Wykaz publikacji wybranego autora

Tomasz Janik, mgr inż.

doktorant

Wydział Zarządzania
WZ-kefz, Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 10, z ogólnej liczby 10 publikacji Autora


1
 • Człowiek jako najważniejszy kapitał wspólnotyHuman as the most important community capital / Tomasz JANIK // W: Nieoceniona wartość osoby : 25 lat Wspólnoty \emph {Wiara i Światło} w Bochni = The inestimable value of person : 25 years of the \emph {Faith and Light} Community in Bochnia / red.  ks. Andrzej Jasnos, s. Maria Loyola Opiela. — Lublin : Wydawnictwo Werset, 2018. — (Biblioteka Katedry Pedagogiki Chrześcijańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ; nr 16). — ISBN: 978-83-65713-25-4. — s. 75–90. — Bibliogr. s. 90, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: człowiek, organizacja, kapitał ludzki, wartość, wspólnota

  keywords: community, human capital, organization, value, human

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Reactive scheduling of the ground-based airport servicesReaktywne harmonogramowanie obsługi naziemnej portów lotniczych / Tomasz JANIK, Piotr ŁEBKOWSKI // W: Zastosowania teorii systemów / red. Ewa Kochan. — Kraków : WIMIR AGH, 2007. — (Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki = Problems of Mechanical Engineering and Robotics) ; (Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ; nr 36). — częśc. wg okł.. — ISBN10: 83-89772-26-4. — S. 57–66. — Bibliogr. s. 65–66, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Reharmonogramowanie przylotów i odlotów na wielopasowych portach lotniczych[Rescheduling of arrivals and departures at multi-runway airports] / Tomasz JANIK, Piotr ŁEBKOWSKI // W: TLM 2007 [Dokument elektroniczny] : Total Logistic Management : XI konferencja logistyki stosowanej : Zakopane 6–8 grudnia 2007 : materiały konferencyjne / Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska] : cop. CID Ltd. Spółka z o. o., [2007]. — 1 dysk optyczny. — Na CD-ROM-ie dod.: Zakres tematyczny obejmuje obszary zastosowania logistyki z uwzględnieniem problematyki związanej z jakością usług logistycznych. — S. [1–10]. — Bibliogr. s. [10], Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • Różne oblicza zaangażowania na przykładzie wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016Various shades of engagement based on the analysis of World Youth Days 2016 volunteers / Tomasz JANIK // Rynek, Społeczeństwo, Kultura ; ISSN 2300-5491. — 2017 nr 2, s. 121–126. — Bibliogr. s. 126, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: zaangażowanie, Światowe Dni Młodzieży, definicje, zarządzanie wolontariuszami

  keywords: World Youth Days, definition, volunteer management, engagement

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Różne oblicza zaangażowania - próba uporządkowania terminologii[Different faces of engagement - an attempt to organize the terminology] / Tomasz JANIK // W: "Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwem" [Dokument elektroniczny] : IX międzynarodowa konferencja naukowa : materiały konferencyjne : Szczyrk, 23–25.VI.2016 : sesja posterowa = "Contemporary problems of management of enterprise" : 9th international conference. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2016]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-65182-55-5. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [1], Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Wartości chrześcijańskie w dzisiejszym zarządzaniu : streszczenieChristians values in today's management : abstract / Tomasz JANIK // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVII międzynarodowa konferencja naukowa : 26–27 listopada 2015, Kraków. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], 2015. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: CSR, wartości chrześcijańskie, nowoczesne trendy w zarządzaniu, etyka w biznesie

  keywords: CSR, Christian values, modern trends in management, business ethic

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Wartości chrześcijańskie w dzisiejszym zarządzaniuChristian values in today's management / Tomasz JANIK // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka 2016 / red. nauk. Marek Karkula, Piotr Łebkowski. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie). — ISBN: 978-83-7464-901-8. — S. 19–30. — Bibliogr. s. 29–30, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: CSR, wartości chrześcijańskie, nowoczesne trendy w zarządzaniu, etyka w biznesie

  keywords: CSR, Christian values, modern trends in management, business ethic

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Wybrane aspekty zaangażowania wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży w Krakowie[Selected aspects of the 2016 World Youth Days volunteers' engagement] / Tomasz JANIK // W: "Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwem" [Dokument elektroniczny] : X międzynarodowa konferencja naukowa : Szczyrk, 8–10.VI.2017 : materiały konferencyjne : sesja posterowa = "Contemporary problems of management of enterprise" : 10th international conference. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2017]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [1], Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Wykorzystanie metod reaktywnego harmonogramowania przy obsłudze naziemnej portów lotniczych[Use of reactive scheduling methods in airport ground service] / Tomasz JANIK, Piotr ŁEBKOWSKI // W: Finanční a logistické řízení – 2007 : sborník referátů z mezinárodní konference : Malenovice, 7.–8.6.2007 / Vysoká škola bánská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství. Katedra ekonomiky a managementu v metalurgii. — Ostrava : VŠB – TU, 2007. — ISBN: 978-80-248-1406-3. — S. 389–393. — Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: