://www.ist-daidalos.org [2007-02-06]. — Abstr.. — Dostęp po zalogowaniu. — Contract no.: 506997, Deliverable D512

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Context-aware end-to-end QoS architecture in multi-technology, multi-interface environments / S. Sargento, V. Jesus, F. Sousa, F. Mitrano, T. Strauf, C. Schmoll, J. GOZDECKI, G. Lemos, M. Almeida, D. Corujo // W: 16\textsuperscript{th} IST mobile & wireless communications summit [Dokument elektroniczny] : Budapest, Hungary 1–5 July 2007 / Budapest University of Technology and Economics. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Budapest] : BME, 2007. — 1 dysk optyczny. — ISBN: 978-1-4244-1662-2 ; e-ISBN: 978-963-8111-66-1. — S. 1–6. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 6, Abstr.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — W bazie Web of Science zakres stron: 953–960

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25