Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Werewka, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kis, Katedra Informatyki Stosowanej


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / informatyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-2308-2374 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 36163639000

PBN: 5e70922c878c28a047391221

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 69, z ogólnej liczby 69 publikacji Autora


1
 • A collaborative approach to developing a part-time Ph.D. program in IT architecture with industry cooperation / Jan WEREWKA // W: Software engineering: challenges and solutions : results of the XVIII KKIO 2016 software engineering conference 2016 : September 15–17 2016, Wroclaw, Poland / eds. Lech Madeyski, [et al.]. — Switzerland : Springer International Publishing, cop. 2017. — (Advances in Intelligent Systems and Computing ; ISSN 2194-5357 ; vol. 504). — ISBN: 978-3-319-43605-0 ; e-ISBN: 978-3-319-43606-7. — S. 201–213. — Bibliogr. s. 212–213, Abstr.

  orcid iD
 • keywords: software architecture, education, computer science, Ph.D. studies, IT architecture

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-319-43606-7_15

2
 • A concept of eTraining platform for cardiology learning based on SOA paradigm / Adam PIÓRKOWSKI, Jan WEREWKA // W: ICEIS 2012 ; ENASE 2012 [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 14th International Conference on Enterprise Information Systems : Wrocław, Poland, 28 June–1 July 2012, Vol. 1, 2, 3. ; proceedings of the 7th international conference on Evaluation of Novel Approaches to Software Engineering : Wrocław, Poland, 29–30 June, 2012, Vol. 1 / eds. Leszek Maciaszek, Alfredo Cuzzocrea, José Cordeiro ; Joaquim Filipe, Leszek Maciaszek. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Portugal : SciTePress – Science and Technology Publications, cop. 2012. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — ICEIS 2012 also includes the workshop proceedings of: WOSIS – Security in information systems, MSVVEIS/WEBI – Modelling, Simulation, Verification and Validation of Enterprise Information Systems & Web Intelligence, NLPCS – Natural Language Processing and Cognitive Science, IDEE – Interaction Design in Educational Environments & several Special Sessions: SCOE, NTMIST, MDDIS. — ENASE 2012 also includes the proceedings of: Special Session: MDA&MDSD – Model-Driven Architecture and Modeling-Driven Software Development. — ISBN: 978-989-8565-13-6. — e-ISBN: 978-989-8565-12-9. — S. 261–264. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD. — Bibliogr. s. 264, Abstr.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Referat z konferencji: ICEIS 2012, Vol. 3. — Publikacja zawarta także w wersji drukowanej konferencji: ICEIS 2012, Vol. 3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • A quality attributes approach to defining reactive systems solution applied to cloud of sensors / Artur Skowroński, Jan WEREWKA // W: FedCSIS : abstracts of the Federated Conference on Computer Science and Information Systems : September 13-16, 2015, Łódź, Poland. — [Piscataway : IEEE], [2015]. — W bazie Web of Science seria: ACSIS-Annals of Computer Science and Information Systems ; ISSN 2300-5963 ; vol. 5. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-8-3608-1066-8. — S. 69. — Publikacja dostępna w części: 2\textsuperscript{nd} International workshop on Cyber-physical systems. — Pełny tekst na dołączonym Dysku Flash. — S. 801-807. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 806-807, Abstr. — W bazie Web of Science zakres stron: 789–795

 • keywords: reactive systems, reactive manifesto, sofware architecture, quality attributes, tactics, cloud of sensors, pollution sensing

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15439/2015F117

4
 • A solution for adaptation of legacy enterprise software for private cloud computing model / Jan WEREWKA, Grzegorz ROGUS // W: Information systems architecture and technology : service oriented networked systems / eds. Adam Grzech, [et al.] ; Wrocław University of Technology. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, cop. 2011. — ISBN: 978-83-7493-625-5. — S. 61–75. — Bibliogr. s. 74–75, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Accelerator's supervisory control system based on CANbus / Mirosław Dach, Jan WEREWKA // Archives of Control Sciences ; ISSN 1230-2384. — 2008 vol. 18 no. 3, s. 357–383. — Bibliogr. s. 381–383

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Adapting enterprise architecture at a software development company and the resultant benefits / Krzysztof Jamróz, Dariusz PITULEJ, Jan WEREWKA // W: Software architecture : 8th European Conference, ECSA 2014 : Vienna, Austria, August 25–29, 2014 : proceedings / eds. Paris Avgeriou, Uwe Zdun. — Switzerland : Springer International Publishing, cop. 2014. — (Lecture Notes in Computer Science ; ISSN 0302-9743 ; LNCS 8627. Programming and Software Engineering ; ISSN 2945-915X). — ISBN: 978-3-319-09969-9 ; e-ISBN: 978-3-319-09970-5. — S. 170–185. — Bibliogr. s. 184–185, Abstr.. — D. Pitulej, J. Werewka – dod. afiliacja: ATSI S. A. — W bazie Web of Science brak afiliacji AGH

 • keywords: software architecture, enterprise architecture, ArchiMate, architecture governance

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-319-09970-5-16

7
 • Analiza czasowa komunikacji asynchronicznej systemów rozproszonych czasu rzeczywistegoTime analysis for asynchronous communication in distributed real time systems / Adam PIÓRKOWSKI, Jan WEREWKA // W: Systemy Czasu Rzeczywistego SCR'03 : X konferencja : Ustroń, 15–18 września 2003 : materiały konferencyjne / red. Piotr Gaj, Andrzej Kwiecień ; Politechnika Śląska. — Gliwice : Instytut Informatyki PŚ, 2003. — Opis częśc. wg okł. — S. 59–70. — Bibliogr. s. 70, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Analiza czasowa systemów czasu rzeczywistegoTime analysis of real-time systems / Jan WEREWKA // W: Analiza i projektowanie systemów komputerowych czasu rzeczywistego o różnym stopniu rozproszenia / red. Jan Werewka, Tomasz Szmuc ; Polskie Towarzystwo Informatyczne. Oddział Małopolski ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Katedra Automatyki. — Kraków : PTI. Oddz. Małopolska przy współpr. KA AGH, 2001. — ISBN10: 8386856335. — S. 199–226. — Bibliogr. s. 224-226, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Analiza czasów reakcji w systemie kontrolno-diagnostycznymTime response analysis for control-diagnostic system / Mirosław Dach, Jan WEREWKA // W: Systemy Czasu Rzeczywistego SCR'03 : X konferencja : Ustroń, 15–18 września 2003 : materiały konferencyjne / red. Piotr Gaj, Andrzej Kwiecień ; Politechnika Śląska. — Gliwice : Instytut Informatyki PŚ, 2003. — Opis częśc. wg okł. — S. 157–168. — Bibliogr. s. 168, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Analiza i projektowanie systemów komputerowych czasu rzeczywistego o różnym stopniu rozproszeniaAnalysis and design of real-time computer systems with different distribution grade / red. Jan WEREWKA, Tomasz SZMUC ; Polskie Towarzystwo Informatyczne. Oddział Małopolski ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Katedra Automatyki. — Kraków : PTI. Oddz. Małopolska przy współpr. KA AGH, 2001. — 560 s. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN10: 83-86856-33-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Analiza potrzeb rozwojowych pracowników sektora IT ze szczególnym uwzględnieniem coachingu oraz wynikające problemy dla e-kształceniaAnalysis of the development needs of IT-sector employees with emphasis on coaching and the resulting problems for e-learning / Grzegorz Soszka, Jan WEREWKA // Eduakcja [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne : magazyn edukacji elektronicznej ; ISSN 2081-870X. — 2016 nr 2, s. 29–42. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.eduakcja.eu/files/pdf/129.pdf [2016-07-25]. — Bibliogr. s. 41–42, Streszcz., Summ.. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • słowa kluczowe: coaching, rozwój kompetencji, agile coaching, e-kształcenie

  keywords: coaching, e-learning, competence development, agile-coaching

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Analiza przyczyn problemów jakości oprogramowania na podstawie ankiet osób uczestniczących w procesie wytwarzania systemów informatycznychAnalysis of the reasons for software quality problems based on survey of persons involved in the process of developing of IT systems / Edyta Pieszczyk, Jan WEREWKA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; 37. Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics ; ISSN 1507-3858. — 2015 nr 3, s. 85–102. — Bibliogr. s. 101–102, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: zarządzanie projektami, wytwarzanie oprogramowania, jakość oprogramowania, diagram przyczynowo-skutkowy, Pareto

  keywords: project management, software development, software quality, cause and effect diagram, Pareto

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15611/ie.2015.3.06

13
 • Analiza wpływu kompetencji miękkich przy przejściu programistów na stanowiska kierowników projektówImpact analysis of soft skills in transition from software developer to project manager positions / Jan WEREWKA, Marcelina Wietecha // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; 38. Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics ; ISSN 1507-3858. — 2015 nr 4, s. 64–90. — Bibliogr. s. 89–90, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: zarządzanie zasobami ludzkimi, kompetencje miękkie, programista, kierownik projektów, awans, przekwalifikowanie

  keywords: promotion, project manager, soft competencies, software developer, HR management, retraining

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15611/ie.2015.4.05

14
 • Application of BPMN for the PMBOK standard modelling to scale project management efforts in IT enterprises / Tomasz Krużel, Jan WEREWKA // W: Information systems architecture and technology : information as the intangible assets and company value source / eds. Zofia Wilimowska, [et al.]; Wrocław University of Technology. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, cop. 2011. — (Biblioteka Informatyki Szkół Wyższych). — ISBN: 978-83-7493-627-9. — S. 171–182. — Bibliogr. s. 182

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Aspekt wpływu jakości codziennych spotkań metodyki Scrum na efektywność zespołów rozwijających oprogramowanieInfluence aspect of daily Scrum meetings on software development teams efficiency / Michał Fiuk, Jan WEREWKA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; 38. Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics ; ISSN 1507-3858. — 2015 nr 4, s. 9–30. — Bibliogr. s. 29–30, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: Scrum, metodyki zwinne, monitorowanie i kontrola projektu, codzienne spotkania

  keywords: Scrum, agile methodologies, project monitoring and control, daily meetings

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15611/ie.2015.4.01

16
 • Assessment of software system presentation layers based on an ECORAM reference architecture model / Michał TUREK, Jan WEREWKA, Kamil Sztandera, Grzegorz ROGUS // W: FedCSIS : abstracts of the Federated Conference on Computer Science and Information Systems : September 13-16, 2015, Łódź, Poland. — [Piscataway : IEEE], [2015]. — W bazie Web of Science seria: ACSIS-Annals of Computer Science and Information Systems ; ISSN 2300-5963 ; vol. 5. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-8-3608-1066-8. — S. 74–75. — Publikacja dostępna w części: 8\textsuperscript{th} International Symposium on Multimedia Applications and Processing. — Pełny tekst na dołączonym Dysku Flash. — S. 913-918. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 918, Abstr.. — W bazie Web of Science zakres stron: 901–906

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15439/2015F131

17
 • Computer science PhD program evaluation proposal based on domain and non-domain characteristics / Jan WEREWKA, Michał TUREK // W: ISAT 2015 : Information Systems Architecture and Technology: proceedings of 36th international conference on information systems architecture and technology, Pt. 3 / eds. Jerzy Świątek, [et al.]. — Switzerland : Springer International Publishing, cop. 2016. — (Advances in Intelligent Systems and Computing ; ISSN 2194-5357 ; vol. 431). — ISBN: 978-3-319-28562-7 ; e-ISBN: 978-3-319-28564-1. — S. 177–187

 • keywords: software architecture, education, computer science, IT architecture, PhD studies

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-319-28564-1_15

18
 • Contribution title enterprise architecture approach to resilience of government data centre infrastructure / Wojciech URBAŃCZYK, Jan WEREWKA // W: ISAT 2018 : Information Systems Architecture and Technology: proceedings of 39th international conference on Information Systems Architecture and Technology : September 16–18, 2018, Nysa, Poland, Pt. 1 / eds. Leszek Borzemski, Jerzy Świątek, Zofia Wilimowska. — Cham : Springer Nature Switzerland AG, 2019. — (Advances in Intelligent Systems and Computing ; ISSN 2194-5357 ; vol. 852). — ISBN: 978-3-319-99981-7 ; e-ISBN: 978-3-319-99980-4. — S. 135–145. — Bibliogr. s. 145, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-08-29

  orcid iD
 • keywords: enterprise architecture, resilience, data centre architecture

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-319-99981-4_13

19
 • Developing conformance between project management and enterprise architecture governance on the basis of a PMBOK case / Jan WEREWKA // W: Information Systems Architecture and Technology : proceedings of 38th international conference on Information Systems Architecture and Technology – ISAT 2017 : [September 17-19, 2017, Szklarska Poręba, Poland], Pt. 3 / eds. Zofia Wilimowska, Leszek Borzemski, Jerzy Świątek. — Cham : Springer International Publishing AG, cop. 2018. — (Advances in Intelligent Systems and Computing ; ISSN 2194-5357 ; vol. 657). — ISBN: 978-3-319-67222-9 ; e-ISBN: 978-3-319-67223-6. — S. 233–242. — Bibliogr. s. 242, Abstr.. — Toż na CD

  orcid iD
 • keywords: enterprise architecture, project management, ArchiMate, architecture governance, system modeling, PMBOK

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-319-67223-6_22

20
 • Developing lean architecture governance at a software developing company applying ArchiMate motivation and business layers / Jan WEREWKA, Krzysztof Jamróz, Dariusz PITULEJ // W: Beyond Databases, Architectures and Structures : 10th international conference, BDAS 2014 : Ustroń, Poland, May 27–30, 2014 : proceedings / eds. Stanisław Kozielski, [et al.]. — Switzerland : Springer International Publishing, cop. 2014. — (Communications in Computer and Information Science ; ISSN 1865-0929 ; 424). — ISBN: 978-3-319-06931-9 ; e-ISBN: 978-3-319-06932-6. — S. 492–503. — Bibliogr. s. 502–503, Abstr.. — J. Werewka i D. Pitulej – dod. afiliacja: ATSI S. A.

 • keywords: software architecture, enterprise architecture, ArchiMate, architecture governance, lean approach, meta-model

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-319-06932-6_48

21
 • Development programming of an industry system on the example of brown coal minesProgramowanie rozwoju systemu produkcyjnego na przykładzie kopalni węgla kamiennego / K. WALA, J. WEREWKA // Systems Science ; ISSN 0137-1223. — 1991 vol. 17 no. 3, s. 73–83. — Bibliogr. s. 83

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Distinguishing and defining the role of a technical leader in outsourced teams developing IT solutions using Scrum / Jan WEREWKA, Marcelina WIETECHA, Kamil Wołczyk // W: Communication papers of the 2017 Federated Conference on Computer Science and Information Science and Information Systems [Dokument elektroniczny] : September 3–6, 2017, Prague, Czech Republic / eds. Maria Ganzha, Leszek Maciaszek, Marcin Paprzycki. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Warszawa : Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2017. — (Annals of Computer Science and Information Systems ; ISSN 2300-5963 ; vol. 13). — USB ISBN 978-83-922646-3-7. — e-ISBN: 978-83-922646-2-0. — S. 335–341. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://annals-csis.org/Volume_11/pliks/communication.pdf [2017-10-03]. — Bibliogr. s. 341, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15439/2017F87

23
 • Enterprise architecture approach to SCRUM processes, sprint retrospective example / Jan WEREWKA, Anna Spiechowicz // W: FedCSIS [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 2017 Federated Conference on Computer Science and Information Systems : September, 3–6, 2017, Prague, Czech Republic / eds. Maria Ganzha, Leszek Maciaszek, Marcin Paprzycki. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway] : PTI, IEEE, [2017]. — ISBN: 978-8-3946-2537-5. — S. 1237–1244. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; Dysk Flash. — Bibliogr. s. 1244, Abstr.. — Toż. w bazie IEEE. — (Federated Conference on Computer Science and Information Systems ; ISSN 2300-5963 ; vol. 11). — S. 1221–1228. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 1228. — ISBN 978-83-946253-7-5. — {https://goo.gl/zxdh5L}

  orcid iD
 • keywords: Scrum, enterprise architecture, ArchiMate, agile, retrospective, team work

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15439/2017F96

24
 • From enterprise architecture to software architectures : military applications / Jan WEREWKA // Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe ; ISSN 0860-8369. — 2015 nr 2 wyd. spec.: ”Zastosowanie sieci wymiany danych w technice wojskowej i cywilnej" dod.: Dodatki D2 – Prezentacje, s. 155–172. — VI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna: „Zastosowanie sieci wymiany danych w technice wojskowej i cywilnej" : [18–19.09.2014, Chorzów]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Heuristic algorithms for the optimization of total weighted completion time for asynchronous transmission in a packet data transmission system / Adam PIÓRKOWSKI, Jan WEREWKA, Marzena BIELECKA // Control and Cybernetics ; ISSN 0324-8569. — 2014 vol. 43 no. 4, s. 507–529. — Bibliogr. s. 527–529, Abstr.

 • keywords: optimization, total cost factor, heuristic algorithms, total weighted completion time, packet transmission

  cyfrowy identyfikator dokumentu: