Wykaz publikacji wybranego autora

Monika Janicka, mgr inż.

poprzednio: Dziugieł

doktorant

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kkoś, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 9, z ogólnej liczby 9 publikacji Autora


1
 • Metodyka wyznaczania emisji niezorganizowanej pyłu do powietrza z dróg oraz eksploatacji składowisk w kopalni odkrywkowej surowców mineralnychMethodology for the estimation of uncontrolled dust emissions from roads and the exploitation of storage piles in the open-pit mine of mineral products / Monika DZIUGIEŁ, Marek BOGACKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2013 t. 69 nr 12, s. 68–74. — Bibliogr. s. 73–74, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, eksploatacja surowców mineralnych, emisja niezorganizowana, emisja pyłu z dróg, emisja pyłu ze składowisk

  keywords: open-pit mining, uncontrolled emission, storage pile emission, mineral products operation, road emission

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Metodyka wyznaczania emisji pyłu do powietrza z procesu erozji wietrznej na terenie kopalni odkrywkowej surowców mineralnychMethodology for the determination of dust emission rate caused by wind erosion in the area of the open-pit mine of mineral products / Marek BOGACKI, Monika DZIUGIEŁ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2013 t. 69 nr 11, s. 56–63. — Bibliogr. s. 63, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, emisja niezorganizowana, surowce mineralne

  keywords: open-pit mining, uncontrolled emission, mineral products

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Metodyka wyznaczania pola emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych z kopalni odkrywkowej[Methodology for the determination of dust and gaseous emissions from the open-pit mine] / Marek BOGACKI, Monika JANICKA // W: Inżynieria i ochrona powietrza / red. nauk. Józef Kuropka, Anna Musialik-Piotrowska. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2014. — ISBN: 978-83-7493-839-6. — S. 71–80. — Bibliogr. s. 79–80, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Ocena wpływu na jakość powietrza procesu przygotowania obszaru wiertni przy poszukiwaniach gazu z łupkówThe impact assessment of the processes carried out during the preparation of the drilling rig pad, for the drilling shale gas exploration, on the quality of ambient air / Marek BOGACKI, Robert OLENIACZ, Monika JANICKA // W: Ochrona powietrza w teorii i praktyce, T. 2 / pod red. Jana Konieczyńskiego. — Zabrze : Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, 2014. — ISBN: 978-83-60877-17-3. — S. 43–56. — Bibliogr. s. 55–56, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Pomiary liczby i wielkości cząstek aerozoli w powietrzu miejskim z wykorzystaniem metody optoelektronicznejNumber and size measurements of aerosol particles in urban air using the optical/electronic method / Marek BOGACKI, Robert OLENIACZ, Marian MAZUR, Monika DZIUGIEŁ // W: Ochrona powietrza w teorii i praktyce, T. 2 / pod red. Jana Konieczyńskiego ; Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu. — Zabrze : IPIŚ PAN, 2010. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60877-52-4. — S. 15–22. — Bibliogr. s. 21–22, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Problemy zanieczyszczenia powietrza Krakowa pyłem drobnymParticulate matter pollution in Kraków / Marian MAZUR, Monika DZIUGIEŁ // Aura ; ISSN 0137-3668. — 2012 nr 4, s. 7–10. — Bibliogr. s. 9–10

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • Wykorzystanie metody optoelektronicznej w pomiarach stężenia pyłu zawieszonego PM2,5 i PM10The use of the optoelectronic method in the PM2.5 and PM10 mass concentration measurements / Marian MAZUR, Monika DZIUGIEŁ // Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów ; ISSN 1230-7408. — 2011 R. 45 nr 3, s. 94–103. — Bibliogr. s. 102–103, Streszcz.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Zawartość węgla i siarki w pyle PM2,5 i PM10 w powietrzu w centrum KrakowaContent of carbon and sulfur in PM2,5 and PM10 in ambient air of the centre of Krakow / Monika DZIUGIEŁ, Marek BOGACKI, Robert OLENIACZ, Marian MAZUR // W: Ochrona powietrza w teorii i praktyce. T. 1, Emisja substancji zanieczyszczających, badanie ich właściwości i metody ograniczania emisji / pod red. Jana Konieczyńskiego ; Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu. — Zabrze : IPIŚ PAN, 2012. — ISBN: 978-83-60877-88-3. — S. 29–41. — Bibliogr. s. 40–41, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: