Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Winzer, dr inż.

starszy wykładowca

* Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgo, * Katedra Górnictwa Odkrywkowego


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 56979224500

PBN: 5e70922b878c28a0473910cd

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 69, z ogólnej liczby 75 publikacji Autora


1
 • Analiza możliwości zwiększenia masy ładunku MW odpalanego w serii w zadanych warunkach geologiczno-górniczychAnalysis of blasting explosive charge weight improvement in defining mining and geological conditions / Józef PYRA, Jan WINZER, Anna SOŁTYS, Andrzej BIESSIKIRSKI, Michał DWORZAK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015 t. 71 nr 9, s. 47–54. — Bibliogr. s. 53–54, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: roboty strzałowe, oddziaływanie na otoczenie, dopuszczalne ładunki MW

  keywords: blasting works, impact on the environment, permissible charge weight

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza wpływów sejsmicznych na środowisko szybu przy prowadzeniu robót górniczych za pomocą materiałów wybuchowych - studium przypadkuThe analysis of the impact of dynamic influences from the blasting works on the surrounding of the mining shaft - casy study / Józef PYRA, Anna SOŁTYS, Jan WINZER, Michał DWORZAK, Andrzej BIESSIKIRSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015 t. 71 nr 9, s. 41–46. — Bibliogr. s. 46, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: roboty strzałowe, oddziaływanie, podszybie

  keywords: blasting works, dynamic influence, pit bottom

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analysis of the blast-induced vibration structure in open-cast mines / Anna SOŁTYS, Józef PYRA, Jan WINZER // Journal of Vibroengineering ; ISSN 1392-8716. — 2017 vol. 19 iss. 1, s. 409–418. — Bibliogr. s. 417–418

 • keywords: opencast mining, signal analysis, open-pit mining, blasting, paraseismic vibrations, matching pursuit

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.21595/jve.2016.17289

4
 • Aparatura do pomiarów drgań w otoczeniu kopalń odkrywkowych –- rys historyczny, Cz. 2[Equipment for vibration measurements in the open cast mines surrounding – history, Pt. 2] / Józef PYRA, Anna SOŁTYS, Jan WINZER // Kruszywa : produkcja, transport, zastosowanie ; ISSN 2082-6605. — 2015 nr 3, s. 38–45. — Bibliogr. s. 45

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Aparatura do pomiarów drgań w otoczeniu kopalń odkrywkowych – rys historyczny, Cz. 1[Equipment for vibration measurements in the open cast mines surrounding – history, Pt. 1] / Józef PYRA, Anna SOŁTYS, Jan WINZER // Kruszywa : produkcja, transport, zastosowanie ; ISSN 2082-6605. — 2015 nr 2, s. 78–81

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Badania efektu sejsmicznego a nowoczesne systemy odpalania ładunków materiałów wybuchowychThe study of seismic effects and modern systems of blasting explosives / Anna SOŁTYS, Jan WINZER, Józef PYRA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015 t. 71 nr 9, s. 69–76. — Bibliogr. s. 76, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, technika strzelnicza, strzelanie milisekundowe, oddziaływanie drgań na otoczenie

  keywords: opencast mining, blasting works, millisecond blasting, vibration impact on the environment

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • Dobór optymalnego opóźnienia milisekundowego – studium przypadkuSelection of optimal millisecond delays for blasting - case study / Anna SOŁTYS, Jan WINZER, Michał DWORZAK // W: Technika strzelnicza w górnictwie i budownictwie [Dokument elektroniczny] : 2 edycja konferencji naukowo-technicznej : 7–9 października 2015 roku, Ustroń / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Katedra Górnictwa Odkrywkowego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna „ART-TEKST”, [2015]. — 1 dysk optyczny. — S. 225–236. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD–ROM. — Bibliogr. s. 236, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: górnictwo, technika strzelnicza, strzelanie milisekundowe, oddziaływanie drgań

  keywords: mining, millisecond blasting, blasting engineering, the impact of vibrations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Dokumentowanie oddziaływania robót strzałowych na otoczenie kopalń odkrywkowychDocumentation of schootings impact on open mines surroundings / Jan WINZER // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2006 R. 48 nr 3–4, s. 159–167. — Bibliogr. s. 167

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Dokumentowanie oddziaływania robót strzałowych na otoczenie kopalń odkrywkowychDocumentation of blasting operations impact on the open cast mining plants' surrounding / Jan WINZER, Jacek SIERADZKI, Anna SOŁTYS // WUG / Wyższy Urząd Górniczy ; ISSN 1505-0440. — Tytuł poprz.: Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN: 1230-3631. — 2008 nr 4, s. 26–35. — Bibliogr. s. 35

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Dokumentowanie oddziaływania robót wyburzeniowych na otoczenieDocumenting the impact of demolition works on the environment / Jan WINZER // W: Technika strzelnicza w górnictwie i budownictwie : konferencja : 25–27 września 2013 roku, Ustroń / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Katedra Górnictwa Odkrywkowego. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna „ART-TEKST”, 2013. — ISBN: 978-83-7783-060-4. — S. 329–345. — Bibliogr. s. 345, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: materiały wybuchowe, roboty wyburzeniowe, oddziaływanie parasejsmiczne

  keywords: explosive materials, demolition works, paraseismic effect

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Drgania wzbudzane robotami strzałowymi w kopalni odkrywkowej a wstrząsy w kopalni podziemnejVibrations induced by blasting works in opencast mine and shocks in underground mine / Anna SOŁTYS, Józef PYRA, Jan WINZER // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2016 R. 57 nr 6, s. 35–45. — Bibliogr. s. 45

 • słowa kluczowe: technika strzelnicza, oddziaływanie drgań, system monitoringu drgań, górnictwo odkrywkowe i podziemne

  keywords: blasting technique, vibration influence, vibration monitoring system, open-pit and underground mining

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Dwa lata pracy systemu monitorującego drgania wzbudzane robotami strzałowymi w kopalniach odkrywkowychTwo years of work the automated measuring system KSMD monitoring of the vibrations induced by blasting works / Józef PYRA, Anna SOŁTYS, Jan WINZER // Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN 2081-4224. — Tytuł poprz.: WUG (Katowice) ; ISSN: 1505-0440. — 2016 nr 1, s. 27–33. — Bibliogr. s. 33, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, roboty strzałowe, monitoring drgań, oddziaływanie drgań

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Działalność profilaktyczna kopalń odkrywkowych w zakresie oddziaływania robót strzelniczych na otoczeniePreventive measures taken by open mines towards blasting affecting the environment / Jan WINZER, Roman BIESSIKIRSKI, Zdzisław Kamiński // W: Technika strzelnicza w górnictwie : jubileusz Profesora Zbigniewa Onderki : Jaszowiec 2001 : [konferencja] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górniczy. Katedra Górnictwa Odkrywkowego ; Wyższy Urząd Górniczy ; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Główna Komisja Górnictwa Odkrywkowego. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna „ART-TEKST”, 2001. — ISBN10: 838831615X. — S. 469–484. — Bibliogr. s. 483

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Działalność profilaktyczna w kopalniach odkrywkowych w zakresie oddziaływania robót strzałowych na otoczenieThe prevention activity in opencast mines to reduce the impact of blasting work on the environment / Roman BIESSIKIRSKI, Jan WINZER // WUG / Wyższy Urząd Górniczy ; ISSN 1505-0440. — Tytuł poprz.: Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN: 1230-3631. — 2002 nr 10, s. 15–19. — Bibliogr. s. 19, Summ., Zsfassung, Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Kopalniana Stacja Monitoringu Drgań (KSMD)The On-site Mine Vibration Monitoring Facility / Roman BIESSIKIRSKI, Jan WINZER, Jacek SIERADZKI // W: Technika strzelnicza w górnictwie : jubileusz Profesora Zbigniewa Onderki : Jaszowiec 2001 : [konferencja] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górniczy. Katedra Górnictwa Odkrywkowego ; Wyższy Urząd Górniczy ; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Główna Komisja Górnictwa Odkrywkowego. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna „ART-TEKST”, 2001. — ISBN10: 838831615X. — S. 485–499. — Bibliogr. s. 499

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Kopalniana Stacja Monitoringu Drgań (KSMD)A Mine's Vibration Monitoring Station (MVMS–the Polish KSMD) / Jan WINZER, Jacek SIERADZKI // WUG / Wyższy Urząd Górniczy ; ISSN 1505-0440. — Tytuł poprz.: Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN: 1230-3631. — 2002 nr 7, s. 19–24. — Bibliogr. s. 24, Summ., Zsfassung, Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Kopalniana stacja monitoringu drgań KSMD APNVibration monitoring station mine KSMD PAN / Józef PYRA, Anna SOŁTYS, Jan WINZER // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2015 R. 56 nr 1, s. 47–56. — Bibliogr. s. 56

 • słowa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, technika strzelnicza, oddziaływanie drgań, system monitoringu drgań

  keywords: blasting technique, open pit mining, ground vibration monitoring system, ground vibration influence

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • KSMD APN - historia pracy jednej stacji pomiarowejKSMD APN - history operation of one ground born vibration monitoring system unit / Anna SOŁTYS, Jan WINZER // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2017 t. 73 nr 3, s. 89–97. — Bibliogr. s. 97, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://www.sitg.pl/przegladgorniczy/pobierz/mag-1132-pdf.html

 • słowa kluczowe: górnictwo, roboty strzałowe, monitoring drgań, drgania indukowane robotami strzałowymi

  keywords: mining, blasting works, ground borne vibration, ground borne vibration monitoring

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • KSMD – system do monitorowania drgań powodowanych robotami strzelniczymi w otoczeniu kopalń odkrywkowychKSMD – a system for monitoring of blasting induced vibrations around quarries / Zbigniew ONDERKA, Roman BIESSIKIRSKI, Jacek SIERADZKI, Jan WINZER // W: Warsztaty 2002 z cyklu „Zagrożenia naturalne w górnictwie” : materiały sympozjum : sesja okolicznościowa: Rozwiązania inżynierskie dla potrzeb ochrony terenów górniczych : Ustroń Śl. [Śląski], 27–29 maja 2002 / red. nauk. Elżbieta Pilecka ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Wyższy Urząd Górniczy. — Kraków : IGSMiE PAN, 2002. — (Seria: Sympozja i Konferencje ; nr 55) ; (Warsztaty Górnicze). — Na okł. także tyt.: Problematyka inżynierska z zakresu ochrony terenów górniczych. — S. 199–211. — Bibliogr. s. 210–211, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Metody prowadzenia pomiarów i ocen oddziaływania robót wyburzeniowych na otoczenie[Methods of measurement and impact assessment demolition on the environment] / Jan WINZER // W: Bezpieczeństwo robót strzałowych : Ustroń, 10–12 października 2012 r.. — Katowice : GIG, 2012. — ISBN: 978-83-61126-52-2. — S. 203–215. — Bibliogr. s. 215. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Metody prowadzenia pomiarów i ocen oddziaływania robót wyburzeniowych na otoczenie[Measurements and assessments methods of the explosive demolition impact on the environment] / Józef PYRA, Anna SOŁTYS, Jan WINZER // Inżynier Budownictwa : miesięcznik Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa ; ISSN 1732-3428. — 2016 nr 9, s. 110–115. — Bibliogr. s. 115

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Metodyka postępowania w ochronie otoczenia przed oddziaływaniem robót strzałowych[Methods of procedure in the protection of the environment in case of blasting works] / Paweł BATKO, Roman BIESSIKIRSKI, Jan WINZER // W: Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie : X konferencja : Mysłowice 27–28 marca 2008 r. / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. — Katowice : Zarząd Głowny SIiTG, [2008]. — Na okł. dod.: Wyższy Urząd Górnictwa, Główny Instytut Górnictwa. — ISBN: 978-83-87267-86-5. — S. 161–181. — Bibliogr. s. 181

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Metodyka postępowania w ochronie otoczenia w przypadku robót strzałowychMethods of procedure in the protection of the environment in case of blasting works / Edward Maciąg, Jan WINZER, Roman BIESSIKIRSKI // WUG / Wyższy Urząd Górniczy ; ISSN 1505-0440. — Tytuł poprz.: Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN: 1230-3631. — 2007 nr 9/I, s. 56–60. — Bibliogr. s. 60, Streszcz.. — Polski Kongres Górniczy : sesja nr 1: Technika strzelnicza : [Kraków, 19–21 września 2007]. — Katowice : Wyższy Urząd Górniczy, 2007

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Minimalizacja oddziaływania na środowisko przez zmianę struktury drgań wzbudzanych robotami strzałowymi[Minimizing the impact on the environment by changing the structure of the vibration induced by blasting works] / Józef PYRA, Anna SOŁTYS, Jan WINZER // W: Nowe techniki stosowania materiałów wybuchowych : praca zbiorowa / pod red. Jacka Sobali. — Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2014. — Na obwolucie: X jubileuszowa konferencja naukowo-techniczna "Bezpieczeństwo robót strzałowych" : patronat honorowy Prezes Wyższego Urzędu Górniczego : Szczyrk, 8–10 października 2014 r.. — ISBN: 978-83-61126-82-9. — S. 148–161. — Bibliogr. s. 161

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: