Wykaz publikacji wybranego autora

Marta Januś, dr inż.

pracownik naukowo-techniczny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kfmp, Katedra Fizykochemii i Modelowania Procesów


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 56651901200

PBN: 3947033

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 28, z ogólnej liczby 29 publikacji Autora


1
 • Anodowe zachowanie się azotowanej powierzchni stopu $Ti-6Al-4V$ i staliwa $LOOH21N7MCu$ w roztworach chlorku soduThe anodal behaviour of nitrogenized surface of the titanium alloy $Ti-6Al-4V$ and stainless steel $LOOH21N7MCu$ in solutions of sodium chloride / Marta JANUŚ, Barbara STYPUŁA // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2006 [nr] 5bis wyd. spec. dodatkowe, s. 187–192. — Bibliogr. s. 192, Streszcz., Abstr.. — MPM 2006 : VIII sympozjum Modelowanie i Pomiary w Medycynie : Krynica, 14–18 maja 2006 r. / pod. red. Janusza Gajdy ; Organ Polskiego Stowarzyszenia POLSPAR, Organ Sekcji Metrologii SIMP. — Warszawa : Agenda Wydawnicza SIMP, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
4
 • Chosen properties of titanium biomaterials with modified surfaceWybrane właściwości użytkowe modyfikowanych powierzchni biomateriałów metalicznych na bazie tytanu / Marta JANUŚ, Karol KYZIOŁ, Stanisława JONAS // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2011 vol. 54 nr 4–5, s. 214–219. — Bibliogr. s. 219. — Antykorozja' 2011 : systemy – materiały – powłoki. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, 2011. — tekst: http://www.sigma-not.pl/download.do?mode=sps&id=58806

 • słowa kluczowe: korozja, tytan i jego stopy, chemiczne osadzanie z fazy gazowej, plazma

  keywords: corrosion, titanium and its alloys, Chemical Vapour Deposition, plasma

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Corrosion properties of metallic biomaterials : [abstract]Właściwości korozyjne biomateriałów metalicznych : [streszczenie] / M. JANUŚ, B. STYPUŁA // W: VIII międzynarodowa konferencja naukowa „{\it Inżynieria stomatologiczna – biomateriały}” : Ustroń, 14–17 czerwiec 2007 r. = 8th international scientific conference {\it Dental engineering – biomaterials} / Wyższa Szkoła Inżynierii Dentystycznej w Ustroniu, Śląska Akademia Medyczna w Katowicach, Polskie Towarzystwo Inżynierii Stomatologicznej. — [Katowice : ŚAM], [2007]. — S. 60, 61. — Tekst ang.-pol.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Effects of plasma-assisted CVD surface modification of the Crofer 22APU steel on its selected physicochemical propertiesWpływ modyfikacji powierzchni stali Crofer 22APU w procesie CVD wspomaganej plazmą na jego wybrane właściwości fizykochemiczne / Marta JANUŚ, Stanisława KLUSKA, Michał BOBRUK, Tomasz BRYLEWSKI, Witold JASTRZĘBSKI, Sławomir ZIMOWSKI, Zbigniew GRZESIK // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2015 R. 58 nr 11, s. 418–422. — Bibliogr. s. 422

 • słowa kluczowe: modyfikacja powierzchni, interkonektor, azotowanie, ogniwo paliwowe (SOFC), SiCNH, PA MW CVD

  keywords: interconnect, SOFC, surface modification, nitriding, SiCNH, PA MW CVD

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/40.2015.11.13

7
 • Effects of surface modifications of $Ti-6Al-4V$ titanium alloy on biological response of humane osteoblast-like cells MG–63 / A. Scislowska-Czarnecka, E. Menaszek , E. Kolaczkowska, M. JANUŚ, B. STYPUŁA // Regenerative Medicine ; ISSN 1746-0751. — 2009 vol. 4 suppl. 2, s. 282–283. — World conference on Regenerative medicine : Germany, Leipzig [October 29–31], 2009 : [abstracts]. — [London : Future Medicine, 2009]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Fizykochemiczne właściwości stopu Ti6Al4V modyfikowanego metodami PACVD[Physicochemical properties of Ti6Al4V alloy modified by PACVD method] / Stanisława JONAS, Jadwiga KONEFAŁ-GÓRAL, Anna MAŁEK, Marta JANUŚ, Zbigniew GRZESIK // W: Nowoczesne technologie w inżynierii powierzchni : V ogólnopolska konferencja naukowa : 18–21 września 2013, Łódź–Spała : [streszczenia] / red. nauk. Tomasz Kapitaniak ; Politechnika Łódzka. Instytut Inżynierii Materiałowej. — Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, cop. 2013. — Na okł dod.: Fabryka Inżynierów. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-7283-556-7. — S. 76

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Fizykochemiczne właściwości stopu Ti6Al4V modyfikowanego metodami PACVDPhysicochemical properties of Ti6Al4V alloy modified by PACVD method / Stanisława JONAS, Jadwiga KONEFAŁ-GÓRAL, Anna MAŁEK, Marta JANUŚ, Zbigniew GRZESIK // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2013 R. 34 nr 5, s. 467–471. — Bibliogr. s. 471, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: Ti6Al4V, modyfikacja powierzchni, warstwy SiCxNy(H), warstwy węglowe, PACVD

  keywords: surface modification, PACVD, Ti6Al4V, SiCxNy(H) layer, carbon layer

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • Kinetyka wzrostu warstw w procesie RFCVDLayer growth kinetics in the RFCVD process / Stanisława JONAS, Janusz Jaglarz, Karol KYZIOŁ, Marta JANUŚ, Elżbieta Murawska // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2014 R. 35 nr 6, s. 492–495. — Bibliogr. s. 495, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: metoda RFCVD, warstwy Si3N4, a-C:H, szybkosć wzrostu, centra aktywne

  keywords: a-C:H, growth rate, active centers, layers Si3N4, RFCVD method

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Modyfikacja powierzchni tytanu metodami plazmochemicznymiSurface modification of titanium with plasmochemical methods / Marta JANUŚ, Jadwiga KONEFAŁ-GÓRAL, Anna MAŁEK, Stanisława KLUSKA, Stanisława JONAS // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2012 R. 15 nr 116–117 nr spec., s. 82–85. — Bibliogr. s. 85, Streszcz., Abstr.. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Odporność korozyjna modyfikowanych powierzchni tytanu i jego stopu $Ti6Al4V$ w roztworze RingeraThe corrosion resistance of modified surfaces of titanium and its $Ti6Al4V$ alloy in Ringer's solution / Marta JANUŚ, Barbara STYPUŁA // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2007 R. 10 nr 65–66, s. 48–50. — Bibliogr. s. 50. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Odporność na korozję i właściwości tribologiczne modyfikowanych powierzchni tytanu i stopu $Ti-6Al-4V$Corrosion resistance and tribological properties of modified surface of titanium and $Ti-6Al-4V$ alloy / M. JANUŚ, B. STYPUŁA // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2006 R. 49 nr 11s/A wyd. spec., s. 238–242. — Bibliogr. s. 241–242, Streszcz., Abstr.. — „Nowe osiągnięcia w badaniach i inżynierii korozyjnej” = “New achievements in corrosion research and engineering” : materiały XII ogólnopolskiego sympozjum naukowo-technicznego = proceedings of the 12t all-Polish corrosion symposium : 298 Impreza Europejskiej Federacji Korozji = 298th Event of the European Federation of Corrosion : SZCZYRK'2006 : 22–24 listopada 2006, Szczyrk / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Spółka z o. o., 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Otrzymywanie, budowa i właściwości wybranych, synergicznych układów warstwa–podłożePreparation, structure and properties of some synergic layer–substrate systems / Stanisława JONAS, Katarzyna TKACZ-ŚMIECH, Marta JANUŚ, Barbara STYPUŁA // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały VI konferencji Polskiego Towarzystwa Ceramicznego pod patronatem Prof. dr hab. inż. Krzysztofa J. Kurzydłowskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego : Zakopane 2007, [T. 1] = Advances in the technology of ceramic, glass and mineral binding materials / pod red. M. M. Bućko, K. Haberko, Z. Pędzich. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 2008. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; vol. 103/1. Ceramika ; ISSN 0860-3340). — Opis częśc. wg okł.. — S. 601–608. — Bibliogr. s. 608

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Plasma assisted chemical vapour deposition – technological design of functional coatings / Marta JANUŚ, Stanisława KLUSKA, Karol KYZIOŁ, Stanisława JONAS // W: ICPMAT2014 : 9th international conference on the Physical properties and application of advanced materials : 14–18 September 2014, Krakow, Poland : programme and abstracts / ed. K. Przybylski ; AGH University of Science and Technology. — [Kraków : AGH], [2014]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 35

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Plasma assisted chemical vapour deposition – technological design of functional coatingsChemiczne osadzanie z fazy gazowej wspomagane plazmowo - projektowanie technologii funkcjonalnych powłok / M. JANUŚ, K. KYZIOŁ, S. KLUSKA, J. KONEFAŁ-GÓRAL, A. MAŁEK, S. JONAS // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2015 vol. 60 iss. 2A, s. 909–914. — Bibliogr. s. 914. — W bazie Web of Science oznaczenie issue: 2

 • keywords: titanium, ceramic coatings, polyetheretherketone, aluminum alloys, PA CVD

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/amm-2015-0228

18
 • Poprawa właściwości użytkowych stopu Ti6Al4V poprzez modyfikację powierzchniImprovement of usable properties of Ti6Al4V alloyes through surface modification / M. JANUŚ, B. STYPUŁA // Advances in Materials Science / Gdańskie Towarzystwo Naukowe ; ISSN 1730-2439. — 2007 vol. 7 no. 4, s. 18–25. — Bibliogr. s. 24, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Structure and properties of $a-Si:C:N:H$ layers deposited on different substrates using MW CVD method / Karol KYZIOŁ, Łukasz Kaczmarek, Marta JANUŚ, Stanisława JONAS // W: ECerS XII : 12th conference of the European Ceramic Society : June 19–23, 2011, Stockholm, Sweden / Stockholm University. — [Sweden : s. n.], [2011]. — S. 1–4. — Bibliogr. s. 4, Abstr.. — Toż. na dysku Flash

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Struktura i odporność korozyjna modyfikowanego powierzchniowo stopu Ti6Al4VThe structure and corrosion resistance of the surface modified Ti6Al4V alloy / Barbara STYPUŁA, Marta JANUŚ // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2009 R. 52 nr 11, s. 548–550. — Bibliogr. s. 550. — XIV Ogólnopolskie sympozjum naukowo-techniczne : „Nowe osiągnięcia w badaniach i inżynierii korozyjnej” : Jastrząb/Poraj 25–27 listopada 2009 r. ; 327. impreza Europejskiej Federacji Korozji. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, 2009

 • słowa kluczowe: modyfikacja powierzchni, odporność korozyjna, stop Ti6Al4V

  keywords: corrosion resistance, surface modification, Ti6Al4V alloy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
23
 • The effect of titanium alloy modified with a-C:N:H and $a-SiC_{x}N_{y}(H)$ coatings on adhesion and immune response of human osteoblast-like MG-63 cells / Anna Ścisłowska-Czarnecka, Elżbieta Menaszek, Elżbieta Kołaczkowska, Marta JANUŚ, Barbara STYPUŁA // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2008 vol. 11 no. 81–84 wyd. spec., s. 126–128. — Bibliogr. s. 128, Abstr.. — tekst: http://www-1biomat-1krakow-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/gazeta/archiwum/81-84F.pdf

 • keywords: titanium alloy, cytokines, cell adhesion, osteoblast-like MG-63 cells, a-C:N:H and a-SiCxNy(H) coatings

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Warstwy $C:N:H$ i $SiC_{x}N_{y}(H)$ na powierzchni tytanu i stopu $Ti-6Al-4V$$C:N:H$ and $SiC_{x}N_{y}(H)$ layers on metallic titanium and $Ti-6Al-4V$ alloy surface / Marta JANUŚ, Barbara STYPUŁA // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2006 R. 9 nr 58–60, s. 133–135. — Bibliogr. s. 135. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Wpływ modyfikacji powierzchni stali Crofer 22APU w procesie CVD wspomaganej plazmą na jego wybrane właściwości fizykochemiczneEffects of plasma-assisted CVD surface modification of the Crofer 22APU steel on its selected physicochemical properties / Marta JANUŚ, Stanisława KLUSKA, Michał BOBRUK, Tomasz BRYLEWSKI, Witold JASTRZĘBSKI, Sławomir ZIMOWSKI, Zbigniew GRZESIK // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2015 R. 58 nr 11s/A/2015, s. 22. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza. — „Nowe osiągnięcia w badaniach i inżynierii korozyjnej” : XVIII ogólnopolskie sympozjum naukowo-techniczne = ”New achievements in corrosion research and engineering” : 18\textsuperscript{th} all-Polish corrosion symposium : Jastrząb/Poraj, 18–20.11.2015

 • słowa kluczowe: modyfikacja powierzchni, interkonektor, azotowanie, ogniwo paliwowe (SOFC), SiCNH, PA MW CVD

  cyfrowy identyfikator dokumentu: