Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Witosiński, dr inż.

adiunkt

* Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgbg, * Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 20, z ogólnej liczby 21 publikacji Autora


1
 • Badania i zabezpieczenie obudowy szybów pozostawianych jako studnie głębinowe w systemach centralnego odwadnianiaInvestigation and protection of shafts lining left as deep wells in the central devatering systems / Jacek POSTAWA, Jan WITOSIŃSKI // Budownictwo Górnicze i Tunelowe ; ISSN 1234-5342. — 2000 R. 6 nr 3, s. 17–25. — Bibliogr. s. 25, Summ., Streszcz., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania stanu technicznego zabytkowego szybu ujmującego wody mineralne w Solcu Zdroju[The inspection of the mineral water intakting shaft's state in Solec Zdroj] / Janusz CHMURA, Jan WITOSIŃSKI // W: Zabezpieczanie i rewitalizacja podziemnych obiektów zabytkowych : konferencja naukowo-techniczna : Kraków–Bochnia 21–22 września 2001 r. / red. Tadeusz Mikoś, Janusz Chmura ; Wydział Górniczy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Kopalnia Soli „Bochnia” [et al.]. — [Kielce] : Wydawnictwo „SCRIPTUM” : współpr. Fundacja „Nauka i Tradycje Górnicze”, [2001]. — ISBN10: 8391211649. — S. 133–138. — Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Bezpieczeństwo szybu warunkowane dokładnością oceny parametrów wytrzymałościowych i nośności obudowySafety shaft for precision condition on parameter strength and load capacity lining / Henryk Kleta, Jan WITOSIŃSKI // W: VII Szkoła Geomechaniki : jubileusz prof. zw. dr hab. inż. Dr h.c. Mirosława Chudka : międzynarodowa konferencja : materiały naukowe : Gliwice – Ustroń 13–16 września 2005 r.. Cz. 1, polska ; Cz. 2: zagraniczna / Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej. — Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni WGiG PŚ, 2005. — (Zeszyty Specjalne Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej). — S. 257–268. — Bibliogr. s. 267–268, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Konsekwencje europejskiej normy betonowej PN-EN-206-1 dla budownictwa szybowegoConsequences of the European standard on concrete PN-EN-206-1 for shaft construction / Zdzisław KOHUTEK, Jan WITOSIŃSKI // Budownictwo Górnicze i Tunelowe ; ISSN 1234-5342. — 2004 R. 10 nr 1, s. 29–34. — Bibliogr. s. 34, Summ., Streszcz., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Korozja obudowy szybów górniczych w świetle badań niszczących i nieniszczących szybu „Antoni” KWK „Marcel”The shaft's lining corrosion in destructive and non-destructive research in “Antoni” shaft hard coal-mine “Marcel” / Daniel WAŁACH, Jan WITOSIŃSKI // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2007 R. 31 z. 3, s. 437–445. — Bibliogr. s. 445, Streszcz., Summ.. — Toż na CD-ROM-ie. — CD-ROM zawiera 14 sesji tematycznych. — Polski Kongres Górniczy. Sesja XIII, Budownictwo podziemne 2007 = Underground construction 2007 : międzynarodowa konferencja = international conference : Kraków, Poland, 20–22.09.2007 / AGH. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — Opis konferencji wg obwoluty. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2007-03/GG_2007_3_42.pdf

 • słowa kluczowe: badania nieniszczące, obudowa szybów górniczych, badania szybów

  keywords: shaft lining, non destructive investigations, esearch in shafts

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Makroskopowa i laboratoryjna ocena stanu obudowy wyrobiska szybowego[Macroscopic and laboratory assessment of pit shaftś lining] / Tadeusz MAJCHERCZYK, Piotr MAŁKOWSKI, Jan WITOSIŃSKI, Mieczysław Lubryka // W: Geotechnika i budownictwo specjalne 2000 : XXIII Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu : Bukowina Tatrzańska, 13–17 marca 2000 / [red. Danuta Flisiak] ; Katedra Geomechaniki Górniczej i Geotechniki AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]. — Kraków : Wydawnictwo KGGiG AGH, 2000. — ISBN10: 83-905407-3-8. — S. 263–278. — Bibliogr. s. 278, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Metody określania zasięgu skorodowania obudów szybowych przy obliczaniu ich nośności oraz przy zabezpieczaniu powłokowymMethods of estimation of the extend of the shaft lining corrosion by calculation their carrying capacity and by coating protection / Jan WITOSIŃSKI // W: Przemysł wydobywczy 2001 : [konferencja naukowo-techniczna] : Kraków, 6–7 grudnia 2001 r. / oprac. i red. Janusz Chmura ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Górniczy, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Koło Zakładowe Akademii Górniczo-Hutniczej. — Kraków : Wydawnictwo „SCRIPTUM”, 2001. — ISBN10: 8391211657. — S. 345–351. — Bibliogr. s. 351, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Monitoring wgłębny wytrzymałości obudowy szybu[The in-depth monitoring of the shaft lining] / Henryk Kaleta, Jan WITOSIŃSKI // W: VI Szkoła Geomechaniki : międzynarodowa konferencja : Gliwice–Ustroń, 21–24 października 2003 r. : materiały naukowe, Część 1 polska. — Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, [2003]. — (Zeszyty Specjalne Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej). — ISBN10: 83-911515-9-X. — S. 273–280. — Bibliogr. s. 279–280, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Monitoring wgłębny wytrzymałości obudowy szybu podstawą oceny jej nośnościThe in-depth monitoring of the shaft lining durability as a scope of its resistance evaluation / Henryk Kleta, Jan WITOSIŃSKI // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2003 R. 27 z. 3–4, s. 365–370. — Bibliogr. s. 370, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: monitoring, obudowa szybu

  keywords: monitoring, shaft lining

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Nośność obudowy szybu w świetle obliczeń numerycznych z wykorzystaniem wgłębnych badań jej wytrzymałościBearing capacity of shaft's lining in the light of numerical calculations with the use of the in-depth investigation of its resistance / Henryk Kleta, Jan WITOSIŃSKI // Budownictwo Górnicze i Tunelowe ; ISSN 1234-5342. — 2004 R. 10 nr 1, s. 23–28. — Bibliogr. s. 28, Summ., Streszcz., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Nowe metody „pull-off” i „pull-out” w zastosowaniu do badań konstrukcji podziemnych w budownictwie górnicznym[New testing methods “pull-off” and “pull-out” applied in examining of underground structures] / Jan WITOSIŃSKI // W: ROP'2005 : beton i spoiwa mineralno-cementowe w górnictwie podziemnym : XXXI dni techniki : Jastrzębie Zdrój, 25 października 2005 : seminarium / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. — [Polska : s. n.], [2005]. — S. 99–108. — Bibliogr. s. 108

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Ocena stanu technicznego obudowy w szybach[Estimation of technical state of shaft linings] / Andrzej WICHUR, Zdzisław KOHUTEK, Jan WITOSIŃSKI // Budownictwo Górnicze i Tunelowe ; ISSN 1234-5342. — 1999 R. 5 nr 1, s. 6–9. — Bibliogr. s. 8–9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Odwadnianie likwidowanych kopalń pompami głębinowymiDewatering of liquidated mines with deep immersion pumps / Jacek POSTAWA, Stanisław Kopek, Jan WITOSIŃSKI // W: Budownictwo podziemne 2000 : konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 25–27 września 2000 = Underground construction / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Zakład Projektowania, Budownictwa, Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie [etc.]. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2000. — ISBN10: 83-88408-16-X. — S. 415–423. — Bibliogr. s. 423, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Uszkodzenia obudów szybowych oraz celowość ich defektoskopii metodami nieniszczącymi dla optymalizacji podstawowych technologii zabezpieczeniaDamage of shafts' lining and purposefulness of flaw detection by non-destructive methods for optimisation of basic protection technologies / Jan WITOSIŃSKI // Budownictwo Górnicze i Tunelowe ; ISSN 1234-5342. — 2002 R. 8 nr 1, s. 18–23. — Bibliogr. s. 23, Summ., Streszcz., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Uwarunkowania oceny parametrów wytrzymałościowych i nośności obudowy betonowej szybu[Selected conditions of estimation of mechanical properties of concrete shaft lining] / Henryk Kleta, Jan WITOSIŃSKI // W: ROP'2005 : beton i spoiwa mineralno-cementowe w górnictwie podziemnym : XXXI dni techniki : Jastrzębie Zdrój, 25 października 2005 : seminarium / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. — [Polska : s. n.], [2005]. — S. 109–116. — Bibliogr. s. 116, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Współczesne metody badań półnieniszczących konstrukcji betonowych[Modern test methods of half non-destructive concrete constructions] / Roman KINASH, Jan WITOSIŃSKI, Oksana KINASH // W: BiBT 2012 : budownictwo podziemne i bezpieczeństwo w komunikacji drogowej i infrastrukturze miejskiej : konferencja naukowo-techniczna : Kraków 19–20 kwiecień 2012. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, 2012. — S. 65–73. — Bibliogr. s. 73, Streszcz.. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Współczesne metody półnieniszczących badań konstrukcji betonowychModern methods of semi nondestructive investigations of concrete structures / Roman KINASH, Jan WITOSIŃSKI, Oksana KINASH // Budownictwo Górnicze i Tunelowe ; ISSN 1234-5342. — 2012 R. 18 nr 3, s. 1–5. — Bibliogr. s. 5. — BiBT 2012

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Wyniki i ocena pierwszych w górnictwie krajowym zastosowań systemu powłok mineralnych do zabezpieczenia powierzchniowo skorodowanych obudów górniczych w szybach KWK „JAS-MOS”The results and evaluation of the first in national mining usage of mineral coating systems for the surface protection of corroded shaft linings / Mieczysław Lubryka, Józef Porowski, Jan WITOSIŃSKI // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2003 R. 27 z. 3–4, s. 395–402. — Bibliogr. s. 402, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Wytyczne dla pozostawiania szybów jako studni głębinowychRecommendations for shafts to be left as depth wells / Jacek POSTAWA, Jan WITOSIŃSKI, Stanisław Koper // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2000 : Szczyrk 21–25 lutego 2000 = Proceedings of the School of Underground Mining 2000 / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Szkoła Eksploatacji Podziemnej, 2000. — (Sympozja i Konferencje ; nr 41). — ISBN10: 83-87854-56-5. — S. 487–497. — Bibliogr. s. 496, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Zastosowanie betonów odpornych na silną agresję siarczanową i magnezową w budownictwie podziemnymApplication of concretes resistant to strong sulphate and magnesium aggression in underground construction / Jan Kostrz, Janusz Olszewski, Piotr CZAJA, Jan WITOSIŃSKI, Jan DEJA // Budownictwo Górnicze i Tunelowe ; ISSN 1234-5342. — 2000 R. 6 nr 3, s. 4–11. — Bibliogr. s. 11, Summ., Streszcz., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: