Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Chmura, mgr inż.

specjalista

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 67, z ogólnej liczby 68 publikacji Autora


1
 • Adaptacja dąbrowskiej „Sztygarki” na podziemną trasę turystycznąThe adaptation of the Sztygarka training mine into an underground tourist route / Janusz CHMURA, Andrzej Wójcik // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2009 R. 33 z. 3/1, s. 75–86. — Bibliogr. s. 86, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2009-03-1/GG_2009_3-1_05.pdf

 • słowa kluczowe: historia górnictwa, muzeum miejskie „Sztygarka”, podziemna trasa turystyczna

  keywords: history of mining, the Sztygarka town museum, underground tourist rout

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Adaptacja międzywojennej fabryki ołówków „Hardtmuth-Lechistan” dla celów dydaktycznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie[Adaptation of a between war pencil factory “Hardmuth-Lechistan” for teaching purposes at the AGH University of Science and Technology in Cracow] / Tomasz WIEJA, Tadeusz MIKOŚ, Janusz CHMURA // W: Dziedzictwo przemysłowe jako atrakcyjny produkt dla turystyki i rekreacji : doświadczenia krajowe i zagraniczne : II konferencja międzynarodowa : Zabrze, 12–13. 05. 2005 r. / [red. Tadeusz Burzyński, Marek Łabaj] ; Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, Urząd Miejski w Zabrzu. — Katowice : [GWSH], 2005. — ISBN10: 8388402765. — S. 261–266. — Bibliogr. s. 266

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Adaptacja podziemnych obiektów zabytkowych jako element aktywizacji rozwoju turystycznegoAdaptation of underground historical facilities as an element of activating tourist development / Janusz CHMURA, Tomasz WIEJA // W: II Konferencja muzeów górniczych i skansenów podziemnych w Polsce / red. nacz. Antoni Jodłowski ; Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka. — Wieliczka : Muzeum Żup Krakowskich, cop. 2012. — ISBN: 978-83-63348-08-3. — S. 21–33. — Abstr.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Adaptacja sztolni będzińskich na podziemną trasę turystyczną[The adaptation of Będzin mine tunnels on underground the rout tourist] / Janusz CHMURA // W: Materiały 42. Sympozjum Speleologicznego : Tarnowskie Góry, 24–26.10.2008 r. / Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. — Kraków : SSPTP : Instytut Ochrony Przyrody PAN. Oddział, 2008. — ISBN: 978-83-61191-08-7. — S. 19–24. — Bibliogr. s. 24. — Publikacja zamieszczona w części: Przewodnik sesji terenowych

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Budownictwo tunelowe w Karpatach i jego ekologiczne uwarunkowania : seminarium naukowo-techniczne : Krynica, 7–8 czerwca 2004[Tunnel construction in Carpathians and its ecological conditions] / kom. red. tomu: Janusz CHMURA, Jerzy CHWASTEK, Piotr CZAJA, Antoni KALUKIEWICZ, Stanisław RYBICKI, Antoni TAJDUŚ, Andrzej WICHUR (przewodn.) ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — 150 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN10: 83-89388-57-X

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Centry drevnego gornogo dela i metallurgii na territorii Pol'ši[Centers of old mining and metallurgy on the territory of Poland] / T. MIKOŚ, J. CHMURA, R. I. KINASZ // W: Istoričeskie i futurologičeskie aspekty razvitiâ gornogo dela : sbornik naučnyh trudov / pod obŝ. red. G. I. Gajko ; Ministerstvo obrazovaniâ i nauki Ukrainy, Donbasskij gosudarstvennyj tehničeskij universitet. — Alčevsk : DonGTU, 2005. — S. 19–37. — Bibliogr. s. 36–37

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Detal architektoniczny i budowlany w projektowaniu podziemnych tras turystycznychArchitectural detail in the design and construction of underground tourist routes / Tomasz WIEJA, Janusz CHMURA // Budownictwo Górnicze i Tunelowe ; ISSN 1234-5342. — 2013 R. 19 nr 2, s. 39–48. — Bibliogr. s. 48

 • słowa kluczowe: projektowanie, podziemne trasy turystyczne, detal architektoniczny , detal budowlany

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Divovižnij svìt davn'ogo gìrnictva : naukovo-populârnij naris[Wonderful world of ancient mining] / p`ıd zag. red. G. Ì. Gajka ; avtors'kij kolektiv: G. Ì. Gajko, T. MIKOŚ, J. CHMURA, Û. M. Brovender, R. I. KINASZ. — Alčevsk : DonDTU, 2005. — 129, [3] s.. — Bibliogr. s. 122–125, Indeksy

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Dosvìd adaptacìï drevnìh šaht Êvropi dlâ kul'turnih ta turističnih rozvag[Experiences of adaptation and protection of underground European old-historical mines for cultural and touristic purposes] / Tadeusz MIKOŚ, Roman KINASZ, Janusz CHMURA // W: “Castles and tourist business-effective connection” : international scientific-practical conference : 30–31 October 2003 Lviv / Ministry of Education and Science in Ukraine. Lviv Regional State Administration. Department of Tourism and Resorts ; National University “Lvivs'ka Politechnika”. Architectural Department. — [Ukraine : s. n.], 2003. — S. [1–11]. — Bibliogr. s. [11]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Dosvìd adaptacìï drevnìh šaht Êvropi dlâ kul'turnih ta turističnih rozvagThe experience of adapting ancient European mines for cultural and tourism entertainment / Tadeusz MIKOŚ, Roman KINASZ, Janusz CHMURA // Vìsnik Nacìonal'nogo unìversitetu “L'vìvs'ka polìtehnìka” = Visnyk of Lviv National Polytechnic University / Mìnìsterstvo osvìti ì nauki Ukraïni, Nacìonal'nij unìversitet “L'vìvs'ka polìtehnìka” ; ISSN 0321-0499. Serìâ: Arhìtektura : arhìtektura ì turističnij bìznes = Series Architecture : architecture and tourist business. — 2005 no. 531, s. 104–113. — Bibliogr. s. 113

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Doświadczenia AGH w badaniu i zabezpieczaniu podziemi Krakowa[Experiences of AGH in investigation and protection of Cracow underground] / Antoni TAJDUŚ, Tadeusz MIKOŚ, Janusz CHMURA // W: Nawarstwienia historyczne Krakowa [Dokument elektroniczny] : forum naukowe 2007 : [Kraków], 26 października 2007 / red. Maciej Pawlikowski [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : nakł. M. Pawlikowski], [2007]. — 1 dysk optyczny. — (Nauki pomocnicze w archeologii, konserwacji zabytków i inżynierii środowiska = Auxiliary sciences in archeology, preservation of relics and environmental engineering). — e-ISBN: 978-83-923836-1-1. — S. 1–5. — Wymagania systemowe: Microsoft Word ; napęd CD-ROM. — Brak afiliacji AGH. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Doświadczenia Akademii Górniczo-Hutniczej w badaniu i zabezpieczaniu podziemi KrakowaExperiences of the AGH University of Science and Technology (AGH-UST) in examining and safeguarding the Kraków underground complexes / Antoni TAJDUŚ, Tadeusz MIKOŚ, Janusz CHMURA // W: Nawarstwienia historyczne Krakowa : forum naukowe 2007 / pod red. Marty Wardas, Macieja Pawlikowskiego. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0314). — ISBN: 978-83-7464-200-2. — S. 77–84. — Bibliogr. s. 83–84, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Doświadczenia naukowo-badawcze pracowników Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH w Krakowie w zakresie zagospodarowania zabytkowych podziemiResearch of the employees of the Mining and Geoengineering Department of AGH in the field of preserving the historical and cultural heritage of the mining / Antoni TAJDUŚ, Tadeusz MIKOŚ, Janusz CHMURA // W: Dziedzictwo i historia górnictwa oraz możliwości wykorzystania pozostałości dawnych robót górniczych : Jugowice, 19–21 kwietnia 2006 r. = Mining heritage and history and practical use of ancient mining works / Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza PWr, 2006. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej = Scientific Papers of the Institute of Mining of the Wrocław University of Technology ; nr 117. Studia i Materiały = Studies and Research ; ISSN 0370-0798 ; nr 32). — Na okł. dodatkowo: Dziedzictwo i historia górnictwa. — S. 303–314. — Bibliogr. s. 314

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Doświadczenia naukowo-badawcze pracowników Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH w zakresie rewitalizacji najcenniejszych obiektów podziemnych[Scientific and research experience of the workers at the Department of Mining and Geoengineering of University of Science and Technology in the area of rennovation of the most precious underground sites] / Antoni TAJDUŚ, Tadeusz MIKOŚ, Janusz CHMURA // W: I Konferencja muzeów górniczych i skansenów podziemnych w Polsce / Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka ; red. nacz. Antoni Jodłowski. — Wieliczka : [s. n.], 2010. — ISBN: 978-83-923123-9-0. — S. 49–60. — Bibliogr. s. 59–60

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Górnicze metody ratowania zabytkowych dzielnic staromiejskich : 75 lat doświadczeń Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie[Mining methods of saving old town districts of historical value : 75 years of experiences of AGH University of Science and Technology] / Tadeusz MIKOŚ, Janusz CHMURA, Antoni TAJDUŚ. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — 397, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0536). — Bibliogr. przy rozdz., Streszcz., Abstr., Zsfassung. — ISBN: 978-83-7464-674-1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Górnicze metody zabezpieczania i rewitalizacji podziemnych obiektów zabytkowychMining methods for protecting and revitalization of historic underground buildings / Janusz CHMURA, Tomasz WIEJA // Ochrona Zabytków ; ISSN 0029-8247. — 2010 R. 63 nr 1–4, s. 245–254. — Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Górniczo-geotechniczne metody adaptacji i rekonstrukcji zabytkowych podziemi : 80 lat doświadczeń Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie w dziele ratowania najcenniejszych wyrobisk[Mining and geotechnical methods of adaptation and reconstruction of historic underground constructions] / Tadeusz MIKOŚ, Janusz CHMURA, Antoni TAJDUŚ. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 560, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0536). — Bibliogr. przy rozdz., Streszcz., Abstr., Zsfassung. — ISBN: 978-83-7464-000-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Górniczo-geotechniczne problemy zabezpieczania podziemnych tras turystycznych na przykładzie chełmskich podziemi kredowychMining and geotechnical problems of securing the underground tourist routes illustrated by the example of chalk mine in Chełm / Tadeusz MIKOŚ, Janusz CHMURA // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2003 R. 27 z. 3–4, s. 439–449. — Bibliogr. s. 449, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Górniczo-geotechniczne problemy zabezpieczania podziemnych tras turystycznych na przykładzie Chełmskich Podziemi KredowychMining-geotechnical problems with securing of underground tourist routs on the examples of Chełm city Chalk Underground / Tadeusz MIKOŚ, Janusz CHMURA // Budownictwo Górnicze i Tunelowe ; ISSN 1234-5342. — 2004 R. 10 nr 1, s. 40–45. — Bibliogr. s. 45, Summ., Streszcz., Rez.

 • słowa kluczowe: podziemna trasa turystyczna

  keywords: underground tourist route

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Historia prac badawczych i zabezpieczających Smoczą Jamę w KrakowieThe history of exploration works and works protecting Dragon's Lair in Krakow / Tadeusz MIKOŚ, Janusz CHMURA, Karolina PIEPRZYK-KLIMASZEWSKA // Budownictwo Górnicze i Tunelowe ; ISSN 1234-5342. — 2012 R. 18 nr 3, s. 15–21. — Bibliogr. s. 21

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Idea współpracy polsko-chilijskiej w zakresie ochrony reliktów starego górnictwa[An idea of Polish-Chilean cooperation concerning old mining relicts] / Janusz CHMURA // W: III Konferencja Ochrona zabytków górniczych : aspekty organizacyjne, finansowe i prawne : stan obecny i perspektywy : Bochnia, 4 czerwca 2004 r. / Główna Komisja Muzealnictwa i Tradycji Górniczych przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna „ART-TEKST”, 2004. — Opis częśc. wg okł.. — S. 95–101

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Influence of protection of geological and geodiversity heritage on designing underground tourist routes / Janusz CHMURA, Tomasz WIEJA // W: GEOTOUR'13 & IRSE'13 : international twin conference : strategies of bundling geotourist and geoheritage attractions : IRSE: mining heritage of Central Europe and its protection : 25–27 September 2013, Wrocław, Złoty Stok : book of abstracts / ed. Malwina Kobylańska. — [Polska : s. n.], [2013]. — S. 31–33

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Influence of protection of geological and geodiversity heritage on designing Underground Tourist RoutesWpływ ochrony dziedzictwa geologicznego i georóżnorodności na projektowanie podziemnych tras turystycznych / Tomasz WIEJA, Janusz CHMURA // Cuprum ; ISSN 0137-2815. — 2013 nr 3, s. 53–65. — Bibliogr. s. 64–65, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: ochrona georóżnorodności, Podziemne Trasy Turystyczne (PTT), ochrona dziedzictwa geologicznego

  keywords: protection of geological heritage, protection of geodiversity heritage, Underground Tourist Routes (UTR)

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Integracja badań górniczo-archeologicznych w zakresie lokalizacji, inwentaryzacji i udostępniania starych kopalńThe integration of mining and archeological research in terms of localization, stock-taking and adaptation of old mines / Tadeusz MIKOŚ, Janusz CHMURA // WUG (Katowice) / Wyższy Urząd Górniczy ; ISSN 1505-0440. — Tytuł poprz.: Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN: 1230-3631. — 2007 nr 4, s. 47–48. — Streszcz.. — III konferencja Dziedzictwo i historia górnictwa oraz wykorzystanie pozostałości dawnych robót górniczych : Lądek Zdrój 11–13.04.2007 / WUG. — Katowice : WUG, 2007. — Wybrane referaty także na CD-ROM-ie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Kamieniołomy z czasów faraonów, w Kairze, w aspekcie adaptacji i zabezpieczenia podziemnych obiektów zabytkowychAdaptation of the pharaonic quarries in Cairo in the aspect of conservation of underground monumental sites / Antoni TAJDUŚ, Tadeusz MIKOŚ, Janusz CHMURA, Maciej PAWLIKOWSKI // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2007 R. 31 z. 1, s. 85–94. — Bibliogr. s. 94, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2007-01/GG_2007_1_05.pdf

 • słowa kluczowe: geoturystyka, adaptacja kamieniołomów, zagospodarowanie obszarów pogórniczych

  keywords: geotourism, adaptation of quarries, management of post-mining areas

  cyfrowy identyfikator dokumentu: