Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Dąbrowski, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kg, *Katedra Geomatyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 47, z ogólnej liczby 89 publikacji Autora


1
 • Accuracy standards of tying the horizontal and vertical control network to the national geodetic control networkKryteria dokładnościowe nawiązania osnowy realizacyjnej do osnowy państwowej / Janusz DĄBROWSKI // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2014 vol. 8 no. 3, s. 41–57. — Bibliogr. s. 56–57. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2014.8.3/geom.2014.8.3.41.pdf

 • słowa kluczowe: nawiązanie osnowy realizacyjnej, estymacja współrzędnych punktów

  keywords: point coordinates estimation, horizontal and vertical control network tying

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2014.8.3.41

2
 • An introduction to an optimal real estate assessment / Janusz DĄBROWSKI // W: SGEM 2017 : 17\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : informatics, geoinformatics and remote sensing : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17 iss. 22, Geodesy and mine surveying. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-02-7. — S. 369–373. — Bibliogr. s. 372–373, Abstr.. — J. Dąbrowski - pierwsza afiliacja: The B. Markiewicz State Higher School of Technology and Economics in Jaroslaw

 • keywords: real estate market analysis, commercial premises market, critical values

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/sgem2017/22/S09.046

3
 • Analiza skutków zmian demograficznych na rozwój JSTAnalysis of effects of demographic changes on the development of local government / Janusz DĄBROWSKI // W: Sytuacja społeczno-gospodarcza miasta Jarosławia [Dokument elektroniczny] : konferencja naukowa : 15.06.2015, Jarosław = Social and economic situation of the Jaroslaw city / Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Instytut Inżynierii Technicznej. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Jarosław : s. n.], 2015. — Slajdy [1–37]. — Dod. afiliacja: PWSTE Jarosław. — tekst: http://www.pwste.edu.pl/images/jd/2ReferatJDWPDemogr.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analysis of additional economic parameters necessary to grant a loan to local government units based on real estate market analysis / Janusz DĄBROWSKI, Piotr PARZYCH, Jarosław BYDŁOSZ // W: SGEM2013 : GeoConference on Ecology, economics, education and legislation : 13\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 16–22, June, 2013, Albena, Bulgaria : conference proceedings. vol. 2, Environmental economics ; Education and accreditation ; Environmental legislation, multilateral relations and funding opportunities. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2013. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7105-05-6. — S. 41–48. — Bibliogr. s. 48, Abstr.. — J. Dąbrowski - dod. afiliacja: State University of Technology and Economics in Jarosław

 • keywords: global attributes, real estate market environment

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/SGEM2013/BE5.V2/S21.006

5
 • Analysis of the extent of damage to prefabricated large-panel building structures located in and outside the mining area / Karol FIREK, Janusz DĄBROWSKI, Jacek Dębowski // W: SGEM2014 : GeoConference on Ecology, economics, education and legislation : 14\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 17–26 June, 2014, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 3, Environmental economics education and accreditation environmental legislation, multilateral relations and funding opportunities. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2014. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7105-19-3. — S. 45–52. — Bibliogr. s. 52, Abstr.. — J. Dąbrowski – dod. afiliacja: The B. Markiewicz State Higher School of Technology and Economics in Jaroslaw

 • keywords: damage of large-panel buildings, buildings in the mining areas

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Badania relacji pomiędzy działalnością i rozwojem wyższej uczelni a elementami rynku nieruchomości miasta Jarosław : raport z badań : monografiaResearch on relationships between the activity and development of college and components of real estate market in Jarosław / Janusz DĄBROWSKI, Tomasz ADAMCZYK, Piotr CICHOCIŃSKI, Joanna PAŁUBSKA, Maria Żak. — Jarosław : Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna, 2012–2013. — 221 s.. — Bibliogr. s. 219–221. — ISBN: 978-83-63909-00-0. — J. Dąbrowski – dod. afiliacja: PWSTE

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • Current problems of valuation and real estate management by value : [monograph] / sci. ed: Radosław Cellmer ; aut.: Sabina Źróbek, Ewa Kucharska-Stasiak, Maria Trojanek, Jerzy Adamiczka, Tomasz Budzyński, Radosław Cellmer, Janusz DĄBROWSKI, Elżbieta JASIŃSKA, Edward PREWEDA, Natalia Sajnóg. — Croatia ; Olsztyn ; Katowice : Croatian Information Technology Society, GIS Forum ; University of Warmia and Mazury ; University of Silesia, 2014. — 97 s.. — Bibliogr. s. 92–95. — ISBN: 978-953-6129-38-6. — Toż W: GIS ODYSSEY 2014 [Dokument elektroniczny] : scientific conference : Croatia 1st–5th of September 2014, Crikvenica & Krk : monographs 1–6. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Croatia : s. n., 2014]. — 1 dysk optyczny. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Opis część. wg CD

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Defining the boundaries of the commercial real estate market development / Janusz DĄBROWSKI // W: SGEM 2017 : 17\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : informatics, geoinformatics and remote sensing : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17 iss. 22, Geodesy and mine surveying. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-02-7. — S. 203–209. — Bibliogr. s. 208–209, Abstr.. — J. Dąbrowski - pierwsza afiliacja: The B. Markiewicz State Higher School of Technology and Economics in Jaroslaw

 • keywords: real estate market analysis, commercial premises market, critical values

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/sgem2017/22/S09.025

10
 • Geodetic support of measurements displacements and deformations on the example of Benedictine Abbey in Jaroslaw (Poland) / Tomasz LIPECKI, Janusz DĄBROWSKI // W: SGEM2013 : GeoConference on Informatics, geoinformatics and remote sensing : 13\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 16–22, June, 2013, Albena, Bulgaria : conference proceedings. vol. 2, Geodesy and mine surveying ; Photogrammetry and remote sensing. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2013. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7105-01-8. — S. 229–236. — Bibliogr. s. 236, Abstr.. — J. Dąbrowski - dod. afiliacja: The Bronisław Markiewicz State School of Higher Vocational Education in Jarosław

 • keywords: monitoring, deformation measurements, surveying

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Globalna ocena niedokładności wyznaczenia współrzędnych punktów sieci geodezyjnychEstimation of accuracy in determination of coordinates of the points in surveying grid / Janusz DĄBROWSKI. — [Zielona Góra : s. n.], [2016]. — [17] slajdów. — Tryb dostępu: http://www.pwste.edu.pl/images/jd/konferencja_Z_Gora_08-06-2016.pdf [2016-07-25]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Publikacja z XXVI konferencji naukowo-technicznej Tendencje i kierunki badawcze oraz zakres praktycznych aplikacji w dziedzinie geodezji współczesnej = XXVI scientific and technical conference Trends, research directions and range of practical applications in modern geodesy : Zielona Góra, 8–10.06.2016 r.. — J. Dąbrowski - pierwsza afiliacja: PWSTE w Jarosławiu.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Jubileusz 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. dr hab. inż. Józefa Czaji [Dokument elektroniczny] : Kraków, 26 września 2013 roku : [video]Jubilee 45th anniversary of scientific work and teaching of Professor Phd. Msc. Józef Czaja : Krakow, September 26, 2013 : [video] / Anna BARAŃSKA, Janusz DĄBROWSKI, Zbigniew Litwinowicz. — Wersja do Windows. — [Kraków : s. n.], [2015]. — 13:15 [min.]. — Tryb dostępu: http://wideo.pwste.edu.pl/videos/video/207/ [2015-12-21]. — Publikacja dostępna online od: 2015-12-02. — Janusz Dąbrowski – dod. afiliacja: PWSTE Jarosław

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Jubileusz 45-lecia pracy zawodowej oraz 70-tych urodzin prof. Ryszarda Hycnera [Dokument elektroniczny] : 26 września 2013, Kraków : [video]Jubilee 45th anniversary of scientific work and teaching of Professor PhD. MSc. Ryszard Hycner : Krakow, September 26, 2013 : [video] / Paweł HANUS, Janusz DĄBROWSKI, Zbigniew Litwinowicz. — Wersja do Windows. — [Kraków : s. n.], [2015]. — 10:11 [min.]. — Tryb dostępu: http://wideo.pwste.edu.pl/videos/video/208/ [2015-12-21]. — Publikacja dostępna online od: 2015-12-02. — Janusz Dąbrowski – dod. afiliacja: PWSTE Jarosław

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Możliwości wykorzystania danych geodezyjnych i gospodarczych do zarządzania JST na przykładzie miasta JarosławPossibilities of using survey and economic data for JST management : the example based on the Jaroslaw city / Waldemar Paluch, Janusz DĄBROWSKI // W: Współczesne metody gromadzenia i przetwarzania danych geodezyjnych i gospodarczych [Dokument elektroniczny] : konferencja naukowa : 17.03.2015, Jarosław. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Jarosław : PWSTE], [2015]. — Slajdy [1–14]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.pwste.edu.pl/images/17iii2015/BurmistrzDabrowski2_17III2015.pdf [2015-03-23]. — Streszcz.. — J. Dąbrowski – dod. afiliacja: PWSTE

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Naukowe Centrum Badań i Rozwoju 2015 – projekty B+R [Dokument elektroniczny] : System Analizy Rynku i Wyceny SARiW dla nieruchomości w województwie podkarpackim : Konwent Starostw Podkarpacia : Kolbuszowa, 2015–11-24[Scientific Research and Development Center – B+R projects : System of Market Analysis and Valuations for real estate in the Podkarpackie region : Kolbuszowa 2015-11-24] / Janusz DĄBROWSKI, Krzysztof Szumielewicz, Jerzy Wawro. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2015]. — Slajdy 1–17. — Tryb dostępu: http://geomatyka.com.pl/2015_11_24%20kolbuszowa_virtual.pdf [2015-12-29]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Publikacja dostępna online od: 2015-12-17. — Jarosław Dąbrowski – dod. afiliacja: PWSTE Jarosław

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Ogólna sytuacja gospodarcza w Polsce w 2013 r. mikro i małych firmThe general economic situation in Poland in 2013 : based on macroeconomic data / Janusz DĄBROWSKI // W: Konferencja naukowa pt.: „Debata o potrzebie Reform Ustrojowych” [Dokument elektroniczny] : 19 kwietnia 2015 r.. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Jarosław : Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna], [2015]. — Slajdy 1–28. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://konferencje.pwste.edu.pl/debata/jd/3_JDabrowski_19IV2015.pdf [2015-05-05]. — Streszcz.. — Dod. afiliacja: PWSTE w Jarosławiu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Ogólna sytuacja gospodarcza w Polsce w 2013 r. na podstawie danych makroekonomicznychThe general economic situation in Poland in 2013 : based on macroeconomic data / Janusz DĄBROWSKI // W: Konferencja naukowa pt.: „Debata o potrzebie Reform Ustrojowych” [Dokument elektroniczny] : 19 kwietnia 2015 r.. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Jarosław : Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna], [2015]. — Slajdy 1–10. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://konferencje.pwste.edu.pl/debata/jd/2_JDabrowski_19IV2015.pdf [2015-05-05]. — Streszcz.. — Dod. afiliacja: PWSTE w Jarosławiu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Określenie skutków decyzji planistycznych na rozwój lokalnego biznesu na przykładzie miasta Jarosław[Determination of the effects of urban planning decisions on local business development on the example of the city of Jarosław] / Janusz DĄBROWSKI // W: Konwent Powiatów Województwa Podkarpackiego [Dokument elektroniczny] : 4 listopada 2014, Świlcza. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Poland : s. n.], [2014]. — slajdy 1–14. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://powiat-lancut.com.pl/plikiStrona/konwentswilcza.pdf [2014-11-17]. — Dod. afiliacja: PWSTE

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Określenie wpływu dotacji budżetu państwa, Jednostek Samorządu Terytorialnego i środków unijnych dla PWSTE (dawniej PWSZ) w Jarosławiu na funkcjonowanie miasta i powiatu[The determination of state budget and local government units subsidies and EU funds destined for PWSTE (former PWSZ) in Jarosław, for town and country functioning] / Janusz DĄBROWSKI // W: Wpływ PWSZ (obecnie PWSTE) na rozwój miasta – analiza rynku nieruchomości i jego otoczenia : monografia / red. Janusz Dąbrowski ; Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. — Jarosław : PWSTE, 2012. — ISBN: 978-83-88139-46-8. — S. 33–40. — Afiliacja autora na podstawie dołączonej erraty

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Określenie wpływu liczby studentów na lokalny ruch samochodowy w Jarosławiu[The determination of number of students influence on the local traffic in Jarosław] / Sylwia Dąbrowska, Janusz DĄBROWSKI // W: Wpływ PWSZ (obecnie PWSTE) na rozwój miasta – analiza rynku nieruchomości i jego otoczenia : monografia / red. Janusz Dąbrowski ; Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. — Jarosław : PWSTE, 2012. — ISBN: 978-83-88139-46-8. — S. 59–67. — Afiliacja autora na podstawie dołączonej erraty. — J. Dąbrowski – dod. afiliacja: PWSTE w Jarosławiu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Optimization of setting out controls in aspect of stakeout accuracy of engineering objectsOptymalizacja osnów realizacyjnych w aspekcie dokładności tyczenia obiektów inżynierskich / Janusz DĄBROWSKI // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2014 vol. 8 no. 3, s. 27–40. — Bibliogr. s. 39–40. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2014.8.3/geom.2014.8.3.27.pdf

 • słowa kluczowe: optymalizacja, osnowy realizacyjne, tolerancje budowlane

  keywords: optimization, construction tolerances, setting out control

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2014.8.3.27

22
 • Optymalizacja dokładności wyznaczania współrzędnych punktów osnów do pomiarów realizacyjnych oraz do obserwacji przemieszczeń punktów w oparciu o zaproponowane globalne wskaźniki mocy sieci geodezyjnych [Dokument elektroniczny] : seminarium : (na podstawie jednotematycznego cyklu pięciu publikacji)Optimization of the accuracy of matrices points coordinates for realization measurements and displacement observation based on proposed global indicators of geodetic network power / Janusz DĄBROWSKI. — [Jarosław : Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza], [2015]. — 57 slajdów. — Tryb dostępu: http://www.pwste.edu.pl/images/jd/Seminarium_25_III_2015-11_UWM.pdf [2016-07-27]. — Wymagania systemowe: 57. — Materiały z Seminarium AGH Kraków 25.03.2015 r.. — J. Dąbrowski - dod. afiliacja: PWSTE w Jarosławiu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości lokalnej w kontekście rozwoju sklepów wielkopowierzchniowychProspects for the development of local enterprises in regards of hypermarkets / Waldemar Paluch, Janusz DĄBROWSKI // W: Współczesne metody gromadzenia i przetwarzania danych geodezyjnych i gospodarczych [Dokument elektroniczny] : konferencja naukowa : 17.03.2015, Jarosław. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Jarosław : PWSTE], [2015]. — Slajdy [1–13]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.pwste.edu.pl/images/17iii2015/BurmistrzDabrowski1_17III2015.pdf [2015-03-23]. — Streszcz.. — J. Dąbrowski – dod. afiliacja: PWSTE

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Proposal for quantitative indicators for real property market analysis based on the analysis of real property market in the city of Jarosław in 2000–2011 / Janusz DĄBROWSKI, Piotr CICHOCIŃSKI // W: SGEM2014 : GeoConference on Ecology, economics, education and legislation : 14\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 17–26 June, 2014, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 3, Environmental economics education and accreditation environmental legislation, multilateral relations and funding opportunities. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2014. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7105-19-3. — S. 339–346. — Bibliogr. s. 346, Abstr.. — W bazie Web of Science tytuł: Proposals for quantitative indicators for real property market analysis based on the analysis of real property market in the city of Jarosław in 2000–2011

 • keywords: notarial act, sample, transaction

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25