Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Witosiński, dr inż.

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 12, z ogólnej liczby 12 publikacji Autora


1
 • Bezpieczeństwo szybu warunkowane dokładnością oceny parametrów wytrzymałościowych i nośności obudowySafety shaft for precision condition on parameter strength and load capacity lining / Henryk Kleta, Jan WITOSIŃSKI // W: VII Szkoła Geomechaniki : jubileusz prof. zw. dr hab. inż. Dr h.c. Mirosława Chudka : międzynarodowa konferencja : materiały naukowe : Gliwice – Ustroń 13–16 września 2005 r.. Cz. 1, polska ; Cz. 2: zagraniczna / Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej. — Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni WGiG PŚ, 2005. — (Zeszyty Specjalne Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej). — S. 257–268. — Bibliogr. s. 267–268, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Konsekwencje europejskiej normy betonowej PN-EN-206-1 dla budownictwa szybowegoConsequences of the European standard on concrete PN-EN-206-1 for shaft construction / Zdzisław KOHUTEK, Jan WITOSIŃSKI // Budownictwo Górnicze i Tunelowe ; ISSN 1234-5342. — 2004 R. 10 nr 1, s. 29–34. — Bibliogr. s. 34, Summ., Streszcz., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Korozja obudowy szybów górniczych w świetle badań niszczących i nieniszczących szybu „Antoni” KWK „Marcel”The shaft's lining corrosion in destructive and non-destructive research in “Antoni” shaft hard coal-mine “Marcel” / Daniel WAŁACH, Jan WITOSIŃSKI // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2007 R. 31 z. 3, s. 437–445. — Bibliogr. s. 445, Streszcz., Summ.. — Toż. Na CD-ROM-ie. — CD-ROM zawiera 14 sesji tematycznych. — Polski Kongres Górniczy. Sesja XIII, Budownictwo podziemne 2007 = Underground construction 2007 : międzynarodowa konferencja = international conference : Kraków, Poland, 20–22.09.2007 / AGH. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — Opis konferencji wg obwoluty. — tekst: https://goo.gl/4Zbpyf

 • słowa kluczowe: badania nieniszczące, obudowa szybów górniczych, badania szybów

  keywords: shaft lining, non-destructive investigations, esearch in shafts

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Monitoring wgłębny wytrzymałości obudowy szybu[The in-depth monitoring of the shaft lining] / Henryk Kaleta, Jan WITOSIŃSKI // W: VI Szkoła Geomechaniki : międzynarodowa konferencja : Gliwice–Ustroń, 21–24 października 2003 r. : materiały naukowe, Część 1 polska. — Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, [2003]. — (Zeszyty Specjalne Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej). — ISBN10: 83-911515-9-X. — S. 273–280. — Bibliogr. s. 279–280, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Monitoring wgłębny wytrzymałości obudowy szybu podstawą oceny jej nośnościThe in-depth monitoring of the shaft lining durability as a scope of its resistance evaluation / Henryk Kleta, Jan WITOSIŃSKI // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2003 R. 27 z. 3–4, s. 365–370. — Bibliogr. s. 370, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: monitoring, obudowa szybu

  keywords: monitoring, shaft lining

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Nośność obudowy szybu w świetle obliczeń numerycznych z wykorzystaniem wgłębnych badań jej wytrzymałościBearing capacity of shaft's lining in the light of numerical calculations with the use of the in-depth investigation of its resistance / Henryk Kleta, Jan WITOSIŃSKI // Budownictwo Górnicze i Tunelowe ; ISSN 1234-5342. — 2004 R. 10 nr 1, s. 23–28. — Bibliogr. s. 28, Summ., Streszcz., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Nowe metody „pull-off” i „pull-out” w zastosowaniu do badań konstrukcji podziemnych w budownictwie górnicznym[New testing methods “pull-off” and “pull-out” applied in examining of underground structures] / Jan WITOSIŃSKI // W: ROP'2005 : beton i spoiwa mineralno-cementowe w górnictwie podziemnym : XXXI dni techniki : Jastrzębie Zdrój, 25 października 2005 : seminarium / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. — [Polska : s. n.], [2005]. — S. 99–108. — Bibliogr. s. 108

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Uszkodzenia obudów szybowych oraz celowość ich defektoskopii metodami nieniszczącymi dla optymalizacji podstawowych technologii zabezpieczeniaDamage of shafts' lining and purposefulness of flaw detection by non-destructive methods for optimisation of basic protection technologies / Jan WITOSIŃSKI // Budownictwo Górnicze i Tunelowe ; ISSN 1234-5342. — 2002 R. 8 nr 1, s. 18–23. — Bibliogr. s. 23, Summ., Streszcz., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Uwarunkowania oceny parametrów wytrzymałościowych i nośności obudowy betonowej szybu[Selected conditions of estimation of mechanical properties of concrete shaft lining] / Henryk Kleta, Jan WITOSIŃSKI // W: ROP'2005 : beton i spoiwa mineralno-cementowe w górnictwie podziemnym : XXXI dni techniki : Jastrzębie Zdrój, 25 października 2005 : seminarium / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. — [Polska : s. n.], [2005]. — S. 109–116. — Bibliogr. s. 116, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Współczesne metody badań półnieniszczących konstrukcji betonowych[Modern test methods of half non-destructive concrete constructions] / Roman KINASH, Jan WITOSIŃSKI, Oksana KINASH // W: BiBT 2012 : budownictwo podziemne i bezpieczeństwo w komunikacji drogowej i infrastrukturze miejskiej : konferencja naukowo-techniczna : Kraków 19–20 kwiecień 2012. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, 2012. — S. 65–73. — Bibliogr. s. 73, Streszcz.. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Współczesne metody półnieniszczących badań konstrukcji betonowychModern methods of semi nondestructive investigations of concrete structures / Roman KINASH, Jan WITOSIŃSKI, Oksana KINASH // Budownictwo Górnicze i Tunelowe ; ISSN 1234-5342. — 2012 R. 18 nr 3, s. 1–5. — Bibliogr. s. 5. — BiBT 2012

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Wyniki i ocena pierwszych w górnictwie krajowym zastosowań systemu powłok mineralnych do zabezpieczenia powierzchniowo skorodowanych obudów górniczych w szybach KWK „JAS-MOS”The results and evaluation of the first in national mining usage of mineral coating systems for the surface protection of corroded shaft linings / Mieczysław Lubryka, Józef Porowski, Jan WITOSIŃSKI // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2003 R. 27 z. 3–4, s. 395–402. — Bibliogr. s. 402, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: