Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Wasylak, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktspa, Katedra Technologii Szkła i Powłok Amorficznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 154, z ogólnej liczby 159 publikacji Autora


1
 • A new oxyfluoride tellurite glasses for optoelectronics / J. WASYLAK, M. REBEN // European Journal of Glass Science and Technology. Part B, Physics and Chemistry of Glasses ; ISSN 1753-3562. — 2007 vol. 48 no. 4, s. 246–250. — Bibliogr. s. 250. — Publikacja dostępna online od: 2007-08-01. — 8th International Otto Schott Colloquium : Jena, Germany, July 23–27, 2006. — tekst: https://goo.gl/GpoZZE

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badanie powierzchni szkła sodowo-wapniowo-krzemianowego po uszlachetnieniu nanocząstkami związków glinu[Investigations of silica-sodium-calcium glass surface after nanoparticles of alumina compounds coated] / Marcin DRAJEWICZ, Jan WASYLAK // Szkło i Ceramika ; ISSN 0039-8144. — Tytuł poprz.: Przemysł Szklarski. — 2008 R. 59 [nr] 2, s. 4–7. — Bibliogr. s. 7, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badanie stopnia zdefektowania struktury szkieł tellurowych metodą pomiarów czasów życia pozytonówInvestigation of the structure of the tellurite glasses by means of positron lifetime measurements / Jacek Filipecki, Edmund Golis, Manuela REBEN, Jan WASYLAK // Szkło i Ceramika ; ISSN 0039-8144. — Tytuł poprz.: Przemysł Szklarski. — 2011 nr 2, s. 9–12. — Bibliogr. s. 12, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://www.sigma-not.pl/download.do?mode=sps&id=58944

 • słowa kluczowe: szkła tellurowe, anihilacja pozytonu, defekty typu wakans, czas życia

  keywords: tellurite glasses, positron annihilation, vacancy-type defects, component lifetime

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badanie stopnia zdefektowania struktury szkieł z układu $SiO_{2}-BaO-K_{2}O-NaF$ za pomocą metody badań czasów życia pozytonów PALSInvestigation of the structure of $SiO_{2}-BaO-K_{2}O-NaF$ glass system by means of positron lifetime measurements / Katarzyna Kotynia, Jacek Filipecki, Edmund Golis, Manuela REBEN, Jan WASYLAK // Szkło i Ceramika ; ISSN 0039-8144. — Tytuł poprz.: Przemysł Szklarski. — 2012 R. 63 nr 4, s. 12–17. — Bibliogr. s. 17, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Behaviour of nickel sulphide inclusions in glass melts / M. REBEN, J. WASYLAK, S. Bielecki // W: NCM11 : 11\textsuperscript{th} international conference on the Structure of Non-Crystalline Materials : Paris – June 28\textsuperscript{th} – July 2\textsuperscript{nd} 2010 : program and abstracts. — [S. l. : s. n.], [2010]. — S. 244

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Behaviour of nickel sulphide inclusions in glass meltsRedukcja inkluzji siarczku niklu w szkle / Jan WASYLAK, Manuela REBEN, Sebastian Bielecki // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2011 t. 63 nr 1, s. 48–53. — Bibliogr. s. 52–53, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Cathode ray tube glasses in glass ceramics / M. REBEN, J. WASYLAK // W: MS&T'12 [Dokument elektroniczny] : Materials Science & Technology : 2012 conference & exhibition : October, 7–11, 2012, Pittsburgh, Pennsylvania, USA : conference proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Pittsburgh : s. n.], cop. 2012. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-0-87339-761-2. — S. 453–460. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 459–460, Abstr.. — Tytuł przejęto ze s. tyt.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Cathode Ray Tube glasses in glass ceramics / M. REBEN, J. WASYLAK // W: Processing and properties of advanced ceramics and composites V / eds. Narottam P. Bansal, [et al.] ; The American Ceramic Society. — Hoboken : John Wiley & Sons, Inc., cop. 2013. — (Ceramic Transactions ; ISSN 1042-1122 ; vol. 240). — ISBN: 9781118744093 ; e-ISBN: 9781118744109. — S. 159–166. — Bibliogr. s. 165–166, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Changes of a refractive index of tellurite glass / M. REBEN, J. WASYLAK, J. Jaglarz // Photonics Letters of Poland ; ISSN 2080-2242. — 2010 vol. 2, s. 13–15. — Bibliogr. s. 15, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Characterization of sintered glass-ceramic tile glazes containing wastes / WASYLAK J., REBEN M., LISIECKI M., KUCIŃSKI G // W: ICG Prague 2013 : the 23\textsuperscript{rd} International Congress on Glass : July 1–5, 2013, Prague, Czech Republic : book of abstracts. — [Prague : s. n.], [2013]. — S. 265 poz. 134

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Coating methods for the strength increase of containers: new results on nano particle alumina coatings / K. Czarnacki, J. WASYLAK // W: Proceedings of the 9th International conference on Advances in the Fusion and Processing of Glass (AFPG9) and symposium 15-structure, properties and photonic applications of glasses held during PACRIM-9 : Cairns, Australia, July 10–14, 2011 / eds. Arun K. Varshneya, [et al.]. — [Australia] : John Wiley & Sons, [2012]. — (Processing, Properties, and Applications of Glass and Optic Materials. Ceramic Transactions ; vol. 231). — ISBN: 978-1118273746 ; ISBN10: 1118273745. — S. 135–144. — Bibliogr. s. 143–144, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Crystallisation of glasses in the $Li_{2}O-MgO-SiO_{2}$ system nucleated with $TiO_{2}$, $WO_{3}$ and $MoO_{3}$ / J. KUCHARSKI, J. WASYLAK, Z. Antosiak // W: ICG XIX : XIX international congress on Glass : Edinburgh, July 1–6, 2001. Vol. 2, Extended abstracts : oral and poster sessions / Society of Glass Technology. — [Edinburgh : s. n.], [2001]. — S. 926–927. — Bibliogr. s. 927

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Crystallization of kinescope glass cullet / M. REBEN, J. WASYLAK, M. Kosmal // W: NCM11 : 11\textsuperscript{th} international conference on the Structure of Non-Crystalline Materials : Paris – June 28\textsuperscript{th} – July 2\textsuperscript{nd} 2010 : program and abstracts. — [S. l. : s. n.], [2010]. — S. 243

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Economical aspects of diluted HF solutions on the antireflections properties of the float glass surfaces / Jan WASYLAK, Joanna ZONTEK-WILKOWSKA // W: EMF 2013 [Dokument elektroniczny] : 1\textsuperscript{st} Eurasian Multidisciplinary Forum : 24–26 October 2013, Tbilisi : proceedings, Vol. 3. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kocani : European Scientific Institute, 2013. — e-ISBN: 978-608-4642-12-1. — S. 186–191. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://emforum.eu/images/emf.vol.3.pdf [2014-01-03]. — Bibliogr. s. 190–191, Abstr.

 • keywords: ARC-coating, wet chemical etching technique, reflection losses, polished

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Effect of nucleating agent on crystallization process of kinescope glass cullet / Manuela REBEN, Jan WASYLAK, Magda Kosmal // W: ICG 2010 : XXII International Congress on Glass : Bahia–Brazil, September 20–25, 2010. — [Brazil : Campinas, SP: Associação Brasiliera das Indústrias Automaticás de Vidro], [2010]. — (Program and book of abstracts. International Congress on Glass ; ISSN 2178–5619). — S. 103

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
18
19
 • External coating methods for glass containers / Czarnacki K., WASYLAK J. // W: ICG Prague 2013 : the 23\textsuperscript{rd} International Congress on Glass : July 1–5, 2013, Prague, Czech Republic : book of abstracts. — [Prague : s. n.], [2013]. — S. 302, 506

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Ferromagnetic glass-ceramic from the system $BaO-B_{2}O_{3}-Fe_{2}O_{3}$ / J. WASYLAK, J. KUCHARSKI, J. KOPROWSKI, T. Zduniewicz, S. Bielecki, M. LISIECKI // W: Glass science and technology for the 21\textsuperscript{st} century [Dokument elektroniczny] : June 21.–24. 1999 Prague : proceedings of the 5\textsuperscript{th} ESG conference. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Prague : Czech Glass Society, 1999. — 1 dysk optyczny. — Opis przejęto z ekranu głównego. — S. C4-42–C4-47. — Bibliogr. s. C4-47

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Ferromagnetyczne tworzywa szklanokrystaliczne z układu $BaO-B_{2}O_{3}-Fe_{2}O_{3}$[Ferromagnetic glass-ceramic from the system $BaO-B_{2}O_{3}-Fe_{2}O_{3}$] / Jan WASYLAK, Jan KUCHARSKI, Tomasz Zduniewicz, Sebastian Bielecki, Marek LISIECKI // Szkło i Ceramika ; ISSN 0039-8144. — Tytuł poprz.: Przemysł Szklarski. — 2001 nr 2, s. 9–11. — Bibliogr. s. 11

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Glass-ceramic materials based on CRT glass cullet / M. REBEN, J. WASYLAK, J. ZONTEK, M. Kosmal // W: Stekloprogress–XXI : šestaâ meždunarodnaâ konferenciâ : Saratov, 2013 = Glassprogress : [6th international conference] : Saratov, 2013. — [Russia : s. n.], [2013]. — S. 213–217. — Bibliogr. s. 217

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Glass-ceramics from kinescope glass cullet / J. WASYLAK, M. REBEN, M. Kosmal // W: PAC RIM 9 [Dokument elektroniczny] : the 9th international meeting of Pacific Rim Ceramic Societies : 10–14 July, 2011, Cairns, Australia. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Australia : The Australian Ceramic Society], [2011]. — Dane na dysku Flash. — Incorporating: AUSTCERAM 2011 “The Biennial Meeting of the Australian Ceramic Society” and AFPG-9 “The 9th International Conference on Advances in the Fusion and Processing of Glass”. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Glass-ceramics from kinescope glass cullet / M. REBEN, J. WASYLAK, M. Kosmal // W: Proceedings of the 9th International conference on Advances in the Fusion and Processing of Glass (AFPG9) and symposium 15-structure, properties and photonic applications of glasses held during PACRIM-9 : Cairns, Australia, July 10–14, 2011 / eds. Arun K. Varshneya, [et al.]. — [Australia] : John Wiley & Sons, [2012]. — (Processing, Properties, and Applications of Glass and Optic Materials. Ceramic Transactions ; vol. 231). — ISBN: 978-1118273746 ; ISBN10: 1118273745. — S. 151–159. — Bibliogr. s. 158–159, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Hierarchiczne powłoki na szkleThe hierarchical structure coatings on glass / Grzegorz KUCIŃSKI, Joanna ZONTEK-WILKOWSKA, Jan WASYLAK // W: IX Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 19–22 września 2013 r. : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2013. — Opis częśc. wg. okł.. — ISBN: 978-83-63663-31-5. — S. 115

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: