Wykaz publikacji wybranego autora

Barbara Janczak, mgr

kustosz dyplomowany

Biblioteka Główna
BG-ooz, Oddział Opracowania Zbiorów


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 16, z ogólnej liczby 24 publikacji Autora


1
 • Bibliotekarze w dziewięćdziesięcioleciu Akademii Górniczo-HutniczejLibrarians in the ninety-year history of the AGH University of Science and Technology / Jerzy KRAWCZYK, Barbara JANCZAK, Małgorzata DUDZIAK-KOWALSKA. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009 + CD-ROM [zawierający publikację oraz galerię zdjęć]. — 220 s.. — Indeks, Abstr.. — ISBN: 978-83-7464-232-3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Biblioteka Główna AGH – łatwiejsze wyszukiwanie[The Main Library – easier search the online catalogue] / Barbara JANCZAK, Małgorzata DUDZIAK-KOWALSKA // BIS : Biuletyn Informacyjny Studentów AGH ; ISSN 1899-2536. — 2009 październik, s. 8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Biblioteka krymskotatarska w SymferopoluCrimean Tatar Library in Simferopol / Barbara JANCZAK // Biblioteka ; ISSN 1506-3615. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Biblioteka ; ISSN: 0551-6579. — 2016 nr 20, s. 133–152. — Bibliogr. s. 149–152, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: Krym, Tatarzy krymscy, Republikańska Biblioteka Krymskotatarska im. I. Gasprinskiego, funkcje biblioteki, usługi biblioteczne

  keywords: Crimea, Crimean Tatars, Ismail Gasprinsky Republican Crimean Tatar Library, library functions, library services

4
 • Biblioteka Opactwa św. Wojciecha Mniszek Benedyktynek w StaniątkachThe Library of St. Adalbert's Abbey of Benedictine Nuns in Staniątki / Małgorzata DUDZIAK-KOWALSKA, Barbara JANCZAK // Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne ; ISSN 0518-3766. — 2015 T. 103, s. 39–60. — Bibliografia w formie przypisów, Summ.

 • słowa kluczowe: biblioteka klasztorna, opactwo benedyktynek w Staniątkach

  keywords: monastery library, Abbey of Benedictine Nuns in Staniątki

5
 • Biblioteka Strahovska w Pradze – perła bibliotek klasztornychStrahov Library in Prague – a gem in monastery libraries / Barbara JANCZAK, Małgorzata SERAFIN // Biblioteka ; ISSN 1506-3615. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Biblioteka ; ISSN: 0551-6579. — 2008 nr 12, s. 199–210

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
7
 • Czeska Narodowa Biblioteka Techniczna: od tradycji do nowoczesności[Czech National Library of Technology : from the history to the present-day] / Barbara JANCZAK // Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1507-7187. — 2014 nr 3, s. 1–7. — Tryb dostępu: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/232 [2014-05-05]. — Bibliogr. s. 7, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: Narodowa Biblioteka Techniczna w Pradze, architektura biblioteczna, budownictwo biblioteczne

  keywords: Czech National Library of Technology, library architecture, library buildings

8
 • Edukacja informacyjna użytkowników w bibliotekach polskich uczelni technicznych (w świetle badań ankietowych)[Education in information literacy in libraries of Polish technical universities (in the light of a questionnaire researches)] / Barbara JANCZAK // Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1507-7187. — 2012 nr 7, ekran 1–8. — Tryb dostępu: http://www.nowyebib.info/images/stories/numery/134/134_janczak.pdf [2004-09-21]. — Bibliogr. s. 7–8, Streszcz.. — Tytuł z pierwszego ekranu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • E-integracja czy e-wykluczenie? : krakowskie środowisko emerytowanych bibliotekarzy i świat nowych technologii informacyjnych (wyniki badań ankietowych)[Digital divide within the Cracow population of retired librarians (questionnaire research report) / Małgorzata DUDZIAK-KOWALSKA, Barbara JANCZAK // Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1507-7187. — 2013 nr 9, s. 1–16. — Tryb dostępu: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/download/127/287 [2013-12-19]. — Bibliogr. s. 13, Streszcz.

 • słowa kluczowe: technologie informacyjne i komunikacyjne, emerytowani bibliotekarze, wykluczenie informacyjne

10
 • Jak wyszukiwać za pomocą haseł przedmiotowych : nowa instrukcja w katalogu komputerowym BG AGH[Searching by subject headings : new information for users of the BG AGH online catalogue] / Barbara JANCZAK, Małgorzata DUDZIAK-KOWALSKA // Biuletyn AGH : magazyn informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1898-9624. — Tytuł poprz.: Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej. — 2009 nr 24, s. 30

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Katalog przedmiotowy Biblioteki Głównej AGH i jego przydatność w ocenie użytkownikówThe subject catalogue of the Main Library of the AGH University of Science and Technology and valuation of its usefulness by users / Barbara JANCZAK, Małgorzata DUDZIAK-KOWALSKA // Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1507-7187. — 2008 nr 6, ekran [1–6]. — Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2007/97/a.php?janczak_dudziak [2008-09-17]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Pół wieku dydaktyki bibliotecznej w AGHHalf a century of teaching library use in AGH University of Science and Technology / Barbara JANCZAK // Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej ; ISSN 1230-5529. — 2009 [wyd. 2010] t. 17 nr 1–2, s. 26–34. — Bibliogr. s. 33–34

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
14
 • Wspomnienie o Danucie Gostyńskiej (26.02.1908–27.03.1989) : z żałobnej kartyPosthumous tribute to Danuta Gostyńska (26.02.1909–27.03.1989) : obituary / Barbara JANCZAK // Bibliotekarz ; ISSN 0208-4333. — 2009 nr 6, s. 28–29. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Zostać dyplomowanym... – czy warto i jak to zrobić?[Be diploma librarian – is it proper and how to do it?] / Barbara JANCZAK // Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1507-7187. — 2010 nr 5, Ekran [1-2]. — Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2010/114/a.php?janczak [2010-09-09]. — Bibliogr. ekran [2]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Z dziejów średniego szkolnictwa bibliotekarskiego : Liceum bibliotekarskie w Krakowie (1947–1960)Some materials relating to the history of librarianship secondary schools : the case example of the librarianship school in Cracow (1947–1960) / Małgorzata DUDZIAK-KOWALSKA, Barbara JANCZAK // Biblioteka ; ISSN 1506-3615. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Biblioteka ; ISSN: 0551-6579. — 2011 nr 15, s. 196–215. — Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych